Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte referate

SPR III Sem. II 2019

(dimensiuni 2-4 pag, font Times New Roman, corp de literă 12, interspaţiu 1,5 ; se menţionează
sursele, inclusiv link-uri cu data accesării)

1. Milostenie / cariate vs. Filantropie (definiţie, diferenţe, evoluţie)

2. Breslele de calici / mişei (cerşetori)

3. Institutul cerşetorilor de la Mărcuţa

4. Spitalul Colţea

5. Spitalul Pantelimon

6. Spitalul Filantropia

7. Spitalul Sfântul Spiridon / Spiridonia (Iaşi)

8. Aşezămintele Brâncoveneşti

9. Copii orfani / copii abandonaţi (Orfanotrofia)

10. Epitropia obştirilor / Cutia milelor

11. Eforia spitalelor civile

12. Eforia caselor făcătoare de bine şi de folos obştesc

13. Institutul Gregorian (Iaşi)

14. Azilul Elena Doamna

15. Crucea Roşie Română (activitate medicală / activitate umanitară)

16. Igienismul

17. Dr. Constantin Caracaş


18. Dr. Ştefan E(Piscupescu)

19. Dr. Iulius Barasch

20. Dr. Gheorghe Crăiniceanu

21. Dr. Iacob Felix

22. Dr. Nicolae Minovici / Societatea Salvarea

23. Dr. Maria Cuţarida-Crătunescu, Societatea Materna, 1897

24. Legea Neniţescu, 1912

25. Orfelinatul “Şcoala agricolă de la Brad (Ion Ionescu de la Brad)

26. Orfelinatul agricol Ferdinand (Zorleni)

27. Dr. Nicolae Kretzulescu / Dr. Carol Davilla (întemeietorii învăţământului medical
românesc)

28. Şcoala Superioară de Asistenţă Socială « Principesa Ileana »

29. Ministerul Muncii Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale

30. Eugenismul

31. Legea sanitară şi de ocrotire, 1930

32. Dr. Iuliu Moldovan

33. Dr. George Banu

34. Veturia Manuilă

35. Asistenţa socială în perioada comunistă

36. Legile săracilor în Anglia (sec. XIV-XVII)

37. Workhouses (Anglia)

38. L’ Hôpital General (Franţa)

39. Revoluţia Franceză şi asistenţa


40. La Société philanthropique, 1740 (Paris)

41. Sistemul de asigurări al lui Otto von Bismarck 1883-1889

42. Joseph-Marie de Gérando

43. Charles Gide /economia socială

44. Léon Bourgeois

45. Solidarismul, 1890-1914 (Franţa)