Sunteți pe pagina 1din 11

Braşov, decembrie 2006

COLINDE
(compilaţie)

Braşov, decembrie 2006


2
1. AM PLECAT SĂ COLINDĂM Masa să v-o încărcaţi
Flori de măr
Am plecat să colindăm
Domn, Domn să-nălţăm Noi umblăm şi colindăm
Când boierii nu-s acasă Şi pe Domnul lăudăm
Domn, Domn să-nălţăm Din seara Ajunului
Flori de măr
Au plecat la vânătoare Până-ntr-a Crăciunului
Domn, Domn să-nălţăm Flori de măr
Să vâneze căprioare
Domn, Domn să-nălţăm Că s-a născut Domn prea bun
În sălaşul lui Crăciun
Căprioare n-au vânat Că s-a născut Domn frumos
Domn, Domn să-nălţăm Flori de măr
Au vânat un iepuraş Numele lui e Hristos
Domn, Domn să-nălţăm Flori de măr

Să facă din blana lui 4. HOILA


Domn, Domn să-nălţăm
Veşmânt frumos Domnului Slobozâ-ne gazdă-n casă—bis
Domn, Domn să-nălţăm Nu ne lăsa la fereastră—bis

2. SCOALĂ GAZDĂ BUNĂ Ref: Hoila, hoila, hoila la la la la

Scoală gazdă bună, scoală nu mai sta Slobozâ-ne gazdă-n tindă—bis


Florile sunt dalbe, flori de măr N-auzi larmă de colindă—bis
Că venim acuma a va colinda
Florile sunt dalbe, flori de măr La casa de oameni buni—bis
Dumnezeu face minuni—bis
Ref: Omul bun ne va primi
Şi cu drag ne va cinsti Pune îngerii de pază—bis
După datini colindăm Şi duşmanul nu cutează—bis
„La Mulţi Ani!” noi vă urăm
5. SCOALĂ GAZDĂ DIN PĂTUŢ
Doar în toamna asta merii-au fost sădiţi
Florile sunt dalbe, flori de măr Scoală gazdă din pătuţ
Şi în noaptea asta iată-i înfloriţi Florile dalbe
Florile sunt dalbe, flori de măr Şi ne dă un colăcuţ
Florile dalbe
Din căldura dragostei vor înflori
Florile sunt dalbe, flori de măr Că mămuca n-o făcut
Şi în pacea casei noastre vor rodi Florile dalbe
Florile sunt dalbe, flori de măr Sâtă rară n-o avut
Florile dalbe
3. SUS BOIERI NU MAI DORMIŢI
Pe când sâtă-o căpătat
Sus boieri nu mai dormiţi Florile dalbe
Vremea e să vă treziţi Covata i s-o crăpat
Casa să v-o măturaţi Florile dalbe
Flori de măr
3
L-o sfădit mama pe tata Florile dalbe
Florile dalbe Pace-n case aducându’
De ce s-o crăpat covata Florile dalbe
Florile dalbe
Noi vă zicem să trăiţi
Când covata i-o lipit Florile dalbe
Florile dalbe Ca şi pomii să-nfloriţi
Cuptiorul i s-o urnit Florile dalbe
Florile dalbe Şi ca ei să-mbătrâniţi
Florile dalbe
Când cuptioru s-o urnit Întru mulţi ani fericiţi
Florile dalbe Florile dalbe
Anu’ Nou a şi zânit
Florile dalbe 8. DESCHIDE UŞA CREŞTINE

6. LA VIFLEEM COLO-N JOS Deschide uşa creştine—bis


Că venim din nou la tine
La Vifleem colo-n jos La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Cerul arde luminos
Preacurata naşte astăzi pe Hristos Drumu-i greu şi-am obosit—bis
De departe am venit
Naşte-n ieslea boilor La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Pe-mpăratul tuturor
Preacurata stă şi plânge-ncetişor Noi la Viflaim am fost—bis
Unde s-a născut Hristos
N-are scutec de-nfăşat La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Nici hăinuţe de-mbrăcat
Preacurata, pentru Pruncul de-mpărat Şi-am văzut şi pe-a sa Mamă—bis
Pe care Maria-o cheamă
Nu mai plânge Maica mea La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Scutecele noi ţi-om da
Preacurata, Pruncul Sfânt de-i înfăşa Cum umbla din casă-n casă—bis
Ca pe Fiul său să-l nască
La Vifleem colo-n jos La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Cerul arde luminos
Preacurata naşte astăzi pe Hristos Umbla-n jos şi umbla-n sus—bis
Ca să-l nască pe Iisus
7. IATĂ VIN COLINDĂTORI La mulţi ani, mulţi ani cu bine

