Sunteți pe pagina 1din 11

Transformatorul electric

Breviar

Transformatorul electric monofazat

Puterea aparenta: S = U1 I1 ≅ U2 I2
Raportul de transformare: kT = E1 / E2 = w1 / w2 ≈ U1 / U20
w1 si w2 sunt numerele de spire ale înfasurarilor.
2π 2π
Tensiunea indusa într-o spira: usp = fΦ = f B m A Fe
2 2
Bm = valoarea maxima a inductiei în coloana
AFe = aria miezului magnetic perpendiculara pe vectorul B
f = frecventa retelei

Schema electrica echivalenta a transformatorului cu pierderi în fier si circuitul


secundar raportat la primar

I1 R1 jXσ 12 R'2 jX'σ12 I'


2
I10
I10r I10a
U1 −E 1 jX U'2
m R Fe

R1, R2 - rezistenta înfasurarii primare, respectiv rezistenta înfasurarii secundare;


Xσ12, Xσ21 - reactanta de dispersie a înfasurarii primare fata de cea secundara, respectiv a
înfasurarii secundare fata de cea primara;
R'2, X'σ21 - parametrii înfasurarii secundare raportati la numarul de spire al înfasurarii
primare: R'2 = (w1/w2)2 R2 ; X'σ21 = (w1/w2)2 Xσ21 ;
E1 = w1 usp ;
Xm = reactanta corespunzatoare circuitului magnetic;
RFe = rezistenta corespunzatoare pierderilor în fier;
U'2 = (w1/w2) U2 ; I'2 = (w2/w1) I2;
I10 = curentul de mers în gol al transformatorului, cu componentele: activa si reactiva: I10a si
respectiv I10r.

Schema echivalenta Kapp (I10 ≈ 0) si diagrama de fazori respectiva:

I1 = I'2 R1sc jX1sc


jX1sc I 1
U1 R1sc = R1 + R'2
R1sc I 1
U1 U'2 U'2
I1 = I'2 X1sc = Xσ12 + X 'σ21

33
Regimuri limita de functionare a transformatorului

Regimul de functionare în gol (I2 = 0).


Transformatorul absoarbe din retea curentul I10 si preia puterea P0.
Schema echivalenta a transformatorului la functionarea în gol:
I10
I10 r = I10 sin ϕ0
I10 a = I10 cos ϕ0
I10r I10a cos ϕ0 = P 0 / (U10·I10)
U10 jXm RFe Xm = U10 / I 10 r
RFe = U10 / I 10 a

Regimul nominal de functionare în gol este definit de U10 = U1n. Pierderile nominale la
functionarea în gol P0n = PFe în orice regim de sarcina, daca tensiunea de alimentare este
constanta si egala cu tensiunea nominala.
Curentul de mers în gol exprimat în procente din curentul nominal: i 0 [%] = 10 100 .
I
I1n

Regimul de functionare în scurtcircuit (U2 = 0).


Transformatorul absoarbe din retea curentul I1sc si preia puterea Psc.
Schema electrica echivalenta a transformatorului la functionarea în scurtcircuit:
R1sc = Psc / I 1sc2
I1sc R1sc jX1sc Z1sc = U 1sc / I1sc

U1sc X1sc = √Z1sc2 - R1sc2


R1sc = R1 + R'2
X1sc = Xσ12 + X 'σ21

Regimul nominal de scurtcircuit este definit de I1sc = I1n. Pierderile nominale de scurtcircuit
Pscn = R1sc I1n2 = (R1 + R'2) I1n2 = PJ1n + PJ2n sunt egale cu pierderile în înfasurarile
transformatorului în regim nominal de sarcina.
Tensiunea nominala de scurtcircuit: U1scn = Z1sc I1n [V]. Tensiunea nominala de scurtcircuit
exprimata în procente din tensiunea nominala si componentele sale: activa, respectiv reactiva:
Z ·I
u sc n % = 1 sc 1n ·100
U 1n ;
R 1 sc·I 1n X ·I
u sc a % = ·100 = P sc · 100 u sc r % = 1 sc 1n ·100
U 1n Sn ; U 1n .
U 20 − U 2
Caderea de tensiune în transformator: ∆u[%] = 100
U 20
U20 este tensiunea la bornele secundare la functionarea în gol;
U2 este tensiunea la bornele secundare la o sarcina oarecare.

