Sunteți pe pagina 1din 42

Universitatea Politehnica Bucureşti

Facultatea de antreprenoriat, ingineria şi managementul afacerilor

TEMĂ
METODE ȘI TEHNICI DE CERCETARE

Bucureşti 2019
Cerinte:
1. Analizati genul, varsta, vechimea, pozitia si departamentul persoanelor ce au
completat chestionarul, realizand un tabel al frecventelor . (Tabel frecvente +pie
chart )...................................................................................................................................................2
2. Pentru variabilele de la punctul anterior, realizati histogramele, indicand curba
distributiei si indicatorii Skewness si Kurtosis..........................................................................3
3. Indicati care este metoda (Ishikawa, Bow-tie; Activitate-mediu; Flux; 5Whys) cu
cea mai mica nota acordata pentru :complexitatea in interpretare; lucruri noi
descoperite.........................................................................................................................................3
4. Exista corelatii intre criteriile de evaluare a metodelor din punct de vedere al
notelor finale date de reprezentantul companiei si pozitia; vechimea in cadrul firmei?
Daca da, care este aceasta valoare si care este gradul de incredere cu care puteti
afirma acest lucru?...........................................................................................................................3
5. Care este ponderea notelor finale acordate de reprezentantii companiei in functie
de varsta; gen; pozitie? (pentru fiecare diagrama)...................................................................3
6. Exista vreo corelatie intre notele finale acordate de reprezentantii companiei si
notele finale acordate de studenti? Unde?.................................................................................3
7. Din ce punct de vedere (complexitatea in realizare, complexitatea in interpretare;
lucruri noi descoperite; reducerea posibilitatii de aparitie a riscului; aprecierea
metodei de catre reprezentantul companiei; aprecierea metodei de catre student)
metoda Ishikawa a primit cea mai mare nota? Dar cea mai mica?.......................................3
8. Din ce punct de vedere (complexitatea in realizare, complexitatea in interpretare;
lucruri noi descoperite; reducerea posibilitatii de aparitie a riscului; aprecierea
metodei de catre reprezentantul companiei; aprecierea metodei de catre student)
metoda Bow-tie a primit cea mai mare nota? Dar cea mai mica?.........................................3
9. Din ce punct de vedere (complexitatea in realizare, complexitatea in interpretare;
lucruri noi descoperite; reducerea posibilitatii de aparitie a riscului; aprecierea
metodei de catre reprezentantul companiei; aprecierea metodei de catre student)
metoda Flux a primit cea mai mare nota? Dar cea mai mica?................................................3
10. Din ce punct de vedere (complexitatea in realizare, complexitatea in
interpretare; lucruri noi descoperite; reducerea posibilitatii de aparitie a riscului;
aprecierea metodei de catre reprezentantul companiei; aprecierea metodei de catre
student) metoda Activitate-mediu a primit cea mai mare nota? Dar cea mai mica?........3
11. Din ce punct de vedere (complexitatea in realizare, complexitatea in
interpretare; lucruri noi descoperite; reducerea posibilitatii de aparitie a riscului;
aprecierea metodei de catre reprezentantul companiei; aprecierea metodei de catre
student) metoda 5WHYS a primit cea mai mare nota? Dar cea mai mica?........................4
1. Analizati genul, varsta, vechimea, pozitia si departamentul persoanelor
ce au completat chestionarul, realizand un tabel al frecventelor . (Tabel
frecvente +pie chart )

Statistics

Varsta Vechime in
reprezentant cadrul firmei Pozitie Departament

N Valid 73 73 73 73 73

Missing 0 0 0 0 0

Genul reprezentantului

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid masculin 39 53,4 53,4 53,4

feminin 34 46,6 46,6 100,0

Total 73 100,0 100,0

Se observa faptul ca nu este foarte mare diferenta intre respondenti, 53,4% sunt de gen
masculin, iar 46,6% de gen feminin.
Varsta reprezentant

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 2 2,7 2,7 2,7

sub 25 5 6,8 6,8 9,6

25-30 12 16,4 16,4 26,0

30-35 16 21,9 21,9 47,9

35-45 18 24,7 24,7 72,6

peste 45 20 27,4 27,4 100,0

Total 73 100,0 100,0

Putem constata faptul ca preponderent, in firme se gasesc persoane de peste 45 de ani, mai exact
27,4% si foarte putini tineri sub 25 de ani, in procent de 6,8%
Vechime in cadrul firmei

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1 1,4 1,4 1,4

sub 1 3 4,1 4,1 5,5

1-2 4 5,5 5,5 11,0

2-5 20 27,4 27,4 38,4

5-10 20 27,4 27,4 65,8

peste 10 25 34,2 34,2 100,0

Total 73 100,0 100,0

Se observa faptul ca persoanele reprezentante au locul de munca de peste 10 ani, mai exact
34,2%, in timp ce noii angajati cu mai putin de un an vechime ocupa un procentaj mic de
4,1%.
Pozitie

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1 1,4 1,4 1,4

Administrator 4 5,5 5,5 6,8

Administrator cumpărări 1 1,4 1,4 8,2

administrator operatiuni 1 1,4 1,4 9,6


curente

Agent de vanzari 1 1,4 1,4 11,0

Asistent Manager 1 1,4 1,4 12,3

Asistent Marketing 1 1,4 1,4 13,7

Contabil Sef 1 1,4 1,4 15,1

Controlor de gestiune 1 1,4 1,4 16,4

Direcotr General 1 1,4 1,4 17,8

Director 4 5,5 5,5 23,3

Director Calitate 1 1,4 1,4 24,7

Director comercial 1 1,4 1,4 26,0

Director de produc?ie 1 1,4 1,4 27,4

Director de productie 1 1,4 1,4 28,8

Director executiv 1 1,4 1,4 30,1

Director general 5 6,8 6,8 37,0

Director General 5 6,8 6,8 43,8

Director local 1 1,4 1,4 45,2

Functionar economic 1 1,4 1,4 46,6

High Volume Collection 1 1,4 1,4 47,9


Coordinator

HR Specialist 1 1,4 1,4 49,3

Inginer 1 1,4 1,4 50,7

Inspector resurse umane 1 1,4 1,4 52,1

Inspector securitate 1 1,4 1,4 53,4

jurist 1 1,4 1,4 54,8

manager 2 2,7 2,7 57,5

Manager 13 17,8 17,8 75,3

Manager de departament 1 1,4 1,4 76,7

Manager marketing 1 1,4 1,4 78,1

Manager regional 1 1,4 1,4 79,5

operator relatii clienti 1 1,4 1,4 80,8

Optometrist 1 1,4 1,4 82,2

Partener relatii clienti cu rol 1 1,4 1,4 83,6


rur
Dupa cum se poate observa, respondentii ocupa variate pozitii in cadrul firmelor,
proponderent este managerul, in procent de 17,8%
Departament

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1 1,4 1,4 1,4

Achizitii 2 2,7 2,7 4,1

Administratie 1 1,4 1,4 5,5

Administrativ 4 5,5 5,5 11,0

Adminsitrativ 1 1,4 1,4 12,3

Articole Femei 1 1,4 1,4 13,7

BUSINESS SUPPORT 1 1,4 1,4 15,1

Calitate 1 1,4 1,4 16,4

call center 1 1,4 1,4 17,8

Comercial 1 1,4 1,4 19,2

Conducere 3 4,1 4,1 23,3

Contabilitate 1 1,4 1,4 24,7

Debt Collection 1 1,4 1,4 26,0

Delivery & Service 1 1,4 1,4 27,4

Departamentul de 1 1,4 1,4 28,8


contabilitate

Dezvoltare 1 1,4 1,4 30,1

Financiar-contabil 1 1,4 1,4 31,5

Front office 4 5,5 5,5 37,0

HR 1 1,4 1,4 38,4

Inspectie personal 1 1,4 1,4 39,7

juridic 1 1,4 1,4 41,1

Manageent 1 1,4 1,4 42,5

Management 11 15,1 15,1 57,5

Management project 1 1,4 1,4 58,9

Marketing 3 4,1 4,1 63,0

Packaging 1 1,4 1,4 64,4

Partener Retail 3 4,1 4,1 68,5

persoane fizice 1 1,4 1,4 69,9

prestari servicii 1 1,4 1,4 71,2

Produc?ie 1 1,4 1,4 72,6

Productie 1 1,4 1,4 74,0

Quality Assurance 1 1,4 1,4 75,3


PC&Console

Recepţie marfă 1 1,4 1,4 76,7

Resurse Umane 8 11,0 11,0 87,7

Retail 1 1,4 1,4 89,0


Ca si in cazul pozitiei ocupate, respondentii lucreaza la diverse departamente, cel mai mare procent in
are departamentul de Management, 15,1%.

2. Pentru variabilele de la punctul anterior, realizati histogramele, indicand


curba distributiei si indicatorii Skewness si Kurtosis
Statistics

Varsta Vechime in
Gen reprezentant cadrul firmei Departament Pozitie

N Valid 73 73 73 73 73

Missing 0 0 0 0 0
Skewness ,140 6,758 -,661
Std. Error of Skewness ,281 ,281 ,281
Kurtosis -2,037 53,345 -,056
Std. Error of Kurtosis ,555 ,555 ,555

GENUL REPREZENTANTILOR
3. Indicati care este metoda (Ishikawa, Bow-tie; Activitate-mediu; Flux;
5Whys) cu cea mai mica nota acordata pentru :complexitatea in
interpretare; lucruri noi descoperite

Statistics

Respond Respon Respond


Respondent ent- dent- ent-
Responde Responde Responde Responde - Nota Nota Nota Nota Respondent-
nt- Nota nt- Nota nt- Nota nt- Nota complexitat lucruri lucruri Respondent lucruri Nota lucruri
complexita complexita complexita complexita e in noi noi - Nota noi noi
te in te in te in te in interpretare descope descope lucruri noi descope descoperite -
realizare - realizare - realizare - interpretar - Activitate - rite - rite - 5 descoperite rite - Activitate -
Ishikawa 5 Whys Flux e - Bow-tie mediu Ishikawa Whys - Bow-tie Flux mediu

N Valid 71 69 69 69 69 68 69 69 69 69

Missi 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4
ng
Minimum 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0

Se observa ca la toate metodele a fost acordata nota 1, mai putin la diagrama bow-tie, pentru
complexitatea in interpretare, nota minima a fost 2.

4. Exista corelatii intre criteriile de evaluare a metodelor din punct de


vedere al notelor finale date de reprezentantul companiei si pozitia;
vechimea in cadrul firmei? Daca da, care este aceasta valoare si care
este gradul de incredere cu care puteti afirma acest lucru?
5.
Correlations

Respon
dent- Respo
Vechim Respo Nota - Respond ndent-
e in ndent- Activitat ent- Nota - Respondent-
cadrul Nota - e- Nota - 5 Bow- Nota -
firmei Flux mediu Whys tie Ishikawa

Vechime in cadrul Pearson 1 ,263* ,189 ,193 ,033 ,162


firmei Correlation

Sig. (2-tailed) ,029 ,120 ,111 ,791 ,182

N 73 69 69 69 69 69
* ** **
Respondent- Nota - Pearson ,263 1 ,435 ,479 ,158 ,209
Flux Correlation
Sig. (2-tailed) ,029 ,000 ,000 ,195 ,085
N 69 69 69 69 69 69
** **
Respondent- Nota - Pearson ,189 ,435 1 ,419 ,221 ,198
Activitate - mediu Correlation
Sig. (2-tailed) ,120 ,000 ,000 ,068 ,102
N 69 69 69 69 69 69
Respondent- Nota - 5 Pearson ,193 ,479** ,419** 1 ,439** ,529**
Whys Correlation
Sig. (2-tailed) ,111 ,000 ,000 ,000 ,000
N 69 69 69 69 69 69
**
Respondent- Nota - Pearson ,033 ,158 ,221 ,439 1 ,423**
Bow-tie Correlation
Sig. (2-tailed) ,791 ,195 ,068 ,000 ,000
N 69 69 69 69 69 69
** **
Respondent- Nota - Pearson ,162 ,209 ,198 ,529 ,423 1
Ishikawa Correlation

Sig. (2-tailed) ,182 ,085 ,102 ,000 ,000

N 69 69 69 69 69 69

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
6. Care este ponderea notelor finale acordate de reprezentantii companiei
in functie de varsta; gen; pozitie? (pentru fiecare diagrama)
Correlations

Nota finala Nota finala


acordata de acordata de
catre catre
Nota finala acordata de catre reprezentant reprezentan
reprezentant pentru diagrama pentru diagrama pentru diagram
ISIKAWA BOWTIE 5WHYS
*
Nota finala acordata de Pearson Correlation 1 .460 .60
catre reprezentant pentru Sig. (2-tailed) .014 .0
diagrama ISIKAWA N 73 73

Bootstrapa Bias 0 .007 .0

Std. Error 0 .159 .0

95% Confidence Interval Lower 1 .134 .4

Upper 1 .747 .7
*
Nota finala acordata de Pearson Correlation .460 1 .45
catre reprezentant pentru Sig. (2-tailed) .014 .0
diagrama BOWTIE N 73 73
a
Bootstrap Bias .007 0 -.0
Std. Error .159 0 .1
95% Confidence Interval Lower .134 1 .1
Upper .747 1 .7
** *
Nota finala acordata de Pearson Correlation .606 .457
catre reprezentant pentru Sig. (2-tailed) .001 .015
diagrama 5WHYS N 73 73
a
Bootstrap Bias .006 -.017
Std. Error .095 .158
95% Confidence Interval Lower .416 .121
Upper .787 .726
*
Nota finala acordata de Pearson Correlation .386 .354 .52
catre reprezentant pentru Sig. (2-tailed) .042 .064 .0
diagrama Activitate Mediu N 73 73
Bootstrapa Bias .011 .004 .0
Std. Error .142 .133 .1
95% Confidence Interval Lower .109 .100 .2
Upper .678 .620 .8
Nota finala acordata de Pearson Correlation .416* .256 .54
catre reprezentant pentru Sig. (2-tailed) .028 .188 .0
diagrama Flux N 73 73
a
Bootstrap Bias .018 .017 .0
Std. Error .147 .131 .1
95% Confidence Interval Lower .141 .032 .3
Upper .726 .542 .8
Nota acordata de catre Pearson Correlation .098 .186 .1
student pentru diagrama Sig. (2-tailed) .620 .343 .5
Flux N 28 28
a
Bootstrap Bias -.007 .015 -.0
Std. Error .183 .173 .1
95% Confidence Interval Lower -.281 -.123 -.2
Upper .438 .536 .4
7.Din ce punct de vedere (complexitatea in realizare, complexitatea in
interpretare; lucruri noi
descoperite; reducerea posibilitatii de aparitie a riscului; aprecierea metodei de
catre reprezentantul companiei; aprecierea metodei de catre student) metoda
Ishikawa a primit cea mai mare nota? Dar cea mai mica?

Nota finala acordata de catre reprezentant pentru diagrama ISIKAWA

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 3 5 18.5 18.5 18.5 .4 7.6 7.4 33.3

4 9 33.3 33.3 51.9 .3 9.1 18.5 51.9


5 13 48.1 48.1 100.0 -.7 9.5 29.6 66.7

Total 27 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota finala acordata de catre reprezentant pentru diagrama ISIKAWA
este 5 cu o frecventa de 13, iar cea mai mica nota este 3 cu o frecventa de 2.

Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatea realizarii diagramei ISIKAWA

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 2 7.4 7.4 7.4 .3 5.1 .0 18.5

3 8 29.6 29.6 37.0 .2 8.7 14.8 44.4

4 9 33.3 33.3 70.4 -.3 9.1 14.8 51.9

5 8 29.6 29.6 100.0 -.2 8.6 11.2 48.1

Total 27 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatea realizarii
diagramei ISIKAWA este 5 cu o frecventa de 8, iar cea mai mica nota este 2 cu o frecventa de
Nota acordata de catre reprezentant pentru descoperirea lucrurilor noi din diagrama ISIKAWA

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.7 3.7 3.7 .1 3.7 .0 11.1

2 3 11.1 11.1 14.8 -.2 6.2 .0 25.9

3 5 18.5 18.5 33.3 .3 7.6 7.4 37.0

4 9 33.3 33.3 66.7 .4 9.1 18.5 51.9

5 9 33.3 33.3 100.0 -.5 9.2 14.8 51.9

Total 27 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre reprezentant pentru descoperirea lucrurilor noi
din diagrama ISIKAWA este 5 cu o frecventa de 9, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa
de 1.

Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatii in interpretarea diagramei ISIKAWA

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 3 11.1 11.1 11.1 .2 6.1 .0 25.9

3 4 14.8 14.8 25.9 .3 6.6 3.7 29.6

4 8 29.6 29.6 55.6 -.4 8.8 11.1 48.1

5 12 44.4 44.4 100.0 -.2 9.6 25.9 63.0

Total 27 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatii in interpretarea
diagramei ISIKAWA este 5 cu o frecventa de 12, iar cea mai mica nota este 2 cu o frecventa
de3.
Nota acordata de catre reprezentant pentru reducerea aparitiei riscului din diagrama ISIKAWA

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 2 2 7.1 7.1 7.1

3 6 21.4 21.4 28.6

4 11 39.3 39.3 67.9

5 9 32.1 32.1 100.0

Total 28 100.0 100.0

Cea mai mare Nota acordata de catre reprezentant pentru reducerea aparitiei riscului
din diagrama ISIKAWA este 5 cu o frecventa de 9, iar cea mai mica nota este 2 cu o frecventa
de 2.

Nota acordata de catre student pentru complexitatea in realizare a diagramei ISIKAWA

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 2 7.4 7.4 7.4 .2 5.1 .0 18.5

2 1 3.7 3.7 11.1 .1 3.5 .0 11.1

3 5 18.5 18.5 29.6 .4 7.6 3.7 33.3

4 12 44.4 44.4 74.1 -.7 9.6 25.9 63.0

5 7 25.9 25.9 100.0 .1 8.4 11.1 44.4

Total 27 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru complexitatea in realizare a
diagramei ISIKAWA este 5 cu o frecventa de 7, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa de
2.
Nota acordata de catre student pentru diagrama ISIKAWA

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 3 6 22.2 22.2 22.2 .8 8.1 7.4 40.7

4 6 22.2 22.2 44.4 -.1 8.0 7.4 37.0

5 15 55.6 55.6 100.0 -.7 9.4 37.0 74.1

Total 27 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru diagrama ISIKAWA este 5 cu o
frecventa de 15, iar cea mai mica nota este 3 cu o frecventa de 6.

Nota acordata de catre reprezentant pentru reducerea aparitiei riscului din diagrama ISIKAWA

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 2 7.4 7.4 7.4 .1 5.0 .0 18.5

3 6 22.2 22.2 29.6 .3 8.0 7.4 40.7

4 10 37.0 37.0 66.7 -.3 9.6 18.5 55.6

5 9 33.3 33.3 100.0 -.2 9.3 14.8 51.9

Total 27 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru reducerea aparitiei a riscului in
diagrama ISIKAWA este 5 cu o frecventa de 9, iar cea mai mica nota este 2 cu o frecventa de
2.
Nota acordata de catre student pentru complexitatea in interpretare a diagramei ISIKAWA

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 4 14.8 14.8 14.8 .1 6.8 3.7 29.6

3 4 14.8 14.8 29.6 .4 7.0 3.7 29.6

4 10 37.0 37.0 66.7 -.3 9.2 18.5 55.6

5 9 33.3 33.3 100.0 -.1 8.9 14.8 51.9

Total 27 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru complexitatea in interpretare a
diagramei ISIKAWA este 5 cu o frecventa de 9, iar cea mai mica nota este 2 cu o frecventa de
4.

Nota acordata de catre student pentru descoperirea lucrurilor noi in diagrama ISIKAWA

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.7 3.7 3.7 .1 3.7 .0 11.1

2 2 7.4 7.4 11.1 .1 5.0 .0 18.5

3 8 29.6 29.6 40.7 .2 8.7 14.8 48.1

4 6 22.2 22.2 63.0 -.3 7.6 7.4 37.0

5 10 37.0 37.0 100.0 -.1 9.1 18.5 55.6

Total 27 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru descoperirea lucrurilor noi in
diagrama ISIKAWA este 5 cu o frecventa de 10, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa de
1.
Nota acordata de catre student pentru reducerea posibilitatilor de aparitie a riscului in diagrama ISIKAWA

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 3 8 29.6 29.6 29.6 .1 8.7 14.8 48.1

4 12 44.4 44.4 74.1 -.2 9.7 25.9 63.0

5 7 25.9 25.9 100.0 .1 8.7 11.1 44.4

Total 27 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru reducerea posibilitatilor de
aparitie a riscului in diagrama ISIKAWA este 5 cu o frecventa de 7, iar cea mai mica nota este
3 cu o frecventa de 8.

8. Din ce punct de vedere (complexitatea in realizare, complexitatea in


interpretare; lucruri noi
descoperite; reducerea posibilitatii de aparitie a riscului; aprecierea metodei
de catre reprezentantul companiei; aprecierea metodei de catre student)
metoda Bow-tie a primit cea mai mare nota? Dar cea mai mica?

Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatea realizarii diagramei BOWTIE

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 3 6 21.4 21.4 21.4 .4 7.5 7.1 35.7

4 8 28.6 28.6 50.0 -.5 8.3 10.7 42.9

5 14 50.0 50.0 100.0 .1 9.6 32.1 71.3

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatea realizarii
diagramei BOWTIE este 5 cu o frecventa de 14, iar cea mai mica nota este 3 cu o frecventa de
6.
Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatii in interpretarea diagramei BOWTIE

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 2 7.1 7.1 7.1 -.2 4.9 .0 17.9

3 2 7.1 7.1 14.3 .0 4.9 .0 17.9

4 10 35.7 35.7 50.0 .3 9.4 17.9 53.6

5 14 50.0 50.0 100.0 -.2 9.8 32.1 67.9

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatii in interpretarea
diagramei BOWTIE este 5 cu o frecventa de 14, iar cea mai mica nota este 2 cu o frecventa de
2.

