Sunteți pe pagina 1din 11

07

52
I
LU
-
AU
RG
ud
BI
U
ND
sa
U
PR
Na
U
SC
a-
E
TR
PE
t

EVALUARE NAŢIONALĂ
ri
DU
RA
st

LA FINALUL CLASEI a IV-a


UL
CE
Bi
LI

2018

07
52
SECŢIUNEA LIMBA ROMÂNĂ

I
-

LU
CAIETUL CADRULUI DIDACTIC 1 AU
d

RG
au

BI
DU
as

UN
PR
-N

C U
ES
ta

TR

et
PE
ri

ai
_C
na
DU

ma
Ro
st

RA

a_
mb
Li
UL

V_
Bi

_I
CE

EN
LI

Caietul cadrului didactic 1


Limba română
EN IV 2018 Pagina 1 din 11
Instrucţiuni privind evaluarea testelor administrate în

07
Evaluarea Naţională la finalul clasei a IV-a 2018

52
1. Procesul de evaluare a lucrărilor scrise administrate în cadrul acestei evaluări naţionale constă în

I
aprecierea, pe baza descriptorilor de performanţă asociaţi codurilor alocate în Caietul cadrului didactic,

LU
a răspunsurilor elevilor la itemii din test.

-
AU
RG
ud
BI
2. Evaluarea testelor se realizează holistic: corectorul va evalua toţi itemii testelor repartizate (1→15 la
limba română/limba maternă şi 1→20 la matematică). În acest fel, se păstrează consistenţa procesului

U
ND
sa
de evaluare la nivelul probelor evaluate.

U
PR
Na
3. Activitatea de formare a evaluatorilor se realizează în prima fază prin familiarizarea echipei de

U
SC
evaluatori cu probele de evaluare administrate şi cu descriptorii şi codurile conţinute în Caietul
a-
E
cadrului didactic, pentru fiecare tip de probă din cadrul testului.
TR
PE
t

4. În următoarea fază, se evaluează individual şi se discută rezultatul în echipă. Scopul acestei activităţi
ri
DU

este de a modera prin consens modul de alocare a codurilor, astfel încât rezultatul evaluării să fie
RA

optimizat prin creşterea fidelităţii, a consistenţei evaluării, realizată prin diminuarea eventualelor
st
UL

diferenţe dintre corectori privind aplicarea codurilor.


CE
Bi
LI

5. Evaluarea propriu-zisă se concretizează prin înscrierea, pe test, în căsuţa corespunzătoare fiecărui


item efectuat de elev, a unuia dintre codurile precizate în Caietul cadrului didactic.

07
6. Caietul cadrului didactic conţine câte un barem detaliat pentru fiecare tip de probă.

52
7. În cazul fiecărui item, sunt prezentate câteva elemente de bază:
− domeniul general şi, respectiv, domeniul cognitiv cărora le corespunde itemul;
− itemul reprodus din test, aşa cum l-a primit elevul în broşură, pentru a fi mai uşor de

I
-
reperat la evaluare;

LU
− grila de scorare conţinând codurile posibil a fi alocate şi descriptorii corespunzători
AU
pentru răspunsul/răspunsurile corecte, pentru cele parţial corecte, pentru răspunsul
d

incorect, precum şi pentru lipsa răspunsului sau a oricărei alte încercări de răspuns.
RG
au

BI

8. Evaluarea propriu-zisă a testelor repartizate se realizează prin stabilirea codului alocat pentru fiecare
item şi, ulterior, prin scrierea pe test a codului respectiv.
DU
as

UN

Semnificaţia codurilor este următoarea:


PR
-N

Codul 10 – pentru rezolvarea corectă şi completă a itemului;


C U

Codurile 11, 12 şi 13 – pentru rezolvarea parţială a itemului cu o complexitate mare, în funcţie de


ES
ta

gradualitatea rezolvării itemului respectiv;


