Sunteți pe pagina 1din 3

MATERIAL INFORMATIV

SERVICIILE ELECTRONICE OFERITE DE A.N.A.F.


În vederea îmbunătăţirii comunicării dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi contribuabili,
precum şi a creşterii gradului de conformare a acestora la îndeplinirea obligaţiilor fiscale au fost puse la
dispoziţia contribuabililor o serie de servicii de natură electronică.

- Spațiul Privat Virtual


SPV este un serviciu electronic existent pe portalul A.N.A.F (www.anaf.ro) , pus la dispoziţia
contribuabililor persoane fizice, persoane juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, prin intermediul
căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor (documente,declaraţii,cereri,s.a)
între organul fiscal şi contribuabil în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acestuia.
Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul
Finanţelor Publice/ organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără
personalitate juridică a fost aprobată prin OMFP nr.660/2017, cu modificările şi completările ulterioare .

Avantajele utilizării SPV


 este uşor de accesat
 poate fi accesat de pe orice dispozitiv mobil conectat la INTERNET
 se evită deplasarea la sediile administraţiilor fiscale
 permite obţinerea informaţiilor fiscale privind situaţia personală
 prmite depunerea electronică a declaraţiilor fiscale
 permite primirea electronică a documentelor şi actelor administrativ-fiscale
 permite primirea de informaţii privind modificările legislative de natură fiscală,
economiseşte timpul, cheltuielile cu deplasarea şi consumabilele necesare tipăririi .

Serviciul Spaţiul Privat Virtual este disponibil atât pentru persoanele fizice, direct sau prin
împuternicit, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin
reprezentant desemnat sau prin împuternicit.
Inregistrarea ca utilizator SPV a unei persoane juridice se poate face printr-o persoană fizică ce
deține un certificat digital calificat și care are calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau
împuternicit al respectivei persoane juridice.
Prin Spaţiul Privat Virtual, contribuabilii au acces la declaraţii fiscale întocmite de persoana fizică,
persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii, cereri adresate Ministerului
Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru obţinerea unor informaţii sau
documente în legătură cu situaţia fiscală personală, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de
asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de
eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei opinii privind
aplicarea legislaţiei fiscale, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări privind informaţiile publice
şi altele asemenea.
În plus, contribuabilii au acces la acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de
Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în executarea legii, cum ar fi: decizii
de impunere, notificări, somaţii, documente sau acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără
personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit , registrul documentelor
electronice comunicate în ultimii 2 ani şi altele.

Accesul la Spaţiul Privat Virtual în cazul persoanelor fizice

Autentificarea persoanelor fizice în vederea accesării serviciului Spaţiul Privat Virtual se poate realiza
prin instrumente de tip user/parolă sau prin certificat digital calificat.
Instrucţiunile privind înregistrarea persoanei fizice în SPV prin instrumente de tip user/parolă, se
regăsesc pe portalul ANAF la adresa web www.anaf.ro , Secţiunea ’’Spaţiul Privat Virtual ’’(butonul dreapta
sus din pagina principala ANAF), meniul ’’ Înregistrare utilizatori persoane fizice şi persoane juridice ’’,
submeniul ’’Persoane fizice/Inregistrare utilizatori’’.

.Pentru înregistrarea ca utilizator SPV a persoanelor fizice pe bază de credenţiale (nume


utilizator/parola) se parcurg următoarele etape :
- se accesează portalul ANAF la adresa www.anaf.ro , Secţiunea ’’Spaţiul Privat Virtual ’’(butonul
dreapta sus din pagina principala ANAF), apoi meniul ’’ Înregistrare utilizatori persoane fizice şi persoane
juridice ’’, submeniul ’’Persoane fizice/Inregistrare utilizatori’’ .
- în pagina web securizată afişată (care reprezintă cererea de înregistrare în SPV) se completează
câmpurile afişate , iar la câmpul ’’Tipul de aprobare’’ se va alege una din următoarele opţiuni :
Opțiunea 1. ’’aprobare la ghişeu’’, care implică deplasarea la orice organ fiscal din cadrul A.N.A.F în
scopul identificării fizice , având BI/CI original şi copie şi numărul de înregistrare care a fost generat după
completarea datelor din formular şi transmiterea solicitării.Punerea la dispoziţie a serviciilor de comunicare
electronică se comunică pe adresa de mail validă completată.
În situaţia în care persoana fizică nu se prezintă la organul fiscal în termen de 10 zile de la data
completării datelor în formular, solicitarea de înregistrare în Spaţiul Privat Virtual este respinsă.În acest caz
procedura de înregistrare în SPV trebuie reluată.
În cazul în care organul fiscal local deține un echipament compatibil și o conexiune în rețeaua
extranet a Ministerului Finanțelor Publice, se acceseaza aplicația Aprobare înrolare persoane fizice şi juridice
de pe portalul Extranet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, asigurându-se astfel înregistrarea în
SPV a persoanelor care aleg această opțiune.
Opțiunea 2.’’verificare număr înregistrare decizie ’’. Dacă se alege această opţiune , în câmpul
’’Număr înregistrare decizie ’’ se completează numărul de înregistrare a unei decizii emise de ANAF
contribuabilului.Această decizie poate fi decizie de impunere anuală, decizie de plăţi anticipate sau decizie
referitoare la obligaţii de plată accesorii, emisă din 2013 până în prezent.
Opțiunea 3. ’’verificare număr document ’’ .Această opţiune se va alege în situaţia în care
contribuabilul a primit din partea Ministerului Finanţelor Publice în luna mai 2018 o scrisoare cuprinzând
informaţii pentru înscrierea ca utilizator al serviciului ’’ Spaţiul Privat Virtual’’ . Dacă se alege această
opţiune , în câmpul ’’ Număr document ’’se completează numărul documentului evidenţiat în scrisoare în
partea stângă sus.
- după completarea câmpurilor din formularul web, pentru finalizarea înregistrării, se apasă butonul
„Trimite”, şi se va afişa o pagină cu toate informaţiile completate, care se poate lista . Aceasta înseamnă că
înregistrarea în SPV s-a făcut cu succes.
După înregistrarea cu succes ca utilizator SPV şi ,după caz ,aprobarea cererii de înregistrare în SPV
(aprobarea cererii de înregistrare în SPV se transmite pe e-mail numai dacă aţi optat la tipul de aprobare :
’’Aprobare la ghişeu ’’) , trebuie să aşteptaţi confirmarea activării serviciului Spaţiul Privat Virtual care
se comunică pe adresa de e-mail completată.

