Sunteți pe pagina 1din 95
Leyla tof Nig. ye BE iuyan Cag /201 H§C 22/2009 ISBN: 973-8059-20-1 GHID PENTRU PROGRAMAREA CONTROLULUI CALITATI EXECUTARH LUCRARILOR PE SANTIER J = 2003 — GHID PENTRU PROGRAMAREA CONTROLULUI CALITATH EXECUTARII LUCRARILOR PE SANTIER =2003— NOTA ASUPRA EDITIEL © preospar permanent soit nase ese de ofr lc next informatie in omer contrctlr spat actin conforma cu eisai in wigore in ra og Ace ee (dou) “Ghidll pene programarea contol eli scat lug san pic urna Bee ie arma fehic a wor ate lesative a cae fe refer pid iy peroada care 3 peu de ari i (197-2000, Pri ee « acest ‘hid (1997 tava de’ ctre Minster © Toate drepturile sees eit sunt rezervate Po S.¢. COCC-SA ‘Consultanta, Orgaatzare 31 Ciberm ay WY ich In Constructlt ‘OTST ~ Bucurey, Caton Griviev 10, sector 7 ‘Telefon; +40-21-316.98 4; Fex:$40-21-312.5641 ‘www.coce.r; e-mails coceeoce CUPRINS Aotrodcere. - seit 5 CContractaren cro de onstruc 2 Si Legis rn = 3 22 Terme fos Deion a 7 25 Conc de execu ce hex. a ‘eschideren satire oneal 9 Sher deconducere asigurare mea Me 2 foc ingle in actites deviate alt i 16 122 rogmmal dengue cali £23 Responsbilia pene fo implica in ives eeu alia as 444 Documents fret pid alsare cali eo ecutaren lnrielar de cstrt 0s 151 Meodologa de verfere aii execu pe er ‘Thennlorde const ‘52 Documete de attr cli cit tiple 5 Recep rior de entra 61 Resepiaaterminares fcr ne 162 Recep final : S ne -. 9 Formula de conract in Od 1014 (Aci pubic) Ing crete striae! de constr ere lneeete ler de cotcie Ings de ncepere exec ners dst Inspectorate de Stn Construct itor replacment Anes 4 Procerveril de pete — pie orelor deeper AnexeS Prosser de ease ler ‘Avene 6 Procer-veral pen verfieoren aii lurrlor ‘reevin scunse ‘Aveka 7 Proce-verba e recep cali SAeoxt Conca de betane ‘Arona 9 Proce ein deverifiare nape Beton dup esoiare fi poston gl tebmlope desta ‘anexe 10 Prosestein de cota elt earn fase ‘next 12 ‘aren 5 ‘Aness ‘Avera 9 ‘Arex 26 ‘ane 27 ‘Ane 28 ‘nex 30 ‘Aves Proce verbal de recap eminsea erie Proce veral de rote fat maim Pr Praca recep fal, ‘Tebnolg de mont mentor meaice ‘ater aisle pei smote din btn lon set Prooerveral pert desire eerie ceca Prose pe probe lai elses Prose vera de sep ei (naa eae ge) Proceed probe en inal erie, Pina conel de eatie Pe Rayo de hesstormfate RNC. etal ep ie Proces el pvnd exces sorlor Fietenologes Se suare rowel de recep lol de arma sat, Prose el de petvte pote de ura Reps vind mores meter pease Fee betas Proce eld eiicare« itrnal de fire brent 1o/t95r Yj Jbob, |. INTROPUCERE, 66, [poor ‘nit Seca in oat, cre Prin Lage ae 10955, trebuie ond Ia relasreg fl explores unr contract de callate espunaiare, tn seopul prt veit camry, bunuror ‘aaa, ‘cilia mela nesjaroe. Peru objnere2 unor consi de clit taespumsioee sunt igo relizwes meninrea pe cea dual de xia» coeur, = fesse sabia: © sigan in expla ~ sewn af olen, sodas camera, retaers pec mei ~ ioe teenies, Ndrofig feconomie de nee rotten spat Reales tesor eating ete oblgmore pear oi fst arsunt Imp e concaperé, eae explore Sinaia, ecu $0 posi Ir, pot responsi eta. ‘etitearea calli xceued coaster xt obligor ecu de etre Investor prin inspector! de santier sou prin agen economich de consul psi, Agta eaoomie ate execs Ir consi eget ive Se exeuta atta, precum prinr-in stem pop de clit concept rit, © component sistas clits conser et contr de sat ‘ores exe de tre Inspector de Sutin Consus are copie inepct a investor, i uiile de priest, de excite, de explant gi de posure a consrcilrpivind eves respecte sistem cali in canst ca it al io as cman sm: ceca, pin pil rife epee aan, an Claro pease pete tit ote, si tie sacra pk plese pc chide srl odd xi el ori lowe es, Lures sea 5 ep pend perry pone iv negra ovum ic noch, ‘Car tpl xs son iweb eee un net et pins ol i ene xc cir deni tl owns ef pea fe cei oar Ilia a controll aba exec! 4 calls croc excatate ‘Colo $,Executarea error de cone poate consulta ce sgnti-economic eu, ace In, omen enstucifor ewe, ree 8 ‘nnlemetee gh ctunzee scene manazement al alii cq ISO ‘9001: 2000 prin Faemienprosedior tebe, (opeaonale) de execu = Aitertelr cater de lass contort ou romatnletehice existe $f probate. ‘hid pote con sit eee conmatn une ahi publce de luc ct sige ie exoutn lercor de consi rapt din sus prot 2. CONTRACTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTHL 21 Legsaia aplenbila OU. or pid sche puice (MO. , 241/11. 05. 2001) + HG. or, 4612001 pene prbaresnomelor de apie «Orton de urgenis Geert 602001 privin sche publice (Mo, 258724052001 (rdw 101478 a mint franelor publica minisrat lucrilor public, wansporarior “si levinei privind aproborce ‘Sructri cone} medal de ware dosent stad peat elsorarea si presrtes oft! ptm achiria publi dé uel (MO. 357407 2001), 22 Termeni ls. Dein 15) fm cau ahiitr public de cr deconstruct Anoritte contactantAchicior exe orice suerte care fwarenes cons de ahi publics Contract de bear repeats eons de ahi pic care ae ce ict ecu su, pea, si point exci Tue de conerari, ag cum sunt acewen coprinse in clei stice fii sm reel combina» aestr ue de ares care conde sa conduct fun reat mei a ndeplinesc pin el ns o Final thio Cavan Ecco ete ete cevia 1 sare const chirp fn arms spicri unea dine procedale prez fa OU. a. a0 ytmgnits Becarece hil’ de reseed eect Toei db canseuci Frais din se pubis color Fane de BW pr, ers lost 5 umaterl emia: Isso Bonfire Pranonlreretaa urine de enc Jn uel ctl veto Benflrpo fon i agent pecan fect sax pen. Anisprena/Bxecutant exe agers economic cate exsets lie de Contract ste St juve devin incite cele dous pi in sopl seu err de conte 23 Contract i ene de bc In nese 1 se presins mada sandal de conrat de exec deed i onrmite oy lpia i sigoore Acest model pent f fai site ‘teat leer de contact Grate ti cn suse public it din sree wopri, n model de contct se prints responsable anepreorll 3h investi dar sce se pt apn In fms e crc Kerr de ontrcicae fe obiee eonract 3, DESCHIDEREA SANTIERULUI DE CONSTRUCTHL © Anveprenoral verifch dich exith atrictin de cosite penta ‘2 Invrttoral are obliga obi tose striae vise peviute eg pened ecco neue. 2 lnvesttoalgobuie spun la doris anreperar spat de ‘ern liber de ore src neces des gr sev de panier. Dac aces supra de tren este proces investor acest v8 sponte celles tale pen deptal de autliza tempor tren sting pena wear proizrigpenow acs in ater. ' Investionletuies pnt I dipsiiaanrerenors cma In care ‘v5 convent lf) ra plat, maior: 2) supafijee de tren necesare pens depot i lear de munch pe eile ees rater rmconitede ealeferats ) racer penis li (op, gar, eerie, caalare ee) pin ede adage 2 lnceperea, despues 9 termina unor construc et! Iga de sigue condor de vi 3 de unc le integyspevonal sare paricpt reaizaea contrcilor precum si a unci bare thnisormateile neon cut ert. + Tonine de iceperen execu lel angen trebuie sh verifse vgn poll de onanizare x execu cdi (P.O) Poise Organic a Exec Laerilae POLE. ee nectar note izecho lave. ln sani in care aetna Se pets cate i cares prem cu pri petrautarirnexcoutr Inerillor de consti 21 tne o atria de construire separa de cea peat investi prorat Priest de Organiza » Exot Lasrilor ugh 8 api dessin turor lctlor provsocii pephttoare qi neceetre ia vederen asipsi hl edie vest dtp trl af inveii,ct pe safle ccapte epoar fre acim nls cele de pe domes ple, pt cum umesct 1 Pie ei 1. Lina gsempitritepoetanilor "be Simpl a mmele in lr eaiuten preston, pram ca are in priest pra are repund Aca va eupine: od de amplsare * desire lucas provioli ergnizare ncn contri, anensrilr fi departor de maze: iki ai previ pl tn ie com © anplnarentli 2 rosin pind prtetia mune lemon tice de aveare prvind’ crs prvi In wii ‘sane dion, neste vedere obfer cord ue, 58 vor pez fn ‘ata Fijelor thie noe pit pat mir exter air de contri PAC seu PAD. aise 2, Pete dteste 211 Plan gener 1) cle eta mare eile se rectal plang® renizst conform pana ests privind amplsiencbitvlor investi ‘ipinzindamplesamentl vetiel toateanengtie yl consmtile proviso nos retin 1 fe aie de mai mick amploare,elemenel de nena exept Tuer vor puta pects i pln, de situate ped mplasrea cbiecivelor inves al poet ents. auras suet care deinen neces opin tebice complexe se v4 recent un priest tn de organiza etl rr ‘Accs proietsolutionencd Werle‘ erate pstira un obectv de Invent i se tnoemeye de clr pric genel Ta colsbore atrepronorl genera cu subanreprenorl de spite ‘ene lucie cupinse fn acest prolcteaneprenoral general va tae ‘lamar devize de execute precum gi in aneprenoribr ite paps le ucrtrile de bash gi de cena 7 rail de loner tsar de CM; = diwmice capaci de producti servile ncesre rent denier omepelonl eri de arganizare de rami, al clr de mci cl de sce I lel eb ~ lst air i chet de orgie de sti ana de supe a regia ener cu caren acest In 2nd, ~ paral peel orgies nie lanl de orpaieare cir aoe , Pol de eganizare lucie pe brce de pred; ~ svg de prispa pe acoda: 2) in cru n cre tere pe, core urmes ase organiza ane de consi est a iesttoal (Geer aeprenars acne ‘> avi ps ele dil Ta nei complexion prcw energie er * peneualinenre op pena geri lec penca gaze noua + pent teacomaictit ava sania z = aviecemedin > au ae avize necesse dechitet annul de consrci 1) Inca n cr rel pe cre umes as oni sort pein omen privat al sins unis ile anieprenorl ve ‘ncn acl trem pentru ong panera de consruciont spc v8 cling avi necsre desir sander {+ Cente pnt hares azo vor noite de poll de renin aie ‘mints de icepres eile de densi pentw obcctial de consti sonst, anteprerra ebue sf notice fvetitor sf Inspedlofii Statin Conair daa idbperiefetvew uct. tiesto ar aut de cones) rebel 8 ani in sri pe henna oul pain 52 inl inception Formule se tortie sot at aneele 2 #3. 4. SISTEMUL DE CONDUCEE §1 ASIGURARE A CALITATH 41. PACTORII IMPLICATI iN ACTIVITATEA DE ASIGURARE A CALITATHL = Aten econpmci are excep ei! de cans gt nivel de alte cresunrtor cerry pecizt fa contac inst Jada investi public te investor 5 antepreaor, rn pron por cai ‘esponsbi ihvict co enectis asa! i prinran sistem propria designe 3 colts concept nei, ~ Anica sistem de-conduere' 4 asguae acl de ce ile impist ta actvisen de concep i reliare a consrfilorwebie resect de objnresatestrll prvnd califcaren viii peu domenile de ‘spesaeale bicaa lor de ctv, ~ Unite care api sstemal de conde gf aire» caliti pot ‘oc ceca sstemuli de ete aganeme de etifcare predate tn aes. sop | vederea cbjnerceifetl semi de condicere si asgurae a cali, until cre labret i aplick stoma de conducee sf esiguare& ‘ali priv specie scjirilr detiurat i confomitecu ceil Sendrdll1$0 90012000 (Sistem de management cali avin vee: ~ntocmires programulai de asigurare = elaih gh elborares ocomenilor eesti, precum gi panera In pasich a prevederior tain cine air eal (CQ), nls inizaes asia de contol tenia eat din ante (CQ), ono til stem de ssgurarn eli = tinea 2 9 ttre docuestelo pesca programs de ‘spe Welt, Geis @ kr tegoior reave a cones i steare lig? earn misrilrnecesre peta incotrare computes leptlde alia cx, geionat cla, acer pena aplietenprevedrar programa de sigue ati rin 8) pregtzen i insiea personal punied. scent pe nmr mia en cane efrtnrenautconrh 1) asgursea secur gefulol comparimenaai sana rerpnstilu ou. asigutea cli onfoon nolo opiate de Miniter Lusaior Publce, Tnsporutler si Loci! ‘or persed pil: sire aia yet compartment de eal ne a sin digitonin inapestort de Sf cont Inca sce responsi cisco execu, seat, (ens putes de consi) stu personas aorza (penta Insalilesfeente consti, eqnfrm H.G. 925/995, Ord MLPA 39/0/1996) n stv de aire acai: 42. PROGRAMUL DE ASIGURARE A CALITATHE Progam de migurare acai ee nul di lemence prince le a le seco rere pen deine tema de conduer sigue Aces program sable dpe tins cali, resend obisivole, repli de opr, etal seven ‘etnies de cali Programa dé igre ea ete’ concetat pin armdturele 1 Mons aii 2 Proce docimeni coernt ira tern 3 Document pont a asgua fonctions eeste onto proceso: “Tres ale ali cert stand efi Tn ai cate ag econo in dna exci Vc de ‘oosrut pum of, ent ach pulie de ler, propmerea inca se een petit Orn 10147474200) ieee sem de net > progai”calui, cee si ‘sigue cali PU iti ce ce cba omen ‘ict de cilia de rpanime sili cet ene. Pogramal ab conduc $4 cola weit cupid errata eau apc ce, inl ille avin re rete cai Title Cipeiced pce ence de execupe 9 pnislor enter er privnd line bie lh vet 9 cee Pana cont fh incre (PCCW We oneceara In formu de contrac chi ke investor nineree ‘inci in lan de cio ali, vere 9 tert pe ore (conform 150 1000575) x vmsto bcetvele cali ce eb tne (sco, deni ‘responsable peice impulse csi cst opera pres de conto. nore, pci cle de fuk 9 desu: proce. de execu, pe fi princi, ‘implica tn realizes fedlor de verfcae i eons a cai PCV pm aia orice feet, propa de stereo, dar best 8 ulti de execute ured consti necstedesfjuel proces de execu ‘Ace document ont ~ documenta eis de poeta jn fr be ot dees Doedurensinie thc ecclecupiadad mesg resell, e execute, convo pen tote enegrte de hea ‘rent in documenta de proccae, “Hetlenen tence (andi, sav, lary pee ‘esr xcs comroll error ness Fear conductor dears de const (jf purt dels) mui a spun de un dose complet ke xsi. |. -Graticul de exes x constuce Lisa documenta ontactne 3. Documented exeutie (ODE.,C. te); ‘> -Proedicesnetnil tence de excise reece 4. RUSPONSABILITATI PENTRU FACTORM IMPLICATI IN ACTIVITATEA DE ASIGURARE A CALIFAE | esponsabi til x eteatia tsa Loom “Replat e conduere§ guar cli pnb bin HOR 876/197, esgworen sli excuei rls de conse ce ‘ee oreran ti oa ate msn win a cup ey, Conform Resende verter enrich de cao 9 Pier, + excel heer « contmacie, plt 30h Hk ‘RI195ipnrbiiicniscaeec en Sunt ngs consctoruuigu contact de ane rn conven cvs, ‘Se ast pen cerita in lege mail pen rel conse, eins fret contrac, igure cali execu ace i ern Gna) rzt lanier + Avrora: adits eu near deere nama pe He etter de execute verified special rita de proce test st orice ss avzeze Gee page thpoogise de exci, irl dare howe pm een ae (PCCN), peice de organises exceues lero, pac Ine mente si a2 un reise Side & brcor at punt ldap expselor de como tine doumenele natsare ru verifiare especi programa de sia cali 2 oprege exccutia leer de consti ncaa cre prod defete grave de calle stu abt de In prevodi poi de execute ff permit etarén irr nama remedien CTC de ore 2 Competinsti e isigarare ata (AQ) > Smbileye, popune sre mprobare conde soceii 5) urmirene relives plano de conde saiate (PCC V.1), > Ure model reaizare a ich inrmafon al dostrrslor Si dtl referioare i cate propane conde ui sur de crete suit a comity ct i rat acest ip oie > Anulneet caucte spare scone, dfectr tu rebutrior {idropine mts per preven epi ceo, > Propune conduct ami elsbormes prover accesare bute function's ssemul cali, patiipA Ta reslienca lr sam, dp ca, tobreaza neste pred > Analizar daca conde premizaorice 91 inlogee de produce oresund cu sistem de cali fice popuer pete coretare bundle > Werf nd acl acumen cece Spcientlor eesccite. > Inger, pope sre arobare prea pln i document se mat 3: Compartment de control enc acai (CO) > Respect depinest pla! cali egies reglementii eice ‘fei sel, precue i proeduieaprobate de conducren soit Divi a conducze asian cali > Umi vere mld nde sui fos, tnt ce pit npn mae aie > Clone vies vic bai ene (ie ‘cuz. ‘ Pane tapers coda crs de nee pe tt de conan, a torte rite ne nc sh Se conn od, roe pn ear wane gran Pevite Inoue conta dealin inlet ein Vinre » Ui mall ene a alr efi sie > Ope here cae mare conte eee ens sect gave de eee pict eee hie. >: Conran mal ce +l nisi» mor rie ‘natal, pert clement ori aw nile te ie Sel irom ps gat bettie > Conti ind sauna, fs oe obese ale de tne care deminer confirm decreas 4. Consol de stat eaten contre CConstiie components sistema ala in aest meni, ster stb pisens rin care stl exert conta a tote componensle sein ‘in eopul preven sa fie nor siugi ce