Sunteți pe pagina 1din 1

O RARU L „A P R O B”

lecţiilor pentru studenţii anului VI, Rector USMF ”Nicolae Testemiţanu”


Facultatea de Medicină nr.1, prof.univ., dr.hab.șt.med.
anul universitar 2018-2019, academician al AŞM
semestrul de primăvară ION ABABII

Disciplina
Medicină legală / Drept
Boli infecţioase maturi Boli infecţioase copii Dermatovenerologie Psihiatrie
medical
Grupele
M1323 –
15.03 – 01.04 04.04 – 17.04 18.04 – 08.05 22.01 – 04.02 10.12 – 21.12
M1327
M1328 –
14.02 – 01.03 21.03 – 03.04 04.04 – 17.04 10.12 – 21.12 05.03 – 18.03
M1332
M1333 –
16.04 – 08.05 10.12 – 21.12 09.01 – 22.01 22.02 – 07.03 25.01 – 07.02
M1336, M1365
M1366 –
30.01 – 14.02 19.02 – 04.03 05.03 – 18.03 18.04 – 08.05 21.03 – 03.04
M1368

Medicină internă Reabilitare medicală Boli ocupaționale Geriatrie Chirurgie pediatrică

M1323 –
07.02 – 06.03 07.02 – 13.02 07.03 – 14.03 07.03 – 14.03 10.01 – 21.01
M1327
M1328 –
10.01 – 06.02 17.01 – 23.01 07.02 – 13.02 07.02 – 13.02 22.04 – 09.05
M1332
M1333 –
12.03 – 08.04 12.03 – 18.03 09.04 – 15.04 09.04 – 15.04 12.02 – 21.02
M1336, M1365
M1366 –
10.12 – 22.01 10.01 – 16.01 23.01 – 29.01 23.01 – 29.01 08.04 – 17.04
M1368

Şef Departament Didactic Decan Facultate de Medicină nr.1


şi Management academic conf.univ., dr.șt.med
conf.univ., dr.șt.med Gheorghe Plăcintă
Silvia Stratulat