Sunteți pe pagina 1din 2

Chișinău, str.

Andrei Doga24, MD-2024 Nume GROMOV RAZVAN


tel: 022 40 00 40
e-mail: info@medpark.md Data nașterii 09.07.2019 (0) Sex M
facebook: Medpark.Hospital IDNP 2018500451468
www.medpark.md

Operator date cu caracter personal nr. 0000188-001 ID intern 10,229,651


Data raportului 14.09.2019 - 20:27

BULETIN DE ANALIZE MEDICALE


LABORATOR MEDPARK

Data Denumire Rezultat Interval de referință UM


Generale
Hemoleucograma (cu VSH)
14.09.19 13:11 Leucocite H 12.43 7,1 - 11,5 10*3/uL
RBC (numarul de eritrocite) 4.11 3,8 - 5,4 10*6/uL
HGB (Hemoglobina) 13.2 10,5 - 14 g/dl
HCT (Valoarea Hematocrit) 34.7 32 - 42 %
MCV (Volumul mediu al RBC) L 84.4 98 - 112 fl
MCH (Hemoglobina eritrocitară medie) 32.1 30 - 40 pg
MCHC (Concentrație hemoglobinei per RPC medie) H 38 32 - 37 g/dl
PLT (Trombocite) H 455 150 - 420 u/l
Neut%(W-LCR, Raport WBC - celule mari, 18.8 15 - 45 %
Neutrofile%)
Lymfocite% 61.4 35 - 65 %
MXD% (Monocite%) H 12.2 0 - 10 %
Eozinofile 5.7 0,8 - 7 %
Bazofile H 1.9 0,2 - 1,2 %
NEUT# (W-LCC, WBC - Numar celule mari, neutrofile) 2.34 1-9 10*3/uL
Lymfocite (W-scc, WBC-Numar celule mici, Lymfocite) 7.63 4 - 13,5 10*3/uL
Mxd# (W-MCC, WBC-Numar celulele medii,bazof, H 1.52 0-1 10*3/uL
eozin)
Eozinofile H 0.71 0,03 - 0,29 10*3/uL
Bazofile H 0.23 0,02 - 0,07 10*3/uL
Nesegmentate 4.3 0 - 5 %
Nesegmentate H 0.53 0,01 - 0,04 10*3/uL
Normocite (retrocite cu nucleu) H 0.7 %
Normocite (retrocite cu nucleu) H 0.09 10*3/uL
RDW-SD (Abaterea standard a largimii distrib. erit 40.2 26 - 46 fl
RDW-CV (Abaterea standard a lărgimii de strib. eritr.) 13.2 11,5 - 16 %
PDW (Lărgimea distrib. trobocit.) 11 9,8 - 18 fl
MPV (Volumul mediu al trombocitelor) 10.4 8,1 - 12,4 fl
P-LCR (Procentul de trombocite mari) 26.8 13 - 43 %
PCT (Trombocrit) H 0.48 0,15 - 0,4 %

VSH- putin singe

Olaru Ana

Rezultatele se vor interpreta în contextul clinic de către medicul curant.

Șef Laborator

Rodica Gaina

1/2
LAB-F23 revizia 0 29.05.2018
Chișinău, str. Andrei Doga24, MD-2024 Nume GROMOV RAZVAN
tel: 022 40 00 40
e-mail: info@medpark.md Data nașterii 09.07.2019 (0) Sex M
facebook: Medpark.Hospital IDNP 2018500451468
www.medpark.md

Operator date cu caracter personal nr. 0000188-001 ID intern 10,229,651


Data raportului 14.09.2019 - 20:27

BULETIN DE ANALIZE MEDICALE


LABORATOR MEDPARK

Data Denumire Rezultat Interval de referință UM


Generale
Sumarul de urină
14.09.19 14:11 CANTITATEA 10
CULOAREA P,GALBEN
TRANSPARENTA transp. transp.
DENSITATEA RELATIVA 1,010 1010 - 1025
pH 5 4,8 - 7,4
CORPI CETONICI NEG neg mg/dl
PROTEINA NEG neg g/l
GLUCOZA NORM norm mg/dl
BILIRUBINA NEG neg mg/dl
UROBILINOGEN NORM norm mg/dl
EPITELIU PLAT 1-2 0-1 c/v
EPITELIU RENAL -- neg c/v
EPITELIU DE TRANZITIE -- neg c/v
LEUCOCITE 4-5 M: 0-2; F: 1-2 c/v
ERITROCITE NEMODIFICATE NEG unice c/v
ERITROCITE MODIFICATE -- neg c/v
CILINDRI HIALINI -- neg c/v
CILINDRI GRANULOSI -- neg c/v
CILINDRI CIROSI -- neg c/v
CILINDRI LEUCOCITARI -- neg c/v
CILINDRI ERITROCITARI -- neg c/v
CILINDRI EPITELIALI -- neg c/v
SARURI -- neg
MUCOZITATI -- neg
BACTERII -- neg
NITRITI NEG neg

Scripcari Ana

Rezultatele se vor interpreta în contextul clinic de către medicul curant.

Șef Laborator

Rodica Gaina

2/2
LAB-F23 revizia 0 29.05.2018