Nota acordata de catre reprezentant pentru descoperirea lucrurilor noi din diagrama BOWTIE

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 -.1 3.5 .0 10.7

2 2 7.1 7.1 10.7 .2 4.9 .0 17.9

3 9 32.1 32.1 42.9 .2 8.9 14.3 50.0

4 4 14.3 14.3 57.1 -.1 6.4 3.6 28.6

5 12 42.9 42.9 100.0 -.2 9.7 25.0 60.7

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre reprezentant pentru descoperirea lucrurilor noi
din diagrama BOWTIE este 5 cu o frecventa de 12, iar cea mai mica nota este 1 cu o
frecventa de 1.
Nota acordata de catre reprezentant pentru reducerea aparitiei riscului din diagrama BOWTIE

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 2 7.1 7.1 7.1 -.1 4.8 .0 17.9

2 1 3.6 3.6 10.7 .1 3.4 .0 10.7

3 8 28.6 28.6 39.3 .1 8.7 10.7 46.4

4 9 32.1 32.1 71.4 -.2 8.5 14.3 50.0

5 8 28.6 28.6 100.0 .2 8.5 14.3 46.4

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre reprezentant pentru reducerea aparitiei riscului
din diagrama BOWTIE este 5 cu o frecventa de 8, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa
de 2.

Nota finala acordata de catre reprezentant pentru diagrama BOWTIE

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 1 3.6 3.6 3.6 .0 3.6 .0 10.7

3 4 14.3 14.3 17.9 -.4 6.6 3.6 28.6

4 10 35.7 35.7 53.6 .6 9.1 17.9 53.6

5 13 46.4 46.4 100.0 -.2 9.5 28.6 64.3

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota finala acordata de catre reprezentant pentru diagrama BOWTIE
este 5 cu o frecventa de 13, iar cea mai mica nota este 2 cu o frecventa de 1.
Nota acordata de catre student pentru complexitatea in realizare a diagramei BOWTIE

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 2 7.1 7.1 7.1 -.1 4.8 .0 17.9

2 1 3.6 3.6 10.7 .2 3.6 .0 10.7

3 2 7.1 7.1 17.9 .0 4.9 .0 17.9

4 9 32.1 32.1 50.0 -.3 8.9 14.3 50.0

5 14 50.0 50.0 100.0 .2 9.7 32.1 67.9

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru complexitatea in realizare a
diagramei BOWTIE este 5 cu o frecventa de 14, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa de
2.

Nota acordata de catre student pentru complexitatea in interpretare a diagramei BOWTIE

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 4 14.3 14.3 14.3 .0 6.7 3.6 28.6

3 4 14.3 14.3 28.6 -.1 6.6 3.6 28.6

4 7 25.0 25.0 53.6 .0 8.0 10.7 39.3

5 13 46.4 46.4 100.0 .1 9.4 28.6 67.9

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru complexitatea in interpretare a
diagramei BOWTIE este 5 cu o frecventa de 13, iar cea mai mica nota este 2 cu o frecventa de
4.
Nota acordata de catre student pentru descoperirea lucrurilor noi in diagrama BOWTIE

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 -.1 3.5 .0 10.7

3 7 25.0 25.0 28.6 .3 8.2 10.7 42.9

4 10 35.7 35.7 64.3 -.3 9.0 17.9 53.6

5 10 35.7 35.7 100.0 .0 9.4 17.9 53.6

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru descoperirea lucrurilor noi in
diagrama BOWTIE este 5 cu o frecventa de 10, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa de
1.

Nota acordata de catre student pentru reducerea posibilitatilor de aparitie a riscului in diagrama BOWTIE

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 -.1 3.3 .0 10.7

2 1 3.6 3.6 7.1 .1 3.4 .0 10.7

3 5 17.9 17.9 25.0 .2 7.3 3.6 32.1

4 10 35.7 35.7 60.7 -.3 9.0 17.9 53.6

5 11 39.3 39.3 100.0 .2 9.5 21.4 57.1

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru reducerea posibilitatilor de
aparitie a riscului in diagrama BOWTIE este 5 cu o frecventa de 11, iar cea mai mica nota
este 1 cu o frecventa de 1.
Nota acordata de catre student pentru diagrama BOWTIE

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 3 2 7.1 7.1 7.1 .2 5.0 .0 17.9

4 12 42.9 42.9 50.0 -.3 9.6 25.0 60.7

5 14 50.0 50.0 100.0 .1 9.8 32.1 67.9

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru diagrama BOWTIE este 5 cu o
frecventa de 14, iar cea mai mica nota este 3 cu o frecventa de 2.

9. Din ce punct de vedere (complexitatea in realizare, complexitatea in


interpretare; lucruri noi
descoperite; reducerea posibilitatii de aparitie a riscului; aprecierea metodei de
catre reprezentantul companiei; aprecierea metodei de catre student) metoda
5WHYS a primit cea mai mare nota? Dar cea mai mica?

Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatea realizarii diagramei 5WHYS

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval


Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 2 7.1 7.1 7.1 -.2 4.6 .0 17.9

3 2 7.1 7.1 14.3 -.4 4.8 .0 17.9

4 14 50.0 50.0 64.3 1.2 9.2 32.1 67.9

5 10 35.7 35.7 100.0 -.6 8.8 17.9 53.6

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples
Cea mai mare nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatea realizarii diagramei 5WHYS este 5 cu o

frecventa de 10, iar cea mai mica nota este 2 cu o frecventa de 2.

Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatii in interpretarea diagramei 5WHYS

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 1 3.6 3.6 3.6 .1 3.6 .0 10.7

3 4 14.3 14.3 17.9 .0 6.7 3.6 28.6

4 11 39.3 39.3 57.1 .0 9.3 21.4 57.1

5 12 42.9 42.9 100.0 -.1 9.4 25.0 60.7

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatii in interpretarea diagramei

5WHYS este 5 cu o frecventa de 12, iar cea mai mica nota este 2 cu o frecventa de 1.

Nota acordata de catre reprezentant pentru descoperirea lucrurilor noi din diagrama 5WHYS

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 2 7.1 7.1 7.1 -.2 4.6 .0 17.9

2 1 3.6 3.6 10.7 .3 3.7 .0 14.3

3 5 17.9 17.9 28.6 .0 7.2 3.6 32.1

4 8 28.6 28.6 57.1 -.2 8.2 14.3 46.4

5 12 42.9 42.9 100.0 .1 9.2 25.0 60.7

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre reprezentant pentru descoperirea lucrurilor noi din diagrama

5WHYS este 5 cu o frecventa de 12, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa de 2
Nota acordata de catre reprezentant pentru reducerea aparitiei riscului din diagrama 5WHYS

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 3 10.7 10.7 10.7 .0 5.9 .0 25.0

3 5 17.9 17.9 28.6 .0 7.0 7.1 32.1

4 9 32.1 32.1 60.7 .3 8.7 17.9 50.0

5 11 39.3 39.3 100.0 -.3 9.0 21.4 57.1

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre reprezentant pentru reducerea aparitiei riscului din diagrama

5WHYS este 5 cu o frecventa de 11, iar cea mai mica nota este 2 cu o frecventa de 3.

Nota finala acordata de catre reprezentant pentru diagrama 5WHYS

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 3 4 14.3 14.3 14.3 -.2 6.7 3.6 28.6

4 7 25.0 25.0 39.3 .3 8.1 10.7 42.9

5 17 60.7 60.7 100.0 -.1 9.0 42.9 78.6

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota finala acordata de catre reprezentant pentru diagrama 5WHYS este 5 cu o

frecventa de 17, iar cea mai mica nota este 3 cu o frecventa de 4.


Nota acordata de catre student pentru complexitatea in realizare a diagramei 5WHYS

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 -.1 3.4 .0 10.7

2 1 3.6 3.6 7.1 .1 3.6 .0 10.7

3 7 25.0 25.0 32.1 -.2 8.2 10.7 42.9

4 11 39.3 39.3 71.4 -.3 9.7 21.4 57.1

5 8 28.6 28.6 100.0 .5 8.7 14.3 46.4

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru complexitatea in realizare a diagramei 5WHYS

este 5 cu o frecventa de 8, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa de 1.

Nota acordata de catre student pentru complexitatea in interpretare a diagramei 5WHYS

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 3 10.7 10.7 10.7 .1 5.9 .0 25.0

3 4 14.3 14.3 25.0 .3 6.6 3.6 28.6

4 10 35.7 35.7 60.7 -.4 9.0 17.9 53.6

5 11 39.3 39.3 100.0 -.1 9.0 21.4 57.1

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru complexitatea in interpretare a diagramei 5WHYS

este 5 cu o frecventa de 11, iar cea mai mica nota este 2 cu o frecventa de 3.
Nota acordata de catre student pentru descoperirea lucrurilor noi in diagrama 5WHYS

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 2 7.1 7.1 7.1 -.2 4.6 .0 17.9

3 8 28.6 28.6 35.7 .2 8.3 14.3 46.4

4 4 14.3 14.3 50.0 .3 6.4 3.6 28.6

5 14 50.0 50.0 100.0 -.3 9.0 32.1 67.9

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru descoperirea lucrurilor noi in diagrama 5WHYS

este 5 cu o frecventa de 14, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa de 2.

Nota acordata de catre student pentru reducerea impactului riscului in diagrama 5WHYS

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 -.1 3.4 .0 10.7

2 1 3.6 3.6 7.1 -.1 3.5 .0 10.7

3 3 10.7 10.7 17.9 .1 5.7 .0 25.0

4 12 42.9 42.9 60.7 .1 8.9 25.0 60.7

5 11 39.3 39.3 100.0 -.1 8.5 25.0 57.1

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru reducerea de aparitie a riscului in diagrama

5WHYS este 5 cu o frecventa de 11, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa de 1.
Nota acordata de catre student pentru diagrama 5WHYS

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 3 1 3.6 3.6 3.6 .0 3.4 .0 10.7

4 9 32.1 32.1 35.7 -.2 8.9 14.3 50.0

5 18 64.3 64.3 100.0 .2 9.0 46.4 82.1

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre student pentru diagrama 5WHYS este 5 cu o
frecventa de 18, iar cea mai mica nota este 3 cu o frecventa de 1.

10.Din ce punct de vedere (complexitatea in realizare, complexitatea in


interpretare; lucruri noi descoperite; reducerea posibilitatii de aparitie a
riscului; aprecierea metodei de catre reprezentantul companiei; aprecierea
metodei de catre student) metoda Activitate-mediu a primit cea mai mare nota?
Dar cea mai mica?

Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatea realizarii diagramei Activitate Mediu

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 .0 3.5 .0 10.7

2 1 3.6 3.6 7.1 -.1 3.4 .0 10.7

3 9 32.1 32.1 39.3 .3 8.8 14.3 50.0

4 7 25.0 25.0 64.3 -.7 8.2 10.7 42.9

5 10 35.7 35.7 100.0 .4 9.1 17.9 53.6

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatea realizarii
diagramei Activitate Mediu este 5 cu o frecventa de 10, iar cea mai mica nota este 1 cu o
frecventa de 1.
Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatii in interpretarea diagramei Activitate mediu

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 2 7.1 7.1 7.1 .0 4.8 .0 17.9

3 3 10.7 10.7 17.9 .0 6.0 .0 25.0

4 6 21.4 21.4 39.3 .9 7.5 7.1 35.7

5 17 60.7 60.7 100.0 -.9 9.2 42.9 78.6

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatii in interpretarea
diagramei Activitate mediu este 5 cu o frecventa de 17, iar cea mai mica nota este 2 cu o
frecventa de 2.

