Sunteți pe pagina 1din 4

ANALIST CUMPARARI/ CONSULTANT FURNIZORI

I. Identificarea postului

1. Numele si prenumele titularului: ............

2. Denumirea postului: Analist Cumparari/ Consultant Furnizori


[Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa
mentionati in fisa si denumirea din COR.]

3. Pozitia in COR / Cod: 243301


[In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui
sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al
sarcinilor si responsabilitatilor.]

4. Departamentul / locatia: Analiza pietei (Marketing) (Achizitii)


[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]

5. Nivelul postului:
a. Conducere / coordonare: Nu este cazul
b. Executie: Specialist

Relatiile:
a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
se subordoneaza: Administratorului
are in subordine: Nu este cazul
b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Colaboreaza cu personalul de
executie
c. Reprezentare (colaborare, consultanta): Reprezinta firma fata de persoanele
cu care intra in contact in interes de serviciu.
[Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama
firmei.]

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului


Specialistii in cumparari stabilesc listele cu furnizorii potentiali pentru achizitionarea
produselor necesare fabricatiei; negociaza preturile si incheie contractele de cumparari cu
furnizorii; intocmesc documentele administrative pentru cumparare si urmaresc derularea
contractului; urmaresc imbunatatirea performantelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor
de calitate, costuri, termene.

[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul
postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]

2. Obiectivele postului
 Urmareste si analizeaza piata
 Asista la sedintele de lucru si la inalniri de afaceri
 Asigura redactarea documentelor
 Gestioneaza documentele de interes ale firmei
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

1
3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
a. Urmareste si analizeaza piata
 Stabileste programul zilnic al activitatilor care ii revin
 Urmareste si analizeaza informatiile de pe piata
 Propune strategii de achizitie
b.Asista la sedinte de lucru si intalniri de afaceri
 Participa la sedintele de lucru
 Propune si sustine strategii de cumparare
c.Asigura redactarea documentelor
 Redacteaza documente la standarde de calitate care sa asigure imaginea pozitiva a
firmei
 Arhiveaza corespondenta pe criterii care sa permita o identificare eficace si acces rapid
la informatii
d.Gestioneaza documentele specifice
 Centralizeaza normele interne, procedurile firmei si alte documente de interes general
 Urmareste modificarile aparute si asigura actualizarile necesare
 Sesizeaza si propune corectii/metode de armonizare si simplificare a normelor interne
 Asigura difuzarea catre managementul firmei a actualizarilor operate
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile /
activitatile pot diferi.]

4. Descrierea responsabilitatilor postului


Legat de activitatile specifice, raspunde de:
 Transmiterea integrala si in timp util a informatiilor catre clienti
 Pastrarea in ordine a tuturor documentelor si corespondentei specifice
 Calitatea documentelor pe care le redacteaza si/sau transmite
 Acuratetea datelor pe care le transmite
 Transmiterea completa si corecta a documentelor catre destinatarii adecvati
 Pastrarea confidentialitatii datelor la care are acces
Legat de disciplina muncii, raspunde de:
 Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate
 Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma
 Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei
 Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la
postul sau
 Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele
firmei
Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot
diferi.
Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin
prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in
baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]

5. Conditiile de lucru ale postului


a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie.
Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM,
precum si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la
alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.
b. Conditiile materiale
 ambientale Lucreaza in conditii ambientale deosebite (umiditate,
alternanta temperaturi scazute / ridicate).........
 Spatiu.........
 conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) .........
2
 Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri.
c. Buget Nu este cazul.
[Conditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme in functie de
conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in
firma.]

6. Gradul de autonomie
 Are acces la normele si procedurile elaborate in firma si face propuneri de
optimizare a acestora
 Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma
[Se refera la alte posturi decat cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se
stabileste in fiecare firma de catre conducere, pentru fiecare post in parte - in functie
de marimea, specificul si organigrama firmei.]
a. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)
 inlocuieste pe: ..............
 este inlocuit de: ............
[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu
precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii.]

7. Indicatori de performanta
Optimizarea achizitiilor
[In functie de specificul firmei, pot fi utilizati indicatori diferiti, cu valori diferite, in
limitele responsabilitatilor si performantelor cerute de post.]

8. Evolutii posibile
Poate evolua pe postul de: Responsabil achizitii
[Se stabileste in functie de planificarea carierei din fiecare firma.]

III. Specificatiile postului

1. Nivelul de studii
Studii medii/superioare.
[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei,
precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

2. Calificari / specializari necesare


Cursuri postliceale pentru achizitii.
[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul
respectiv in firma se pot solicita si alte calificari / specializari.]

3. Competentele postului (pachet de competente)


 dedicare lucrului cu clientii;
 atitudine pozitiva;
 aptitudini de comunicare;
 aptitudinea de a lucra cu oamenii;
 spirit de observatie si atentie la detaliu;
 spirit de initiativa cu predispozitie spre actiune;
 initiativa, creativitate, receptivitate;
 capacitate de adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
 capacitate de a lucra cu minimum de supervizare;
 asumarea responsabilitatilor;
 rezistenta la stres.

3
[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul
respectiv in firma se pot solicita si alte competente.]

4. Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post)


Minimum 1 an experienta in domeniu.
[Experienta de lucru necesara se stabileste de fiecare firma in functie de nevoile
specifice pentru postul respectiv.]

Data,

Numele si semnatura titularului postului, Numele si semnatura superiorului ierarhic,

APR O BAT
Director General