Sunteți pe pagina 1din 4

Subject: Despre aspartam

asa ca ganditi-va daca merita sa mai mancati guma de mestecat sau sa beti sucuri "light"...

E 951 (aspartam)

Aspartam este denumirea tehnicã (produsul chimic) a celebrelor NutraSweet, Equal, Spoonful, Equal-
Measure, etc. Aspartamul a fost descoperit accidental în 1965, cand James Schlatter, chimist la compania
G.D. Searle, testa un medicament anti-ulcer.

Codul european pentru aspartam este E 951, ºi este "înrudit" cu E 950 (acesulfam K), fãcând parte din
categoria îndulcitorilor chimici (artificiali).

Despre "beneficiile" folosirii aspartamului s-a scris foarte mult. Revista Nexus a acordat acestui subiect o
deosebitã atenþie: douã numere (din oct. - nov.1995 ºi dec.1995 - ian.1996) au gãzduit importante articole
despre aspartam ºi ce se ascunde în spatele afacerii.

Aspartamul este, de departe, cel mai periculos aditiv chimic de pe piaþa alimentarã. Un raport al FDA
(Administraþia Alimentelor ºi Medicamentelor din SUA) relevã faptul cã peste 75 % din reacþiile adverse
reclamate de aditivii sintetici se datoreazã aspartamului!

Multe dintre aceste reacþii sunt foarte serioase, printre acestea fiind prezentã chiar moartea, dupã cum se
relevã într-un raport al DHHS (Departamentul de Sãnãtate ºi Servicii Umane) al SUA din 1994. Iatã doar
câteva din cele peste 90 de simptome documentate în raport:

Spasme musculare, probleme de vedere, atacuri de panicã, vorbire îngreunatã, tahicardie, palpitaþii,
pierderea memoriei, pierderea auzului, ameþeli, dureri de cap, dureri generalizate, depresie, obosealã
accentuatã, iritabilitate, insomnie, respiraþie îngreunatã, etc.

Cercetãtori care studiazã efectele aspartamului au arãtat cã acesta declanºeazã ºi agraveazã urmãtoarele boli
cronice:

Tumori pe creier, sclerozã multiplã, epilepsie, boala Parkinson, sindromul Alzheimer, retardare mintalã,
fibromialgie, diabet, etc.

Aspartamul este fabricat din trei substanþe chimice: acidul aspartic, fenilalaninã ºi metanol. În cartea
"Prescription for Nutritional Healing", scrisã de James ºi Phyllis Balch, aspartamul se aflã pe lista denumitã
"otrãvuri chimice". Dupã cum veþi vedea, acesta este adevãrul.

Dr. Russell Blaylock, profesor de neurochirurgie la Universitatea Mississippi, a publicat o carte în care
aratã detaliat care sunt efectele distrugãtoare ale aspartamului, folosind aproape 500 de referinþe ºtiinþifice.
De asemenea, el mai aratã ºi distrugerile datorate glutamatului, aditiv care conþine 99 % acid glutamic.

Aspartatul ºi glutamatul sunt neurotransmiþãtori, adicã faciliteazã transmiterea de informaþii de la un


neuron la altul. O cantitate prea mare de aspartat sau glutamat va duce la distrugerea ireversibilã a unor
neuroni datoritã unui influx excesiv de calciu în aceste celule. Acest "supliment" de calciu pe care neuronul
îl primeºte, va determina formarea de radicali liberi în exces care ucid celula. De aceea aspartatul ºi
glutamatul sunt denumite excito-toxine: stimuleazã celulele neuronale pânã le omoarã!
Acidul aspartic este un aminoacid. În forma sa liberã, el duce la creºterea nivelului din sânge al aspartatului
ºi glutamatului. Dupã consumarea unor produse care conþin aspartam sau glutamat, creºte nivelul din sânge
al acestor neurotransmiþãtori, adevãrate excito-toxine.

Creierul primeste astfel un nivel excesiv de aspartat sau glutamat ºi distrugerea neuronilor începe galopant,
iar marea majoritate (peste 75 %) a neuronilor din anumite zone din creier sunt morþi înainte de a apare
vreun simptom vizibil. Toate aceste afirmaþii sunt bine documentate ºi demonstrate de dr. Russell Blaylock
în cartea sa.