TR

et
PE

Codul 79 – pentru rezolvarea incorectă, respectiv răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, fie că
ri

ai
_C

sunt lizibile sau nu, semne care nu au legătură cu sarcina, neciteţe, în afara sarcinii de lucru);
na
DU

ma
Ro
st

Codul 99 – pentru lipsa răspunsului sau a oricărei încercări de răspuns, marcată de spaţiul
RA

a_

gol/blank.
mb
Li
UL

V_
Bi

_I
CE

EN
LI

Caietul cadrului didactic 1


Limba română
EN IV 2018 Pagina 2 din 11
Domeniul cognitiv: Înţelegerea textului scris
Domeniu de conţinut: Extragerea informaţiilor explicit formulate

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

07
Unde se întâlnesc cele două personaje: creionul și caietul de limba română?

52
A. în biblioteca școlii

I
LU
B. în cabinetul directorului

-
AU
RG
C. în sertarul băncii

ud
BI
D. în sala de clasă

U
ND
sa
U
PR
Grilă
Na
U
SC
Cod Răspuns Item 1
a-
E
Răspuns corect
TR
PE
t

10 D. în sala de clasă.
ri

Răspuns incorect
DU

79 Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, semne care nu au legătură


RA
st

cu sarcina, neciteţe, în afara sarcinii)


UL

Lipsa răspunsului
CE
Bi

99 Spaţiu gol/blank
LI

07
2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Din ce cauză se ascundea creionul într-un colț al clasei? 52
I
-

LU
A. Pentru a nu fi aruncat la gunoi.
B. Ca să discute cu un caiet de limba română. AU
d

RG

C. Deoarece căzuse din întâmplare acolo.


au

BI

D. Fiindcă era obosit după o zi de muncă.


DU
as

UN

Grilă
PR

Cod Răspuns Item 2


-N

Răspuns corect
U

10 A. Pentru a nu fi aruncat la gunoi.


C
ES
ta

Răspuns incorect
TR

79 Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, semne care nu au legătură cu


et

sarcina, neciteţe, în afara sarcinii)


PE
ri

ai

Lipsa răspunsului
_C
na
DU

99 Spaţiu gol/blank
ma
Ro
st

RA

a_
mb
Li
UL

V_
Bi

_I
CE

EN
LI

Caietul cadrului didactic 1


Limba română
EN IV 2018 Pagina 3 din 11
3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care este motivul pentru care caietul dorea să fie salvat din sertar?

07
A. Auzea zgomote din bibliotecă.

52
B. Voia să vorbească cu cineva.

I
LU
C. Era supărat pe doamna învățătoare.

-
AU
RG
D. Nu mai putea respira, se înăbușea.

ud
BI
U
Grilă

ND
sa
U
Cod Răspuns Item 3

PR
Răspuns corect
Na
U
10 D. Nu mai putea respira, se înăbușea.
SC
a-
E
TR
Răspuns incorect
PE
t

79 Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, semne care nu au legătură cu sarcina,
ri

neciteţe, în afara sarcinii)


DU
RA

Lipsa răspunsului
st

99 Spaţiu gol/blank
UL
CE
Bi
LI

07
52
4. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care sunt primele cuvinte care sunt văzute în bibliotecă?
A. BUNĂTATE și RĂUTATE

I
-

LU
B. COPILĂRIE și AUR
C. PRĂJITURĂ și CIOCOLATĂ AU
d

RG

D. PRIETENIE ȘI UNIRE
au

BI

Grilă
DU
as

UN

Cod Răspuns Item 4


Răspuns corect
PR
-N

10 C. PRĂJITURĂ și CIOCOLATĂ
U

Răspuns incorect
C
ES

79 Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, semne care nu au legătură cu sarcina,
ta

neciteţe, în afara sarcinii)


TR

Lipsa răspunsului
et
PE
ri

ai

99 Spaţiu gol/blank
_C
na
DU

ma
Ro
st

RA

a_
mb
Li
UL

V_
Bi

_I
CE

EN
LI

Caietul cadrului didactic 1


Limba română
EN IV 2018 Pagina 4 din 11
Domeniul cognitiv: Înţelegerea textului scris
Domeniul de conţinut: Operarea cu ideile principale ale textului

07
5. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului care indică ordinea corectă a evenimentelor,

52
așa cum s-au petrecut ele.

