Sunteți pe pagina 1din 5

Test 1 C.

Celulele acinare au rol in sinteza si


exocitoza enzimelor , mucusului si a
1.Precizati afirmatiile corecte referitoare altor proteine dar si in transportul apei si
la sistemul digestiv : al electrolitilor
A.Transforma macromoleculele D.Ductul Intercalar contine celule
continute in alimente in molecule simple mioepiteliale si leaga acinul de ductul
usor de absorbit striat avand rol in transportul salivei
B.Procesare alimentelor se desfasoara in E.Ductul striat este format din celule
4 stadii epiteliale specializate in transportul apei
C.Ingestia alimentelor presupune si al electrolitilor
introducerea alimentelor in cavitatea
bucala 5.Adevarate:
D.Absorbtia alimentelor cuprinde toate A.Ductele striate continua ductele
procesele de transport prin care intercalere si sunt continuate de cele
macromoleculele strabat epiteliul interlobulare care se unesc si formeaza
mucoasei intestinale un canal excretor principal
E.Asigura eliminarea doar a resturile B.Unitatea structural si secretory este
neabsorbite salivonul
C. Lobulul estevascularizat de un system
2.Tubul digestiv: port arterial dispus in serie cu prima
A.Are anexat glande anexe capilarizare la nivelul ductului striat
B. Are in stracutura sa glande anexe D.Schimburile intre sangele capilar si
C.Are 9 m la adult celule are loc in contracurent datorita
D.Cuprinde cavitatea bucala sunsului opus de curgere a sangelui si
E.In primul sau segment se realizeaza cel al formarii urinei
atat ingestia cat si digestia chimica si E.Saliva se secreta continuu intr un debit
mecanica de 20ml/minut in timpul perioadelor
interdigestive
3.Cavitatea bucala:
A.Digestia bucala cuprinde atat 6.Adevarate:
fenomene mecanica(masticatia) cat si A. Saliva contine 99,4% H2O si 0.4%
chimice(prin enzimele din saliva) substante azotate neproteice
B. Asigura formarea bolului alimentar B.Capilarele periductale sunt legate de
dar si propulsarea acestuia in faringe cele periacinare printr-o artera arciforma
prin timpul bucal al masticatiei C.Substantele anorganice din saliva sunt
C.Prezinta in mucoasa bucala 3 perechi florurile de Na si Ca
de glande salivare mari si unele mai mici D.KSCN are rol bactericid si
accesorii detoxifiant(ajuta la excretia radicalilor
D.Contine glandele salivare mari care sulfocian care sunt toxici)
prezinta un canal excretor E.Cresterea debitului salivar adduce si
E.Prezinta un canal extcretor care ajunge cresterea consecutiva a concentratiei
in cavitatea bucala de la glande salivare ionilor de Na si Cl
de tip tubule-acinos’
7. Adevarate:
4.Precizati afirmatiile false : A.Carbonatul de Ca si fosfatul de calciu
A.Este produsa de glande salivare la ph acid formeaza sialoliti in interiorul
tubule-acinoase, ramificate, alcatuite din canalelor excretoare
lobuli B.Florul inhiba mineralizarea smaltului
B.Lobulul este format din acin, duct dentar si aparitia cariilor dentare
intercalar si duct striat C.Saliva contine saruri sub forma de
cloruri , fosfati , bicarbonate
D.Carbonatul de ca in saliva alcalina , C.In capilarele periductale ajunge
bogata in mucina precipita la suprafata parotina care ajuta la fixarea Ca in
dintilor sub forma de tartru dentar smaltul dentar
E.Ionii de K se gasesc in saliva in D.Mucina mentine constant ph salivar
concentratie de 8 ori mai mica decat in prin sistemul tampon mucina
plasma bazica/mucina acida
E.IgA sunt secretate de plasmocitele din
8.Adevarate: interstitiul glandelor salivare
A.Lactoferina are rol bactericid asupra
lactobacililor si streptococilor bucali 11.False:
B.amidonul preparat sub actiunea A.Evenimentul fundamental declansator
amilazei salivare se transforma initial in al producerii salivei este secretia ioniilor
acrodextrina care are culoarea albastra de Cl care cuprinde 2 etape
in Solutia de Lugol(ion-iodurat) B. La polul apical al celulelor acinare Cl
C.Epiteliul ductal secreta kalicreina care difuzeaza prin canale CFTR
transforma kininogenul in kinine cu C.Ionii de Na sunt atrasi de ionii de Cl
puternic effect vasodilatator’ din lumenul acinar
D.La polul apical prin intermediul C.La polul bazal al celulelor acinare pe
aceluias transportor sunt resorbiti ionii un singur transportor sunt adusi
de HCO3 si secretati ionii de Cl intracelular 3Na 3K 6Cl
E.Exocitoza veziculelor zymogene este D.Apa ajunge in lumenul acinar prin
