Sunteți pe pagina 1din 5

Activitate extracurriculară

,,Chimie ori magie”


Profesor: Mageriu Maria
Disciplina: Chimia
Data: 21.11.2018
Realizator şi moderator: Clasa IX
Colaboratori: Clasa VII
Tema: Chimie ori magie
Tipul: Activitate extracurriculară
Competenţe:
 Competenţa de a dobândi cunoştinţe fundamentale, abilităţi şi valori din
domeniul chimiei;
 Competenţa de a comunica în limbajul specific chimiei;
 Competenţa de a investiga experimental substanţele şi procesele chimice;
 Competenţa de a utiliza inofensiv substanţele chimice;
Subcompetenţe:
 Identificarea fenomenelor fizice şi chimice
 Cunoaşterea regulilor de securitate
 Argumentarea experimentelor chimice

Obiective:
 Să identifice substanţele chimice
 Să aplice cunoştinţele teoretice în desfăşurarea activităţii extracurriculare
 Să dezvolte atitudini corecte faţă de obiectul chimia
 Să argumenteze,, chimie ori magie”în limbaj chimic
 Să dezvolte creativitatea

Activităţi de învăţare: conversaţie euristică,observaţia,experimentul,explicaţia,joc de rol,


concluziţionarea.
Materiale: postere,chemoane,eprubete,baghetă,chibrite,spirtieră,monede de cupru,batistă,
lămîi, făină.

Reactivi: NaOH,CaCl2,CuSO4.NiSO4,CoSO4,FeCl3,KI,fenolftaleină,alcool

Planul activităţii:
 Întroducerea
 Partea experimentală
 Evaluarea
Desfăşurarea activităţii

Prezentatorul 1; Buna ziua,dragi colegi,stimaţi profrsori ,oaspeţi!

Astăzi ,ne-am întrunit la o activitate extracurriculară ,,Chimie ori magie”.

Inţelegerea lumii materiale se bazează pe cunostinţe avansate ale chimie .


Chimia studiază compoziţia, structura si proprietaţile materiei, modificarile ei pe
parcursul reactiilor chimice. Datorită acestor particularităţi, Chimia reprezintă o
ştiinţă de sine stătătoare si în acelaşi timp fundamentală a numeroase ştiinţe:
ştiinţa materialelor, ştiinţa mediului, ecologie, medicină, farmacie, agricultură,
industrie alimentară, electronică, electrotehnică,ect...

Totul este chimie. Stelele sunt chimie . Atomii care întra în structura organismelor
vii au fost odata în structura stelelor. Hrana este chimie . Eşti ceea ce mănînci,
pană la ultima moleculă de grasime din cartofii prajiti ,mancaţi ieri. Aerul este
chimie . Toată materia este chimie . Fară cunoştinţe chimice lumea ar fi un loc
foarte misterios si foarte putin avansat.

Astăzi vom diferenţia ,,Chimie ori magie”

Profesorul de chimie explica citatele:

1),,Chimia este o ştiinţă care va avea asupra vieţii o influenţă imensă şi o amplă
aplicare.”(Goethe)

2),,Magia este credinţa în tine,dacă tu nu poţi avea încredere în tine,nu poţi face
nimic. “(Goethe)

3),,Nu e destul să ştii,trebuie să si aplici,nu e destul să vrei,trebuie să şi faci.”


(Goethe)

Prezentatorul 2;Suntem în cel mai neobişnuit cabinet din şcoală.Aici se petrec


diferite minuni şi magii.În ce creaţii literare cel mai des se petrec
minuni?(poveşti,basme)

Prezentatorul 1.În poveşti,basme tot timpul se întîmplă fenomene neobişnuite;


animalele ,păsările chiar şi obiectele vorbesc,răuri de lapte cu maluri de ciocolată,
rîuri de foc.
Prezentatorul N2.Astăzi vom încerca să explicăm unele fenomene.Studiind
chimia,am găsit soluţia unor transformări şi veţi vedea că nu este magie ci chimie.

Prezentatorul N1.Foarte des în poveşti se vorbeşte despre rîuri de lapte,vom


încerca să obţinem lapte.

Experimentul ,,Obţinerea laptelui”

În paharul cu soluţie de sulfat de sodiu ,turnăm soluţie de clorură de bariu.Urmărim


formarea unui precipitat alb,care în stare de suspensie aminteşte laptele.

Prezentatorul N2.Din cauza emoţiilor vreau să beau ceva,un suc de zmeură.

Experimentul ,,Suc de zmeură”(NaOH şi fenolftaleină)

Prezentatorul N1Nu mai vreau suc de zmeură,vreau apă

Experimentul (NaOH şi fenolftaleină)se adaugă HCl pîna la dispariţia culorii.