∆u[%] ≅ β(u sca cos ϕ 2 + u scr sin ϕ 2 ), unde β = 2 ≈ 1 .


I I
I 2n I1n

34
Schema transferului de putere activa în transformator:
P1 P2 = S cos ϕ 2

PJ1 PFe PJ2

βS n cos ϕ 2
Randamentul: η = .
βS n cos ϕ 2 + β 2 Pscn + P0n
P0n S n cos ϕ 2
încarcarea optima: β 0 = , iar randamentul maxim η max = .
Pscn S n cos ϕ 2 + 2 P0n Pscn
Transformatorul trifazat
Conexiunea stea (Y, y) în regim simetric (relatii între marimi de linie si de faza):
Ul
N A B C Il = If
Ul = √3·Uf
Il = If Uf
S = 3·Uf·If = √3·Ul·Il

Conexiunea triunghi (D, d) în regim simetric (relatii între marimi de linie si de faza):
Ul
Ul = Uf Il
Uf
Il = √3·If
S = 3·U f·If = √3·Ul·Il
If

Observatie. Teoria transformatorului monofazat este valabila pentru o faza a transformatorului


trifazat, marimile de linie se determina cu formulele corespunzatoare schemelor de conexiuni
ale înfasurarilor. Tensiunile si curentii nominali sunt marimi de linie, iar puterile nominale
sunt puteri trifazate.

Raportul de transformare al transformatorului trifazat: kT = U1l / U2l.


Raportul numerelor de spire ale înfasurarilor: kw = U1f / U2f,

Autotransformatorul
Raportul de transformare: kat = Uî / Uj = wî / wj.
Puterea aparenta transmisa pe cale galvanica: Sg = S / kat.
Puterea transmisa pe cale electromagnetica: Se = (1 − 1 / kat)·S.

35
Probleme propuse

1. Se considera transformatorul ideal i1 i2


(fara pierderi) din figura. Sa se determine
valorile curentilor i1(t) si i2(t), daca u1 w1 =
R=
10 Ω
u1(t) = 10 v2 cos 100πt. 100 spire w2 =
Raspunsuri: 4v2 cos 100πt ; 2v2 cos 100πt. 200 spire

2. Pentru transformatorul ideal (fara pierderi) cu


raportul de transformare 2 : 1 din figura, sa se XC = 30 Ω I1
2:1 I2
determine:
a) curentul primar I1;
b) tensiunea secundara U2; U1 = U2 R=
100 V 10Ω
c) puterea activa absorbita de la sursa.
Raspunsuri: a) 0,04 (40+30j) A;
b) 8 (4+3j) V;
c) 1600W.

3. Pentru transformatorul ideal facând parte din


circuitul reprezentat în figura, sa se determine:
a) tensiunea secundara U2; I1 4:1 I2 XC =1?
b) curentul primar I1;
c) curentul secundar I2; U1 = U2
R=
d) puterea totala absorbita de la sursa.
60 V 2?
Raspunsuri: a) 15; b) 3 / 4 (2+j);
c) 3 (2+j); d) 45 (2+j).

4. In circuitul din figura, voltmetrul V masoara 100 V, iar


rezistenta de sarcina are valoarea de 10 Ω. Sa se determine valorile
masurate de:
a) un voltmetru în circuitul primar; 2:1
b) un ampermetru în secundar;
c) un ampermetru în primar;
d) un wattmetru în secundar; V
e) un wattmetru în primar;
f) un ohmmetru între capetele omoloage ale înfasurarii primare si
secundare.
Sa se completeze schema cu toate aparatele necesare.
Transformatorul este considerat ideal (fara pierderi).
Raspunsuri: a) 200 V; b) 10 A; c) 5 A; d) 1000 W; e) 1000 W;
f) ∞ Ω.

