Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume____________________

Clasa _____________________________

TEST DE EVALUARE
RECAPITULARE NEFROLOGIE

SUBIECTUL I Încercuiţi răspunsurile corecte:


(40 puncte)
1.Febra remitentă se caracterizează prin:
a) temperatură ridicată 39-40˚C cu variaţii mici de 0.5-1 ˚C; b) oscilaţii febrile mai mari, între 37-39 ˚C fără ca
temperatura să scadă sub 37 ˚C; c) perioade febrile cu temperatură de 39-40 ˚C timp de 4-6 zile intercalate cu perioade
afebrile; d) temperatura minimă înregistrează seara iar temperatura maximă dimineaţa.
2. În perioada de debut a bolilor infecţioase:
a) microbul pătrunde în organism; b) se desfăşoară întreaga simptomatologie a bolii; c) apar primele semne de boală; d)
are loc regresiunea simptomelor.
3. În sindromul infecţios şi meningian apar:
a) cefalee, hiperestezie cutanată, fotofobie; b) macule, papule, vezicule, pustule; c) diaree, tenesme rectale, cruste,
ulceraţii; d) hipotensiune arterială, hipotermie, tegumente palide.
4. Sindromul encefalic este caracterizat prin următoarele emne, cu excepţia:
a) febră ridicată, vertij; b) agiteţie, delir; c) masca Filatov, reţeaua Haller; d) somnolenţă profundă, deseori stări
convulsive.
5. Care din următoarele perioade nu face parte din evoluţia bolilor infecţioase?
a) perioada de debut; b) perioada de incubaţie; c) perioadă de curbatură; d) perioadă de stare.
6. Pacientul cu sindrom de deshidratare prezintă facies caracteristic:
a) facies caracteristic; b) facies în lună plină; c) cu mască Filatov; d) cu reţea Haller.
7.Sugarul cu deshidratat poate să piardă în greutate:
a) 1% în primele 24-48 ore; b) 10% în primele 24-48 ore; c) 3% în primele 24-48 ore; d) 5% în primele 24-48 ore.
8. La pacientul cu sindrom de deshidratare cu pierdere predominantă de apă, rehidratarea se face cu:
a) soluţii polielectrolitice; b) soluţii macromoleculare; c) ceai de plante cu zahăr si sare de buncătărie; d) soluţie Riger.
9. La 30 min de la administrarea soluţiilor macromoleculare la pacientul cu sindrom de deshidratare şi risc de colaps,
acidoza metabolică se corectează cu:
a) soluţie de cloramina; b) soluţie de clorură de sodiu; c) Gesol; d) soliţie de bicarbonat de sodiu.
10. Prima măsură aplicată pacientului cu sindrom de deshidratare este:
a) resuscitare cardio-respiratorie; b) măsurarea funcţiilor vitale; c) rehidratare; d) tratament etiolgic.
11. Perioada de incubaţie în hepatita A este de:
a) 5-10 zile; b) 14-42 zile; c) 1-3 luni; d) 1-5 zile.
12. Pacientul cu hepatita A prezintă:
a) constipaţie cu scaune decolorate; b) diaree cu scaune hipercrome; c) poliurie cu urini decolorate; d) polifagie.
13. În caz de hepatită A, pacientul se izolează:
a) în spital ce puţin 2 zile; b) la domiciliu pe toată durata perioadei de debut; c) în spital cel puţin 2 săptămâni; d) nu
necesită izolare.
14. Dieta pacientului cu hepatita A presupune:
a) restricţie de glucide; b) 70% din necesarul de calorii se asigură prin glucide; c) proteinele se asigură prin carne de
pasăre când pacientul este inapetent; d) la început dieta este bazată pe proteine de origine animală.
15. Refacerea ficatului după hepata A necesită:
a) 1-2 săptămâni; b) 2-3 săptămâni; c) 3 săptămâni – 1 lună; d) 2-3 luni.
16. Erupţia în caz de varicelă:
a) este însoţită de semnul Koplik; b) este însoţită de semnul Grozovici-Pastia; c) este polimorfă; d) este însoţită de
masca Filatov.
17. Igiena în cazul varicelei presupune:
a) baie generală zilnic, pe toată durata perioadei de stare; b) baie generală după căderea crustelor; c) toaleta cavităţii
bucale cu albastru de metil; d) badijonarea crustelor cu acid boric.
18. Pentru testerea sindrmului de hepatocitoliză în hepatita A, se recoltează sânge pentru determinarea:
a) bilirubinemiei, fosfatazei alcaline; b) testelor de coagulare; c) transaminaze, sideremie; d) hemoleucogramă, VSH.
19. Anticorpii antihepatitice A se pot determina prin testul imunoenzimatic:
a) Elisa; b) Bordet-Wasserman; c) VDRL; d) Babinski.
20. Deshidratarea hipotonă se caracterizează prin:
a) consistenţă de ,,cocă” a tegumentelor şi ţesuturilor adipoase; b) TA moderat scăzută; c) TA crescută; d) apatiue, comă.
SUBIECTUL II Notaţi cu ,,Adevărat” (A) sau ,,Fals”(F) următoarele afirmaţii.
(20 puncte)
1. În cazul sindromului de deshidratare acută, debutul este lent cu alterarea sţarii generale.
2. Pacientul cu sindrom de deshidratare acută are ochii înfundaţi în orbite, cu cearcăne albastre.
3. În deshidratarea intracelulară pacientul este agitat, neliniştit.
4. Rehidratarea orală a pacientului cu sindrom de deshidratare acută se poate face doar în spital.
5. Masca Filatov este întâlnită în scarlatină.
6. Complicaţia severă şi frecventă a bolilor infecţioase este şocul cardiogen.
7. Varicel evoluează cu leziuni la nivelul mucoasei bucale.
8. Varicela şi zona zoster au acelaşi agent etiologic.
9. Perioada preicterică în hepatita A este de 14-42 zile.
10. În perioada de debut a hepatitei A, ficatul este în limite normale iar stomacul şi intestinul sunt mărite.

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp efectiv de lucru: 50 minute.
Se acorda 40 puncte din oficiu.
Nota = nr. puncte/10