Sunteți pe pagina 1din 1

TEHNOLOGIA REABILITĂRII CONSTRUCȚIILOR

MASTER MTSC – ANUL I, SEM. II


- Iunie 2019 -

Elaborați o lucrare, tip studiu de caz, în care să tratați un caz de consolidare structurală
a unei construcții existente.
Lucrarea se va elabora pe baza următorului conținut cadru:
1. Descrierea generală a clădirii și a amplasamentului
2. Descrierea stării tehnice, cu evidențierea degradărilor și neconformităților ce au
condus la necesitatea efectuării lucrărilor de consolidare (se pot atașa relevee ale
degradărilor, relevee fotografice etc.)
3. Detalierea procesului de selecție a soluției adecvate de consolidare (premise,
avantaje, limitări, condiții impuse de funcțiunea clădirii și de modul de operare
etc.)
4. Prezentarea detaliată a metodelor de consolidare și fundamentarea
particularităților tehnologice de execuție a lucrărilor propuse (se pot atașa planșe,
fișe tehnologice, fotografii, scheme etc.)
5. Concluzii

Titular disciplină,
s.l. dr. ing. Vlad Lupășteanu

S-ar putea să vă placă și