36
5. Un transformator ideal (fara pierderi)
are doua înfasurari secundare ca în figura,
fiecare dintre ele alimentând câte o
rezistenta. Sa se determine rezistenta a
echivalenta a circuitului la bornele ab. w1 R 21
R 22
Date numerice: w1 = 50 spire; w21 w22
b
w21 = 100 spire; w22 = 150 spire;
R21 = 10 Ω; R22 = 5 Ω.
Raspuns: 3,06 Ω.
R 22

6. Sa se reia problema precedenta


pentru structura din figura alaturata. a
w22
Raspuns: 0,45 Ω. w1 R 21
w21
b

7. Un transformator monofazat cu frecventa nominala de 50 Hz are urmatoarele date:


- miezul: suprafata de fier a sectiunii 0,012 m2, lungimea medie a circuitului magnetic 2m,
permeabilitatea magnetica µr = 5000 µo;
- înfasurarile: 100 spire în primar si 10 spire în secundar;
- impedantele înfasurarilor: (0,5 + 0,8j) Ω în primar si (0,005 + 0,008j) Ω în secundar;
- pierderile totale de putere activa în regim nominal: 4000 W (în ipoteza PJ = PFe);
- transformatorul functioneaza în regim nominal la inductia de 1,6 T.
Sa se determine puterea aparenta admisibila a transformatorului. Sa se deseneze si sa se
dimensioneze schema electrica echivalenta cu înfasurarea secundara raportata la cea primara.
Raspunsuri: ≈ 19 kVA; elementele schemei echivalente: tensiunea de alimentare
425 V, rezistentele înfasurarilor 0,5 Ω fiecare, reactantele înfasurarilor
0,8 Ω fiecare, rezistenta echivalenta a circuitului magnetic ≈ 90 Ω,
reactanta echivalenta de magnetizare 118 Ω.

8. Un transformator electric monofazat functioneaza în sarcina rezistiva la jumatate din


încarcarea nominala. In aceste conditii, tensiunea masurata la bornele secundare este cu 1%
mai mica decât la functionarea în gol. La functionarea în sarcina rezistiv - inductiva (cos ϕ2 =
0,8) si acelasi curent de sarcina, tensiunea secundara este cu 2,5% mai mica decât la
functionarea în gol. Transformatorul, având puterea nominala 200 kVA si tensiunile nominale
220 / 400 V este alimentat pe înfasurarea de joasa tensiune si absoarbe, la functionarea în gol
nominal, o putere activa de 200 W, la un factor de putere de 0,3. Se cer urmatoarele:
a) componentele tensiunii de scurtcircuit nominale, valoarea pierderilor de scurtcircuit
nominale si parametrii schemei electrice echivalente la functionarea în scurtcircuit nominal;
b) parametrii schemei electrice echivalente la functionarea în gol nominal;
c) randamentul la functionarea în sarcina corespunzatoare cazurilor din enuntul problemei;
d) randamentul maxim la sarcina rezistiva;
e) defazajul care poate sa apara între tensiunile celor doua înfasurari; explicatii.
Raspunsuri: a) usca = 0,02; uscr = 0,056; Pscn ≅ 4000 W; Rsc = 0,0048 Ω;
Xsc = 0,0138 Ω; b) RFe = 242 Ω; Xm = 76 Ω; c) 0,988; 0,985;
d) 0,991; e) 0o sau 180o.

37
9. Un transformator monofazat are puterea nominala Sn = 1000 kVA si tensiunile
nominale Uni/Unj = 10 /0,4 kV.
a) Alimentat cu tensiunea nominala pe înfasurarea de joasa tensiune, absoarbe la functionarea
în gol curentul I10 = 25 A si puterea P10 = 3000 W. Sa se determine parametrii RFe si Xm ai
miezului magnetic, componentele curentului de mers în gol si puterea reactiva absorbita la
functionarea în gol.
b) Daca functioneaza în regim de scurtcircuit, transformatorul absoarbe puterea P1sc = 10
kW, având înfasurarile parcurse de curentii nominali si tensiunea de alimentare U1sc = 20 V.
Sa se determine parametrii înfasurarilor R1sc si X1sc. Sa se determine deasemenea
componentele tensiunii de scurtcircuit si puterea reactiva absorbita în acest regim.
c) Sa se determine randamentul si tensiunea secundara în sarcina rezistiva nominala.
Raspunsuri: a) RFe = 53,33Ω; Xm = 16,77 Ω; i0a = 0,3%; i0r = 0,95%; 9540 VAr;
b) R1sc = 0,0016 Ω; X1sc = 0,0078 Ω; usca = 1%; uscr = 4,89%;
≈ 49 kVAr; c) 0,987; 396 V.

