Sunteți pe pagina 1din 1

Cinci pani

(rezumat)

de Ion Creanga

Doi oameni mergeau împreună pe un drum. Unul avea în traista sa trei pâini şi celălalt
două pâini. După o vreme, au poposit la umbră, lângă o fântână şi au început să-şi
mănânce pâinile.

Apăru deodată un al treilea drumeţ, care se opri, le dădu ziua bună şi îi rugă să-i dea şi lui
ceva de mâncare, căci nu avea merinde cu el şi nici nu avea de unde să cumpere.

Cei doi îl poftiră să mănânce cu ei şi mâncară cele cinci pâini, apoi băură apă rece din
fântână. După ce terminară de mâncat călătorul străin îi dădu cinci lei la întâmplare celui
care avusese trei pâini, drept răsplată pentru hrană şi plecă mai departe.Cei doi mai
rămaseră oleacă la umbră, iar cel care avusese trei pâini îi dădu doi lei celuilalt şi îi spuse
că atât i se cuvine, fiindcă avusese două pâini. Acesta răspunse că trebuie să împartă
banii în jumatate. Si, pentru că nu reuşiră să se înţeleagă, ajunseră la judecată.

Povestiră ei judecătorului pricina, iar acesta îl întrebă pe cel cu două pâini cât crede el că
se cuvine. Acesta răspunse că , după dreptate, banii trebuiau împărţiţi în două, după
dreptate. Judecătorul spuse că, dacă e după dreptate, atunci să-i dea un leu înapoi celui
cu trei pâini, că numai atât i se cuvine.

Cum cel cu două pâini se arătă tare nemulţumit, judecătorul explică pe înţelesul lui. Întâi
întrebă dacă au mâncat fiecare la fel de multă pâine ca şi ceilalţi. Aşa fusese. Atunci spuse
că, pentru a şti hotărât cum s-a mâncat pâinea, trebuie să spună că s-a împărţit fiecare
pâine în trei părţi egale, câţi fuseseră ei. Apoi socoti că acela cu două pâini ar fi avut,
după socoteala aceasta, şase bucăţi, pe când cel cu trei pâini ar fi avut nouă. In total, au
fost deci cincisprezece bucăţi. Cum au mâncat la fel de mult, înseamnă că a mâncat
fiecare câte cinci bucăţi. Asta înseamnă că acela cu două pâini i-a dat străinului doar o
bucată din cele şase ale lui, pe când cel cu trei pâini i-a dat patru bucăţi din cele nouă ale
lui. Care va să zică, celui cu două pâini i se cuvine numai un leu din cei cinci pe care îi
dăduse străinul, iar celui cu trei pâini i se cuvin patru lei, câte unul pentru fiecare bucată.

Cel cu două pâini înapoie tovarăşului său un leu şi plecă ruşinat. Cel cu trei pâini se miră
tare de judecata cea dreaptă şi zise că, dacă ar fi toţi judecătorii aşa, cei care nu au
dreptate nici nu ar mai veni pe la judecăţi.