Sunteți pe pagina 1din 4

Legalitatea masurii de

incetare a contractului
individual de munca.
Indeplinirea obligatiei
de instiintare a
salariatei

Student Radu Andrei

1
Legalitatea masurii de incetare a contractului individual de munca.
Indeplinirea obligatiei de instiintare a salariatei

Prin contestatia inregistrata la 03. 02. 2016, reclamanta P. C. a solicitat anularea pentru
nelegalitate a notificarii de incetare a contractului sau individual de munca nr.xxxxxxx/16.11.2015.

Motivand cererea, reclamanta a aratat ca dupa incheierea contractului mentionat, nu a fost


informata, notificata sau instiintata conform art. 78 Codul muncii despre incetarea lui, desi art. 31
alin. 4 din Codul muncii prevede necesitatea formei scrise in aceasta privinta, astfel incat apreciaza
concedierea ca nelegala, solicitand repunerea in drepturi a contractului si plata salariului ce i se
cuvine.

Parata a formulat intampinare in sensul respingerii cererii, aratand ca la data de 16.11.2015


a incheiat cu parata contractul individual de munca pe durata a trei luni, cuprinzand si o perioada
de proba de 15 zile.

S-a mentionat ca in urma derularii contractului, societatea a considerat ca angajata nu


corespunde postului pentru care a fost angajata, asa incat in temeiul art. 131 alin. 3 Codul muncii,
contractul a incetat in baza notificarii nr. xxxxxxx/19.11.2015, initial incercandu-se comunicarea
directa prin executor judecatoresc, ulterior aceasta fiind efectuata prin email, pe adresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, aceeasi pe care reclamanta a folosit-o pentru corespondenta cu angajatorul.

S-a concluzionat ca s-au respectat toate prevederile imperative ale Codului muncii.

Au fost anexate intampinarii inscrisurile mentionate in cuprinsul acesteia.

Examinand contestatia formulata prin prisma inscrisurilor dosarului si a dispozitiilor legale


aplicabile in materie, tribunalul apreciaza contestatie ca nefondata.

2
Se retine ca in conformitate cu prevederile art. 31 alin. 1-4 Codul muncii pentru verificarea
aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada
de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile
calendaristice pentru functiile de conducere .

Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza


exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.

Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta
exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara
motivarea acesteia.

Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile
prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern,
precum si in contractul individual de munca .

Prin urmare, reclamanta aflandu-se in perioada de proba, in cadrul careia angajatorul a


constatat necorespunderea acesteia postului pentru care se realizase incadrarea, notificarea de
incetare a contractului este cea care pune capat raportului juridic de munca .

Astfel cum rezulta din inscrisurile anexate intampinarii, depuse in forma lizibila si la
termenul de judecata din 16. 05. 2016, notificarea nr. 41. xxxxx/19.11.2011 a fost transmisa
reclamantei prin adresa de email a acesteia, la 20.11.2015, de catre executorul judecatoresc D. A.,
data la care reprezentantul biroului executorului judecatoresc s-a deplasat si la domiciliul
reclamantei din orasul P., unde, in lipsa oricarei persoane de la domiciliu si a cutiei postale a afisat
instiintarea acesteia de a se prezenta la sediul executorului pentru a-si ridica corespondenta.

In acest context, contrar sustinerilor reclamantei, nu se poate retine ca angajatorul nu si-a


indeplinit obligatia de instiintare a salariatei despre incetarea contractului, in realitate fiind vorba
despre omisiunea acesteia de a prelua corespondenta pe suport de hartie de la sediul executorului

3
judecatoresc, indrituit de art. 153 alin. 5 Cod procedura civila sa realizeze comunicarea actelor de
procedura .

Asa fiind, parata indeplinindu-si obligatia legala de instiintare a reclamantei prin cele doua
modalitati, respectiv pe suport de hartie si in format electronic (modalitate ingaduita de alin 6 al
art. 153 Cod procedura civila), se constata legalitatea masurii de incetare a contractului individual
de munca, considerent pentru care se va respinge, ca nefondata, contestatia .

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE:

Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de reclamanta P. C. CNP xxxxxxxxxxxxx,


cu domiciliul in Orasul P.,, judetul Dambovita, parata fiind, cu sediul in Sibiu, . 5, T. A,, si 6 -
centrul de Afaceri Sibiu, judetul Sibiu .

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .

Pronuntata in sedinta publica din data de 19. 05. 2016