Prezentatorul N2 Nu bea, ai să transformi în şoricel ca mine.

Prezentatorul N1 Apa este cea mai necesară substanţă vieţii.Haideţi să demonstram


cum plouă.

Experimentul (apă în pahar,deasupra ei punem spumă de ras care reprezintă norii


pufoşi şi cu pipeta peste nori punem acuarela albastra,la început ploaia este
lină,după torenţială)

Prezentatorul N2Noi doar vorbim despre transformări în poveşti,dar nu trebue să


uităm că sîntem în cabinetul de chimie unde trebuie respectate cu stricteţe regulile
tehnicii de securitate:(elevii deduc)

 Nu luaţi reactivii cu mina


 Nu analizaţi substanţele după gust
 Toate experimentele le desfăşuraţi doar în prezenţa magicianului principal-
profesorul.

Prezentatorul N1În profida faptului că cunoaştem regulile de securitate


,calamităţile naturale nu pot fi controlate,izbucnesc vulcanii.
Experimentul ,,Vulcanul chimic”(bicromat de anoniu,pilitură de magneziu,bagheta
ferbinte o întroducem în mijlocul amestecului,privim lava vulcanului)

Prezentatorul N2Eroii din poveşti trec peste foc,apă,ţevi din cupru.Cum de le


reuşeşte? Poate au haine speciale?

Experimentul,,Batista care nu arde”(o batista se introduce în apa se stoarce ,apoi se


introduce în alcool.Alcoolul arde şi batista rămîne umedă)

Prezentatorul N1În poveşti eroii sunt uşori şi zboară sus-sus fară aripi peste ţari şi
mări.

Experimentul,,Balonul”(o sticlă cu oţet şi un balon cu soda alimentară)

Prezentatorul N2 Prin multe trec eroii foc,apă,zbor,dar mesajul invizibil ii


calauzeşte mereu.

Experimentul,,Mesajul invizibil”(pe o foaie de hîrtie A4 se presoară făină, se


desenează o faţă zîmbitoare,după care conturul se imprimeză cu soluţie de iod şi
iodură de potasiu,faţa capătă culoare albastră,după este imprimata cu suc de
lamîie,culoarea dispare,am avut mesaj,nu mai avem)

Prezentatorul N1Mesajul v-a ridicat dispoziţia ,v-a încărcat cu energie


pozitivă.Înpreună suntem optimişti ,că vom gasi comoara cu monede de cupru.

Experimentul,,Strălucitor ca o monedă”(sucul de lămîie se ameastecă cu un vîrf de


sare de bucătărie şi se toarnă peste monedele de cupru,după care se introduce un
cui de fier,peste 15-20 minute cuiul va fi roşietic)

Prezentatorul N2 După toate greutăţile ,calamităţile naturale mereu iese curcubeul


cu culorile sale fermecătoare.

LICOAREA MAGICĂ

În sătucul din regiunea Armonique, venerabilul druid Panoramix, prepară zi de zi


băuturi magice, reţetele cărora le păstrează în mare taină.

Într-o bună zi Asterix, năstruşnic din fire, a pătruns în camera cu licori să afle una din
tainele lui Panoramix.
Astfel, zări în oala magică o soluţie transparentă. Fără ezitare a turnat în oală un lichid
incolor dintr-o sticluţă ce se afla pe raftul din apropiere. Într-o clipă soluţia a căpătat o
nuanţă zmeurie.

Stupefiat de cele întîmplate, Asterix l-a chemat pe Obelix. După cîteva momente de
cugetare, Obelix a turnat un alt lichid incolor în oală.

Licoarea s-a decolorat.

Asterix l-a privit nedumerit pe Obelix…

Ajutaţi-l pe Panoramix să recunoască substanţele din oala magică?

Experimentul,,Culorile”(5 eprubete cu soluţie de NaOH în care pe rind se adaugă:

CaCl2,CuSO4.,NiSO4,CoSO4,FeCl3,căpătînd 5 culori fermecatoare.

Prezentatorul N1Cu cite magii ne întălnim în poveşti .Dar poate nu sunt magii? Cu
siguranţă cînd veţi creşte mai mari veţi înţelege mai bine secretul acestor
transformări.La toate acestea răspunsul le are ,,Chimia”,care ne poate oferi surprize

uimitoare,de neimaginat.

Prezentatorul N2 (profesorul desfăşoară o mica evaluare,la final fiecare elev a


clasei VII primeşte un chemon,care îi va purta noroc.)

Prezentatorul N1 Ne-am suit pe o sticluţă

Şi v-am spus o poveste drăguţă.