Iată vin colindători Umbla-n sus şi umbla-n jos—bis


Florile dalbe Ca să-l nască pe Hristos
Noaptea pe la cântători La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Florile dalbe
Mai târziu găsii apoi—bis
Şi ei vin mereu, mereu Un staul mândru de oi
Florile dalbe La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Şi v-aduc pe Dumnezeu
Florile dalbe Şi acolo pe fân jos—bis
S-a născut Domnul Hristos
Şi ei vin tot colindându’ La mulţi ani, mulţi ani cu bine
4
Cum au venit la ieslea lui
Care cu puterea Sa—bis Păstorii de la stână
Va împărăţi lumea Şi îngerii din cer cântau
La mulţi ani, mulţi ani cu bine Cu flori de măr în mână
Şi de-acum până-n vecie—bis
Mila Domnului să fie 11. CERUL ŞI PĂMÂNTUL
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Cerul şi pământul , cerul şi pământul
Dumneavoastră bucurie—bis În cântec răsună
„La Mulţi Ani!” cu veselie Îngeri şi oameni, îngeri şi oameni
La mulţi ani, mulţi ani cu bine Cântă împreună

9. DIN AN ÎN AN Ref: Hristos se naşte


Domnul coboară
Din an în an sosesc mereu Îngerii cântă
La geam cu Moş Ajun Magii îl adoră
E ger cumplit, e drumul greu Păstori aleargă
Da-i obicei străbun Ieslea o-nconjoară
Mari minuni se întâmplară
Azi cu strămoşii cânt în cor
Colindul vechi şi bun În Viflaem azi, în Viflaem azi
Tot moş era şi-n vremea lor E mare minune
Bătrânul Moş Crăciun Vervură curată, vervură curată
Fiu născut în lume
E sărbătoare şi e joc
În casa ta acum Din răsărit vin, din răsărit vin
Mai sunt bordeie fără foc Magi cu bucurie
Şi mâine-i Moş Crăciun Cu dar de smirnă, cu dar de smirnă
Şi-acum te las, fii sănătos Aur şi tămâie
Fii vesel de Crăciun
Dar nu uita când eşti voios Din cer Cuvântul, din cer Cuvântul
Române/creştine să fii bun În trup se arată
Noaptea din lume, noaptea din lume
10. AFARĂ NINGE LINIŞTIT Zi se face-n dată

Afară ninge liniştit Hristos se naşte, Hristos se naşte


Şi-n casă arde focul Veniţi la-nchinare
Iar noi pe lângă mama stând Cu vesel suflet, cu vesel suflet
De mult uitarăm jocul Veselă cântare

E noapte, patul e făcut 12. VIFLAIME, VIFLAIME


Dar cine să se culce
Când mama spune de Iisus Viflaime, Viflaime
Cu glas duios şi dulce Cum de n-ai primit in tine
Pe Fecioara Maria
Cum s-a născut Iisus în frig Să nască pe Mesia
În ieslea cea săracă
Cum boii peste el suflau N-ai ştiut tu Viflaime
Căldură ca să-i facă Cu câtă dragoste vine
Cea mai Sfântă-ntre Fecioare
5
A Domnului Născătoare
14. SUS ÎN ’NALTUL CERULUI
N-ai primit tu Viflaime
În casele tale bune Sus în ‘naltul cerului
Să-i dai un pic de sălaş La porţile Raiului
Celui mai Sfânt Copilaş Este-un pom mare-nflorit
Cu podoabe de-aurit
Pat moale şi scutece
I-au dăruit vitele Sub pom şade Dumnezeu
Lumină i-a oferit Judecând pe robul său
O stea de la Răsărit Stii tu-Adame ce ţi-am spus
Când în Rai eu te-am adus
Peştera întunecoasă
A fost a Domnului casă Din toţi pomii să mănânci
La venirea Sa în lume De unul să nu te-atingi
Din vina ta Viflaime Dar tu nu m-ai ascultat
Şi din pom tu ai mâncat