I
LU
-
AU
1. Cuvântul FRATE dovedeşte că este blând.

RG
ud
BI
2. Cuvântul OȚEL își doreşte să fie împărat.

U
Cuvântul LUME face ultima propunere.

ND
sa
3.

U
PR
4. PEDEAPSĂ cere să se facă liniște.
Na
U
SC
5. AUR se consideră cel mai iubit cuvânt.
a-
E
TR

6. BUNĂTATE și RĂUTATE se contrazic.


PE
t
ri
DU

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
RA
st

B. 4, 6, 1, 2, 5, 3;
UL
CE
Bi

C. 2, 4, 3, 6, 1, 5;
LI

D. 3, 5, 6, 2, 4, 1.

07
Grilă

52
Cod Răspuns Item 5
Răspuns corect
10 B. 4, 6, 1, 2, 5, 3.
Răspuns incorect

I
-

LU
79 Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, semne care nu au legătură cu
sarcina, neciteţe, în afara sarcinii)
Lipsa răspunsului AU
d

RG
99 Spaţiu gol/blank
au

BI
DU
as

UN
PR
-N

C U
ES
ta

TR

et
PE
ri

ai
_C
na
DU

ma
Ro
st

RA

a_
mb
Li
UL

V_
Bi

_I
CE

EN
LI

Caietul cadrului didactic 1


Limba română
EN IV 2018 Pagina 5 din 11
6. Unește cu o linie numele fiecărui personaj de mai jos cu enunţul pe care l-a rostit.

07
PERSONAJUL ENUNȚUL ROSTIT

Face ultima propunere cu vocea sa impunătoare.

52
IUBIRE
Le aminteşte cuvintelor să-și aleagă un împărat.

I
LUME

LU
Vorbește cu multă duioșie despre COPILĂRIE.

-
FRATE

AU
RG
Copiii îi rostesc și îi scriu greșit numele.

ud
BI
Grilă

U
ND
sa
Cod Răspuns Item 6

U
PR
Răspuns corect Na
U
SC
Răspunsul asociază corect cele trei nume de personaje cu enunţurile pe care le-au rostit:
a-
E
TR

PERSONAJUL ENUNȚUL ROSTIT


PE
t
ri
DU

10 IUBIRE Face ultima propunere cu vocea sa impunătoare.


RA
st

LUME Le aminteşte cuvintelor să-și aleagă un împărat.


UL

FRATE Vorbește cu multă duioșie despre COPILĂRIE.


CE
Bi
LI

Copiii îi rostesc și îi scriu greșit numele.

07
Răspuns parţial corect
11 Răspunsul asociază corect două nume de personaje cu enunţurile pe care le-au rostit.

52
12 Răspunsul asociază corect un nume de personaj cu enunţul pe care l-a rostit.
Răspuns incorect
Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu, semne
79
care nu au legătură cu sarcina, neciteţe, în afara sarcinii)

I
-
Lipsa răspunsului

LU
99 Spaţiu gol/blank
AU
d

RG
Domeniul cognitiv: Înţelegerea textului scris
au

Domeniul de conţinut: Formularea unor concluzii directe


BI

7. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


DU
as

Care este motivul pentru care creionul și caietul de limba română urmăreau mişcările
UN

cuvintelor?
PR

A. Cuvintele erau nostime, erau ca niște omuleți colorați.


-N

B. Amândoi doreau să afle ce se întâmplă cu acele cuvinte.


C U

C. Era interesant să vezi cum cuvintele coborau pe scară.


ES
ta

D. Prăjitura și ciocolata sunt preferatele tuturor copiilor.


TR

et

Grilă
PE
ri

ai
_C

Cod Răspuns Item 7


na
DU

ma

Răspuns corect
Ro
st

RA

10 B. Amândouă doreau să afle ce se întâmplă cu acele cuvinte.


a_
mb

Răspuns incorect
Li
UL

V_

79 Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, semne care nu au legătură cu


