Sunteți pe pagina 1din 12

Alexandru Macedonski

“Noapte de decemvrie”
“Sunt Meka cerească, sunt Meka cea mare…”
Condiţia poetului “blestemat” care nu poate
adera la formele unei societăţi închistate.

SERIA SEMANTICĂ A NOŢIUNII DE IDEAL

 Scânteie Oraşul preasfânt Alba nălucă


 Luminile umbrei Năluca sublimă Poamele de aur
 Alte fantasme Cetatea de vise Visul nu este un
vis omenesc
 Poame din basme Sau ea? Regina trufaşă
 Visare Albele ziduri Regina magiei
 Meka Frumoasa din Meka
 Visul ţintit
INTERSECTAREA PLANURILOR

 Real - Contingent –
Obiectiv > Bagdadul =
Meka pământească
 Liantul – Emirul –
Geniul
 Ideal – Abstract –
Subiectiv > Meka
cerească = Ideal
intangibil
CONDIŢIA OMULUI ÎNTRE:

- MĂREŢIE = Aspiraţia spre absolut, spre perfecţiune


“Spre Meka-l răpeşte credinţa, voinţa”
“În veci-l voi iubi…”

- TRAGISM = Neputinţa îndeplinirii idealului


“Şi moare emirul sub jarul pustiei”
“Şi-n veci va ramânea departe”
G.Călinescu: ”Poem delirant al mirajului”

Poem lirico-epic

Modalitatea de comunicare

ALEGORIA=“lirica măştilor”(T.Vianu)

rapotul real-ireal

EMIRUL

STRĂINUL
Discursul poetic

- 3 planuri:
DISCURS POETIC

Planul realului Planul imaginar Planul parabolic-fantastic


Motivele prezente în fiecare plan:

 1.Motivul poetului damnat


 2.Motivul visului
 3.Motivul aspiraţiei spre ideal
Traiectoriile existenţial – umane din
fiecare plan:

 1.Traiectoria
POETULUI
 2.Traiectoria EMIRULUI
(metaforă)
 3.Traiectoria
STRĂINULUI (“pocit”)
MEKA

Pentru EMIR Pentru STRĂIN

“nălucă sublimă” Plăceri pământeşti

“vis ceresc” Căi ocolite

“cetate de vise”

Imposibil de atins=PERFECŢIUNE

“Rămâne nălucă în zare pustie”

idealul

Valoare absolută Valoare relativă


ANTITEZA

real-mizerie=peisaj hibernal (I) Imaginar-opulenţă=peisaj torid (II)

soarta EMIRULUI - soarta STRĂINULUI


Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”
Rm. Vâlcea