13. SCULAŢI, SCULAŢI BOIERI MARI Pentru tine moş Adame


Mi-au bătut piroane-n palme
Sculaţi, sculaţi, boieri mari În palme şi în călcâie
Hristos s-a născut Mila Domnului să fie
Sculaţi voi români plugari
Hristos s-a născut 15. LEAGĂN VERDE LEGĂNEL

Că vă vin colindători Colo sus pe-un deal frumos


Hristos s-a născut Unde-i cerul luminos
Noaptea pe la cântători Într-un leagăn stă culcat
Hristos s-a născut Fiul Maicii înfăşat

Şi v-aduc pe Dumnezeu Ref: Leagăn verde, legănel


Hristos s-a născut Tot din lemn de păltinel
Să vă mântuie de rău
Hristos s-a născut Raza blând-a soarelui
Scaldă faţa Domnului
Dumnezeu adevărat Vântul dulce tragănă
Hristos s-a născut Pruncul de mi-l leagănă
Soare-n raze luminat
Hristos s-a născut Cântă îngerii în cor
Să vestească tuturor
Noi vă zicem să trăiţi Astăzi cerul s-a deschis
Hristos s-a născut Pe Hristos ni l-a trimis
Întru mulţi ani fericiţi
Hristos s-a născut 16. ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS

Şi ca pomii să-nfloriţi Astăzi s-a născut Hristos


Hristos s-a născut Mesia chip luminos
Şi ca ei să-mbătrâniţi
Hristos s-a născut Ref: Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi
6
Mititel înfăşeţel A zis: „Fiul meu iubit
În scutec de bumbăcel La nuntă-n Cana Galilei
Vinul tot s-a isprăvit
Vântul bate nu-l răzbate La nuntă-n Cana Galilei
Neaua ninge nu-l atinge
Atunci Iisus s-a sculat
Şi de-acum până-n vecie La nuntă-n Cana Galilei
Mila Domnului să fie Şi slugile a chemat
La nuntă-n Cana Galilei
17. PRAZNIC LUMINOS
Apă-n şase vase-au pus
Praznic lumins strălucind frumos La nuntă-n Cana Galilei
Astăzi ne-a sosit şi ne-a veselit Şi le-au umplut până sus
Că Mântuitorul şi izbăvitorul La nuntă-n Cana Galilei
Cu trup S-a născut—bis
Iisus bine-a cuvântat
Raiul cel închis azi iar s-a deschis La nuntă-n Cana Galilei
Şarpelui cumplit capul i-a zdrobit Apa-n vin s-a preschimbat
Şi strămoşii iară prin Sfânta Fecioară La nuntă-n Cana Galilei
Iar s-au înnoit—bis
Atunci toţi au cunoscut
Îngerii cântau păstori fluierau La nuntă-n Cana Galilei
Magii se-nchinau toţi se bucurau Că minune s-a făcut
Dar Irod era că se tulbura La nuntă-n Cana Galilei
De naşterea Sa—bis
Atunci toţi au cunoscut
El Îl căuta, voind morţii-al da La nuntă-n Cana Galilei
Dar pruncul Iisus din ţară s-a dus Că Mesia s-a născut
Fie lăudat binecuvântat La nuntă-n Cana Galilei
În veacuri Amin—bis
19. SUS LA POARTA RAIULUI

Sus la poarta Raiului, poarta Raiului


18. LA NUNTĂ-N CANA GALILEI Paşte turma Tatălui, turma Tatălui

La nunta ce s-a-ntâmplat Ref: Linu-i lin şi iară lin


La nuntă-n Cana Galilei Bate vântul frunzalin
Fost-a şi Iisus chemat Lin şi iară lin
La nuntă-n Cana Galilei
Dar la turmă cine stă, oare cine stă
Şi vrând trişti a nu-i lăsa Stă chiar Maica Precistă, Maica Precistă
La nuntă-n Cana Galilei
A venit cu Mama Sa Lângă ea un legănel, da un legănel
La nuntă-n Cana Galilei Cu un copilaş în el, copilaş în el

