Sunteți pe pagina 1din 4

GRILE OOSP

1.Procesul de productie cuprinde urmatorele elemente, CU EXCEPTIA:

a) a.forta de munca si obiectele muncii


b) b.Mijloacele de munc si SDV-urile
c) c.Planul de MK
d) d.Procesele naturale de transformare (curs 1/slide 12)

2.Din perspectiva operatiei de productie, care dintre urmatoarele elemente NU apartin


procesului de munca?

a) a.Manuire
b) b.Miscarea elementara
c) c.Actiunile
d) d.Faza

3.Seria de procese partiale aflate in relatie de interdependenta care, la randul lor, se impart in
operatii formeaza:

a) a.Procesul de productie
b) b.Procesul de aprovizionare si desfacere
c) c.Procesul de vanzare
d) d.Operatia tehnologica

4.Care dintre urmatoarele enunturi este ADEVARAT cu privire la procesele de productie


continue (flow-shop)?

a) a.Procesul de fabricatie poate fi fractionat pentru a permite prelucrarea produselor


semifabricate
b) b.Sunt specifice industriei mecanice
c) c.Posturile de lucru sunt dispuse in flux, neexistand stocuri de produse intermediare
intre posturi
d) d.Produsele finite sunt realizate in ateliere ce contin unitati de transformare distincte

5.Procesele de transport intern a semifabricatelor apartin proceselor de productie:

a) a.de baza
b) b.de servire
c) c.auxiliare
d) d.anexe

6.Care dintre urmatoarele elemente NU se constituie in factori de influenta pentru alegerea


formei de organizare a productiei?

a) a.Sculele si dispozitivele specializate


b) b.Nomenclatorul de produse si volumul productiei
c) c.Ritmicitatea productiei
d) d.Durata ciclului de productie
7.Care dintre urmatoarele metode grafice de analiza a procesului de productie evidentiaza
traseele pe care se……deplasarile, directiile deplasarilor si locurile de executie a activitatilor
tehnologice?

a) a.Graficul de circulatie
b) b.Graficul general al fluxului de productie
c) c.Graficul de analiza detaliata
d) d.Graficul de analiza generala

8.In cadrul amplasarii utilajelor, fluxurile de fabricatie NU se pot forma intre:

a) a.Utilaje sau echipamente


b) b.Instalatii tehnologice
c) c.Utilaje si produse
d) d.Locuri de munca

9.Ce criteriu este utilizat la amplasarea utilajelor in cadrul tipului de productie unicat sau
serie mica?

a) a.Tehnologic
b) b.De spatiu minim
c) c.De satisfacere a cererii
d) d.Amortizare rapida

10.Identificati elementul care NU face parte din miscarile organizate ale sistemului in spatiul
de productie:

a) a.Atelierele intreprinderii
b) b.Locurile de munca
c) c.Verigile tehnologice
d) d.Departamentele de proiectare pe diferite nivele

11.Fluxului tehnologic al sistemului de productie este asigurat in:

a) a.Graficul general al fluxului de productie


b) b.Sistemul logistic
c) c.Satisfacerea cererii
d) d.Amplasarea utilajelor

12.Precizati care dintre urmatoarele afirmatii NU sunt adevarate in contextul sistemului de


productie?

a) a.Stocurile de produse finite fac parte din subsistemul de productie


b) b.Contractele cu beneficiarii sunt… in sistemul de productie
c) c.Sistemul de productie este….
d) d.Aprovizionarea este…
13.Care dintre urmatoarele NU apartin procesului de productie?

a) a.Mijloacele de munca
b) b.Procesele naturale care au legatura cu transformarea organica
c) c.Forta de munca
d) d.Procesele naturale care au legatura cu transformarea naturala

14.Structura sistemului de productie contine:

a) a.Forme de org. ale intreprinderii


b) b.Forme de org. ale productiei???
c) c.Forme de org ale proceselor
d) d.Forme de org. ale proceselor naturale

15.Modificarea formei geometrice a unui produs este parte din:

a) a.Procesul de control
b) b.Procesul de organizare
c) c.Procesul tehnologic
d) d.Procesul tehnic

16.Procesele de reparare si intretinere sunt componente ale:

a) a.Proceselor de productie de servire


b) b.Proceselor de productie anexe
c) c.Proceselor de productie de baza
d) d.Proceselor de productie auxiliare

17.Dispunerea posturilor de lucru in flux este o caracteristica a:

a) a.proceselor de prod discontinue


b) b.Proceselor de prod. Continue
c) c.Proceselor de pro. Participative
d) d.Proceselor de productie pentru proiectare

18.Obtinerea produselor prin prelucrari succesive a mai multor materii prime apartine
proceselor de productie:

a) a.chimice
b) b.analitice
c) c.sintetice
d) d.directe

19.Carui criteriu de clasificare apartine procesul de productie pentru asamblare?

a) a.In functie de natura tehnologica


b) b.In functie de natura materiei prime
c) c.In functie de numarul de subansamble
d) d.In functie de gradul de continuitate
20.Clasificarea produselor de tip…..se refera la produsele asamblate in mod clasic:

a) a.A
b) b. V
c) c.T
d) d.X

21.Modul de obtinere al unui produs de tip T este descris de:

a) a.produse cu structura convergenta


b) b.Produse obtinute in flux continuu
c) c.Produse de structura divergenta
d) d.Produse cu doua componente

22.Forma de organizare a productiei determina:

a) a.Metodele de pregatire a fabricatiei noilor produse


b) b. Metodele de pregatire a fabricatiei produselor complexe
c) c. Metodele de pregatire a fabricatiei produselor simple
d) d. Metodele de pregatire a fabricatiei noilor produse complexe

23.Care dintre urmatorii factori NU influenteaza organizarea productiei?

a) a.Lungimea traseului tehnologic


b) b.Numarul de produse fabricate din cadrul liniilor de produse
c) c.Gradul de specializare al verigilor organizatorice
d) d.Timpul de la intrarea pe linia de productie a materiei prime pana la depozitare

24.Pe baza metodei indicilor de constanta, indicati care dintre urmatoarele intervale
corespund productiei de serie

a) a.1<=TP<=10
b) b.TP<=1
c) c.10<=TP<=20
d) d.1<TP<=20