Sunteți pe pagina 1din 13

Sisteme de legare la pamant

Definitii
Standardele nationale si internationale (IEC 60364) definesc n mod clar diferitele elemente de
conexiune de legare la pamant. Urmatorii termeni sunt frecvent utilizati n industrie si n literatura de
specialitate (vezi fig. 1.):

Priza de pamant (1): un conductor sau un grup de conductoare n contact intim cu pamantul;
asigura o conexiune electrica cu Pamantul.

Pamant: masa conductoare a Pamantului, a carui potential electric n orice punct este conventional
egal cu zero.

Prize de pamant independente: prize de pamant aflate la distante suficient de mari astfel incat
potentialul unei prize sa nu fie afectat de curentul maxim care poate trece prin alta(e) priza(e).

Rezistenta prizei de pamant: rezistenta de contact a unei prize de pamant cu pamantul.

Conductor de legare la pamant (2): un conductor de protectie care face legatura intre borna
principala de legare la pamant (6) si priza de pamant (1) sau la alte mijloace de legare la pamant
(de exemplu, sistemele TN).

Parte conductoare expusa (de exemplu carcase metalice): o parte conductoare (a unui echipament
electric) care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care poate fi pusa sub tensiune in urma
unui defect.

Conductor de protectie (3): un conductor folosit pentru unele masuri de protectie mpotriva
socurilor electrice, destinat pentru conectarea mpreuna a oricare din urmatoarele parti:
- parti conductoare expuse;
- borna principala de legare la pamant;
- priza de pamant;
- borna de impamantare a sursei;
- neutru artificial.

Parte conductoare straina (de instalatia electrica): o parte conductoare (4) ce nu face parte din
instalatia electrica, susceptibila de a propaga un potential, inclusiv cel al pamantului. De exemplu:
- pereti sau pardoseli neizolate, armaturile metalice ale cladirilor;
- conducte metalice (care nu fac parte din instalatia electrica) pentru apa, gaz, termoficare,
aer comprimat, etc. si alte materiale metalice asociate cu acestea.

Conductor de legatura (5): conductor de protectie ce asigura o legatura echipotentiala.

Borna principala de legare la pamant (6): borna sau bara pentru conectarea conductoarelor de
protectie, a conductoarelor de legatura echipotentiale si a prizei de pamant.
Fig. 1. Conectarea la pamant a instalatiei electrice dintr-un bloc de locuinte

Conexiuni
Sistemul principal de egalizare a potentialului
Conectarea se realizeaza prin conductoare de protectie in scopul asigurarii unui potential egal cu
zero a tuturor elementelor conductoare straine (conducte, armaturi metalice, etc). Conectarea se face cat
mai aproape de punctul de intrare in cladire a tevilor si conductelor si borna principala de legare la
pamant a cladirii.
Armaturile metalice ale cablurilor de telecomunicatii se conecteaza la borna principala de legare la
pamant dupa consultarea (si cu acordul) proprietarilor acestor cabluri.

Conexiuni echipotentiale suplimentare


Aceste conexiuni sunt destinate a conecta toate partile conductoare expuse si toate partile
conductoare straine, simultan accesibile, atunci cand conditiile de protectie corecte nu au fost indeplinite
(de exemplu atunci cand conductoarele de legatura au o rezistenta electrica prea mare).

Conectarea partilor conductoare expuse la priza de paman


Conexiunea se face prin conductoare de protectie, cu scopul de a creea o cale de curent cu
rezistenta scazuta pentru curentii de defect.
Componente
Conectarea efectiva a tuturor armaturilor metalice accesibile si a tuturor partilor metalice expuse
ale aparatelor si echipamentelor electrice este esentiala pentru o protectie eficienta impotriva socurilor
electrice.

