Sunteți pe pagina 1din 6

GRĂDINIŢA

GRUPA MIJLOCIE
AN ŞCOLAR 2019-2020

„ŞTIM SĂ FIM CIVILIZAŢI ?”

OPŢIONAL

PROFESOR ÎNVĂŢAMÂNT
ARGUMENT
 Vârsta preşcolară este considerată ca cea mai importantă pentru acumularea de
impresii puternice şi pentru formarea de priceperi şi deprinderi;

 Vârsta preşcolară este perioada în care rolul cel mai important in formarea
comportamentală este comunicarea, relaţionarea cu alte persoane , de aceeaşi
vârstă sau mai mari;
 De aceea, prezentul opţional are ca scop principal promovarea unui dialog şi a
unei comunicări între copiii din grădiniţă şi a unui comportament civilizat.
Sunt copii bine crescuţi, care ştiu să se poarte şi să vorbească frumos, în
preajma cărora este o plăcere să te afli.
 „Dacă vrei să fii socotit înţelept, învaţă să pui întrebări pozitive, să asculţi cu
luare aminte, să răspunzi liniştit şi să încetezi să mai vorbeşti când nu ai nimic
de spus”;
 O purtare aleasă, corectă în familie, la grădiniţă pe stradă, la spectacole, în
călătorie, îi determină pe ceilalţi să te considere un copil civilizat.
GRUP ŢINTĂ: copii de 4 – 5 ani (grupa mijlocie )
RESURSE UMANE : educatoare
RESURSE MATERIALE : cărţi, fişe, CD-uri, DVD-uri, planşe etc.
LOC DE DESFĂŞURARE : sala de grupă
COMPETENȚE SPECIFICE :
- cunoaşterea sensului şi semnificaţiei unor concepte şi norme din sfera valorilor
umane;
- exersarea şi practicarea unor norme de conduită în vederea formării valenţelor
personalităţii pe criterii axiologice;
- formarea şi dezvoltarea unor comportamente adecvate, de integrare şi adaptare
socială conform exigenţelor actuale şi viitoare ale societăţii;
- formarea şi dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome care să armonizeze
relaţia cu sine şi cu ceilalţi, cu mediul înconjurător.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ :
- să-şi însuşească şi să aplice corect concepte şi norme din sfera valorilor umane;
- să înţeleagă necesitatea respectării regulilor, în relaţia cu mediul social şi
natural;
- să accepte şi să respecte regulile de comportament general-valabile, precum şi
ale grupului de apartenenţă;
- să manifeste convingere în respectarea regulilor de comportare civilizată;
- să manifeste atitudini de respingere şi dezaprobare faţă de nerespectarea
normelor de comportare civilizată.
METODE ŞI PROCEDEE : memorizare, observaţia, studiul de caz, exerciţiul,
dialogul, convorbirea, dialogul, povestirea, problematizarea.
MODALITĂŢI DE EVALUARE:
- Observarea sistematică a comportamentului copiilor;
- Probe practice;
- Acordarea unor diplome pentru rezultatele obţinute;
- Convorbirea;
- Concursuri.

BIBLIOGRAFIE:
- Revista Învăţământul Preşcolar
- Cărţi şi reviste de specialitate
- Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii Să construim împreună cei 7 ani de
acasă.
- Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar;
- Programaactivităţilorinstructiv-educative îngrădiniţa de copii;
- Culegere de poveşti şi poezii pentru grădiniţă.
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR
LUNA ACTIVITĂŢI DE TEMA ACTIVITĂŢII
DATA ÎNVĂŢARE
4.10.2013 - desprinderea unor mesaje din „Respectul de sine şi
lecturi,poezii, filme; respectul pentru ceilalţi”
- analiza unor situaţii date

11.10.2013 - exerciţii de simulare a unor norme „Ce se cuvine , ce nu se


de comportare civilizată în situaţii cuvine!”
date; Joc de rol: „De-a salutul!”
- exerciţii de sesizare a unor
conflicte.

18.10.2013 - dramatizări; „Cum ne adresăm?”


- exerciţii de stabilire a regulilor de Joc de rol: „La cumpărături!”
adresare către o persoană adultă.

25.10.2013 - dezbaterea unor norme de


comportare şi compararea unor „Bunele maniere în familie”
comportamente observate şi (lectură după imagini)
imaginate;

1.11.2013 - dezbaterea unor cazuri reale care „Bunele maniere la


implică argumentarea copiilor; grădiniţă”
Convorbire

08.11.2013 - dezbaterea unor norme de „Bunele maniere când servim


comportare şi compararea unor masa”
comportamente observate şi Joc : ,,Sosesc musafiri”
imaginate;
- exerciţii de sesizare a unor
conflicte.
15.11.2013 - dezbaterea unor cazuri reale care „Bunele maniere când
implică argumentarea copiilor; mergem în vizită”
Joc de rol : „În vizită la
colegul meu!”

22.11.2013 - exerciţii de aranjare a hainelor pe „Cum ne îmbrăcăm în diverse


umeraş, pe scaun. ocazii?”
- fişe de lucru cu articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte divers
colorate, de grosimi diferite, pe care
le vor asorta

„Nu te supăra, frate!


29.11.2013 -joc exerciţiu;
(supărarea, scuzele)

06.12.2013 - discuţii pe baza unor ilustraţii, „Bunele maniere pe stradă”


planşe; Memorizare: „Cu bunica prin
- problematizarea unor situaţii date. oraş”
- memorizare
13.12.2013 - exerciţii de rezolvare a unor „Bunele maniere la
situaţii problemă, reale, din spectacole!”
experienţa proprie sau a celorlalţi; Joc-exerciţiu:”Astăzi mergem
- joc de rol; la teatru!”
- studiu de caz;
20.12.2013 - analiza unor situaţii date Poveste creată de copii: „Ce
- problematizarea unor situaţii date. daruri ai vrea să-i oferi lui
Moş Crăciun?”