Câteva dintre cele mai importante boli cronice agravate sau declanºate de excito-toxine ca aspartamul ºi
glutamatul sunt: pierderea memoriei, sclerozã multiplã, pierderea auzului, demenþã, hipoglicemie, leziuni
cerebrale, boala lui Parkinson, Alzheimer, epilepsie, dereglãri hormonale.

Riscul este mult mãrit pentru nou-nãscuþi, copii, femei însãrcinate, bãtrâni ºi bolnavii cu probleme cronice
de sãnãtate. Deºi, în general, FASEB (Federatia societãþilor americane pentru o biologie experimentalã)
este de acord cu toate hotãrârile FDA, în acest caz a declarat cã "este mai prudent sã se evite folosirea
suplimentelor alimentare care conþin acid glutamic de cãtre femeile însãrcinate, nou-nãscuþi ºi copii."

Acidul aspartic din aspartam are aceleaºi efecte nefaste ca ºi acidul glutamic. Dintre principalele efecte,
amintim doar câteva: dureri de cap, greaþã, dureri abdominale, obosealã accentuatã (prin împiedicarea
glucozei de a ajunge la neuroni), insomnie, deficienþe de vedere, atacuri de panicã, depresie, astm ºi
probleme severe de respiraþie.

Persoanele care au consumat aspartam s-au plâns cel mai adesea de pierderea memoriei. Acesta este efectul
cel mai important, dupã numarul mare de cazuri.

Blaylock nu este singurul medic celebru care apare în aceste cercetari. Printre cei care au vorbit despre
distrugerile cauzate de aspartat ºi glutamat se numara ºi dr. Adrienne Samuels, psiholog specialist în
cercetare. Un altul este Olney, profesor în departamentul de psihiatrie de la ªcoala de Medicinã din
Universitatea Washington. El este unul dintre cei mai faimoºi medici, o autoritate în acest domeniu. El chiar
a informat compania Searle în 1971 despre faptul cã acidul aspartic provoacã gãuri în creierul cobailor
folosiþi la experimentele cu aspartam. Lista celor preocupaþi de efectele acestor excito-toxine este însã
mult prea mare pentru a fi trecutã aici.

Un alt component al aspartamului este fenilalanina. Acesta este un aminoacid care se gãseste în mod natural
în creier. Persoanele care suferã de fenilcetonurie, nu pot metaboliza fenilalanina. Aceasta duce la un nivel
periculos de mare al fenilalaninei în creier, deseori mortal. S-a demonstrat cã prin consumul de
carnbohidrati asociat cu aspartam apare cresterea concentraþiei de fenilalaninã din creier, chiar ºi la
persoane care nu suferã de fenilcetonurie! Aceasta nu este o teorie, toate experimentele fãcute pânã acum
demostreazã acest lucru cu prisosinþã.

Odatã cu mãrirea nivelului de fenilalaninã din creier, concentraþia de serotoninã va scãdea foarte mult,
aceasta ducând la depresie ºi alte probleme emoþionale grave.

Chiar ºi o singurã folosire a aspartamului duce la creºterea cantitãþii de fenilalaninã din sânge. O poveste
impresionantã despre consumul de aspartam a fost recent publicatã în "Wednesday Journal" în articolul "Un
coºmar cu aspartam".

John Cook a început sã bea 6 - 8 racoritoare dietetice în fiecare zi. Simptomele de început au constat în
pierderea memoriei ºi dureri de cap frecvente. Mai mult, simþea nevoia de ºi mai multe rãcoritoare
dietetice. Starea de sãnãtate s-a deteriorat aºa de mult încât a ajuns la schimbãri comportamentale radicale ºi
accese de furie violente. Deºi nu suferea de fenilcetonurie, analizele de sânge au arãtat un nivel al
fenilalaninei de 80 mg/dl. De asemenea, s-a constatat deteriorarea creierului ºi funcþionarea anormalã a
sistemului nervos central. Dupã ce a renunþat complet la consumul de aspartam, starea lui de sãnãtate s-a
ameliorat dramatic.
Blaylock demonstreazã cã un nivel crescut de fenilalaninã în creier duce pânã la urmã la schizofrenie. De
aceea, folosirea regulatã a aspartamului a dus la creºterea vânzãrilor de Prozac pentru a controla
schizofrenia. Toate acestea spre bucuria marilor concerne farmaceutice care au avut astfel un profit imens.