Iară Mama lui Iisus Copilaşul când plângea, puiul când


La nuntă-n Cana Galilei plângea
Văzând că nu-i vin de-ajuns Maica Sfântă-l legăna, Maica-l legăna
La nuntă-n Cana Galilei
7
Copilaşul când dormea, puiul când
dormea Întru cei de sus mărire
Maica Sfântă lin cânta, Maica lin cânta Şi pe pământ păciuire
La toţi oamenii să fie
20. COLINDIŢA De acum până-n vecie

Colindiţa nu-i mai multă Această zi prea sfinţită


Dalbe florile Si sărbătoare slavită
Să trăiască cine-ascultă Urăm la toţi să vă fie
Florile dalbe Întru mulţi ani cu bucurie!
Sus la ceruri o-nălţăm
Dalbe florile 22. PE STRADA DIN VIFLAEM
Şi la gazde o-nchinăm
Florile dalbe Pe strada din Viflaem
Merge Maica cu Iosif
Ref: Florile dalbe, florile dalbe, florile Ref: Iisus s-a născut în seara de Crăciun
Când din Viflaem să iasă
O-nchinăm cu bucurie Se opriră la o casă
Dalbe florile
Si cu mare veselie Lânga casă-un tânăr sta
Florile dalbe Şi pe dânşii întreba
C-am ajuns seara de-ajun
Dalbe florile De unde veniţi drumeţi
A bătrânului Crăciun Tocmai de la Nazaret
Florile dalbe
Fie-ţi milă tânăr bun
Sus mai sus v-am înălţat Şi nu ne lăsa pe drum
Dalbe florile
Ce-am ştiut noi v-am cântat Că afară-i frig şi noapte
Florile dalbe Maica sfântă nu mai poate
Să rămâneţi sănătoşi
Dalbe florile Tânărul fiind milos
Sănătoşi şi bucuroşi Le răspunse bucuros
Florile dalbe
Nu departe de oraş
C-am ajuns ziua cea Sfântă Are tatăl meu un grajd
Dalbe florile
Când colindele se cântă Iosif şi Maica s-au dus
Florile dalbe Şi la grajd ei au ajuns
Sărbătoarea lui Hristos
Dalbe florile Şi l-a născut pe Iisus
Să vă fie de folos Pruncuşor slăvit de sus
Florile dalbe
23. FERICE-I FERICE
21. MĂRIRE-NTRU CELE-NALTE
Colo sus pă varf de munte,
Mărire-ntru cele-nalte Colo sus pă varf de munte,
Toate stelele să salte Ferice-i, ferice,
Saltă cerul şi pământul Da' cine-i ferice?
Ca să laude Cuvântul
8
Ferice de-un păcuraru', 24. COLINDĂM, COLINDĂM
Ferice de-un păcuraru',
Ferice-i, ferice, Sculaţi-vă gazde mari
Da' cine-i ferice? În sara de Crăciun
Ce state la oi pă munte, cu iarba pana-n Sculaţi voi români plugari
gerunte, În sara de Crăciun
Ferice-i, ferice,
Da' cine-i ferice? Ref. Colindăm, colindăm iarna
Pe la uşi, pe la fereşti
D-apăi vantu' ca suflale, Colindăm, colindăm iarna
Tăte oile jucale, Cu colinde româneşti
Ferice-i, ferice,
Da' cine-i ferice? Că vă vin colindători
În sara de Crăciun
Numa' două nu jucale, Noaptea pă la cântători
Numa' două nu jucale, În sara de Crăciun
Ferice-i, ferice,
Da' cine-i ferice? Colindăm, colindăm iarna
Da' voi di ce nu jucaţi? Pe la uşi, pe la fereşti
Da' voi di ce nu jucaţi? Colindăm, colindăm iarna
Ferice-i, ferice, Cu colinde româneşti
Da' cine-i ferice?
Drumu-i greu şi-am obosit
Ori vi-i iarba crostinoasă, În sara de Crăciun
Ori vi-i apa glostioroasă? De departe am zânit
Ferice-i, ferice, În sara de Crăciun
Da' cine-i ferice?
Colindăm, colindăm iarna
Nu ni-i iarba crostinoasă, Pe la uşi pe la fereşti
Nici apa glostioroasă, Colindăm, colindăm iarna
Ferice-i, ferice, Cu colinde româneşti
Da' cine-i ferice?
Şi colinda nu-i mai multă
Ci-am auzat ca ni-i vinde, În sara de Crăciun
Ci-am auzat ca ni-i vinde, Să trăiască cine-o ascultă
Ferice-i, ferice, În sara de Crăciun
Da' cine-i ferice?
Colindăm, colindăm iarna
D-apăi cum io să vă vându, Pe la uşi, pe la fereşti
D-apăi cum io să vă vându, Colindăm, colindăm iarna
Ferice-i, ferice, Cu colinde româneşti ( x2)
Da' cine-i ferice?
Colindăm, colindăm ..... Colindăm...
Că de când stau după voi,
M-o bătut multele ploi, 25. GAZDE MARI NU MAI DORMIŢI
Ferice-i, ferice,
Da' cine-i ferice? Gazde mari nu mai dormiţi
Lilioară trandafir
De-un bouar bătrân...
Că nu-i vreme de dormit,
9
Da-i vremea de colindat Din Viflaem ieşea,
Lilioară trandafir Şi-n câmp într-o poiată
Şi cocoşii au cântat Fecioar-atunci intra.