Bi

_I
CE

sarcina, neciteţe, în afara sarcinii)


EN
LI

Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
Caietul cadrului didactic 1
Limba română
EN IV 2018 Pagina 6 din 11
8. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

07
Care este personajul care prezintă motivul pentru care toate cuvintele s-au adunat?

52
A. BUNĂTATE

I
B. FRATE

LU
-
AU
C. PEDEAPSĂ

RG
D. RĂUTATE

ud
BI
Grilă

U
ND
sa
U
Cod Răspuns Item 8

PR
Răspuns corect
Na
U
10 B. FRATE
SC
a-
E
TR
Răspuns incorect
PE
t

79 Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, semne care nu au legătură cu sarcina,
ri

neciteţe, în afara sarcinii)


DU
RA

Lipsa răspunsului
st

99 Spaţiu gol/blank
UL
CE
Bi
LI

07
52
9. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Din ce cauză cuvintele erau gălăgioase?
A. Coborau pe scara de mătase din gaura cheii de la ușă.

I
-
B. Sperau să ajungă toate în cabinetul directorului.

LU
C. Doreau să-și aleagă un împărat care să le apere. AU
d

RG
D. Avuseseră o zi grea la școală și erau foarte obosite.
au

BI

Grilă
DU

Cod Răspuns Item 9


as

Răspuns corect
UN

10 C. Doreau să-și aleagă un împărat care să le apere.


PR
-N

Răspuns incorect
U

79 Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, semne care nu au legătură cu sarcina,
C

neciteţe, în afara sarcinii)


ES
ta

Lipsa răspunsului
TR

99 Spaţiu gol/blank
et
PE
ri

ai
_C
na
DU

ma
Ro
st

RA

a_
mb
Li
UL

V_
Bi

_I
CE

EN
LI

Caietul cadrului didactic 1


Limba română
EN IV 2018 Pagina 7 din 11
10. Încercuieşte litera corespunzătoare variantei corecte.
Care este un cuvânt foarte iubit?

07
A. BUNĂTATE
B. AUR

52
C. COPILĂRIE

I
D. PRIETENIE

LU
-
AU
Grilă

RG
Cod Răspuns Item 10

ud
BI
Răspuns corect

U
10 C. COPILĂRIE

ND
sa
U
PR
Răspuns incorect Na
79 Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, semne care nu au legătură cu sarcina,

U
SC
neciteţe, în afara sarcinii)
a-
E
Lipsa răspunsului
TR
PE

99 Spaţiu gol/blank
t
ri
DU

11. Scrie enunțurile pe rândurile de mai jos, pe baza textului citit!


RA
st
UL

Care sunt cele patru lucruri pe care împăratul ales trebuie să le facă?
CE
Bi
LI

Împăratul ales trebuie să facă următoarele patru lucruri:

07
1. ....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

52
3. ....................................................................................................................................

4. ....................................................................................................................................

I
-

LU
Grilă
Cod Răspuns Item 11 AU
d

RG
Răspuns corect
au

BI

Răspunsul corect notează cele 4 lucruri pe care împăratul trebuie să le facă:


1. să apere cuvintele;
DU

2. să-i învețe pe copii cum se scrie corect;


as

10 3. să verifice fiecare cuvânt scris de ei;


UN

4. să îi laude pentru fiecare cuvânt scris corect.


PR

sau
-N

Orice formulări ale enunţurilor de mai sus, echivalente cu acestea.