Ultimul component al aspartamului este metanolul, o otravã mortalã. Cu toþii cunoaºtem cazuri de alcoolici
împãtimiþi care au consumat metanol, ajungând orbi sau chiar murind. Metanolul este eliberat gradat în
intestinul subþire sub acþiunea enzimei chimotripsinã.

Prin încãlzirea aspartamului la o temperaturã mai mare de 30 de grade Celsius (cazul fabricãrii de dulciuri
dietetice - fãrã calorii - pe bazã de aspartam) metanolul este eliberat ºi, deci, prezent ca atare în alimentul
respectiv.

Odatã ajuns în corp, metanolul de descompune în acid formic ºi formaldehidã, care este o neurotoxinã
mortalã. Cercetãrile aratã cã formaldehida este o otravã cumulativã pentru cã nu se mai eliminã, odatã
ajunsã în corp.

Simptomele otrãvirii cu metanol includ migrene, ameþealã, greaþã, dezordini gastrointestinale, slãbire,
pierderea echilibrului, friguri, pierderi de memorie, dereglãri comportamentale, etc.

Cele mai bine cunoscute probleme cauzate de otrãvirea cu metanol sunt cele legate de pierderea vederii,
micºorarea câmpului vizual, vedere în ceaþã, distrugerea retinei ºi orbire. (Probabil cã de aici vine numele
gumei de mestecat ORBIT... fãrã zahãr!)

Formaldehida este o substanþã cancerigenã cunoscutã care afecteaza ADN-ul si duce la malformaþii
congenitale. Datoritã lipsei anumitor enzime, oamenii sunt mult mai neajutoraþi în faþa acestei toxine decât
animalele. De aceea, testele cu aspartam fãcute pe animale nu reflectã realist pericolele pentru oameni:
acestea sunt mult mai mari!

Aºa cum a arãtat dr. Woodrow Monte, director la Food Science and Nutrition Laboratory din Universitatea
Statului Arizona, "nu existã studii care sã evalueze efectele mutagene, teratogene sau carcinogene ale
administrãrii metanolului, pe oameni." El chiar a dat în judecatã FDA cerînd sã interzicã aspartamul, cel
puþin pânã la noi cercetãri, afirmând cã "odatã ce aprobaþi aspartamul, nu se va mai putea face nimic
pentru a repara greºeala", aºa cum a fost ºi cazul cu zaharina, cunoscut agent cancerigen, "sau cu Dumnezeu
ºtie ce alte substanþe care insultã constituþia umanã cu aprobare guvernamentalã".

La puþin timp dupã aceastã intervenþie, comisarul FDA responsabil cu aspartamul - Arthur Hull Hayes Jr. -
a aprobat folosirea aspartamului, dupã care a demisionat din FDA fiind angajat la compania Searle, cea care
fabricã aspartamul!

Nu este singurul nume care a beneficiat de pe urma aprobãrii aspartamului. Donald Rumsfeld, cunoscutã
figurã din administratia Bush, a fost angajat al firmei Searle (director executiv) înainte de a-ºi oferi
serviciile guvernului...

În actul "inconºtient" din 1993, FDA a aprobat aspartamul ca ingredient în produsele alimentare preparate
prin încãlzire la mai mult de 30 de grade Celsius!!! Este vorba de celebrele - din pãcate - dropsuri fãrã
zahãr, cu zero calorii (Orbit, Golia, Cool mint, etc.), si toata gama de produse dietetice de patiserie si
cofetarie.

ªi totuºi, de ce nu auzim despre aceste lucruri? De ce nimeni nu spune nimic? Cauzele sunt:

1. Lipsa de interes din partea populaþiei. Bolile ºi accidentele cauzate de aspartam nu apar în ziare aºa cum
este reflectat un accident aviatic în mass-media.