Da-i vremea de-mpodobit Şi între dobitoace


Lilioară trandafir Pe fânul cel uscat
Şi Crăciunul a venit Născu Preacurata
Un mare Împărat.
Lilioară trandafir – bis
Se-aude glas spre seară
26. CREŞTINILOR NOI ASTĂZI Al clopotelor cânt
Căci vine, vine iară
Creştinilor noi astăzi Iisus pe-acest pământ.
Un praznic mare-avem
Ca să-l putem cunoaşte, El vine-n haină albă,
Veniţi la Viflaim! De îngeraş purtat
Să spele lumea toată
Că a născut în lume De rău şi de păcat
Pe-acel ce-l aşteptam,
Maria, Maica Sfântă, De-atunci în orice casă
Veniţi ca să-l vedem! Se-aud colindători,
Colinda lor duioasă
Pe paie, între vite, Răsună până-n zori – bis
Iisus este străin,
Să-i ducem şi noi daruri 28. RĂSUNĂ BLÂND SPRE SEARĂ
Veniţi la Viflaim!
Răsună blând spre seară
Să mergem cu păstorii Al clopotelor cânt
Şi să îl preamărim, Căci vine vine iară
Că pentru noi El s-a născut, Hristos pe-acest pământ
Veniţi la Viflaim!
Ref: Tânărul crai cu mult alai
Creştinilor noi astăzi Vine din cer hai leru-i ler
Degrabă s-alergăm,
Spre-a noastră mântuire La orişicare casă
Veniţi la Viflaim! Se-aud colindători
Colida lor duioasă
27. ASEARĂ PE ÎNSERATE Răsună până-n zori

Aseară pe înserate Sculaţi copii degrabă


Fecioara Maria, Ş-aduceţi-i prinos
Din Viflaem cetate Şi faceţi loc în casă
Călătorind sosea. Copilului Hristos

Fiind prea obosită El vine-n leagăn verde


Sălaşu-şi căuta, De îngeri albi purtat
Şi-n Viflaemul mare Să scape lumea toată
Nimenea n-o lăsa. De rău şi de păcat

Atunci sfânta Fecioară 29. LARG DESCHIDEŢI POARTA


10
Bun eşti Doamne bun
Larg deschideţi poarta sufletelor voastre,
N-am venit să cerem, am venit să dăm! Obicei de colindat pe la case de urat
Larg deschideţi poarta sufletelor voastre, Bun eşti Doamne bun
N-am venit să cerem, am venit să dăm! Obicei de colindat pe la case de urat
Bun eşti Doamne bun
Ref: Dalbe şi iar dalbe, flori adevărate
Ca şi vestea bună ce v-o colindăm 31. GAZDE MARI NU MAI DORMIŢI
Dalbe şi iar dalbe, flori adevărate Gazde mari nu mai dormiţi
Dalbe şi iar dalbe, florile de măr Lilioară trandafir
Că nu-i vreme de dormit,
Dincolo de munţii vieţii şi-ai himerei
Le-am cules azi- noapte florile de măr, Da-i vreme de colindat
Le-am cules din munţii unde veşnic merii Lilioară trandafir
Roditori de aur sunt într-adevăr. Şi cocoşii au cântat

