Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ


“PETRU PONI” IAŞI
Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41 A
Tel.0232-217.454, fax 0232-211.299

ANUNŢ
Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” cu sediul
în Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41A, organizează concurs
pentru ocuparea a trei posturi vacante de Asistent de cercetare, în
domeniile: - Chimie organică;
- Biomateriale.
Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarele de înscriere
la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele
prevăzute de art. 15, alin. (6) şi se vor depune în termen de 30
zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice, tematica, bibliografia de
concurs, calendarul de concurs, relaţii suplimentare se pot obţine la
Serviciul resurse umane, sediul Institutului de Chimie
Macromoleculară ”Petru Poni” din Iaşi, telefon 0232/217454 și/sau
site-ul institutului, email: balan.catalina@icmpp.ro

PREZENTUL ANUNŢ A FOST PUBLICAT PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUTULUI


– SECTIUNEA ”CONCURSURI”, DE SERVICIUL RESURSE UMANE LA DATA DE
_12.09.2018_.