pt apr a cons ae pat pune in primed feet neat vn, state, mil neo, pat {tof "atid neil ae? pean, ei sau skit pre su tn ‘Comrade cali consi se aplied eonsrucior de orice Stegric i instalation, terene cesera, indent de fora de popite, stn uu tra de naire confor, Rules prvind contol de et lal n conc pba pin HGR 272/998 SAM pee ann ese a In i ei tr se nex 4s cour Wav sgn er ease oe tte er eet 1 Coda ‘ao eon ee se a dea st sae ihe eatapert canon aoe f_ sDcmc de pt des cogs scl ue ei ar a jr a ats aii Hoes cease Ona nine soa, = band Bom ke ty hese Response! coordonatiuhi 42° Seabee precee in it evn SCENT; SR EN at D9H 8 eon sa.cimssczuinn 2 Response cu metrelogle Asigurren ati mevcogice Wi cntrcl el 6 component a sscmali cata se esters corte cu prvederiteeale Abani conte cre sized mileage de: msuaresfn exer ocr de onstroci e vice nates eisai native meri de -Réfslimetal prvi sigue stv meas i eons pret ea HGR. 7661997, responsable ce mevolog 44. DOCUMENTE $1 INREGISTRARI PRIVIND ATESTAREA CALIFATIL > Bhborarsgaplcrea siren de dondcee 9 sigur cali io contest fandamenae¢ deft prin document picpale se aes, Invocmie, fue a7 revit period de una impliae > Document npr privin ata eto de CM san buena atin de onto vali pbs: 1 “1 procee-veral de reset pnty profuse procure sees hie pen hol ode Sau ese! procee-etae de produepimie ron de fe 4 proces-ertle de pede rpasamenl i eper denvelnet Y precersverine-desocepe «teen de andre, Foti 9 smc de rexisen, recente verbsle de odmitre «fxr eterna; ie de mst (cite de aan 7 foceseverta era nine 7 orepse-verele de recep patie “1 expereince, vert ngs cere plier efcte Infra clor previ in roinfile tehic su cle de asin 2 emia ec, rier accident cic prod ti csi suv wren mar ree execu aia atest pene persona de execu de conta (sur, END, repeal hi exci) 4 rapoateprvind cose referee I aspurea cai, plana 9 raps dea 4 apa rvind recone 1 eves document feos cle Documents 6 igi privnd client de CM neces lntemiri Ce tei.» consul (conform anexs 6 din .Regslimental de ‘4. 273/194) vor fitoemite de eset pede beefiai,ere rebuie pseze st auleze Cv ei cost pe tout dunia de exis crate Clee documents pivin elses cir de CM execute vor f plsatede execu, oct epiraeprivind caitata crdvlr de CM mmorte ase capo tla prezek a model in Bibliografe = MGR wr, 76/1997. Regulament pentru condcerea $i asigurarea calla constrvet = HGR. nr. 27871994 — Regulamental de receptie & Ineritlor de 5. EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE 51, METODOLOGIA DE VERIFICARE A CALITATIL EXECUTIEN FE SANTIER. te mae rec ci eos nec ror te emul de tre peor ni pale ena eer tel ctr pam re decom oa hte implica in eet etocmizes document con + Aegean Eecutren le de cnet pot nei de petal din cada cmpstimenti de sono hie de salate nscina inoemien Flor de coma de caine g 2 Gyr de, ane pe ek de conan * Casto ai excep sane resupue eer th umioaee elope sewer 1) In imp execatiri lucie 1) La termine cri > Verifernexeupie! ura se face su spor psec in sone limersionle fi de caine revit In pool de xcs freemen Iso in vigor espectiv Nort C 56:85), rea alti encod se fse prin J constrea exer sesamin coin, docyenier de roiesul si pesrinior tence, pecum se aprementa senice pena rode oi 4 cxamintea viru pin masurre a elementelor componente ale luc din pune de vedere a poi former menue 42 exoate nla incre aber ade oii deca yeti rentatlr incre proba oil revirate ni de con de alate (CC) gn respite oie. Mele efector gael de cai o eid int subs seemplifete fm posed tei He exes pe Hs (Fa de qo alate CC; Fg de nie ~ FL) sau proces de conta in finege de air document creat prin ssemul de conde sige «alt poe ecient * cig de rr propse in ats i son uric! 21 Sip 23. Comliir le tena 2: Stra de erie eee 2.8 Decofre 215 Mostar element prea din blon 37.2idait 238 Recap sre erent vn i 44. Zope vps ape 44. Timp doh, 5, tela 1 troige 6: Blenioe 62, Veneer 9 nsec eal 63, Gaze velo tincige OCUMENTE DE ATESTARE A CALITATI TXTOCMITE IN TIMPUL EXECUTIEL auld ela a exiganor de ali, rales wz nea un element Prmcesea! do pedare pine = ampasamenul a brelor de "epee (moe nex), 714. prea primes “amplasmeniil “We “papa ala i vcore, ecu td al paren nao de lag, Comvocaea este Reull de cite dela investi (inspector de sate) " | procsu-verol depres imi siplasamentl i blr de Ieper vor fice meni referees nar ean nat pe amplasmen soraean sau sb) gf terme, de (oot cz, Procemhverbal de pede arpa va fi tent do ct i Teed se va intel procs etal de npr se wena delat ivestoruiibenshiii Neoware Anes 23) ')Incinpu execete tsrrlor de trance Sees 1) reece a tase fever plane ase; [7 pou nen a oper de ase ©) pocfa in tren a puetl caeiie” i» dimes 2) valour mcaren repro ects 0,00, ©) La terminaronlsrtlor de rane > Acteinchinte ~ Proses-ea de taste silo (model nena 5) Aces procs-verbal va coe: ‘numerte oblectieor de consi taste ony srr cm gre © calewe Inehsiv defence consinate fai de tlermele presrc, feStindse care in cesta sant asepte de cite pelea 2-TERASAMENTE, 2u.skeAtURE 1) nine de aceperes tera de pata este proces verbal de pret pint amples ~ store pe een, tt in samy i per flere obit In se doc se cadens ia aatile aisle evden Neat 56-85 (ane 1.1.) Dosy sate. sunt depiie. ext necesr_ocentl sis a Proieantau prin Digcte de ganiy ~ visa de verison test ricer ~ existe proce penta execu liso pe tp gue (conform peteert Nonna C 16-80, 1) In imp execute err de > Severe tua ternal de andre prin robe de norte pin penetra staid roi mars tr ope oes vedere rots, sla de contin a rior u poste fi tabi ect pe a nei spon series project, cord veel de emir itd Wenvloe execute In prevederile pric esteripile lhnice in vigour (Normative C865) ~ pe pour excuiel se Ioemete process - verbal de erie seanse la cate se aneesntreutaele determinioe de Inborio # marile indented proistnt in carl anor nesorespondnte 8 statis in-car Inte storie a fst exec in om specie (eo. bap su fr pie, Ndrmecaizre fore) se va verifon Tn eo special dea a a produ ocr air le ae ve onsen in procsu-verl de ure ins Evite eines imide de tndepie spite, cottons idle seke ale oie cw deni eres piel = Proceserbl pens verfnes alii ir, ce devin sscmse (del ance 6 pet lacie erect ma ite tp tun nce (lecte in abort = ipo de america. Proves de weer «mati ereall de fund (de Anes an, a termi > Severe pet fear inden pat, dimers ale dene eae $i 5 vor compara cv dimensiuile in pole a exzl dept statelor,gdisile_ ete ingrast joceerea ecutiii copula Fane Tae de effect ote corectri, necese adc aii la parame normal Procesvertl penn verfearen alti Ieriler ce; devin ascane ode anes 6) care v soins mdi inoue fa de poet Provera de feepi cals penta fru defi nit de zl geen ide nex 7) su Proceed cont! a alti csr nf determinant (model Aes 10), 22, UMPLUTURL ) losinte de ncepres tertile de umptar > Severe: corcspendenja sour tremi pe care se oped, cu prevederie oie prin probe de orton, alten meri lnrebuinst, cre tbo cnteore ou el prevzat in poeesit de asin, eatin niet aatre de Inpro, fer de armoleiate pnts cae se ait shor de» 5% fap de componemel sor (probe de boron 1 le tmp secur Incr de wmplaast > Se verifies respects tena de compas previa I pri; realiren gral de compacts preven poe: deteminiile se {oe pe tnt grosimen pemel, cle uaa penny fear sat element petiew 3 3e compacts, col ptt compacta: a2 in i andl de compacta ar diel vor fhe pe supine (ons Norma P 10-86) La terminara errr de ampli ‘erie ell srr exeetae sev fae conform Noma ~ Procesverl everest uel e devin ascnse penn compact len funda pene pent umplee gp scldel) (Medel nena 6 Se vor ane "Bltnele de secre ert I comes” ~ Peeve de cool lel leer i faze etérmnun (act ste ca (mode Anes 10, 23, CONSOLADAREA St IMBUNATATIREA TERENURILOR si fr, “Tetmotila de exec © teeth, ere pt fe eloae dep au eolae de bala, va Fane piel de eet in ci de ein. ceperen Wrst 2) oninte d's cers decline pet material reba baltic eect Be gue (lakers) pen clare > Sever ~ tetoologin de excetea cir, dat esa Cupid toy pramer cesar relist unl bune compet, dak 5-8 ito “ingame alone eric rcincimeweompact acs cone locale doaren gate orespd cu ele preva in tabla de execu. Das or ade matron de ree, ca mares ur adopit cu stun real dio en, eet vor fi avzate de, poison, lear si age event oil test (Dison eye 1 simp exec aero > Severin respects tno de execu: Calnca si corespndena cu inicatite din procet » materialelor (qyovimes conten stration tral ganar 94 sete, cate stati firantea cer olen te) ~especarn adi imei coloaelr (In xz comput Pocesgtle de lc scan insite pe eae de exec (one ‘teal une se vr cone ¢ relate Weeder eft dt cesar veri (ert ‘snl date pin neta de sari item penta Meare expt mile lute tn eal constel unr fet importante 8 de roles de ecu lene eee fect a abraor uri) pind anal yanulomewics su fre deca execute pin on oka recetin crrir, ~ Prosee-verbal deur ascune. pent sie de console a teen de fre (model ane 6), da exe aru: roses ttl econo calai error in fae deterinante del Avex 10) erie grivnd alates eeu tier previate In cite de sein i ~ verifrenamplsamentt confor poi ‘eres compaciriIn odineime prin sondje de pentte sts soni raiometic, ~ btn eet ofc pe paral exec leo, ~ pocesle-vrileinisemite pe tuple de nei ‘rifle bene hain pv estes eilelor 4, STRUCTURA DE REZISTENTA - LUCRARI M-COMRARE, 2) Teste de ncoperea eri > Sevetif [Normativ C 16-84 (das et car inten etd nse Ierri cate neue contin i programa econ lal pe ae de execs ofl, oni aminvilr de etc nu conti yf impulexeuti rset oanares apo curse moll fares element covespndenia eu peevedenie din pret gi incadeen in abseil mie confor noemelor in vigore (Cod de praticd NE 61299 ne, abel X3.1, + Pon eae fz de exert vor etsy groves verbal de eseie aati nei te leg beelca eesti Proce wrl de ecepicalitati (model aes. La terminaren execute Proces-verbl penn verifianes ala! Irlor ge devin ‘ascne (ood anes 6), Contour proceso vera: ‘)aleiite lemenelor ier pene: ») Inceiten eres sementlr cose sguraves etre © dimes intra corer rapt cu cl al eementl 4) pasta Gofijlor in rapt oe clemoncorcorspzataa «posture. 1) Taso de incepere eri de rear = Ate acer esr marie emit): dacment dea fir 9 crest de garage (Verifier cali amt + dimers sete (onforn Cod de pris NEG12-9 se tL) p © wrist prin indie a ie © eek este previsit fe post se vi pret. vrifsnen carscterisiclor mec prin cetaren saci dap ca Ia sabi ences buted ncere) ~ enisca process verbal le reepte cata a cole, scceplares de ct proiecan Fil ehnoagce de bets nal eleneselor sa itr dct ler wlan depp 10 a siete Beet fi previ os de Bio: ores elie orceel de sare. » > Severs: repecarenmonti rmituniorn pois prevt in piet abate ii admis eterna 19) indicate names 19, 91192; ~nloeuiven arturo previa i peoeetise ve fei proses ‘eral de err acu Wr vz de fil rset de ery, de ~ respecte enol! de dre ©) La erminaren mantii armature > Severo 2) mumbral, dlametyl si poslig armitrlor ty diferie sean traneyei le leer rust +) isan dite err, diamer asso od ode Faas ©) langimes porn de bare cre depiese eazpsle sau coe lameaa a Wogobte in element ar erin {) porta inna 9 tng de peter a er ) clita suri maregrea sur 1) muir salieri ie are: orl betni 1) dispantvele de mennere a peste wns 1) mg de asguoe 9 grosiml saul de seopeie ew bon gh 1) pri, mel de Hxare 5 ies esl ngobte: 4) relate contrat nesting pe sud! (line d nee nedtetive) Aide! nese 27) Procerverg! de verifies a calli erler ce devin scans (rede nena 6) sa ica et carl) Proves verbal de contol lai errr ae determinate ~Y dae acest lerre ete pve ipo de como ca fk leemiant (eel oe 10). “Tn procesle-verbale se consemneans ez vriorefecwat in scat fade excerpt =n procesle-varbale eva preci sts adie seen I excouaren © setoranei: “bali dni sitive (pid aleingde examinie in i, ‘SA. BETONARE, 1 Innnt de incepereabetondet > Sever sepa i ehnolice eit bona de cre nei ~ evita poec deena pe timp aos (aca este cz) ‘ncaa belie dls esi ain de C2005 se pun Incr relia se prac dis corpo tana Fx sce de proetnt Renta " acs sunt rete sle peghiodre im vedeea pre tonal pe aiet"(unt aprovicoate sf verte materiel cesar! aexale iment, pte Tle ete) sue In stare de funebmare stile qi dole ecese th conformite cv reverie Fil tenoloie sunt stable gf Insoute formal Wahu in ccen ce pre Ieoloia de exces 1 fit ceponae cli Hci dept mtr (aupacans, “ ‘ale sopra beton tra erie sun stable prophet ce vor adopt pen ominsre btn in ca inten cso eden, = Fide etonare (mode! Ansa 30 Pn beta, facie de leu de preprare pe sn, asin de toa) — bon de eae: ~ ceria de cali stu de gma. In corel bend tmentlor de contrat > Se erie dct elo preyute $94 dpi dura amish de rasp erabiltea btn corespunde ele penis; se espe fecvena de feuae a pele gl elev de probe canfors Col de prasih NEO sont corespunitoare mse lopinte de, enere poz rats, dimen orme core 1 = seaplck conspunrito insu de protec 2 spree bere { Incondc de boa vor contemna (model nex 8 ‘Some de raraprt orespyastone blo ps in pet asl unde a fot sn pes anceps stent btn rote de bet lea tse apt pon rote onl peas evenimenteitvent (erp iar nips de) ieee era a rol = penal ae spraveght Beto {aca tetona se rear a aul per noper, condor pons eur va rete in conden de btone gyri cu pi io cinest ~ cline agregar one btn + Crt ent preciren cli Beton sn proce in Cod de patos NE 012-99 Ane VS gise ees veces ndeplnni conor ele privnd nivel de pefrmant Stool (nace Betoun str romp nei). +n vedeten sigur ali Werilor‘e tid btn arma et hlgnorie fears yl conta peat adoptaren de miso cofeoiate greed din anexa VI din Codl de racic NEOI299 ~ evita tor sau puri in per uml Beton le ul curate doptnen de misrl operative, Ie staf de Deane orstaen impo’ betonu su scondiilr de prepare: tesirea eeailor nore bon: preia ezsten sub Hele ondijlr ce se pun pena aiguares reds sabia # subi clement au conic )Calitates Beton puso Taerare Se spec’ sama de: Jor incre robe erie 2 clase, = conte espe rel rere tn ulti uni gs de phoraoe (Ane V1 dn Cdl de pretct NEO12 99); 4 ile inept rena’ eerie edistcive. ane incre ote dct afte lor aca on pai su pin pect. tein oni emis de abort pocesverbl de roeeie cslisivd SSiat de execuan, ener poeta (mode! nena 7 re se conermenes ena preci cal keonl ‘onl verifies cali in (as dermiant se va itaemi "Paes verbal de io eli ler ize demi” (model ane 10) In cae vf envoca delet spelt de San Cnr SA DECOFRARE! 4) minted espertn dete i > Sever 1 ~ rerstenle In care au ss parle de eansrac vere doa in necro eprctelr de ontel pe fie eonfesont $i pseu conf inl elemento in carn pin incre Tn ipsa tcercsiae xe vorespesaprevederie Col de pmctiod NE 01259, belle 14.1, 142,143 ~ exten proce eecue ls pe timp figures, conform Nermatini C1644 (dst ete cara, yr ral de nie penn bon (ica exgeu urate inp figures, 1) tpl decotei Severe nu esi defect de tanare (glu, zone sears) are pol afecta stbiliates conse doco, Dac se const exisena uner sau ctnotidre; prohire rss a inked re cement ops seofenk + degradaea matrix cote. ©) Dupa deofrarea elementelar de beton ~ Procesvertal de veriicare #aepectle betel dup deans osanare solar enolic de instal (mods nex 9), “+ Acst proses vertal se jnchle fn. temen, de anima 24 or deb écofarea orice pi de consuce ine conduction! punch de es, (ack cet a solicit fi ea, ele bert po +n proces contact reruaee utero vei 2) spec elmentler, sempalindae dace nese zone de stn recrespnztoare (bean esomprimi, seecem, ol, os de betonare: 1) simenraie rector rnoverel ale clement ©) dst dine dere element 4) poi eletenelor vale ot wings, pee) i apo ey cele covespimaiore ia a ivell medi inter ©) port otro 1 posiaarmarifor care urea a Fight slemente ee se ‘erie dea punetle 3 fea pin sons Se ve conta Tn prsessiveral dick sunt respecte prevederie troll 1 Gonsdrmarea chs etn ema de rie in Code de paces NE012.99 ane I. 112 3S. MONTAREA ELEMENTELOK PREFABIRICATE DIN BETON > Seco ~ exis etic de ate peice lo aprons > Se yrs erespodena inte tin de element Hate evisu In poets oman spec fms 9 aimesie rip era a lier pn sudo: tela adore Yr tele Sev vers: Toporiia tpl 2 fspte cto dene 3 yehiclinen seu riz lemenelor dup ca 4: respect angio de exemares S.respecaea dimensiones de mnelizae; 6 veifcnea sure (examinare viz yi CND settle ediecacive). La sete yer ee vx fn soma de proce din Coda de praca Neo1302 cs eemcilelr peice (made Ana 29); ~ Regis prvi no Preeti de api linn cat evr conserna rzule verily peiza ch eae esr exes fazi umoare (od anexa.7) sa (da ene cael) : Proce verbal ott cali tartar eae dterinane Ww (del Anes 10) 16 MONTAREA BLEMENTELOR PREFABRICATE DIN METAL. 1 fine denen error 1 Se fcc epi ener «sans lee Sn ne te dei. ‘Verve cliacesora const in 1 Verifcaen extn extminars at comin documenta street clement i tl are weblewansis de ‘eink per 0 iF ow Heaven Sabana, cSt gh oipoehiel ala rneraleor, paar ya cn de clint odie cap Heaps prvedaile rid de-eieuie 8 Document demise call meboie 98 cuprindscitfiete de ‘ee tur clenentlor dn metal vale, la eare webexite pe Isso popri ste materi wine coresqund prec prserpior thie: Trap ence etna pen cae poi ‘reveden ote Je ears eel nnd ii eat, dck cm sie previzt TH pride “ecu, Speci wala Sonat peer, ~ documents pire ls fcetcre. prin nea consi (er includ rcnittle si consul ince, dbedneceiaen aes Incest preva it de exe a aoe conta a ostena pri egeeteis — ~ cu mae pono ene dit mal ~ Pise serse 7 desente le projet de epee cre au suferit li compl p pew ace ee w x noe odie compel cl) impede apace 9 poesinh, Senet verison! de roe! pens eae 1) Verficsen pra incr i dete 4 ea conScfonil elemenie sin meu (erg vauls prin sree foreigners, aS 8 Inala presi sapaieloe sede alii pots! anisorsive, ecu are sia depo e tempore, cojrcerce deete ang cai: materisor 6 Imbursr pera tome clementle ussite rs ceria de calla, pet seco a fost Meraste de verifie csi subasamleor clement din met ‘unt prea in Nomatnal C5685 Cie XIN. > Acewe vere Se efetune pel cil exit Ia zo 2 -lemeotlor dn metal ny au participa delegate montane Recep clemensr din metal a. fe, sonfom repli ¢ conor stb Normal C150-9,Logen of 10/995, TAS 767/08; Normal a veep i ino Vl pain Reet, ga a wit ‘env Acct tp de lepent espn I Firizor se nace un dost freee — te Sarl de resept cope urinate dtiben 2 ceitewe de enlist pony matraele wilt (ela, xpme d= Sabine: malate dead por sor, mele pera poe teres - tonfmaten cf slementele coespnd pevederlor din price de tecigSTAS T6708, nT din organ de cons pears mame ke de mero: = letine de incisive @ sodilor. sa allor newt Eis ew marcre iene = pics sie 4 seh ale modi consti mets: lor preceior iale de wie ‘Es le prota, ae SSS ver de er acum; _ 1 frcceae veiled edi noite deal srg ae prolate 1 We cv ecb Rin parti leita ena de entre, la primi element din metal pe i eva Ena dha m8 produ fr pal anil anspor a OE ——————e 2 Se efctcaa rceplia I nin a alialr metalic de dio ait, se, loo dati, nome pn sda ete). (oar grab ‘efferent acess va cova in 5) Verifcarea exsene\ si eSimihren'conaiat detumentelor de slestre cli atresia coreipondenfl cu revederle lad Vereen aligp_mateielor onions eu peveeriepretrilor whic sorspuneioae: Ircece_gieste + In cal cnt lpsse conifcnsle de caste emise de unten pric; iui ie Sel ee pa sors Si oil ocd ec, pe te insist iss et ar hci ef so Sin tee de. ts eta teem th nner | 2. Matos incr ii tr mi i mee naa > nce role ree ee ince de ie intense ete ele ‘ene ecert itl) pet oi demote, | (cal isle pe ene ie ec i acompei | sent deen dente Gm nay See esi no ere ia ets | 1) exeruare ine ral de bu ‘cia pos gone pete ft pois mane mel eigen etc wn bovemaeercine 2 cots sie mee ae igaiianeeee | Saree dh sr ene ear pa 4 perry copra metalic are teste ost corespuntoe roi presziilor thee; ©) ponin nplan en nivel al reazemelr i olonor de ancora «remedies deere execant pisos brea elemento in tal, defomate a simpul manpulrior,depocitr sna ransprtt sever (dermal mai ick det abate din STAS 767088 1 Yor inept nural ew dsponitia procul verietrl se poieti ©) insrireasucient 5 nnn conecttehnolope de execute de cst chile care exeet ibn srbur pretensions; 1 existent poritonares core a clemerelrpoviaoi dessin, “ose yrieie dea aes ap, vor eee de conductor ‘ehie a er, ipreae ct elas neil eomparinenel de sont eae de aia 4 1. Documented a nia (ain) cei de alia pers fecare ip de element din meta ate de fii cried alist dea friar pent orante de sable = bul denser proses. veral de receptiea mont de poks roce-veral prvi comport sine uno lameness (doeteste cull) > = sispoci date depois sau benetici, 8 pascal deemed (trap, Ste de poeta ey corde beefcaui-RN.C:~ model Anes 2); = Proce etal de lace scans (pan vrifisen cai pe Sze de exces Pan Cena aie tn dl ~ Processed recep fa primien pe aera elemento. over > Sever fac ise refrioar ectirTuritor de wont 2) ndeplnies tor preedear pre ‘psu nga de 1 relia caine 9 Tere eon pc sii comin x Hite "pm pie eevee, xa de acl Neral S645) Se yor fees inert dete remanent pe pera Gtr de mona, peri verifcre dimensional cali (asele Une ads ler e monte sik dn STAS 778, 6) et nr peri cai tevin seme (condone de sa cae mist sce IV fae de Wer rele agra ip ila mone, cect frites sie proteel nico, seitewes cali iti leet aes nbn pin ti pienso fe). Rasa vest pve a eaten Incr exes pn cs operas comentert in poe vel dei cine ‘condifonezsfeepere pear urna; df 1 vertearen rin pert nedisrsig ealitisudrar cap ln cap ele lg ontr (dc etic In pie vec attingr uraburirde fais sen resus eakzaet iin granu ope ibinilor contrite ‘ert exif’ cetiena de clfcare pera star > Aoteinenite: Procererbl pens verfenea cali lero ce devin ssunse (ode! nese) i care 50 Wo" conser, defen de calate 530 epi abtero adil acd ste cra); ‘rces vert de femedir 5c,ete carl i urna dspoztilor de ster dt de protectant su boreiar(RALC.~medelAnexo 22); ~ buetine de nec bese de OND: ~ Fig enolic de sue (model Ane 2 6) La terminren terior de monte se va ceca verifcaren aii neg de ptr execute pe fz 1 Se or elect verftt serpce) coe var cupinde examina exisenfel confine documented tse alii nue 2) certifi de elite sau bultoe de icerci pen ote piece 5 teil metalic floes la monte, et gi bn even ‘ef onli sa remed! excoute 1 by pole eb de ci cue buletine encore ssrucive ‘ sidrior cap cap a eho execute In mont ese previ roi de exec, bltnele uno vena nett spur rin lspci de utr le poeta pin stele de canal: €) table eu poasona sor autora! care an exert sui de ‘monte (PV. privnd execs sirioe~ model Avena 28 1) en cra ol cancer rentle con feta de echipe specie teste “nschate cu exec: cw conto » Simbinilor de hl wees (Figa tenolgie de sare made ‘ne 26); 2) dipnii de anter lepriectantl si teneganui date pe paca! mont refrtle evento expentze ice fo cae a Fost sous srutura metic rocesle vera incelate de erate se contin consti proccess de recep verified consol Cie ai coke wnt me Sc pee an a tty -controalele efectunte de proiectant, beneficiar sau organele de control —a i tent wee SS a pe ea ok | -moditictrie si complciail intérvenite pe parcursul montiri, insoyte ‘= src ae bos kee ens tee eer rs eel Doren doc san er ‘Stet de mono oe mk ne a ‘se ing truth sures caves et cpu price de 5) olujonares RNC (acs et ar) * bad Atle in ais In Irie de ota uncle spc in STA, 610.88 > Vere clas termine fz de ler de monte v8 fn de condutorl thi ler de deegstat ompatimenl de i tebe tn * 1. freuen cre cet sel devin seus se vo nor pocese- ‘ene peu verienten eli crbr ce devi uns tol ‘Aven 6) su P.V de cont lei lceror it ze detente (osel Anes 10, 1 Inenaselrate oti de ere intoomese "Proce verbo de ina" (od Anes 7) + Fazele stile monte odin cronaogi a aes in tehnolgia de ontare + in procesce vera (1) sou (se vor spelen verifies, Fézattele bjiue in cia Wai eal 16 eminaren eel fire de luca de montare, precum 4 canhizile 2s pve postin Teepe ace tear isi urmioare acre fze respective), mire penis remesierea defer eventual const In curs veri 1) inte de nceperea tert de ziti > Actenecere Proeceverbal de Ire seus pei ers sir in care se species posibilinen inept lorror de rai a0 Dispoie de sani dat de proistant avi de benef 9 am, ~ Documenta firey material lost | fis de anspor pletin de incre pent teil cr vere sane dsc sin punt de vedere a enti (ceases mu corspune eu ca ‘reve in roe ciel de seca. Aremennl en pen roar > Se veri intense " amet exe proiemu de egeage« reo pe i, figures (sca ewe | conf peeved Noratvlu C1688 | 1) pereurel executor > Sever | cise materiale in ramen pues ope e sect rir ik, Whew, etnias elo cope cu papa geal sna elec ii sa cor nt ee nei en ete consents mortar e verifies ear pune desu ie este sor ic sc inser ele petra in ormativel de speci conde de median 2, Cecipondeta er eu, documenta tebe care sat sar 4 sesifcren cli exes sir const din rman 1) veriaren prosmil igre face Ie 2surile eens, Inde pire yz pe ele ir by verieatn gral robe seta 4 size se ice prin eres pen orn dé rie de 1m ities unl pot me Tonge, mis pein, respi pe veil. ‘acd i» extmiaren veld 4! abso seuifomis arte rte ifertelor rot sew prose i in verter gras Fists, veraren se fe cu 0 gl sa rely metic ex grade ‘enieare pet retro fe prin exon vizul co verifictea ei covet dri Tetra coli omit snc de iri se fe einen vis 4 sorere, von soprfler superione ale endure cnn so Hs fc oar nt «epi tc unginca ma mare de 50, veriicarea fee ex apa de nivel «) verifier plans supa renin hil se ce prin spf pe supa alt a ngl chir a un eta demu 2 luge i mica inraiisdie scet espratiasidll su hh prin | mm, 1 verifier vertical supa ga muhilors face eu atm ‘ne isle gre Ua mmc 6 gies oe min. 30m afr eu plumb co i 2) laninen inaines ater suri, desl goto sale linror dine eis se vec pin misarnen dis url si ee et Metin we murs compart nisi din prec. 4. Petra ama ge feic n pa Sten vert 2) daa armaes ide ae fe ip sect preven pie: 1) des, roses rose orzonale. ite egld eo putin ew sama rosie a dus tae pa 4m, 6) dss srl de mona de aeapere amin prepa rst 5: Pen iia Compl eefcmess In plus (i de verre de 3) arms Penn Fis tpi debtor 9) asta poi ston sortie ime sri © dmensile§ntervalee dine slide ai c ‘9 ponionnre cored pe inane rire a anmaurior dine ose ‘rizonae prin care se reaizeazs ieisura gine stlpigori vd, ©) cofrare si betonarenslipertoe. La Gl aia eriror de ihe in pie se vor preci ~ does sterile gi plese neti corespund cele presse in roe stand, ac dient eleanor de comsmutie execute Grespund sor dinproics, ~ due rote de diate 51 waswe sunt bine exccutte In leu = fash a ea vt fete in eum ars ~ doc 0 lst glue sane pon conde ea, sm inci revit in poet, orion lafirion ~ da ulna bing ser dssupa alle de fee = sjezwea sailor recur a size pringiple i secuneaep pi xevuaran conform c planulea inca comielr: ‘alin apace preorders + Penre act vet datié limb su prezemate Avex 2 (confor Nona C565). °° = Proce pon verifies clit Irinlor ee devin sicamse ede! Anexa v6 tert de escent ‘Aces price-eal va sent de execu de benef In acest rocer-vertal evar conrina renasle veri efatie {ncmpol eee lugar de dri (ug 34,5, 6), ©) La termiaranexcatii acrtia e e seit dete: Se fern cla veri cle din inp exe 63.4 5,6) dare acer 1 dina aso 1) vere scrip: ~ seexamineas existent se analizee continua “ cetieutlor de caine pont raters lose; rement eies buen ence (at he era proseie-verble de cre! tcun Fnemie impol seu ered iti poi dejar dated bene, poet nu orgnnle econo (ie ste cara) Solonares RNC dat ene (oar ene), 2) Aa nccmie ~ Proces wea de recep calias (ge anes 7). In acest proces- vera se or conserina veri fete, requinele bint concn es pivie I posbiten conics rior a pope sipunere lor une comii de experi, ‘arcana il prthp exect, prot hea * Dae in lal econo previza rece tir de adie fe termina Se tdmete "races ea ono al alii lr fee termine (model nex 10) ef const dleatl pectoral de Sint in Contre terri, 6 - ‘38, RECEITIA STRUCTURH DE REZISTENTA + Se femal in ey de previ propa, prvnd ono de caliate pe gantier stubiit de proictntimpreunt cu beneficent gf + Seponte reception srctra reise pnt ing consi su pe pre conscience, enton, sr + Pen receptia strstr de rezsen, pe lng, examinaren diets fectnid pe parcunul extcuct de exesutant, benefelar 5} proectan, o¢ fe umatnle vere Decritst ate 2. Evite icon prceslr-verbale de recepi lit vn cafe, amare, aspectil lemetislr dup doe apresiets 4s cline a de parane pew caltten mieilelor cali bean ps eee sein comiotalproceseor vera pen fee deteminent; 4 iste conju certificate de alta in ez in cae bet | fos rt deci ol uit consti 5. Const consent neyo execu eee nei, roles C7.C, stv organ de conta 6. Confira prin procese-rtle a soluntii raoarlr de ecnformia excovil crete # misurer de eed prvie In iferle documents examine: 7. Constnsil din conic de toa; {8 Buletineieprvndcltate boar, 9. Dimensicile de ana cote de nive 10, Dimers difritelr element rapt cu prevederi procul 11. Poi potato rez in pois 12 Pasta relate pe tareags tne contri # element Yeviee_ (ip, cifagre, pee) consndadese event dezaai 15, Tncadareainabaeril admis, confor Codul! de practck NE 017-05 (vex ane 15); . 14. Competes apo de umplere Gap in cal eben: 15, Respect conor Ieee spike impute in pois pivad ‘materiale wiz, compozifia belonulul, grad de impermesbiitae, rad degli; 16. Oe verifear cares onset nests Verte efecnme 1 consatie rmate le resepin src de rersten re comermnezl in proces-ebal, de respi nevis nt beet, ois exe, presiaindse ig cpctarie dash esto de existent ‘Recep ruc de ress pot ee: pail cd vee pete 116° epi ema resent Blot evr de28 le; defini nas veri tote puncte 116 Acopere eemeniorsructui de rien ete ier ear, "eneil, prot, insect) ee adit mama nbaza disor! de sic ui de bene protectant «6 d au TeNCUIELL ; nite de ncepere lacivor de teil = "Proces-vetbal pentru vere cali ler ee devin ascnse® "Proces-vebal de cont! eli clr I face, determine” pei sort pe cree aplie teneias: ~ éecarestele ae Insts material var: ‘pene monarele repartee: seit de diate: = toni de wnipot (ie Gv ner Bebe comctersilo 2 i. + pent xe mate zeit crite de clita, cerned garantie: tuletine de ner Ibortrl unde se rim probe hse “prin sonia). im bce np ve pen i ei voewete eo fe ere cient as acu, + antes sarily care Se execu erie de "on nerd contra alae motel proven io cena “de orn, chistes ci str, + conte de men. o emia tertile de conga! le epnivetelor 6 mortar rbule omni conditional rr a ternen de 8 dere de a crore (confor C5685) Dock emis incercii este sub 75% din marca permis sv nun lenfclaral penta abil da envi pote acspah ~ respect thnloge de execute, ~ wile ipa compesifel mora indian priest; ~ soles srtureesuczasive i grosinil presse ~ apices misurioe de protetieImpotive ye fre, wi in plain inghetri. > Se inloomese pceseserble dé erst nein faze do urs (ode! nex 10) pe taza receipe fae de ies 1. Recep pe faze de lei te fice pe bara urate vert a Secs ronan in part: 5) rezinenj moral numa estar apc groin respective (detente prin sondaje in uma sbi d's dar ce pti etre una la Secae 200) (conform C5685) © adres spor ne sear (ey ccs crea pet. planets super ives much (beat eu bic, © dimen, calisten gi ponte elemenelor decorative gi anexe (rane, ic coe et) bce cx cat. Abate aisles dt fy Nort C85 cea Et F 2 Vesti care se eects I ermioares uel fine de nr se ace fiecarencpere ce putin anal fear 100: (cnfor C $685), chien 3. Se vei (heap pe five de fret dr ore eliav «| Inti deen ~ ees general al ensilir, val (ope tne, rebuie 8 e fora me. presine crit, pot’ escoperie ex mara a rscadaes epiioro eplisa san spt rite, ~ plninte upeeelor teneite, ~ verzalitatea si evizorainea supra, = groinen std toe > sainaren INC (ac este cara). ©) La terminares eri de tenesilt ‘ Recep clint a lerslor de tne = poste ef I eminaren scesor Worcs ln "recep fs trminarea lure” pent biel de investi > Ate ino: Proce veal deep cali (model anes 1) 3 Verifies st ecleg ca eal de I ecepin pe fae de uct dare even de 13 din eovent cestra vein cli esr de ecu sev ef confor Normative C5685) erences : 2 ecw ihe aps Pewee eee cir in en ‘Shige = rl eee i pn tre site ssa cenestetl pen pacer ~ Cnt cae pn me an pe, ~ haan ie a pe itr ~ Donn nt a at a vee at crete di ce na pce ent cn erties > seve en di pin ood cn er mute, i eb sre chr snae nicht el eset tor hace ener + Meta clematis maa = Coe od 1) tn timp excewiet Wcrilor de placje > Sever respecte enol! de exec ~ coresponde lemensor de plaesj ucele previ apo y ~ ularen pus composi mona int pole ses sara aor lementle ramets reser 1 + vericalite i = fsate plosilor pe spot (adres ~ rao lsc ate element le construc su insti [= Pe fine dels verifies teva face ncn plc itera, pet fcr ncn part, ra caal elo exer, ever cae san ej parte refers a umatorle speci 2) recisenja morale ss ptlor de apical de pls) (Getemints pe cubut de 7107 em tara, ite ie ta repacaee moasor pastor pect " 1 puma ge sadn, rca laser gos respective termite rin snd url abit coms, ee putin ‘te uel a Hace 100; ©) adres la spor 9 portal. de poze sale plo 9 mora depo (e csv event cl 8: {8 pants spor i irsea mihi (Scat eu beat calito i poriile elemento decotve cre se © dimers lace tbc re, comiye te.) burl eu bac. Prin dimenie pent tert ip de’ ple at dae to Neem 56-85 anécaX. . + Verifies cai execute pliciclr 4p ic conor Nomatiou (56.85 eit x 1 Ate crite: Proces-vertl de ners ascuse pet deer (mode anna 6) In ere recommen retail verficlr-4 ‘Report de neonforiate N.C. dates cal (made! Ane 22), ©) La terminares error de panic > Recepfia clin a uri de plaje spol ice is teminaren costo ures la recpti atria leer penn obec respec 5 Vere ett ta opin toe de place sun desi cu cir cine ade Use lt en 8 eh de ini VS da even econ, |. Se vee soluponaes RNC. : > Acte noe: = Piectertal depen: ode! aes 7)" Tacheat fate Execitnt Bene Pritt. 443, 2UGRAVELL, VorstroRn, TAPETE 2 ine de nceperen wertrlor de migrivell vopstri tapte ~ Process dees! asumse a spr pelcare se epi caste steer. de, lc, envi, zie, betome, gle, clemene de pli dn emo eu metal lemons de naa: ~ Corea de altar pen materiel flst cares canfrme est corspusitone nomelo espective gl cordpund pata coloriic Fr ~ Aremente nie pen i rods sa prs; Prcesvertel de secenie penn cre desinate 9.16 pte iver sresin et) 90a crr exe alteroar ar pen ovo deine le > Severe: - Conte de radia ~ Dati conform enologlel de xe 1) in tinpol execu acrrr de apevel vopstor, pete Se eri: respecte ehoologt de exes prev nro nies ~ wares retelor compari’ smeseerilor nae in presi ~ elcaea misrior depot impo scr bat ot. pin Vt Isrts prin pou sn ghee sre de pats vapor cu substan cine Pefaze de ere se vei Pentru zagrivel L , ~ coresponder zupiveliayinrione_ gi exerowre co pevederie oie cu dsponil ulterior; pest spraffele muri in ul ep, prec ial aso in calio- vec: ~ nifrmiaten deseo a zugrvelinerione excel, arte sau po de sc, mu dit pte, srt, sprponei ma lp le esenost 2. Aderetanigrieio inroare exteriors a sonst prin eae oot pln 6 pete 3: Recliaritattniatrlr de Separate se wu verifien cu och eee ev un dreptar de langine seer le tbe fe ft sg do © ane uiforma pe 2a unger Pentravpsteri 1. Prin examiarea viral eu Wee tpt vopsirioe, avin se In vedere ute: *) spree vote cu vopsele de le, ema su lau rebui pretne pe tnt supra acl on de culoue gf aclagh aspect ‘acs sav mat, upd cum se peeve in pret seu in meosele sable. Nose admit: rar saver, pt, desrnder cite, bse, eure psurl de het de pelicula Far ) La vopitovile execute pe timp va veri buna atopic pil de yopsen a soprateelr de len ou metalic, bie eivite si slit prealbl se ve contact acer meaie Vie (lr, dace, ctemeane ives) ne pia cu vpn: ©) Nise iit pce de mortar seu zearvei esa de pe 1 Separate dine zugeivel i vapor pe un cela pret, preci cele inte mgriveaa peel tanned fet spapuer ondula. Verifcre einai nitioe desparate sz eo depo ©) Calas tual de Voptorieskeui pe piece cain sewn rien In acl modo a esa er de vps ” a al | Verifioe cali lucie de iaptre fice mara upc inp de 14 ste temperature srl In camera respect Fst stabi a oa +18" Car uit reli ser 060%. 2 Se wa conrla dick 8 Fret ielopla de exec privnd pregites# amorsares sprafflor pire Mi de ner Hoan sta sa oul stn peste cae a Fat pal." 3. Tape ple retuie ctepundt mall india pols sou cumeaele probate de beef 4. Lites peter webu relat uifom pe nea supra a ect fal de pera in 8 Gite parn mendes, unr utes regular speifice, cruzele de propre necoesgnsioae © aul super. 5. Verizainien gor de tspet se verifed ful cx plumb eadmifnd-seabtete a verti + eres une ane de ery verifies ete cel pin ft na este nese patna care 100. © La terminarenInrSitar de zuprvel vopitor tet pote ace recep calistnd consemnind-se in poceal vera de recep caltaive renal verfeior ela pe Formula peta procesu-verhl de esp cafintn ete dato ane. Lacie deme, vps, pte ep eens "ree a termina srl apie de vest, eects cles eit nosed a pot. dr uo sven de iS da even aces 8 44-TAMPLARIE 51 DULGHERIE 1) Tanne de ncepere aer > Sewers extent! comfeual crifexelor de caltte pent, imple gate confer sos pe sande, corespondeni cu prevederile dn piety pesrpile tei de odus ¢ rode ata coneconat ost pen, seca terior ©) intimpuexecttrit cree de imple! dlghere sever ~ elite picslor crs pu a oper orespnden dee pret eile de Cx itp ce se pane in oper; ~ ssamblaen elementlor componente confor inicio dia poet, ~ exten cle accesrior de ringer, maneme ete: xs plselorauiiare (cima, pa de wb) a ees psa fndepeaenapelr de lai ©) La terminarealucrfior de timp dulgherie 1. Se pote cin recoil ee pe fae Ipenry Necare rowan np, nett cade hele “Proceed epi clave faze de uci (mode ano. % asset rose calves veri ~ corespandena cu preveerite din pos caliten ier executes inca, To abwele adobe proven Normative C56-85, Call XV etujonrea RNC. (dash entca, 1 Verfiearen tcior de temple sh dps In secptia a termina lc p bist ~ se a fce de etre coisa de ee: 1) examiares extn icon proceslo-verinie de rsepe cali e fe de errs exminares diet rior execute pin sone te dus a Scare onan — 5 eferitare aYate element carter 58 prevedesile Nommtval C5645, Chie XV; «) se ve aven In vedere tn spsial ea in respects prevedrior tebice de ene, Iurven de imple sav dughese ot Indeplincse perfect uneionsre ear Fs previa In err 45, PARDOSEL 12 mite de neeperea crt de pardoselt = Process Hurt ascunge pears spor pe cre se aye pandas Procesvetal de rece pen tate ele de conse au intl or exer tron ar putea ders pares; ~ Conia pnts mater seirctt prefibricaee ‘are inn component ped Abert ohne petra prods proce ~ Documents de masport (bony 2) pene etoanee gi moral rovente de la ste ental, din cic 58 rere cx prciie carne fiice, mesance i decompose 28 Se verifies = Condit e mei, yr pct cate i mi i i ia ta pe de calitate care se efectucazd sunt: = = een orp pi a ~ nasi a - neo ne tt “sae a * Modul de fee a abstr vert pind de fdas, ara here innit tN 36 * Bite testo de panes oper pen iateraele Poincare prescient ce, ” T Procter pei wires cali Iroc devin scone ent parole din it iii ear pen sm sta se nope acess) (nose! anexa 6). ©) La ermlnare acririor de pardoselh |. Cid recepin cain a itor urs fected pe faze hci > Se vei ~ evisena si coninul‘cifincor de Sale pers materiale, senifeveat§ peti g agremenclor eis, ~ existent conn procesorvrle'de Were micas (ade este espns = sluonges RNC ac ste acl) > Se eferuca aecleai verifier en i cee presere penn prcaral eto ~ veiicile de aspect vor efetua ncipere cu impere pena ‘esi ce comport srr sa deste vor fet sondje a lecvei i in nose pretrial pena veri pe parc: in can exten ta aletien parosei a unor Torr assins, fiesveninsondilt ve fi eS di accen pes penn pat Setnaomcite ~ Proce etal dé ecepp calai’pe fn (modl axa 7) ca se 1. Ced eco caiatin uerrer de pardose se efcuez a eepin ta termiarea cir pe bic, se or fet ~ examina eon dosurentlr eben pe arcu rir 5 efi de or 1 pene aspet, cel pu Ia 1S din Tp, dar minima © ericar a ear 200. penta cele ce comport mdsurtr x detour, verifies