Florile pe care le-am cules azi-noapte Da-i vreme de-mpodobit


Vor rodi în brazda sufletelor toate, Lilioară trandafir
Merele de aur, merele visate Şi Crăciunul a sosit
De colindătorii veacurilor toate.
32.DUPA DATINI COLINDAM
Doar in toamna asta merii'au fost saditi
florile sunt dalbe flori de mar Scoala gazda buna scoala nu mai sta
si in noaptea asta iata'i infloriti florile sunt dalbe flori de mar
florile sunt dalbe flori de mar ca venim acuma a va colinda
florile sunt dalbe flori de mar
r:
ref:
3)Din caldura dragostei vor inflori Omul bun ne va primi
florile sunt dalbe flori de mar si cu drag ne va cinsti
si in pacea casei voastrevor rodi dupa datini colindam
florile sunt dalbe florï de mar la multi ani noi va uram!

30. NOI ÎN SEARA DE CRĂCIUN Langa poart-un tanar sta


Si pe dansii-i intreba
Noi în seara de Crăciun lăudăm pre cel Iisus s-a nascut in sara de Craciun.
Preabun
Bun eşti Doamne bun De unde veniti drumeti?
Noi în seara de Crăciun lăudăm pre cel Tocmai de la Nazaret
Preabun Iisus s-a nascut in sara de Craciun.
Bun eşti Doamne bun
Fie-ti mila tanar bun
Colidăm colind duios Domnului Iisus Hristos Si nu ne lasa pe drum
Bun eşti Doamne bun Iisus s-a nascut in sara de Craciun.
Colidăm colind duios Domnului Iisus Hristos
Bun eşti Doamne bun Ca afara-i frig si noapte
Maica Sfanta nu mai poate
Noi umblăm să împlinim obiceiul din bătrâni Iisus s-a nascut in sara de Craciun.
Bun eşti Doamne bun
Noi umblăm să împlinim obiceiul din bătrâni Tanarul fiind milos
11
Le raspunse bucuros Sa oprira la o casa,
Iisus s-a nascut in sara de Craciun. Iisus s-a nascut in sara de Craciun.

Nu departe de imas
Are tata miei in grajd 34. RASUNA BLAND SPRE SEARA
Iisus s-a nascut in sara de Craciun.
Rasuna bland spre seara
Iosif si Maica s-au dus Al clopotelor cant
Si la grajde i-au ajuns Caci vine,vine iara
Iisus s-a nascut in sara de Craciun. Hristos pe-acest pamanat
Ref: Tanarul crai
Si l-au nascut pe Iisus Cu mult alai Vine din cer
Si l-au nascut pe Iisus Hai leru-i ler
Iisus s-a nascut in sara de Craciun
Iisus s-a nascut in sara de Craciun... La orisicare casa
Se-aud colindatori…
33. CRESTINILOR NOI ASTAZI Colinda lor duioasa
(HRUSCA) Rasuna pana-n zori
Creştinilor noi astăzi
Un praznic mare-avem ref
Ca să-l putem cunoaşte, Sculati crestini in graba
Veniţi la Viflaim! Si aduceti prinos
Si faceti loc in casa
Că a născut în lume Micutului Hristos
Pe-acel ce-l aşteptam, ref
Maria, Maica Sfântă, El vine-n leagan verde
Veniţi ca să-l vedem! De ingerasi purtat
Sa spele lumea-ntreaga
Pe paie, între vite, De rau si de pacat
Iisus este străin,
Să-i ducem şi noi daruri
Veniţi la Viflaim!

Să mergem cu păstorii
Şi să Îl preamărim,
Ca pentru noi el s-a născut,
Veniţi la Viflaim!

Creştinilor, noi astăzi


Degrabă s-alergăm,
Spre-a noastră mântuire
Veniţi la Viflaim!

Pe strada din Viflaim (Stefan Hrusca)

Pe strada din Viflaim


Mere maica cu Iosif
Iisus s-a nascut in sara de Craciun.

Cand din Viflaim sa iasa,