Nota acordata de catre reprezentant pentru descoperirea lucrurilor noi din diagrama Activitate Mediu

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 .0 3.5 .0 10.7

2 2 7.1 7.1 10.7 -.3 4.8 .0 17.9

3 10 35.7 35.7 46.4 .3 9.1 17.9 53.6

4 4 14.3 14.3 60.7 .0 6.6 3.6 28.6

5 11 39.3 39.3 100.0 .0 9.2 21.4 57.1

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre reprezentant pentru descoperirea lucrurilor noi
din diagrama Activitate Mediu este 5 cu o frecventa de 11, iar cea mai mica nota este 1 cu o
frecventa de 1 .
Nota acordata de catre reprezentant pentru reducerea aparitiei riscului din diagrama Activitate Mediu

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 3 10.7 10.7 10.7 .2 6.0 .0 25.0

3 8 28.6 28.6 39.3 .1 8.3 14.3 46.4

4 6 21.4 21.4 60.7 -.5 7.9 7.1 35.7

5 11 39.3 39.3 100.0 .2 9.4 21.4 60.7

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre reprezentant pentru reducerea aparitiei riscului
din diagrama Activitate Mediu este 5 cu o frecventa de 11, iar cea mai mica nota este 2 cu o
frecventa de 3.

Nota finala acordata de catre reprezentant pentru diagrama Activitate Mediu

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 .0 3.5 .0 10.7

2 3 10.7 10.7 14.3 -.2 6.0 .0 25.0

3 4 14.3 14.3 28.6 -.3 6.4 3.6 28.6

4 3 10.7 10.7 39.3 .2 5.9 .0 25.0

5 17 60.7 60.7 100.0 .3 9.6 42.9 78.6

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota finala acordata de catre reprezentant pentru diagrama Activitate
Mediu este 5 cu o frecventa de 17, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa de 1.
Nota acordata de catre student pentru complexitatea in realizare a diagramei Acivitate Mediu

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 .0 3.5 .0 10.7

2 1 3.6 3.6 7.1 -.1 3.4 .0 10.7

3 10 35.7 35.7 42.9 .4 9.1 17.9 53.6

4 8 28.6 28.6 71.4 -.3 8.7 10.7 46.4

5 8 28.6 28.6 100.0 .0 8.4 14.3 46.4

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre student pentru complexitatea in realizare a
diagramei Acivitate Mediu este 5 cu o frecventa de 8, iar cea mai mica nota este 1 cu o
frecventa de 1.

Nota acordata de catre student pentru complexitatea in interpretare a diagramei Acivitate Mediu

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 .0 3.5 .0 10.7

2 3 10.7 10.7 14.3 .1 6.0 .0 25.0

3 4 14.3 14.3 28.6 -.2 6.7 3.6 28.6

4 11 39.3 39.3 67.9 -.2 9.3 21.4 57.1

5 9 32.1 32.1 100.0 .2 8.9 14.3 50.0

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre student pentru complexitatea in interpretare a
diagramei Acivitate Mediu este 5 cu o frecventa de 9, iar cea mai mica nota este 1 cu o
frecventa de 1.
Nota acordata de catre student pentru descoperirea lucrurilor noi in diagrama Acivitate Mediu

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 2 7.1 7.1 7.1 .0 4.8 .0 17.9

2 2 7.1 7.1 14.3 .2 4.9 .0 17.9

3 7 25.0 25.0 39.3 .5 8.1 10.7 42.9

4 7 25.0 25.0 64.3 -.8 8.1 10.7 42.9

5 10 35.7 35.7 100.0 .1 9.1 17.9 53.6

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre student pentru descoperirea lucrurilor noi in
diagrama Acivitate Mediu este 5 cu o frecventa de 10, iar cea mai mica nota este 1 cu o
frecventa de 2.

Nota acordata de catre student pentru reducerea posibilitatilor de aparitie a riscului in diagrama Acivitate Mediu

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 .0 3.5 .0 10.7

2 3 10.7 10.7 14.3 .1 6.1 .0 25.0

3 10 35.7 35.7 50.0 .3 9.2 17.9 53.6

4 6 21.4 21.4 71.4 -.1 7.8 7.1 39.3

5 8 28.6 28.6 100.0 -.4 8.7 14.3 46.4

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre student pentru reducerea posibilitatilor de aparitie
a riscului in diagrama Acivitate Mediu este 5 cu o frecventa de 8, iar cea mai mica nota este 1
cu o frecventa de 1.
Nota acordata de catre student pentru diagrama Acivitate Mediu

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 .0 3.5 .0 10.7

2 1 3.6 3.6 7.1 -.1 3.4 .0 10.7

3 4 14.3 14.3 21.4 .4 6.8 3.6 28.6

4 7 25.0 25.0 46.4 -.3 8.0 10.7 42.9

5 15 53.6 53.6 100.0 .0 9.1 35.7 71.4

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare Nota acordata de catre student pentru diagrama Acivitate Mediu este 5
cu o frecventa de 15, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa de 1.

11.Din ce punct de vedere (complexitatea in realizare, complexitatea in


interpretare; lucruri noi descoperite; reducerea posibilitatii de aparitie a
riscului; aprecierea
metodei de catre reprezentantul companiei; aprecierea metodei de catre
student) metoda Flux a primit cea mai mare nota? Dar cea mai mica?

Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatea realizarii diagramei Flux

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 .0 3.5 .0 10.7

2 1 3.6 3.6 7.1 .1 3.5 .0 10.7

3 3 10.7 10.7 17.9 .0 5.8 .0 21.4

4 9 32.1 32.1 50.0 .7 8.8 17.9 50.0

5 14 50.0 50.0 100.0 -.8 9.5 32.1 67.9

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatea realizarii
diagramei Flux este 5 cu o frecventa de 14, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa de 1.
Nota acordata de catre reprezentant pentru complexitatii in interpretarea diagramei Flux

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 3 10.7 10.7 10.7 .2 6.0 .0 25.0

3 3 10.7 10.7 21.4 -.1 6.0 .0 25.0

4 10 35.7 35.7 57.1 .5 9.0 17.9 53.6

5 12 42.9 42.9 100.0 -.7 9.3 25.0 60.7

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre reprezentant pentru reducerea impactului riscului
din diagrama Flux este 5 cu o frecventa de 12, iar cea mai mica nota este 2 cu o frecventa de
3.

Nota acordata de catre reprezentant pentru descoperirea lucrurilor noi din diagrama Flux

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 2 1 3.6 3.6 3.6 .1 3.7 .0 10.7

3 6 21.4 21.4 25.0 -.1 7.7 7.1 35.7

4 10 35.7 35.7 60.7 -.1 8.9 17.9 53.6

5 11 39.3 39.3 100.0 .0 9.2 21.4 57.1

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre reprezentant pentru descoperirea lucrurilor noi
din diagrama Flux este 5 cu o frecventa de 11, iar cea mai mica nota este 2 cu o frecventa de
1.
Nota acordata de catre reprezentant pentru reducerea aparitiei riscului din diagrama Flux

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 -.1 3.4 .0 10.7

2 3 10.7 10.7 14.3 -.1 6.1 .0 25.0

3 12 42.9 42.9 57.1 .1 9.8 25.0 60.7

4 3 10.7 10.7 67.9 .1 5.9 .0 25.0

5 9 32.1 32.1 100.0 -.1 9.0 14.3 50.0

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre reprezentant pentru reducerea aparitiei riscului
din diagrama Flux este 5 cu o frecventa de 9, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa de 1.

Nota finala acordata de catre reprezentant pentru diagrama Flux

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 .0 3.5 .0 10.7

3 4 14.3 14.3 17.9 -.3 6.6 .1 28.6

4 7 25.0 25.0 42.9 .1 8.0 10.7 42.9

5 16 57.1 57.1 100.0 .2 9.5 39.3 75.0

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota finala acordata de catre reprezentant pentru diagrama Flux este 5
cu o frecventa de 16, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa de 1.
Nota acordata de catre student pentru complexitatea in realizare a diagramei Flux

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 3 13 46.4 46.4 46.4 .0 9.8 25.0 64.3

4 7 25.0 25.0 71.4 .5 8.1 10.7 42.9

5 8 28.6 28.6 100.0 -.5 8.4 10.7 46.4

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre student pentru complexitatea in realizare a
diagramei Flux este 5 cu o frecventa de 8, iar cea mai mica nota este 3 cu o frecventa de 13.

Nota acordata de catre student pentru complexitatea in interpretare a diagramei Flux

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 2 7.1 7.1 7.1 .1 4.9 .0 17.9

3 7 25.0 25.0 32.1 .4 8.1 10.7 42.9

4 8 28.6 28.6 60.7 -.3 8.4 14.3 46.4

5 11 39.3 39.3 100.0 -.2 9.4 21.4 57.1

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre student pentru complexitatea in interpretare a
diagramei Flux este 5 cu o frecventa de 11, iar cea mai mica nota este 1cu o frecventa de 2.
Nota acordata de catre student pentru descoperirea lucrurilor noi in diagrama Flux

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 3 9 32.1 32.1 32.1 -.2 8.9 14.3 50.0

4 8 28.6 28.6 60.7 .5 8.5 14.3 46.4

5 11 39.3 39.3 100.0 -.2 9.3 21.4 57.1

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre student pentru descoperirea lucrurilor noi in
diagrama Flux este 5 cu o frecventa de 11, iar cea mai mica nota este 3 cu o frecventa
de 9.

Nota acordata de catre student pentru reducerea posibilitatilor de aparitie a riscului in diagrama Flux

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 .0 3.5 .0 10.7

3 10 35.7 35.7 39.3 .1 9.2 17.9 53.6

4 10 35.7 35.7 75.0 .1 9.2 17.9 53.6

5 7 25.0 25.0 100.0 -.2 8.0 10.7 39.3

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre student pentru reducerea posibilitatii de aparitie
a riscului in diagrama Flux este 5 cu o frecventa de 7, iar cea mai mica nota este 1 cu o
frecventa de 1.
Nota acordata de catre student pentru diagrama Flux

Bootstrap for Percenta

Cumulative 95% Confidence Interval

Frequency Percent Valid Percent Percent Bias Std. Error Lower Upper

Valid 1 1 3.6 3.6 3.6 .0 3.5 .0 10.7

3 6 21.4 21.4 25.0 .1 7.8 7.1 35.7

4 2 7.1 7.1 32.1 -.1 4.9 .0 17.9

5 19 67.9 67.9 100.0 .1 8.9 50.0 85.7

Total 28 100.0 100.0 .0 .0 100.0 100.0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Cea mai mare nota acordata de catre student pentru diagrama Flux este 5 cu o
frecventa de 19, iar cea mai mica nota este 1 cu o frecventa de 1.
1.