U

Răspuns parţial corect


C
ES
ta

11 Răspunsul notează corect trei lucruri din cele enumerate mai sus.
TR

12 Răspunsul notează corect două lucruri din cele enumerate mai sus.
et

13 Răspunsul notează corect un lucru din cele enumerate mai sus.


PE
ri

ai

Răspuns incorect
_C
na
DU

Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu, semne care
ma

79
nu au legătură cu sarcina, neciteţe, în afara sarcinii)
Ro
st

RA

a_

Lipsa răspunsului
mb
Li

99 Spaţiu gol/blank
UL

V_
Bi

_I
CE

EN
LI

Caietul cadrului didactic 1


Limba română
EN IV 2018 Pagina 8 din 11
12. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare.
Scrie A în caseta din dreptul enunţului pe care îl consideri adevărat și F în caseta din dreptul

07
enunţului pe care îl consideri fals.

52

I
Cuvântul IUBIRE îl propune ca î mpărat pe AUR ,

LU
deoarece acesta este cel mai valoros cuvânt.

-
AU

RG
Domnul PEDEAPSĂ îi înfricoșează cu asprimea sa pe

ud
BI
toți cei care se află în jurul lui.

U
Grilă

ND
sa
U
Cod Răspuns Item 12

PR
Răspuns corect
Na
U
10
SC
a-
E
• Cuvântul IUBIRE îl propune ca î mpărat pe AUR ,
TR

F
PE
t

deoarece acesta este cel mai valoros cuvânt.


ri


DU

Domnul PEDEAPSĂ îi înfricoșează cu asprimea sa pe


A
RA

toți cei care se află în jurul lui.


st
UL

Răspuns parțial corect


CE
Bi

11 Elevul completează corect un singur răspuns.


LI

Răspuns incorect

07
79 Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, semne care nu au legătură cu sarcina,
neciteţe, în afara sarcinii)
Lipsa răspunsului

52
99 Spaţiu gol/blank

I
-

LU
AU
d

RG
au

BI
DU
as

UN
PR
-N

C U
ES
ta

TR

et
PE
ri

ai
_C
na
DU

ma
Ro
st

RA

a_
mb
Li
UL

V_
Bi

_I
CE

EN
LI

Caietul cadrului didactic 1


Limba română
EN IV 2018 Pagina 9 din 11
Domeniul cognitiv: Înţelegerea textului scris
Domeniul de conţinut: Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor

07
13. Ești de acord sau nu cu propunerea cuvântului LUME?

52
Alege una dintre cele două variante şi scrie un motiv pentru a-ţi susţine alegerea.

I
LU
sau
Da, pentru că …………………. Nu, pentru că ………………………

-
AU
RG
........................................................... ...........................................................

ud
BI
........................................................... ...........................................................

U
ND
sa
........................................................... ...........................................................

U
PR
...........................................................
Na ..........................................................

U
SC
a-
E
TR
Grilă
PE
t

Cod Răspuns Item 13


ri

Răspuns corect
DU
RA

10 Răspunsul identifică una dintre cele două variante, cu exprimarea unui motiv convingător
st

susţinut cu idei din text/idei personale.


UL

Răspuns parțial corect


CE
Bi
LI

11. Răspunsul identifică una dintre cele două variante, cu exprimarea unui motiv neconvingător
susţinut cu idei din text/idei personale.

07
Răspuns incorect
79 Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, semne care nu au legătură cu sarcina,
neciteţe, în afara sarcinii)

52
Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank

I
-

LU
14. Completează enunțul de mai jos. AU
d

RG
Scrie trei caracteristici ale ,,cuvântului” PRĂJITURĂ, aşa cum apar în text.
au

BI

Cuvântul PRĂJITURĂ are caracteristicile:


.............................................................................................................................................. .
DU
as

UN
PR

Grilă
-N

Cod Răspuns Item 14


U

Răspuns corect
C
ES

Răspunsul identifică trei caracteristici ale ,,cuvântului” PRĂJITURĂ:


ta

10 este rotofei, zâmbeşte (mereu), merge liniştit/cu paşi mărunţi şi repezi.