10. Un transformator electric monofazat are înfasurarea de înalta tensiune (primara) de tip
cilindric stratificat, realizata cu 250 spire, din conductor de sectiune circulara, din cupru
emailat, cu diametrul de 2 mm. Diametrul mediu al înfasurarii este de 200 mm. Infasurarea are
tensiunea nominala 1 kV si curentul nominal 10 A. La alimentarea înfasurarii cu tensiune
nominala si cu înfasurarea secundara deschisa, se absoarbe un curent de 0,2 A la un factor de
putere de 0,3. Se cer urmatoarele:
a) pierderile Joule nominale localizate în înfasurarea primara, daca transformatorul este
construit în clasa de izolatie F (temperatura medie de 115oC);
b) pierderile în fier nominale;
c) randamentul nominal în sarcina rezistiva si randamentul maxim, daca se considera ca
pierderile Joule se repartizeaza egal pe cele doua înfasurari;
d) caderea de tensiune de la gol la încarcarea corespunzatoare randamentului maxim si sarcinii
rezistive;
e) consumul de material conductor pentru realizarea înfasurarii de înalta tensiune.
Se dau valorile constantelor: coeficientul de variatie a rezistivitatii cuprului cu temperatura
αCu = 4 10-3 oC-1; rezistivitatea cuprului la temperatura de 20oC ρCu20 = 0,02 10-6 Ωm;
greutatea specifica a cuprului γCu = 8990 kg/m3.
Raspunsuri: a) 138 W; b) 59,9 W; c) 0,967; 0,975; d) 1,3 %; e) 4,43 kg.

11. Un transformator electric monofazat are datele: puterea aparenta nominala10 kVA;
tensiunile nominale 440 V / 110 V; frecventa nominala 50 Hz. Elementele schemei
echivalente având înfasurarea de joasa tensiune raportata la cea de înalta tensiune sunt
urmatoarele: rezistenta înfasurarii primare 0,1 Ω; rezistenta înfasurarii secundare raportate
0,15 Ω; rezistenta echivalenta a miezului magnetic 5000 Ω; reactanta de dispersie a înfasurarii
primare 0,3 Ω; reactanta de dispersie a înfasurarii secundare raportate 0,4 Ω; reactanta de
magnetizare a miezului 1000 Ω.
a) Reprezentati grafic schema electrica echivalenta a transformatorului si marcati valorile date
pe elementele de circuit.
b) Pentru functionarea în regim de scurtcircuit nominal, sa se calculeze tensiunea de
alimentare (în V si %) si puterea activa absorbita.
c) Pentru functionarea în regim de gol nominal sa se calculeze curentul absorbit din retea (în
A si %) si puterile activa si reactiva absorbite.
d) Sa se reprezinte schemele electrice de încercare pentru cele doua regimuri si sa se
comenteze care este importanta acestor încercari.
e) Sa se calculeze caderea de tensiune de la functionarea în gol la 60 % din încarcarea
nominala în sarcina rezistiva.
38
f) Care sunt categoriile de pierderi si ce valori au în regimul nominal al transformatorului? Ce
valoare are randamentul maxim la functionarea în sarcina rezistiva?
Raspunsuri: b) 16,9 V; 3,8 %; 129 W; c) 0,45 A; 1,97 %; 38,7 W; 193,6 VAr;
e) 0,85 V; f) PJ n = 129 W; PFe n = 38,7 W; 0,986.

12. Un transformator electric monofazat are datele nominale urmatoare: puterea 50 kVA,
tensiunile 660 V si 220 V, frecventa 50 Hz. La alimentarea pe înfasurarea de înalta tensiune
s-au efectuat masuratorile:
A) în regim de gol nominal s-a masurat curentul absorbit de 2 A si puterea de 430 W.
B) în regim de scurtcircuit nominal s-a masurat o tensiune de alimentare de 33 V si o putere
absorbita de 870 W;
C) într-un circuit de c.c. pentru masurarea rezistentei înfasurarii de înalta tensiune s-a stabilit
un curent de 10 A si s-a masurat o tensiune de 1 V la bornele rezistentei, cu un voltmetru
având rezistenta interna de 2000 Ω.
Se cer urmatoarele:
a) schemele electrice de masura utilizate la cele trei încercari;
b) dimensionarea schemei echivalente cu înfasurarea de joasa tensiune raportata la cea de
înalta tensiune; valoarea reactantei de dispersie a înfasurarii de înalta tensiune este de 0,3 Ω.
c) valoarea randamentului nominal si a randamentului maxim în sarcina rezistiva;
d) valoarea caderii de tensiune în transformator în cazul sarcinii rezistiv inductive cu factorul
de putere cos ϕ2 = 0,8 la aceeasi încarcare la care se obtine si randamentul maxim;
e) inductia maxima în coloana si densitatea de curent prin înfasurarea de joasa tensiune de tip
cilindric, plasata lânga miezul magnetic si realizata din 44 spire, stiind ca aria sectiunii de fier
a coloanei este de 0,0144 m2, iar diametrul mediu al bobinajului de joasa tensiune este de 0,2
m;
f) daca se considera cazul unui transformator trifazat, cu aceleasi date nominale si având
conexiunea înfasurarilor Yd, ce valori au curentii si tensiunile de faza.
Raspunsuri: b) RFe = 1013 Ω; Xm = 350 Ω; Ri = 0,1 Ω; R'j = 0,0516 Ω; Xσi = 0,3 Ω;
X'σj = 0,11 Ω; c) 0,975; 0,976; d) 2,93 %; e) 1,57 T; 2,36 A/mm2;
f) it: 43,8 A; 381,5 V; jt: 75,75 A; 220 V.

13. Un transformator trifazat are înfasurarile conectate Yy si tensiunile nominale 660 / 220
[V]. Puterea lui nominala este de 100 kVA. Se cer urmatoarele:
a) tensiunile si curentii de faza pe cele doua înfasurari;
b) daca se modifica schema conexiunii înfasurarii secundare din y în d, sa se exprime noul
raport al tensiunilor nominale;
c) daca la functionarea în sarcina rezistiv - inductiva cu un factor de putere de 0,8 randamentul
nominal are valoarea 0,94 si randamentul maxim se atinge la 50 % din încarcarea nominala, sa
se determine pierderile nominale în transformator si randamentul nominal la sarcina rezistiva;
d) parametrii de scurtcircuit ai transformatorului, daca la functionarea în regim de scurtcircuit
nominal s-a masurat tensiunea da alimentare a înfasurarii primare de 5 % din valoarea
nominala;
e) caderea de tensiune de la functionarea în gol la functionarea în sarcina nominala rezistiva si
apoi la un factor de putere capacitiv de 0,7.
Raspunsuri: a) it: 381,5 V; 87,58 A; jt: 127V; 262,74 A; b) 660:127 V;
c) PFen = 1021 W; PJn = 4085 W; 0,951; d) Rsc = 0,18 Ω; Xsc = 0,13 Ω;
e) 4,08 %; 0,8 %.

14. Un transformator monofazat cu datele: puterea nominala Sn = 100 kVA, Uin/Ujn =


20/0,4 [kV]; PJn = 2,2 kW (la temperatura de 75oC a clasei de izolatie). Densitatea de curent

39
prin înfasurari J = 2,5 A/mm2, rezistivitatea materialului conductor la temperatura de 20 oC
are valoarea ρCu = 0,0172 Ωmm2/m si masa specifica a cuprului γCu = 8900 kg/m3.
Se cer urmatoarele:
a) consumul de material conductor la realizarea transformatorului;
b) rezistenta electrica echivalenta (de scurtcircuit) raportata la înfasurarea de înalta tensiune,
respectiv la cea de joasa tensiune;
c) variatia pierderilor în înfasurari din momentul punerii în functiune pâna la regimul nominal
stabilizat.
Raspunsuri: a) 150 kg; b) 88 Ω; 0,0352 Ω; c) ∆PJ = 400 W.

15. Un transformator monofazat este încercat la gol si scurtcircuit la tensiunile si curentii


din tabel (valori nominale):

Inalta tensiune Joasa tensiune

Test U [V] I [A] P[W] U [V] I [A] P[W]

sc. 28 20 350 0 - -

gol 480 0 - 240 1,93 290

a) Sa se determine curentul de mers în gol când transformatorul este alimentat pe înfasurarea


de înalta tensiune.
b) Sa se determine puterea (aparenta) nominala.
c) Sa se determine randamentul la 80% din încarcarea nominala si sarcina rezistiva.
Raspunsuri: a) 0,96 A; b) 9600 VA; c) 0,923.

16. Un transformator functionând în sarcina rezistiva are randamentul maxim de 0,94 la o


încarcare de 30 kVA. Care este randamentul daca sarcina scade la 20 kVA?
Raspuns: 0,935.

17. Un transformator electric monofazat cu datele nominale: puterea nominala 315 kVA
si tensiunile nominale 6 / 0,4 [kV] absoarbe la functionarea în gol puterea activa de 600 W si
curentul de 0,5 A, fiind alimentat pe înfasurarea de înalta tensiune.
a) Sa se determine puterea reactiva absorbita la mers în gol, componentele curentului de
functionare în gol si parametrii schemei echivalente respective.
b) La functionarea în scurtcircuit nominal, transformatorul absoarbe puterea activa de 4000 W
si puterea reactiva de 10000 VAr. Sa se determine tensiunea de scurtcircuit nominala si
componentele sale.
c) La functionarea în sarcina rezistiva sa se determine randamentul nominal si randamentul
maxim.
d) Sa se determine caderea de tensiune de la gol la sarcina nominala rezistiva, exprimata în
procente fata de tensiunea nominala.
e) Daca la functionarea în gol transformatorul s-ar alimenta pe înfasurarea de înalta tensiune
cu 3 kV, ce valoare ar avea puterea activa absorbita de la retea?
Raspuns: a) 2939 VAr; 0,1 A (0,19 %); 0,49 A (0,93 %); 60 kΩ; 12,24 kΩ;
b) 205V (3,4 %); 76,2 V (1,27 %); 190,5 V (3,17 %); c) 0,986; 0,99;
d) 1,27 %; e) 150 W.

18. Un transformator monofazat cu puterea 50 kVA si tensiunile 2400 / 240 [V] (date
nominale), este încercat la gol si scurtcircuit. Rezultatele sunt urmatoarele:

40
Inalta tensiune Joasa tensiune

Test U [V] I [A] P[W] U [V] I [A] P[W]

gol - - - 240 4,22 650

sc. 72 20,8 800 - - -

a) La o sarcina nominala cu factor de putere 0,9 inductiv si tensiune secundara de 2400 V,


sa se determine randamentul.
b) Sa se determine curentul absorbit de la retea în acelasi caz.
Raspunsuri: a) 0,969; b) 208,3 A.

19. Un transformator monofazat de 720 VA, cu tensiunile 240 / 120 [V] a fost supus
încercarilor de gol si scurtcircuit nominal. Puterea absorbita la gol este de 25 W si la
scurtcircuit de 30 W.
a) Daca la scurtcircuit se alimenteaza înfasurarea de înalta tensiune, sa se determine curentul
în înfasurarea de joasa tensiune.
b) Sa se determine tensiunea înfasurarii de înalta tensiune la încercarea de gol, daca
alimentarea se face pe joasa tensiune.
c) Sa se determine randamentul la sarcina nominala si factor de putere de 0,95.
Raspunsuri: a) 6 A; b) ≈ 240 V; c) 0,926.

20. Se utilizeaza trei transformatoare identice monofazate pentru a conecta doua linii
trifazate, cu tensiunile 16000 V si 400 V. Fiecare transformator are puterea de 100 kVA.
Infasurarile primare se conecteaza în stea, iar cele secundare în triunghi. Sa se determine
raportul numerelor de spire si curentii prin înfasurarile primara si secundara ale
transformatoarelor (se neglijeaza pierderile).
Raspunsuri: 40 / √3; 10,8 A; 250 A.

21. Un transformator trifazat de 30 kVA reduce tensiunea de la 4160 V la 240 V. Când


este încarcat la putere nominala, pierderile totale sunt 1150 W, dintre care 30% în fier, iar
restul sunt distribuite egal între înfasurari.
a) La o sarcina de 20 kW si factor de putere 0,85 inductiv, sa se determine randamentul.
b) La o putere reactiva necesara transformatorului de 2 kVAr în conditiile de la pct.a, sa se
determine ce tensiune trebuie aplicata în primar, pentru ca secundarul sa furnizeze exact 240 V.
Raspunsuri: a) 0,966; b) 4366 V.

22. Un transformator trifazat este conectat Y/∆, iar tensiunile de linie ale înfasurarilor au
valorile: 12kV / 400V la puterea 25 kVA. La sarcina nominala randamentul este 95%, cu
factor de putere unitar. Pierderile nominale se distribuie 60% în înfasurari si 40% în fier. Sa se
determine schema echivalenta pe faza, dimensionând elementele rezistive.
Raspunsuri: Rsc = 183 Ω; RFe = 441,2 kΩ.

23. Se considera un transformator trifazat cu datele: puterea nominala Sn =100kVA,


tensiunile nominale Uni / Unj = 10 / 0,4 [kV], conexiune Dy, frecventa fn = 50Hz, tensiunea de
sc. uscn = 4%; curentul de mers în gol ion = 2,5%, pierderile de scurtcircuit Pscn = 1,5 kW,
pierderile de mers în gol Pon = 0,3 kW.
a) Sa se determine schema completa echivalenta a transformatorului considerând R1 ≈ R2' si
Xσ12 ≈ Xσ21'.

41
b) Sa se determine ηmax si ηn pentru cos ϕ = 0,7 ind. Sa se determine ηn daca, la S = const. si
cos ϕ = 0,7 ind. se înregistreaza o scadere a tensiunii de alimentare cu 10%.
c) Caderea de tensiune de la gol la sarcina nominala (cos ϕ = 0,7 inductiv).
Raspunsuri: a) R1 = 23 Ω; R2 = 0,012 Ω; Xσ12 = 56,18 Ω; Xσ21 = 0,03 Ω; RFe =106Ω;
Xm =122112 Ω; b) 98,13 %; 97,49 %; 97,14 %; c) 3,64 % (14,6 V).

24. Un transformator trifazat are conexiunile înfasurarilor Yy si tensiunile nominale


380 / 220 [V]. Puterea lui nominala este Sn = 5 kVA. Sa se determine:
a) Tensiunile si curentii de faza pe cele doua înfasurari;
b) noul raport al tensiunilor nominale, daca se modifica schema de conexiune a înfasurarii
secundare din "y" în "d" ;
c) pierderile nominale în transformator si randamentul nominal la sarcina rezistiva, daca în
sarcina rezistiv-inductiva cu cos ϕ2 = 0,8 randamentul nominal are valoarea 0,94 si
randamentul maxim se atinge la 50 % din încarcarea nominala;
d) parametrii de scurtcircuit (elementele schemei echivalente), componentele tensiunii de
scurtcircuit si caderea de tensiune de la gol la sarcina nominala rezistiva si apoi la un factor de
putere capacitiv cos ϕ2 = 0,707. Tensiunea masurata la bornele înfasurarii primare la
încercarea de scurtcircuit nominal este 5% din tensiunea nominala a înfasurarii respective.
Raspunsuri: a) 220 V; 127 V; 7,6 A; 13,12 A; b) 380 / 127 V; c) PJ n = 204 W;
PFe n = 51 W; η = 0,951; d) R1sc = 1,18 Ω; X1sc = 0,825 Ω;
usca = 4,08 %; uscr = 2,85 %; ?u = 4,08 % (la cos ϕ2 = 1);
?u = 0,87 % (la cos ϕ2 = 0,707 cap.).

25. Un transformator trifazat cu Sn = 10 kVA, tensiunile nominale U1n / U2n = 6 / 0,4


[kV], conexiunea Yy-6 este încercat la scurtcircuit, fiind alimentat pe înalta tensiune. Se mai
cunosc: pierderile în fier la alimentarea transformatorului cu tensiunea nominala, PFen = 70
W; rezistenta de faza a înfasurarii primare R1 = 8,5 Ω, reactanta de dispersie a înfasurarii
primare Xσ12 = 141,7 Ω rezistenta înfasurarii se cundare R2 = 0,15 Ω, reactanta de dispersie a
înfasurarii secundare Xσ21 = 0,3 Ω.
Sa se determine puterea absorbita de transformator în cazul în care este alimentat cu tensiunea
de scurtcircuit nominala si valoarea acestei tensiuni. Ce valoare are randamentul nominal la un
factor de putere cos ϕ2 = 1?
Raspunsuri: Psc n = 117,5 W; usc n = 5,92 %; ηn = 0,982.

26. Un autotransformator cu tensiunile nominale: U1n/U2n = 220/110 [V] are curentul


I2n = 50 A în înfasurarea secundara. Sa se determine bilantul puterilor aparente în circuit (la
sarcina nominala).
Raspunsuri: Sn = 5500 VA; Sg = 2250 VA; Se = 2250 VA.

42
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.