Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

CLASA a II-a
SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. ore: trunchi comun - 1
Nr. ore/săptămână - 1
Semestrul I: 14x1=14 ore
Semestrul II: 20x1=20 ore
Conf. Programei aprobate prin OMEN Nr. 3418 / 19.03.2013
Manual utilizat: ”COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ ENGLEZĂ”, cls. a II-a, Express Publishing, 2019
Profesor: IOANA ŞANTA
Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău

NR. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE/ COMPETENŢE SPECIFICE NUMĂR SĂPT. OBS.


CRT. CONŢINUTURI DE ORE
1. I CAN SING 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în situații de comunicare uzuale,
Jucării. Activităţi la şcoală şi acasă la o întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și foarte rar
Poziţii (pe, sub, în, în faţa, în spatele) 1.2. Recunoașterea pozițiilor de bază (pe, sub, în față, în spatele, în) I-III
Joc: Can You ...? ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar și rar
Cântec: I Can Play the Pi-a-no 1.3. Manifestarea curiozității fașă de sesizarea semnificației globale 3 13-17 ian
a unor filme și a unor cântece pentru copii 20-24 ian
2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii 27-31 ian
2.2. Prezentarea unei personae/unui personaj cunoscut folosind
câteva detalii familiar (nume, gen, vârstă, hobby)
2. A BUTTERFLY 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în situații de comunicare uzuale,
Animale preferate, Numere la o întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și foarte rar 3 IV-VI
A descrie simplu (o calitate) 1.2. Recunoașterea pozițiilor de bază (pe, sub, în față, în spatele, în)
Joc: Is It a ...? ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar și rar 3-7 feb.
Cântec: The Little Green Frog 1.3. Manifestarea curiozității fașă de sesizarea semnificației globale 10-14 feb
a unor filme și a unor cântece pentru copii 17-21 feb
2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
2.2. Prezentarea unei personae/unui personaj cunoscut folosind
câteva detalii familiar (nume, gen, vârstă, hobby)
3. A SWEET TOOTH 1.2. Recunoașterea pozițiilor de bază (pe, sub, în față, în spatele, în)
Personaje îndrăgite ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar și rar
A face prezentări simple (nume, gen, 1.3. Manifestarea curiozității fașă de sesizarea semnificației globale a
vârstă, hobby) unor filme și a unor cântece pentru copii VII-VIII
Cântec: I’m a Sweet Monster 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii 2
3.1. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise 24-28 feb
simple și scurte din universul imediat 2-6 mart.
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
4. THE WEATHER 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în situații de comunicare uzuale,
A cere şi a oferi informaţii simple, uzuale la o întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și foarte rar IX-XI
Cântece şi poezii pentru copii 1.2. Recunoașterea pozițiilor de bază (pe, sub, în față, în spatele, în)
Cântec: What’s the Weather like Today? ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar și rar 9-13
1.3. Manifestarea curiozității fașă de sesizarea semnificației globale 3 mart.
a unor filme și a unor cântece pentru copii 16-20
2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii mart.
2.2. Prezentarea unei personae/unui personaj cunoscut folosind 23-27
câteva detalii familiar (nume, gen, vârstă, hobby) mart.
5. HAPPY EASTER! 1.3. Manifestarea curiozității fașă de sesizarea semnificației globale a
Serbări şi sărbători: Paștele unor filme și a unor cântece pentru copii XII
A face o felicitare simplă 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
3.1. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise 1 30
simple și scurte din universul imediat mart-3
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care apr.
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
6. LOOKING GOOD 1.2. Recunoașterea pozițiilor de bază (pe, sub, în față, în spatele, în)
Dimensiuni (mic, mare, lung, scurt, înalt, ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar și rar XIII-XVI
scund) 1.3. Manifestarea curiozității fașă de sesizarea semnificației globale a
A cere şi a oferi informaţii simple, uzuale unor filme și a unor cântece pentru copii 21-24 Se va
Cântec: I’m Looking Good 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii 3 apr. stabili
săpt.
2.2. Prezentarea unei personae/unui personaj cunoscut folosind 27-30
Școala
câteva detalii familiar (nume, gen, vârstă, hobby) apr. Altfel
2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau 4-8 mai
creează rime/mesaje scurte
7. FINAL REVISION 1.2. Recunoașterea pozițiilor de bază (pe, sub, în față, în spatele, în)
Activităţi la şcoală şi acasă ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar și rar XVII-XX
Cântece şi poezii pentru copii 1.3. Manifestarea curiozității fașă de sesizarea semnificației globale a
Concursuri unor filme și a unor cântece pentru copii 11-15
Reluări din conţinuturile anterioare 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii 5 mai
2.2. Prezentarea unei personae/unui personaj cunoscut folosind 18-22
câteva detalii familiar (nume, gen, vârstă, hobby) mai
2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau 25-29
creează rime/mesaje scurte mai
3.1. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise 1-5 iun.
simple și scurte din universul imediat 8-12 iun.
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise