Sunteți pe pagina 1din 4

Aplicaţie software pentru crearea şi evaluarea testelor grilă

„TestCreator”

Liliana Şchiopu

Programul este o aplicaţie Delphi care citeşte întrebările şi variantele de răspuns


corespunzătoare acestora dintr-un fişier test, aplică testul într-un mod interactiv elevilor şi
afişează instantaneu nota obţinută. Întrebările pot fi însoţite atât de text cât şi de imagini.
Aplicaţia poate fi utilizată la orice disciplină şi rolul ei este de a prezenta informatiile
într-un mod atrăgător pentru elevi şi de a uşura efortul profesorului prin calcularea automată a
notei, precum şi prin economisirea hârtiei şi a tuşului necesare multiplicării testelor. De
asemenea, elevii aceleiaşi clase pot primi fiecare alt test în felul acesta evitându-se copierea
răspunsurilor între elevi.

„TestCreator”

Programul „TestCreator” citeşte întrebările şi variantele de răspuns corespunzătoare


acestora dintr-un fişier test. Fişierul test se numeşte „test.txt” (folosirea altui nume conduce la
nefuncţionarea corectă a aplicaţiei).
Fişierele de testare sunt fişiere text, ele putând fi create cu orice editor de texte simplu,
precum Notepad. Fişierele de testare au o structură simplă: pe prima linie este prima întrebare,
apoi urmează numele unui fişier cu o imagine (de tip bitmap, cu extensia ’.bmp’). Fiecare
întrebare are patru variante de răspuns, în care varianta sau variantele corecte (dacă există) sunt
precedate de simbolul asterisc (’*’). Pe linia următoare (imediat după variantele de răspuns) se
află punctajul acordat pentru itemul respectiv. Punctajul poate fi şi cu virgulă, caz în care virgula
se înlocuieşte cu punct (de exp. 1,5 se scrie 1.5).
După ce au fost scrise toate informaţiile referitoare la prima întrebare, se procedează
similar cu cea de-a doua întrebare şi aşa mai departe. După variantele fiecărei întrebări, nu uitaţi
să treceţi punctajul acordat. Aplicaţia oferă un punct din oficiu. Acest lucru este implicit şi nu
trebuie specificat în fişierul test.

Exemplu: Fişierul ’test.txt’, al testului de geometrie de clasa a V-a luat ca model, este
reprezentat în figura1.
Fig.1: Imaginea fişierului text „test.txt”

După cum se observă, fiecărei întrebări i se poate ataşa un fişier cu o imagine. Dacă o
întrebare nu are nevoie de imagine asociată, atunci în linia în care ar trebui să figureze numele
fişierului bitmap va fi scris simbolul ’#’.
Conţinutul fişierului bitmap ’fig1.bmp’ este reprezentat în figura 2.

Fig2: Captură cu fişierul „fig1.bmp” realizat în Paint

Fişierele cu imagini pot avea orice nume, singura condiţie fiind tipul bitmap (.bmp).
Numai fisierul care conţine testul trebuie să se numească neapărat ’test.txt’.
De asemenea, toate fisierele testului (.txt şi .bmp) trebuie să se afle în acelaşi folder
(de exemplu Resurse). Aplicaţia funcţionează chiar dacă nu îi daţi calea către folderul cu
fişierele necesare. Ea caută, în mod automat, datele necesare în folderul RESURSE de pe
discul C:\. Deci, dumneavoastră puteţi crea un folder numit RESURSE pe discul C:\ şi acolo
copiaţi toate fişierele necesare testului. Bineînţeles că pentru un nou test trebuie să ştergeţi
conţinutul actual al folderului Resurse şi să copiaţi fişierele necesare noului test. Dacă doriţi
să folosiţi un alt folder cu fişierele necesare testului (deci nu folderul C:\Resurse), atunci
trebuie să scrieţi calea (structura de foldere până la folderul dorit) către noul folder în fereastra
care vă apare când daţi pe meniul „Cale Resurse” din cadrul aplicaţiei.
Exemplu: Să presupunem că fişierele necesare testului se află pe Desktop în folderul
clasa_V din directorul Mister_Pi, atunci calea este:
C:\Documents and Settings\catalin\Desktop\Mister_Pi\clasa_V
Această cale se trece în fereastra deschisă la acţionarea butonului „Cale Resurse”, aşa cum
puteţi observa în figura 3.
Fig.3: Fereastra de dialog „Calea către folderul cu resurse”

Dacă există şi un suport teoretic necesar pentru rezolvarea testului, calea către
formatul electronic al acestuia se trece în a doua rubrică a ferestrei de dialog de mai sus. A
doua rubrică poate rămâne şi necompletată şi atunci când elevii vor apăsa pe butonul Teorie al
aplicaţiei, li se va spune că nu există suport teoretic.
De exemplu, să presupunem că avem o prezentare Power Point care le este necesară
elevilor pentru a şti să rezolve corect testul şi că această prezentare se află la adresa:
C:\Documents and Settings\catalin\My Documents\prez_calculator.ppt
Atunci, rubrica a doua a ferestrei de dialog va arăta ca în figura 4.

Fig.4: Fereastra de dialog „Cale resurse” completată integral

Când totul este completat corect, se acţionează butonul OK. Dacă vă răzgândiţi şi nu
mai doriţi să completaţi rubricile din această fereastră, acţionaţi butonul Cancel.
Butonul „Note” vă afişează numele şi notele elevilor care au efectuat testul. Elevii nu
au posibilitatea de a modifica notele, iar dacă un elev execută de două ori testul, el va apărea
de două ori în listă cu cele două note obţinute. În acest caz, prima notă este cea reală (pentru a
doua notă a avut timp să se inspire de la colegi).
Profesorul poate avea acces la notele elevilor acestea fiind scrise într-un fişier
„note.txt” pe discul C:\ al hard-ului. Puteţi modifica sau chiar şterge conţinutul acestui fişier.
În cazul în care, din diverse motive (protecţie la scriere pe hard, inexistenţa partiţiei C: etc.),
aplicaţia nu poate crea fişierul ’note.txt’, la acţionarea butonului Note se va afişa mesajul „Nu
sunt note. Testul nu a fost efectuat!”, chiar dacă elevul a rezolvat testul. Oricum, aplicaţia
afişează implicit nota obţinută la sfârşitul testului într-o fereastră de dialog.
În partea de jos a ferestrei aplicaţiei se află o căsuţă de editare „Nume şi prenume
elev” unde elevul işi poate scrie numele şi prenumele (figura 5).
Fig.5: Fereastra principală a aplicaţiei

Chiar dacă elevul nu işi trece numele, el tot poate rezolva testul şi primi notă. În acest
caz, în fişierul note.txt va apărea doar nota obţinută iar numele va lipsi.
Butonul „Close” care se află în partea din dreapta jos a ferestrei aplicaţiei, determină
oprirea automată a aplicaţiei. Dacă se apasă butonul Close înainte de terminarea testului,
elevul nu mai primeşte notă şi de asemenea, se pierd şi răspunsurile pe care le-a dat până
atunci.

Bibliografie

 Delphi 3.0 - Ghid de utilizare, autor: Sandor Kovacs, Ed. Albastră, 2001
 Iniţiere în programarea vizuală, Tudor Sorin şi Radu Boriga, Ed. L&S, 2005
 Aplicaţii în Delphi, Bogdan Pătruţ, Ed. Teora, 2001
 http://harta.infoturism.ro/romania