Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA ROMÂNĂ – FILIALA IAŞI

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECONOMICE


ŞI SOCIALE „GH. ZANE”
Str. T. Codrescu, nr. 2
www.ices.ro

Anexa 4

Aprobat,

PREŞEDINTE

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific,


domeniul Ştiinţe juridice, specializarea Drept internaţional. Istoria şi filosofia
dreptului internaţional,
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”,
Colectivul de Sociologie şi Drept

TEMATICA

1. Teoria lui John Rawls asupra dreptăţii internaţionale


2. Dezvoltări post-rawlsiene ale conceptului de dreptate internaţională
3. „Responsabilitatea de a proteja” şi intervenţia umanitară. Concept şi
transpunere normativă
4. Justiţia penală internaţională contemporană. Fundamente, dezvoltare,
funcţionare
5. Crimele împotriva umanităţii – dezvoltare conceptuală şi normativă

BIBLIOGRAFIE

1. Barnett, Michael; Thomas G. Weiss (coord.), Humanitarianism in


Question. Politics, Power, Ethics, Cornell University Press, 2008;
2. Bassiouni, M. Cherif, International Criminal law, Vol. I, Sources,
Subjects and Contents, Martinus Nijhoff Publishers, 2008;
3. Bassiouni, M. Cherif, Crimes Against Humanity. Historical Evolution and
Contemporary Application, Cambridge University Press, 2011;
4. Bassiouni, M. Cherif, Introduction to International Criminal Law, ediţia a
II-a, Martinus Nijhoff Publishers, 2013;
5. Beitz, Charles, Political Theory and International Relations, Revised
edition, Princeton University Press, 1999;
6. Beitz, Charles R., „Rawls’s Law of Peoples”, în Ethics, vol. 110, nr. 4,
2000;
7. Beitz, Charles R., „Human Rights as a Common Concern”, în The
American Political Science Review, vol. 95, nr. 2, 2001;
8. Boot, Machteld, Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes:
Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the
International Criminal Court, Intersentia, 2002;
9. Boylan, Michael, A Just Society, Rowman & Littlefield, Lanham, MD,
2004;
10.Buchanan, Allen, Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral
Foundations for International Law, Oxford University Press, 2003;
11.Buchanan, Allen; Robert O. Keohane, „The legitimacy of global
governance institutions”, în Ethics and International Affairs, vol. 20,
nr. 4, 2006;
12.Burchill, Scott et alii, Theories of International Relations, Fourth Edition,
Palgrave Macmillan, 2009;
13.Cassese, Antonio, „A Follow-up: Forcible Humanitarian
Countermeasures and Opinio Necessitatis”, în The European Journal
of International Law, 1999, Vol. 10, Nr. 4;
14.Chandler, David, „«The responsibility to protect?» Imposing the ‘Liberal
Peace’”, în International Peacekeeping, vol. 11, nr. 1, 2004;
15.Corlett, J. Angelo, Responsibility and Punishment, ed. a IV-a, Springer
Science + Business Media, Dordrecht, 2013;
16.Crowe, David M., War Crimes, Genocide, and Justice: A Global History,
Palgrave Macmillan, 2014
17.Cryer, Robert, Prosecuting International Crimes: Selectivity and the
International Criminal Law Regime, Cambridge University Press, 2005;
18.Damgaard, Ciara, Individual Criminal Responsibility for Core
International Crimes: Selected Issues, Springer, 2008;
19.Finnemore, Martha, National Interests in International Society, Cornell
University Press, 1996;
20.Hehir, Aidan; Eric A. Heinze, The Responsibility to Protect: 'Never Again!'
for the 21st Century?, în Human Rights, Human Security, and State
Security: The Intersection, ed. Saul Takahashi, 1-26. ABC-CLIO, LLC.
21.Koskenniemi, Martti, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of
International Law 1870-1960, Cambridge University Press, 2001;
22.Kyriakakis, Joanna, Justice after War: Economic Actors, Economic
Crimes, and the Moral Imperative for Accountability after War, în
Morality, Jus Post Bellum, and International Law, ed. Larry May,
Andrew Forcehimes, Cambridge University Press, 2012;
23.Lamb, Anthony, Ethics and the Laws of War: The Moral Justification of
Legal Norms, Routledge, 2013;
24.May, Larry; Andrew Forcehimes (ed.), Morality, Jus Post Bellum, and
International Law, Cambridge University Press, 2012;
25.Meron, Theodor, The Making of International Criminal Justice: A View
from the Bench, Oxford University Press, 2011;
26.Niţu, Ciprian, Cosmopolitismul. Către o nouă paradigmă în teoria
politică, Adenium, Iaşi, 2014;
27.Pattison, James, Humanitarian Intervention and the Responsibility To
Protect: Who Should Intervene?, Oxford University Press, 2010;
28.Pogge, Thomas W., „An Egalitarian Law of Peoples”, în Philosophy and
Public Affairs, Vol. 23, Nr. 3, 1994;
29.Pogge, Thomas W., „Priorities of Global Justice”, în Metaphilosophy, vol.
32, nr. 1-2, 2001;
30.Pogge, Thomas W., „The Incoherence Between Rawls's Theories of
Justice”, în Fordham Law Review, vol. 72, nr. 5, 2004;
31.Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge,
MA, 1971 (trad. Horia Târnoveanu, Editura Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi, 2012);
32.Rawls, John, „The Law of Peoples”, în Critical Inquiry, Nr. 20, 1993;
33.Rawls, John, The Law of Peoples, Harvard University Press, Cambridge,
MA, 1999;
34.Sandel, Michael J., Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge
University Press, New York, 1982;
35.Schabas, William, The International Criminal Court: A Commentary on
the Rome Statute, Oxford University Press, 2010;
36.Tigerstrom, Barbara von, Human Security and International Law:
Prospects and Problems, Hart Publishing, 2007;
37.Trahan, Jennifer, „The Relationship between the International Criminal
Court and the U.N. Security Council: Parameters and Best Practices”,
în Criminal Law Forum, vol. 24, nr. 4, 2013, Springer Open Access.

Director institut,

Vizat

Director adjunct, Birou Resurse Umane, Salarizare