Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă lucru- calcul algebric

I. Efectuați utilizând formule de calcul prescurtat:

1. (x+2)2 =

2. (4a + b)2 =

3. (3a +4)2 =

4. (3x +4y)2 =

5. (2 -5a)2 =

6. (2a +1) (2a -1) =

7. (b -4)(b +4) =

8. (10x +7)2 =

9. (1 +x)2 + (2 +x)2 + (3 +x)2 =

10. (x -3)2 + (x +1)2 - (2x +1)(2x -1) =

11. (2x + √3 )2 =

12. ( a√3 -3)2 =

13. (6x -√6 )2 =

14. ( a√10 -4) (a√10 +4) =

II. Descompuneți în factori:

1. 3x +3y =

2. X2 - 9 =

3. 9x2 + 12x +4 =

4. X3 - 16x =
5. 6x(3x -7) +5 (3x -7) =

6. 6x (3x +5) +3( 3x +5) =

7. X2 - 4x - 5 =

8. X2 -3x - 4 =

9. (x2 + 6x +9) - (y2 -4y +4) =

10. 2x2 +x -1 =

11. 4x2 +12x -7 =

12. 4x2 +20x -11 =