Parti componente considerate ca:


Parti conductoare expuse Parti conductoare straine
Canale de cabluri Armaturi metalice sau beton armat
Conducte Rame de otel
Cabluri cu armaturi metalice Tije de armare
Sasiul intreruptoarelor debrosabile Panouri prefabricate din beton armat
Carcasele metalice ale aparatelor electrocasnice Podelele si peretii din beton armat, fara
Piesele metalice de legatura ale traseelor de tratament suplimentar al suprafetei
cabluri Suprafete acoperite cu gresie
Obiecte metalice plasate in apropierea Pereti metalici
conductoarelor aeriene sau a barelor colectoare Conducte metalice pentru gaz, apa, termoficare
Obiecte metalice in contact cu echipamente Furnale, rezervoare, calorifere
electrice

Parti componente care nu pot fi considerate ca:


Parti conductoare expuse Parti conductoare straine
Diverse canale de serviciu, conducte, etc. din Podele din materiale izolante (parchet,
materiale izolante linoleum, cauciuc)
Semifabricate din lemn sau alte materiale Pereti din rigips
izolante Pereti din caramida
Conductoare si cabluri izolate fara armaturi
metalice
Sasiul izolant al aparatelor de comutatie
Scheme standardizate de legare la pamant

Alegerea acestor metode reglementeaza masurile necesare pentru protectia mpotriva pericolelor
de contact indirect. Exista trei sisteme de legare la pamant independente care au urmatoarele
caracteristici:
1. Tipul de conectare al sistemului electric (care este, n general, al conductorului neutru) si a
componentelor expuse la priza de pamant;
2. Conductoar de protectie separate sau conductor de protectie si conductorul neutru fiind un singur
conductor;
3. Utilizarea de aparate electrice de comutatie si protectie care protejeaza instalatia la curenti de
defect relativ mari sau utilizarea releelor suplimentare care pot sesiza curentii mici de defect.

In practica, aceste alegeri au fost grupate si standardizate dupa cum este explicat mai jos. Fiecare
din aceste trei sisteme standardizate de legare la pamant au avantaje si dezavantaje:

Conectarea pieselor conductoare expuse ale echipamentului si a conductorului neutru la priza de


pamant duce la supratensiuni mai mici in instalatie dar curentii de defect sunt mult mai mari.
Utilizarea unui conductor separat de protectie este costisitoare, chiar daca are o suprafata mica a
sectiunii transversale, dar este mult mai putin probabil sa fie poluat de caderile de tensiune si
armonice decat este un conductor neutru. Se evita, de asemenea, curentii prin partile conductoare
straine.
Declansatoarele diferentiale sau dispozitivele de supraveghere a izolatiei sunt mult mai sensibile si
permit n multe situatii deconectarea instalatiei nainte de a se produce pagube mari (motoare,
incendii, electrocutare).

Sistemul TT

Caracteristici
Neutrul transformatorului este legat direct la
pamant.
Toate partile conductoare expuse si straine sunt
conectate la o priza de pamant separata.
Aceasta priza de pamant poate sau nu poate fi
electric independenta de priza de pamant a
transformatorului.
Cele doua zone de influenta se pot suprapune
fara a afecta functionarea dispozitivelor de
Fig. 2. Sistem TT protectie.
Sistemul TN
Neutrul transformatorului este legat direct la pamant. Toate partile conductoare expuse si straine
sunt conectate la conductorul neutru.

Sistemul TN-C

Caracteristici
Neutrul transformatorului este legat direct la
pamant.
Conductorul neutru este utilizat si ca un
conductor de protectie si se numeste conductor
PEN (pamant de protectie si neutru).
Acest sistem nu este permis pentru conductoare
cu S < 10 mm2 sau pentru echipamente portabile.
Sistemul TN-C necesita mai multe prize de
pamant uniform repartizate in instalatie deoarece
prin conductorul PEN circula curentii de faza
nesimetrici si armonicele de ordin 3 (si multipli).
Atentie: n sistemul TN-C, functia de "conductor
de protectie" are prioritate fata de functia de
"neutru". Mai exact, un conductor PEN trebuie
sa fie ntotdeauna conectat la borna de legare la
pamant a sarcinii; un jumper este folosit pentru a
Fig. 3. Sistemul TN-C conecta aceast borna la borna de neutru.