Prin intermediul Spațiului Privat Virtual se realizează depunerea Declarației unice.


Pentru depunerea declaraţiei unice prin Spațiul Privat Virtual se parcurg următorii paşi :
- după primirea confirmării activării serviciului ‘’Spaţiul Privat Virtual’’ pe adresa de e-mail, se
accesează portalul www.anaf.ro, iar în partea dreaptă sus a ecranului principal se apasă butonul roşu
’’depunere declaraţie unică’’ sau se accesează link-ul: : https://declunica.anaf.ro/. În pagina afişată se
înscriu credenţialele (nume utilizator şi parolă ) folosite pentru înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual şi codul
de siguranţă primit pe adresa de e-mail.
- se descarcă şi completează declaraţia unică în format pdf;
- ulterior completării formularului, acesta trebuie validat ;
- dacă se primesc erori de validare, se vor corecta datele înscrise, se va valida din nou formularul şi
se va salva în calculator ;
- ulterior salvării, se va alege formularul prin apăsarea butonului "Alege fişier" /’’Browse’’/’’Choose
File
‘’ şi se va transmite prin apăsarea butonului "Transmitere declaraţie" :
- dacă apare o eroare la depunere, declarația nu poate fi preluată.
Pentru a raporta o eroare la depunerea declaraţiei unice puteţi transmite un e-mail utilizând ’’
Formularul de contact’’ de la adresa: https://www.anaf.ro/asistpublic/, selectând la categoria încadrării :’’
Asistenţă tehnică servicii informatice ’’, menţionând în solicitare mesajul de eroare primit ,eventual capturi de
ecran sau se poate apela numărul unic de asistenţă 031 403.91.60, urmând indicaţiile şi apăsând tasta 3
pentru asistenţă tehnică.
- dacă depunerea se face cu succes, se va primi index-ul de depunere;
- ulterior primirii index-ului se va primi pe adresa de e-mail cu care s-a făcut înregistrarea în SPV ,unul
din următoarele mesaje,după caz :
a) dacă s-au identificat erori, mesaj prin care se comunică erorile din fişierul încărcat ;
b) dacă nu se identifică erori, mesaj prin care se comunică adresa web (www.anaf.ro/StareD112 ) a
paginii de unde se poate descărca recipisa şi index-ul cu care se poate căuta .

Alte serviciile oferite de ANAF:


-Depunere declaraţii on-line - serviciu disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro ce poate fi
accesat prin utilizarea unui certificat digital calificat, cu mențiunea că utilizarea unui singur certificat calificat
permite transmiterea mai multor declaraţii.Formularele electronice pot fi descărcate de pe site-ul
www.anaf.ro, secţiunea „Servicii on-line”, subsecţiunea „Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii”.
- Asistenţă prin e-mail - prin intermediul formularului de asistenţă postat pe site-ul ANAF
contribuabilii pot obţine informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care trebuie să procedeze
pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale.
- Buletin informativ fiscal - pe site-ul www.anaf.ro, în secţiunea „Asistenţă contribuabili”,
subsecţiunea Legislaţie / Nouătăţi legislative se găsesc informaţii cu privire la actele normative cu incidenţă
în materie fiscală care au fost publicate în Monitorul Oficial al României în săptămâna anterioară.
- Ghiduri curente - pe site-ul www.anaf.ro, în secţiunea „Asistenţă contribuabili” se găsesc
materialele informative şi ghidurile elaborate de ANAF, orientate pe grupuri ţintă, care au scopul de a facilita
îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative şi de plată ale contribuabililor.

S-ar putea să vă placă și