Sunteți pe pagina 1din 2

L1

Unitatea de învățare: VI.1. Întâlnire cu fizica. Clasificare. Ordonare. Proprietăţi fizice


Lecţia 1 Formularea întrebării de investigat
Tema: Întâlnire cu fizica. Metode de studiu utilizate în fizică
Activitatea 1 (SINELG)
Timp de lucru: 30 de minute
Mod de organizare: pentru studiu individual

Materiale necesare: fişe de lucru pentru dirijarea învăţării.

Mod de lucru:

1. Citeşte cu atenţie următorul text. În dreptul fiecărei propoziţii din text notează unul dintre
următoarele semne grafice după cum urmează:
 dacă textul confirmă cunoştinţele anterioare
+ dacă în text sunt informaţii noi
- dacă în text sunt informaţii care contrazic ceea ce ştiai tu
? dacă în text sunt informaţii care nu sunt suficient de clare

. Din cele mai vechi timpuri oamenii au încercat să înţeleagă şi să descrie lumea în care
. trăiesc. Aceste încercări au determinat apariţia ştiinţei. Alături de chimie şi biologie, fizica
face parte din categoria ştiinţelor naturii. Fizica studiază structura, proprietăţile şi formele
de transformare ale materiei din Univers.
În Univers există nenumărate corpuri, alcătuite din diferite substanţe/materiale, în
diferite stări de agregare. Aceste corpuri se află în permanentă interacţiune şi transformare.
Fiecare dintre aceste corpuri are o mulţime de însuşiri (proprietăţi). Unele dintre
proprietăţile fizice ale corpurilor pot fi măsurate, altele nu. Dacă sunt măsurabile,
proprietăţilor fizice le putem asocia mărimi fizice.
În urma interacţiunilor, proprietăţile fizice ale corpurilor se pot modifica. Ori de câte ori
se întâmplă acest lucru, spunem că a avut loc un fenomen fizic.
Scopul fizicii este de a descrie, explica şi prevedea fenomenele fizice, pentru a le putea
utiliza în folosul oamenilor. Fenomenele fizice sunt descrise de legi fizice şi principii fizice.
Acestea stau la baza dezvoltării tehnologiei.
Pentru a cunoaşte un fenomen fizic, este necesară o cercetare ştiinţifică a acestuia.
Cea mai veche metodă de studiu a fenomenelor fizice este metoda observaţiei. Prin
observaţie, cercetătorii studiază fenomenele în mod pasiv, fără a interveni direct în
desfăşurarea acestora. Metoda permite culegerea de informaţii despre fenomenul studiat
care să conducă la descrierea fenomenului, dar şi la elaborarea unor ipoteze cu privire la
cauzele care-l produc. Ipotezele devin adevăruri ştiinţifice numai în urma verificării
experimentale. Metoda experimentală presupune producerea voită a unui fenomen, în
condiţii anumite, pentru a-l studia mai bine.

2. Reciteşte propoziţiile notate cu „-” şi cu „?” şi notează întrebările pe care vrei să le adresezi
profesorului, pentru o mai bună înţelegere a textului.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Pornind de la informaţiile din textul de mai sus, încearcă să rezolvi următoarele sarcini de lucru:
a) Notează în tabel, pornind de la exemplele date, 5 corpuri aflate în jurul tău,
substanţele din care sunt alcătuite acestea şi starea de agregare în care se află.:

Nr. Corp Substanţă/material Stare de agregare

Ex1 bancă lemn solidă


Ex.2 Apa din pahar apă lichidă
Ex.3 Aerul din clasă aer gazoasă
1
2
3
4
5

b) Identifică şi notează o proprietate măsurabilă şi una nemăsurabilă a penarului tău


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
c) Notează un fenomen fizic. Ex: dilatare, magnetizare, dizolvare
……………………………………………………………………………………………………………
d) De ce crezi că este important să studiem fizica?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Bibliografie
1) Corega, Constantin; Haralamb, Dorel și Talpalaru, Seryl, Fizică. Manual pentru clasa
a VI-a, Editura Teora, Bucureşti, 1998.