Sistemul TN-S

Caracteristici
Neutrul transformatorului este legat direct la
pamant.
Sistemul TN-S (cu 5 conductoare) este
obligatoriu pentru circuite cu S < 10 mm2 pentru
echipamente portabile.
Conductorul de protectie si conductorul de nul
sunt separate.
Pentru cablurile subterane prevazute cu armaturi
metalice, conductorul de protectie este chiar
Fig. 4. Sistemul TN-S armatura metalica a cablului.

Sistemul TN-C-S
Caracteristici
Sistemele TN-C si TN-S pot fi utilizate n aceeasi instalatie.
Sistemele TN-C-S si TN-C (cu 4 conductoare) nu trebuie sa fie utilizate n aval de sistemul TN-S
(cu 5 conductoare), deoarece orice ntrerupere accidentala a conductorului de nul in amonte ar
duce la o ntrerupere a conductorului de protectie n aval.
Fig. 5. Sistemul TN-C-S

Fig. 6. Sistemul TN-C-S, conectarea conductorului PEN

Sistemul IT (neutrul izolat)

Caracteristici
Neutrul transformatorului este izolat.
Toate partile conductoare expuse si straine sunt
conectate la priza de pamant.
n practica, deoarece nici o izolatie nu este
perfecta, toate circuitele au o rezistenta parazita
de punere la pamant.
In paralel cu rezistenta parazita de punere la
pamant exista si o capacitate parazita distribuita
intre conductoarele active si pamant.
Prin impedanta comuna (a rezistentei si
capacitatii parazite a instalatiei) exista
intotdeauna un curent de scurgere la pamant
Fig. 7. Sistemul IT cu neutrul izolat (vezi Fig. 8.).
Fig. 9. Impedanta parazita raportata
Fig. 8. Impedante parazite distribuite la neutrul transformatorului

Exemplu:
Intr-o instalatie trifazata cu 3 conductoare de joasa tensiune, 1 km de cablu are o impedanta
parazita (corespunzatoare lui C1, C2, C3, R1, R2, R3) raportata la neutrul transformatorului echivalenta
cu o impedanta Zct = 3000 4000 (vezi Fig. 9.).

Sistemul IT (neutrul conectat la pamant printr-o impedanta)

Caracteristici
Neutrul infasurarii de joasa tensiune a
transformatorului este conectat la pamant printr-
o impedanta Zs = 1000 2000 .
Toate partile conductoare expuse si straine sunt
conectate la priza de pamant.
Zs este mic n comparatie cu impedanta parazita
a instalatiei.
Acest tip de tratare a neutrului are ca scop
fixarea potentialului instalatiei fata de pamant.
Sunt limitate supratensiunile transmise din
reteaua de medie tensiune catre cea de joasa
tensiune.
Fig. 10. Sistemul IT cu neutrul conectat Curentul de punere la pamant creste putin fata de
la pamant printr-o impedanta sistemul cu neutrul izolat (pentru primul defect).
Caracteristicile sistemelor TT, TN, IT
1. Sistemul TT

Fig. 11. Schema electrica uzuala a sistemului TT

Metode de protectie a personalului:


partile conductoare expuse sunt legate la pamant si sunt utilizate declansatoare diferentiale.
Metoda de functionare a protectiei:
Intrerupere la primul defect.
Caracteristici principale:
Cea mai simpla solutie pentru proiectare si instalare.
Sunt utilizate n instalatii alimentate direct de la reteaua publica de distributie de jt.
Nu necesita o monitorizare continua n timpul functionarii (este necesara o verificare
periodica a declansatoarelor diferentiale).
Protectia este asigurata declansatoare diferentiale, care mpiedica, de asemenea, riscul de
incendiu atunci cand acestea sunt reglate la 500 mA.
Orice defect de izolatie duce la intreruperea alimentarii cu energie electrica a instalatiei;
intreruperile de tensiune ale circuitelor fara defect sunt limitate de utilizarea de
declansatoare diferentiale in serie sau in paralel (protectie selectiva).
Sarcinile care in functionare normala au curenti relativ mari de scurgere la pamant vor fi
alimentate prin transformatoare suplimentare (jt/jt) sau vor fi protejate cu declansatoare
diferentiale speciale.
2. Sistemul TN

Fig. 12. Schema electrica uzuala a sistemului TN-C

Fig. 13. Schema electrica uzuala a sistemului TN-S

Metode de protectie a personalului:


Interconectarea si legarea la pamant a partilor conductoare expuse si a neutrului este obligatorie.
Metoda de functionare a protectiei:
Intrerupere la primul defect.
Caracteristici principale ale sistemului TN:
Necesita instalarea de prize de pamant la intervale regulate in instalatie.
In etapa de proiectare se vor face calcule exacte pentru asigurarea deconectarii la primul
defect. La punerea in functiune a instalatiei, se va verifica functionarea fiecarei protectii.
Orice modificare sau extindere a instalatiei se va face de personal cu inlata calificare.
In cazul defectelor de izolatie, infasurarile motoarelor se pot distruge complet.
In instalatiile cu risc mare de incendiu acest tip de schema nu este recomandat.
Caracteristici principale ale sistemului TN-C:
La prima vedere, pare sa fie mai putin costisitoare (se folosesc cabluri cu 4
conductoare si intreruptoare cu 3 poli).
Necesita utilizarea de conductoare fixe si rigide.
Este interzisa in instalatii cu risc de incendiu.
Este interzisa pentru alimentarea sistemelor informatice (datorita armonicilor de curent
in conductorul de nul).
Caracteristici principale ale sistemului TN-S:
Poate fi folosit si cu conductoare flexibile.
Datorita separarii neutrului de conductorul de impamantare, poate fi folosit pentru
alimentarea sistemelor informatice si a instalatiilor cu riscuri speciale.
3. Sistemul IT

Fig. 14. Schema electrica uzuala a sistemului IT

Metode de protectie a personalului:


Interconectarea si legarea la pamant a partilor conductoare expuse este obligatorie.
Semnalizarea primului defect de izolatie de catre un dispozitiv de monitorizare a izolatiei
(DMI).
Intreruperea instalatiei folosind intreruptoare sau sigurante fuzibile imediat dupa producerea
celui de-al doilea defect.
Metoda de functionare a protectiei:
Monitorizarea primului defect.
Primul defect este localizat si remediat cat mai rapid.
Deconectarea instalatiei dupa cel de-al doilea defect.
Caracteristici principale ale sistemului IT:
Aceasta solutie asigura cea mai buna continuitate a functionarii.
Semnalizarea primului defect de izolatie urmat de localizarea si remedierea acestuia asigura
prevenirea intreruperilor alimentarii cu energie electrica.
Necesita personal calificat pentru monitorizare si remedierea rapida defectelor.
Necesita un nivel ridicat de izolare (daca reteaua este foarte mare si contine consumatori cu
curent mare de scurgere la pamant prin impedantele parazite, acesti consumatori vor fi izolati
de retea folosind transformatoare de separare jt/jt).
Trebuie sa fie asigurata protectia conductorului de nul.
Comparatie intre sistemele de legare la pamant
Caracteristici electrice
TT TN-S TN-C IT1 IT2 Observatii
Curent de defect - -- -- + -- Doar sistemul IT asigura curent de punere la
pamant neglijabil la primul defect.
Tensiune de defect - - - + - In sistemul IT, tensiunea de atingere este
foarte mica pentru primul defect si
considerabila pentru al doilea defect.
Tensiune de atingere +/- - - - + - In sistemul TT, tensiunea de atingere este
foarte mica pentru sisteme echipotentiale,
altfel este ridicata.
Protectie
TT TN-S TN-C IT1 IT2 Observatii
Protectia persoanelor + + + + + Toate sistemele de legare la pamant sunt
impotriva contactului echivalente daca se respecta regulile.
indirect
Protectia persoanelor in + - - + - Sistemele unde protectia este asigurata cu
instalatii cu generatoare declansatoare diferentiale nu sunt sensibile la
de rezerva schimbarea impedantei sursei.
Protectia impotriva + + nu este + + Toate sistemele de legare la pamant sunt
incendiilor (cu permis echivalente daca se folosesc declansatoare
declansatoare diferentiale) diferentiale. Sistemul TN-C este interzis daca
exista risc de incendii.
Supratensiuni
TT TN-S TN-C IT1 IT2 Observatii
Supratensiuni permanente + + + - + Exista supratensiuni faza-pamant pemanente
in sistemele IT dupa prima punere la pamant
Supratensiuni tranzitorii + - - + - In sistemele cu curent mare de punere la
pamant pot sa apara supratensiuni tranzitorii.
Supratensiuni datorate - + + + + In sistemele TT exista o diferenta de potential
defectelor din intre prizele de pamant. Celelalte sisteme sunt
transformator interconectate la o singura priza de pamant.
(primar/secundar)
Compatibilitate electromagnetica
TT TN-S TN-C IT1 IT2 Observatii
Imunitate la traznete - + + + + In sistemele TT exista o diferenta de potential
cazute pe echipamente din intre prizele de pamant si, deci, un curent de
apropiere circulatie intre fiecare doua prize de pamant.
Imunitate la traznete - - - - - Toate sistemele sunt echivalente daca pe linia
cazute pe linia de MT de medie tensiune cade un traznet.
Emisii continue de camp + + - + + Conectarea traseului de impamantare la
electromagnetic structura metalica a cladirii favorizeaza emisia
de camp electromagnetic.
In regim tranzitoriu, + - - + + Conductorul de impamantare nu este
conductorul de echipotential in cazul curentilor mari de
impamantare nu este punere la pamant.
echipotential
Continuitatea serviciului
TT TN-S TN-C IT1 IT2 Observatii
Intrerupere pentru primul - - - + + Doar in sistemul IT instalatia nu se
defect deconecteaza de la sursa dupa primul defect.
Lipsa tensiunii in timpul + - - + - In sistemele TN-S, TN-C si IT (pentru al
defectelor de izolatie doilea defect) curentul de defect este foarte
mare si poate cauza lipsa tensiunii de alim.
Instalare
TT TN-S TN-C IT1 IT2 Observatii
Componente speciale - + + - - Sistemul TT necesita utilizarea
declansatoarelor diferentiale. In sistemele IT
este necesara utilizarea unui dispozitiv de
monitorizare a izolatiei.
Numarul electrozilor de - + + -/+ -/+ Sistemul TT necesita utilizarea a doua prize de
impamantare pamant separate. Sistemul IT poate functiona
cu o priza sau cu doua prize de pamant.
Numarul cablurilor - - + - - Doar in sistemul TN-C, pentru anumite cazuri,
este posibila reducerea numarului de cabluri
de impamantare.
Mentenanta
TT TN-S TN-C IT1 IT2 Observatii
Costul reparatiilor - -- -- - -- Costul reparatiilor depinde de amplitudinea
curentului de defect.
Defecte in instalatie + - - ++ - In sistemele in care curentul de defect este
mare instalatia trebuie verificata dupa
eliminarea defectului.

Influenta retelei si a sarcinii asupra alegerii schemei de legare la pamant


(1) Cand sistemul de legare la pamant nu este impus de norme, acesta este selectat n functie de nivelul de
caracteristici de functionare (continuitatea serviciului, care este obligatorie pentru motive de siguranta, etc.)
Oricare ar fi sistemul de legare la pamant, probabilitatea unui defect de izolatie creste direct proportional cu
lungimea retelei. In unele cazuri este recomandat ca reteaua sa fie divizata, solutie care duce la o mai buna
localizare a defectelor si face posibila punerea n aplicare a sistemului recomandat mai sus pentru fiecare tip de
aplicatie.
(2) Conturnarea izolatorului descarcatorului duce la transformarea sistemului cu neutru izolat intr-un sistem cu
neutrul conectat la pamant. Aceste riscuri sunt mari pentru regiunile cu furtuni frecvente sau pentru instalatiile
alimentate din linii electrice aeriene. n cazul n care sistemul IT este selectat pentru a asigura un nivel mai ridicat
de continuitate a serviciului, proiectantul sistemului trebuie sa calculeze cu precizie conditiile de declansare pentru
al doilea defect.
(3) Risc de declansare al intreruptorului diferential din cauza poluarii.
(4) Oricare ar fi sistemul de legare la pamant, solutia ideala este de a izola sectiunea perturbatoare daca poate fi
usor identificata.
(5) Riscurile de defecte faza-pamant afecteaza echipotentialitatea.
(6) Izolatia este incerta din cauza umiditatii si prafului.
(7) Sistemul TN nu este recomandat datorita riscului de deteriorare a generatorului n cazul unui defect intern. Cand
sunt folosite grupuri electrogene care alimenteaza echipamente de siguranta, sistemul nu trebuie sa deconecteze la
primul defect.
(8) Curentul de scurtcircuit faza-pamant poate fi mult mai mare decat curentul nominal ceea ce duce la accelerarea
imbatranirii izolatiilor sau distrugerea acestora; de asemenea, circuitele magnetice sunt afectate (sau chiar pot fi
distruse).
(9) Pentru a combina continuitatea serviciului si siguranta in functionare, indiferent de sistemul de legare la
pamant, este necesar si recomandat de a separa aceste sarcini de restul instalatiei (transformatoare cu conexiune
neutru locale).
(10) Daca repartizarea incarcarii pe faze a sarcinii nu este uniforma, rezistenta de izolatie va scadea rapid. Sistemul
TT cu declansatoare diferentiale este cea mai buna alegere pentru evitarea problemelor.
(11) Mobilitatea acestor tipuri de sarcini cauzeaza defecte frecvente si trebuiesc evitate. Indiferent de sistemul de
legare la pamant, este recomandata folosirea transformatoarelor cu conexiune neutru locala.
(12) Necesita utilizarea transformatoarelor locale in sistem TN pentru a evita riscurile in functionare si punerile la
pamant la primul defect (TT) sau la al doilea defect (IT).
(12 bis) cu intrerupere dubla in circuitul de control.
(13) Curentul faza-neutru este limitat foarte mult datorita impedantei homopolare foarte mari (de 4 -5 ori mai mare
decat impedanta directa). Sistemul trebuie inlocuit cu o conexiune stea-triunghi.
(14) Sistemul TN este periculos datorita curentilor de defect mari. Sistemul TN-C este interzis.
(15) Indiferent de sistem, curentul declansatorului diferential se regleaza la valori mai mici de 500 mA.
(16) O instalatie alimentata cu energie electrica in joasa tensiune trebuie sa foloseasca sistemul TT. Mentinerea
acestui sistem de legare la pamant nu duce la modificari in reteaua existenta.
(17) Este posibil fara personal cu inalta calificare pentru lucrari de mentenanta.
(18) Acest tip de instalatie necesita atentie sporita pentru mentinerea sigurantei in functionare. Absenta masurilor
preventive in sistemul TN necesita personal cu inalta calificare pentru a asigura singuranta in functionare.
(19) Riscurile de intrerupere a conductoarelor (de aprovizionare, de protectie) poate provoca pierderea
echipotentialitatii pentru piesele conductoare expuse. Sistemul TT sau TN-S cu protectie diferentiala reglata la 30
mA este recomandat si de multe ori obligatoriu. Sistemul IT poate fi utilizat n cazuri speciale.
(20) Aceasta solutie permite evitarea declansarii intempestive din cauza curentilor de scurgere la pamant.