2. Majoritatea oamenilor nu asociazã simptomele lor cu folosirea aspartamului. Pentru cã odatã ce omul ºi-a
distrus o parte importantã a neuronilor sãi ºi a ajuns la o boalã cronicã, nu poate nici mãcar sã se gândeascã
sã asocieze boala lui cu aspartamul.
Modul în care a fost aprobat aspartamul este o lecþie despre cum companiile chimice ºi farmaceutice
manipuleazã agenþiile guvernamentale ca FDA, mituiesc organizaþii non-guvernamentale ca Asociaþia
Dieteticã Americanã, ºi inundã comunitatea ºtiinþificã cu studii fraudate sponsorizate de industria
beneficiarã (fabricanþii de aspartam).

Erik Millstone, cercetãtor la Science Policy Research Unit de la Universitatea Sussex a adunat sute de
pagini de probe obþinute prin Legea de libertate a informatiei (23) din SUA arãtând cã:

1. Testele de laborator au fost fraudate iar pericolele au fost ascunse;


2. Tumorile cerebrale au fost "eliminate" de pe cobai iar animalele care au murit au fost înregistrate ca fiind
"bine mersi" în înregistrãrile de laborator;
3. FDA a fost "hrãnitã" cu declaraþii false ºi eronate;
4. Cei doi procurori desemnaþi pentru a aduce în faþa instanþei fabricantul de aspartam pentru frauda
informaþionalã au fost anjajaþi imediat de fabricant pentru a nu-ºi duce la îndeplinire misiunea;
5. Comisarul FDA a ignorat avertismentele propriei comisii ºtiinþifice care a cercetat cazul aspartamului iar
la scurt timp dupã aprobarea aspartamului i s-a oferit un post în firma care rãspundea de relaþiile publice
ale companiei producãtoare Searle;
6. În ianuarie 1993, American Dietetic Association a primit o donaþie de 75.000 dolari de la compania
NutraSweet. Multe alte organizaþii "independente" au beneficiat de mari sume de bani din partea
fabricanþilor de aspartam. Asociaþia mai sus-amintitã a primit bani de la NutraSweet ºi pentru a organiza o
ºcoalã de bucãtari în Chicago (pentru a-i învãþa cum sã foloseasca aspartamul în preparate culinare);
7. Un cercetãtor independent din New England care a demonstrat pericolele consumului de aspartam este
acum consultant la compania Monsanto (sorã cu Searle). Un alt cercetãtor din sud-estul SUA a mãrturisit
despre pericolele aspartamului asupra copiilor. Un reporter de investigatii a descoperit cã i s-a spus sã-ºi
"þinã gura" dacã vrea sã nu-ºi piardã sponsorizarea din partea unui producator de rãcoritoare dietetice care
este membru în asociaþia NutraSweet.

Aspartamul este vândut în peste 80 de þãri din lume! El poate fi gãsit în: mic-dejun instant, gume de
mestecat fãrã zahãr (Orbit, Winterfresh, Airwaves, etc.), cereale, dropsuri fãrã zahãr, bãuturi rãcoritoare,
îngheþatã, gelatinã, sucuri de fructe, laxative, multivitamine (efervescente sau nu), suplimente alimentare,
bauturi carbogazoase, îndulcitori alimentari, cafea instant, iaurt, etc.

Aspartamul a fost gãsit ºi în produse care nu menþionau acest lucru pe etichetã. De asemenea, suplimentele
alimentare ºi tabletele de multivitamine (Centrum, Alka Seltzer, Supradyne, Sandoz, etc.) conþin aspartam.

Vã recomandãm sã consultaþi ºi cãrþile urmãtoare:

1. "Excitotoxinele: gustul care ucide", (Health Press, 1994) de Russell Blaylock


2. "Aspartamul (NutraSweet), e sigur?", (prin Aspartame Consumer Safety Network) de H. J. Roberts
3. "Aspartamul amar - o deziluzie dieteticã", de Barbara Mullarkey