Ca dependent jonctiuniile intercelulare si AQP 5,1,8
E.Saliva formata in lumenul acinar este
9.Adevarate: hipotona
A.Amilaza salivara este inactivata dupa
30 de minute de ph-ul de 4,5 din stomac 12.Adevarate:
B.Lipaza salivara este secretata in A.Granulele zimogene pot contine
cantitate mare in saliva nou-nascutului si mucina de tip 2 cu actiune
a sugarului scindand lipidele din lapte antimicrobiana prin proprietatea lor de a
C.IgA primesc la nivelul celulelor ductilor adera de anumiti microbi
striati piesa secretorie „s” care are rol de B.In urma schimburilor dintre saliva
protectia impotriva enzimelor proteolitice primara ajunsa in ductii striati si sangele
si fixarea pe mucosa capilarelor peracinare se formeaza saliva
D.Mucina de tip 2 se combina cu apa finala
fosolipidele si ionii bicarbonici pentru a C.La nivelul ductilor striati se realizeaza
fosrma o pelicula fina de mucus care procese de reabsorbtie si secretie,
impreuna cu factorul de crestere predominand procesele de secretie
epidermala asigura rolul protector al D.Daca debitul salivar creste repede
salivei saliva proate sa fie hipertona datorita
E.Glandele salivare produc saliva cu rol faptului ca ionii de Na si Cl nu sunt
endocrin prin parotina care are efect reabsorbiti
hipercalcemiant si anabolizant proteic E.Ionii de Na la nivelul polului apical al
celulei ductale se reabsorbe in antiport
10.Adevarate: cu H , stimulat de aldosteron
A.Alcoolul etilic este prezent in saliva in
aceeasi concentratie ca si in plasma (3- 13.Adevarate
4mg%) A.Ionii de Na se pot reabsorbii prin
B.Substantele azotate neproteice din transport activ cu ajutorul canalele EnaC
continutul salivei sunt ureea , creatinina , B.O parte a ioniilor de Cl sunt reabsorbiti
acid uric , lipopolizaharide(aglutinogene) prin intermediul canalelor CFTR
C.Din celula ductala catre capilarul C.Centrii nervosi ai arcului reflex
periductal ionul de Cl difuziune salivator pot primii aferente de la centrii
D.Anionii bicarbonici se formeaza din suprajacenti : scorta , hipotalamusul ,
disocierea acidului carbonic format din centrul foamei, vomei, ariile corticale
reactia dintre CO2(intracelular si din senzoriale vizula si auditiva, sistem
vasul de sange) si H20 , reactie catalizata limbic
de anhidraza carbonica D.Receptorii sunt chemo, mecano,termo
E.K este secretat in simport cu ionii de H si algo prezenti in regiunea buco-faringo-
in lumenul ductal esofagiana
E.NA eliberata din fibrele cu originea in
14.Adevarate: ggl cervical superior determina prin
A.KSCN are rol antiseptic si stimularea receptorilor alfa 1 de pe
antibacterian celulele acinare stimularea secretiei de
B.Reglarea secretiei salivare se poate apa, electroliti si mucine
face si umoral prin CO2 care stimuleaza
direct centrii nervosi din substanta
reticulata bulbo-pontina 17.Adevarate:
C.In intoxicatia cu Pb , acesta se depune A.Peptidul vasoactiv intestinal este
pe gingie sub forma unui lizereu gingival vasodilatator local
de culoare bruna B.ADH reduce dibitul salivar iar STH
D.Saliva are rol in mentinerea elasticitatii mentine troficitatea acinilor glandulari
si supletii mucoasei bucale C.NA produce prin intermediul
E.Calea aferenta este reprezentata se receptorilor alfa 1 vasoconstrictia locala
fibre senzitive si senzoriale ale nervilor D.Simpaticul prin intermediul rceptorilor
V, VII, IX si X beta 2 produce secretia de mucine la
nivelul celulelor acinare , iar prin
15.Adevarate: intermediul receptorilor alfa 1 ajuta la
A.centrii foamei si vomei stimuleaza exocitoza acestora in lumenul acinar
secretia de saliva E.Stimularea receptorilor B2 determina
B.la polul bazo-lateral al celulelor ductale contractia celulelor mioepiteliale
ionii de clor ies prin canale de clor , prin
transport pasiv 18.Adevarate:
C.saliva are rol endocrin prin sinteza de A.Atropina blocheaza receptorii M3
polipeptide cu rol de hormon (Factor de B.Fibrele simpatice postganglionare
crestere insulin-like) parasesc lantul ganglionar prin ramura
D.Parasimpatil stimuleaza exocitoza Ca- comunicanta cenusie si apoi formeaza
dependenta de granule zimogene bogate nervi micsti si plexuri perivasculare
in amilaza salivara C.Stimularea receptorilor B2 de catre
E.Ach stimuleaza secretia de apa enzime Ach determina intensificarea secretiei de
si electroliti dupa ce actioneaza pe anioni bicarbonici
receptorii muscarinici M3 prezenti doar D.intre zona de proiectie corticala a
la nivelul celulelor ductale centriilor salivatori si ariile de proiectie
auditiva, olfactiva si vizuala se stabilesc
16.Adevarate: legaturi permanente
A.Centrii Sy sunt in coarnele laterale ale E. Sy produce un efect global de saliva
T1-T4 , iar fibrele postganglionare au vascoasa bogata in mucina
originea in ganglionul cervical superior
B.Nervul auriculo temporar se distribuia
la parotida si determina secretia de 19.Adevarate:
saliva seroasa , apoasa, bogata in A.Reabsorbtia Na este stimulata de
mucina aldosteron , acesta actionand atat de
antiportul luminal cat si pe ATPaza Na/K nu este timp necesar pentru reabsorbtia
de la polul bazolateral ioniilor de Na si Cl
B.Canalele Enac si CFTR sunt localizate B.saturnism-lizereu gingival brun cauzat
la polul apical al celulelor ductale de intoxicatie cu un metal greu(Pb)
C.Acinii pot contine atat celule seroase C.IgA asigura rolul antiseptic si
cat si mucoase , troficitatea acestora antibacterian
fiind asigurata de STH D.ionul de K este secretat in lumenul
D.kininogenul are greutate moleculara ductal prin antiport cu H
mare si este sintetizat local E.Reabsorbtia ionilor de Cl la polul
E.contractia celulelor mioepiteliale din apical se realizeaza prin transport activ
jurul acinilor si ductelor intercalare este secundar(antiport cu ionul bicarbonic)
realizata prin stimularea receptorilor
beta2 22.Adevarate:
A. kininele sunt substante care au un
20.Adevarate: puternic efect vasodilatator
A.celulele acinare produc vezicule B.Din coarnele laterala ale maduvei T1-
zimogene cu amilaza salivara si mucina T4 pleca fibre preganglionare simpatice
pe care le elibereaza in lumenul ductal care ajung in lantul ganglionar
printr un transport vezicular Ca- paravertebral
dependent C.saliva primara se produce la nivelul
B. secreta de apa, electroliti si amilaza acinilor glandulari si este izotona cu
salivara este stimulata de actiunea Ach plasma
pe receptorii M3 in prezenta atropinei si D. la polul baza K este introdus in celula
kininelor de pompa Na/K iar de aici este eliminat
C.Amilaza salivara actioneaza optim la prin antiport luminal la schimb cu H
un ph de 6,8 , iar 30 de minute E.lobulul glandei salivare este alcatuit
actioneaza si la nivelul stomacului din buchete de acini legati prin ducte
D.sialoitii se formeaza in mediu bazic , interlobulare
datorita faptului ca fosfatii si carbonatii
de Ca precipita 23.Formarea urinei primare:
E.lactoferina este bacteriostatica iar A. Are la baza secretia ionilor de cl din
mucina 2 adera de anumiti microbi celulele acinare printr-un transportor
comun 3Na3K6Cl in lumenul acinar
21.Adevarate: B.Ionii de Na sunt atrasi de negativitatea
A.Sy produce vasoconstrictie locala prin ionilor de Cl si vin prin jonctiuniile
stimularea receptorilor b2 intercelulare in lumen, crescand
B.impulsurile din ariile senzoriale presiunea osmotica
corticale sunt transmise descendent C.Apa este atrasa spre presiunea
centriilor salivari din trunchiul cerebral osmotica mai mica , si vine din celulele
C.Sy determina formarea de saliva acinare prin AQP 5,8,1
bogata in K si bicarbonat D.exocitoza Ca-dependenta a veziculelor
D. in saliva se gasesc cantitati reduse de zimogene este stimulata de actiunea Ach
glucide si proteine pe receptorii muscarinici de tip 3
E.centrii nervosi ai arcului reflex E.este urmata de procese de secretie si
vegetativ sunt situati in formatiunea de reabsorbtie cele de reabsorbtie sa fac
reticulara bulbopontina cu viteza mai mica

22.Adevarate: 24.Celulele acinare:


A.Saliva are un ph de 6,8 si poate fii A. pot sa fie mucoase , seroase sau sero-
hipertona daca debitul salivar creste si mucoase
B. troficitatea le este asigurata de STH
C. Prezinta la polul bazal un canal prin
care se realizeaza transferul intracelular
de Na , K , Cl
D. Prezinta la polul apical un canal prin
care Cl difuzeaza pasiv spre lumenul
acinar
E.la polul bazal prezinta pompa Na/K
care introduce K ce va fii scos prin
transport activ secundar (antiport) cu H
la polul apical

25.Receptorii prezenti la nivelul celulelor


acinare si ductale:
A. a1-contractia celulelor mioepiteliale
B.B2-cresterea secretiei de anioni
bicarbonici
C.m3-secretie de mucus, electroliti si apa
in celulele acinare
D.b2-vasoconstrictie locala
E.a1-stimuleaza exocitoza Ca-
dependenta a granulelor zimogene cu
mucine si amilaza salivara