Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE FINALĂ

Disciplina: Religie Ortodoxă

Clasa a IX- a

Numele şi prenumele elevului:

Data susţinerii testului:

A. Completaţi spaţiile punctate cu termenii specifici:


1. Domnul nostru Iisus Hristos i-a învăţat pe Apostoli rugăciunea_____________________ .
2. „ Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el...”, sunt cuvintele prin
care a fost întemeiată ______________________________ .
3. Cei care îi învaţă pe oameni Cuvântul Evangheliei, îi sfinţeşte prin Sfintele Taine şi îi
conduce spre mântuire sunt __________________ .
4. Cea care ne curăţă, ne vindecă, pe lângă bolile sufleteşti şi de cele trupeşti, este
________________________________ .
20 puncte

B. Stabiliţi corespondenţa între elementele celor două coloane:

Vindecarea celor zece leproşi Cultul Sfinţilor şi al Sfintelor Moaşte

Acest început al minunilor Stăruitoare, plină de credinţă şi puternică

Rugăciunea trebuie să fie Cel mai mare prooroc al Vechiului Testament

Martiri l-a făcut Iisus în Cana Galileii

În timpul persecuţiilor a luat naştere Binefacere şi recunoştinţă

Ioan Botezătorul Exemple de statornicie în credinţă

Sfânta Liturghie
30 puncte

C. Citiţi cu atenţie următorul fragment, apoi rezolvaţi cerinţele:


,, Mână la adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre. Şi răspunzând Simon a zis: Învăţătorule, toată
noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău voi arunca mrejele. Şi făând ei
aceasta au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele.” (Luca 5, 4-6)

1
a) identificaţi minunea;
b) povestiţi conţinutul minunii, precizând locul, personajele,ascultarea şi urmările ascultării;
c) extrageţi învăţătura morală.
20 puncte

D. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au fost numiţi de Biserică ,,cei întocmai cu Apostolii” şi
,,părinţii creştinătăţii”.

a) argumentează aceste sintagme;


b) care este actul oficial prin care Împăratul Constantin a dat libertate creştinilor;
c) menţionaţi trei modalităţi prin care Împăratul Constantin i-a sprijinit şi i-a ocrotit pe creştini.
30 puncte