TR

Răspuns partial corect


et
PE
ri

ai

11 Răspunsul identifică două caracteristici ale ,,cuvântului”.


_C
na

12 Răspunsul identifică o caracteristică a ,,cuvântului”.


DU

ma
Ro
st

Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu, semne
RA

79
a_

care nu au legătură cu sarcina, neciteţe, în afara sarcinii)


mb
Li

Lipsa răspunsului
UL

V_
Bi

99 Spaţiu gol/blank
_I
CE

EN
LI

Caietul cadrului didactic 1


Limba română
EN IV 2018 Pagina 10 din 11
15. Cel mai important mesaj al acestei povestiri este că oricine ar putea deveni împărat.
Ajută ,,cuvintele” să-și aleagă un împărat!

07
Scrie o compunere în care să prezinți ,,cuvântul” pe care l-ai alege ca împărat!

52
În compunerea ta vei respecta următoarele cerințe:

I
LU
• să prezinți trei calităţi pentru care ,,cuvântul” ales merită să fie împărat;

-
AU
• să îi alegi un titlu potrivit;

RG
• să redactezi compunerea în 10-12 rânduri;

ud
BI
• să ai grijă la scrierea corectă a cuvintelor și la așezarea textului în pagină.

U
ND
sa
U
PR
Na
……………………………………………………………………………

U
SC
a-

…………………………………………………………………………… E
TR
PE
t

……………………………………………………………………………
ri
DU

Grilă
RA
st

Cod Răspuns Item 15


UL

Răspuns corect
CE
Bi

• În compunere sunt prezentate trei calităţi pentru care ,,cuvântul” ales merită să fie
LI

împărat.

07
10 • Elevul realizează un text coerent (introducere-cuprins-încheiere; alegerea unui
titlu potrivit; aşezarea corectă în pagină; respectarea alineatelor; scrierea corectă a
cuvintelor) în limita a 12 rânduri, exprimând ideile în enunțuri logice şi ordonate.

52
Răspuns parţial corect
• În compunere sunt prezentate două calităţi.
• Elevul realizează un text coerent (introducere-cuprins-încheiere; alegerea unui titlu
11 potrivit; aşezare corectă în pagină; respectarea alineatelor; scrierea corectă a

I
-

LU
majorităţii cuvintelor), în limita a 12 rânduri, exprimând majoritatea ideilor în
enunţuri logice şi ordonate.
• În compunere este prezentată o calitate.
AU
d

RG
• Elevul realizează un text (cu lipsa unei părţi principale a compunerii, de exemplu
au

BI

12 lipsa încheierii; lipsa titlului; cu o aşezare deficitară în pagină; cu nerespectarea


unor alineate; scrierea corectă a majorităţii cuvintelor) de 6-9 rânduri, exprimând
DU

doar o parte a ideilor în enunţuri logice şi ordonate.


as

UN

• În compunere este prezentată / nu este prezentată o calitate.


• Elevul realizează un text (cu lipsa unei/unor părţi principale a/ale compunerii, de
PR
-N

exemplu lipsa încheierii / lipsa introducerii şi a încheierii; cu o aşezare deficitară


U

în pagină; cu nerespectarea unor alineate; scrierea incorectă a majorităţii


C

cuvintelor) de 6-9 rânduri, exprimând o mare parte a ideilor în enunţuri ilogice şi


ES
ta

13
neordonate.
TR

sau
et
PE

• În compunere este prezentată / nu este prezentată o calitate.


ri

ai

• Textul este scurt, de 2-5 rânduri, cu idei exprimate în enunţuri ilogice şi


_C
na
DU

neordonate.
ma
Ro
st

RA

Răspuns incorect
a_
mb

Orice alt răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu, semne
79
Li
UL

care nu au legătură cu sarcina, neciteţe, în afara sarcinii)


V_
Bi

_I
CE

Lipsa răspunsului
EN

99 Spaţiu gol/blank
LI

Caietul cadrului didactic 1


Limba română
EN IV 2018 Pagina 11 din 11