Grete se vor efecu cu fevers minima de 1M die ceen resis peer inher felor de ret ‘Recep neritlor de pardesel anticorosive 1, Recepia Turion Se va fae pe miss eect fin sat component al struct! de pada, coaitiile fica fnd’Siemnate in rocesevertale pete cre aces Nu se va Incepe executes unl sou Seat component al sit de purdoseal edt noma dps remederes deel conse eal nei, 2. La snl de bton de east al pardettior ee Yor veri: laa ‘etomuu”gotinea, amen ~ confirm indicator din poet asec ‘tana cae tbl he compat, fe gor su serene cota de nv a _spfeelorbetooals 5. betel deepal de pa sews in timp execpt eles betonls amd de impermesbiizare, pe ba de analne de Ibortor; se ‘ui su cx, rege ols pe supra bona. 4 Trane de 6 ese In exeutres strate din Beton epoxide, bean posite cv dacs de adr’ protec ancora ue se va verifce mites betel de rerio respetv a etna de eplzre depth ¥ 5 Verifcare alti trl de poet (ti, materiale de pone, reste, sailed amore, pale ancrsive, materiale epi ssb ‘emt de mas de gcse fice pin emtinares certo de cali In card bi, merille vor forize sau a un abort despite airiza, ‘Seva verifin elise cee de cltte penny materiel sav a ceremenielor trce pets noi pede prose. 6, Verfiaes eral de Ndoiclal ners, cal miner solebile in srstrt maple, ee va face viz ermine continues poe no ncertri ese vor fet I idole 7 In canst pltcjloranteororve se va proces Ie esis tor lvl a2 oe de porre: I cal dpigiirdefetlor admis de maximum 10 cm syprafih veils se va proceda le Ilo pico su erimiilor eadevate : In timp posi sev ver laeminae este supra de 100 eipectren dencnitor rss adai de ingore laa, conform roles ‘Veriaren se prin mtu 1, La amt de protctie aneorsiva si de uzurt din mase de space pode sv verifies trie pa (in minimum 3 mse fn 10°) ping, v unc do ; Se sor verifi, de ismena, plea spite, pal ie sfanle 1 partosealt, rfpungerlle pentru condcte i cabari electric, postamensle peor, le pc pen ll 9) Parsi nticerosive contin continue se pot do exploaire opt init 15 zile de. trminares execu. In aeast.pvioeds ee gaara 8 ie meni temperate i 20°C i hale care et 10. La recepiacaliv 8. pardowellor antcorsve se. nocmeste ‘Procesulvertal de recep cally. (aodel axe. 7) in care se conernew remltle verifrilor fetunts se eile solafonaren RNC (ae exe az). 4 Verfcwea clit acer lors fete conform Nomatva € 5685 clea x1 46. GEAMURT . » > Se vs ~ exe i coninual eter de eae caresses materiel inte de neeperes teri 2 tape p nin vse agremenleloe hie penta no prods proces, ~ insite cata atari cxepondens or ieee peviute emp execute! rae és + Verifaren calla erie se face de ite conduction thie ue 2) pentru genmurle mona ey ebit obit ea chit mn de lumb se va corola zt dack. cordon do chit peznh rapt, diconit mu grosim! veal act sant porn! esis, dach mu se vid apetle tela saw qo, dat Imbimenbaghcer I ofr exe Bgeexccumt hn general da carl ot manta ore Supapanereageamurilr pe pos oles ede cl pin 25 mm, 1) dot Inne patel dee pe ll grundit a imple de len, respect piu de vopsen iim dep 9 pail in asa chit letinparametick ©) deena coro de cit : ane cerdon deci : tine de fare w geal a timpliria de lern su, fiturile din demi de fe le npliva, metalic se vr contol pin son ‘scoftedu-se cia ln cStevaceeeel st 0 de ust 1,4 ve contol joc die aca il are nu ele o deren 12 am; 1 in cam lumintonrelr se vor contol peel ine apse si dach dimension i poi or corspud ex ele Prine dacs sot in ries 1) ts montres geamuilor de dimensions mart se ya veien dak age excl orc: sjezarne dsani’ elem de soa -veritieara se face prin sande; 1) diapritvele de Gaae «geemirlr arma plan luminaires tnghtle pen tinpliriametalict vor Ste cope elementsle inde; 5) sepafjaeeamuilormoptte ebuc 58 cua irk re de hit ste de pisime vse. ruritor La terminarea lnrilor de montare: > Se efectueth verse fine penn ine tego de uri en pen care rns ope " vote eee Ala tp pe! ne erie. . ; > Selmcenese: sj Peeeevetal de recep alt pe fie dlr (model anexa 7) Verses cals Incr pe obit” cont di Tuer de gee le espn le terminrcn ~ Seine cpt wet ew “elititivdl pe faze de fuer; Zi ~ Sbloonarea RNC (as eu)” {Sami dé het execute rn snd concana exec ‘veri cunt pe acral ees ural (cB, S.1Z0LATH 5. tol nidrotage 1 Inst de inceperen ardor diet ~ eit de eae jn nile sec care inst omponen nair; agement bicep kre paces ~ roeesveral de reepic pri raise lpr pe pane, ‘conform HEM ne 94/1955 ~ cstv de vere cai ner ce devin scunsepenry poral pe cares pili ry > seven: ~ caltea reine” ait 4} codipondn loco preveeste roi: tole nor meri se pate ce dour coda al benefice, proectentliiverfenoa poi, = mint ose “nnn se puaeres In oper pin msi “dmensoilorpeamerie, wide, confomitate cx prvederte din pormele tne In vaste (sandardele de produ), nepwnd ilizate ac preci aber peste cslndmisile; ‘crue neve prescrip tbs per ecu it prev condi pei de planet, forme deracodsi uit te, precum sl monaren in pela noe pies, spose sou a une tr acs weit bplimentre oti acres a comravapri se or fein nine de aspen nee aoa, ~ coi emia. bp Pepareursl excel lnerdiar delat irofuge Sees (oni Nomina €56-8) 1) seal suport sia pose aspera ‘mari 62 2 mm, far lances I fe’ oni Find adit co itis sings Aevelare de =5 ripe © opi verifier de 2m im rie aes exten rst de isa’ dé 2c tine peor gn limpet sapeor (la 4S m dstans. pe ambele dic) peste ,femolelilenol sau wrae; (3 coentre co mortar de ciment aaa ei 15 aleielro de ‘man 10 as ne lene pref do aoperi: 1 poten presibl toto de plisien et fi Baumate poli de nora special: ocr e thee Spe, ce sn adn soe rnc it Beet su pen ice tno ‘ade curb de 10 mm tp 1 respecte rele roederoe de nde pena fcae 10 lepine te nil carn bat defy Tips pe ca tn ae dig ont a ene SI lsd ms en determinarea midi, a 1) pres cnet oe 1) tie de peter ail (7-10 om ton font se eit 10 9 ein ce » dood nimum 7 om ‘dni tines peer om 2 ee soma cx simon a die pes sr spect sax aa Seinceriei ‘Proce: vert pent vertcaea (ote! sesh 6) in ease ye ‘este penta saute suceate Punctele 2} ‘tit tire oe evn ascinse fonsernarezlilevertcvioe Me. Piola (respec, ~ Rios de neconformiane RNC - dct ee case TT ©) La terminares error La verifcaea pe ede esi ~ se veri oeiontres RNC — We vette teevent conus dear iicare tahoe pe Poreursl erect cir, compared poet prescrip fchnce espe able isi ~ se vor feo probe globe dice at 8) veriearea eget ial prin mde ap inp 272 ora acoperigrlr cu pane pS e796 nclsiv. Nivel pet ‘dep ca minima 2m pant cel mi ict 1) In camerte unde inandares va f fect tip de 72 or, rosimen rattle pt va de 3.6 em ©) conirucile supe press ids» apelr stbtcrans dp asigurnea'misutor de conraprsline, se opese pvimentl, asd idols timp de 48 re t-presoea 2)... seul clr probe prin inuniore my se pou feta, Yeriewes se fice vial, mn eienie eventual sone te > Ate noite: emule verifier se cosempect In poces-werble de hc sans (adel anexa 6). Se vor conta, de asomene, sl gefienle conse gi se va tose ‘miata remciares or, Incense un no poesia dolce acu in aes speci postliateareceri execatva urine ctor de ear ‘52, ZOLATITERMICE ~ cxteate de elie pets mater si semiabriclecae it i component lilo, : ~ spremene ele ent no produ posed, ~ proce-verbl de reepie pent, I primiea pe gmt, conform HCM nr 981/1959; ~ proces- vera device alii clo ce devin cue pnrs suport apoio 7a = snlittea msterisor late. s1compondents Jor ca preveetile ‘oie nouies px materiale se pat ac doar su cod eis tt benef, poeta veritas de poi; materiale floste insite de puneres in ope, in masuren imersioitor poms, uml ee, i confor cu proved ‘in nome ‘ence’ vigsare (andardlé de produ) sept tliat da prezin sate peste cele dis: ~ In cui n care pesrpa thet pein eecde ee reve ‘ki pci de pla, Gime de act, mite, pecan + montare Inpro wor plese, pve st a a str de rots encore si ont Vapor, ase vr Splines 6 vorefecti sin de inceper errr de lt: y onde de matin: 1) Pe parcurl exaceie erior > Se veri: 1) emote ce elias in pil ey boss Fe execute i lente neg sm el ie ea sale deca pet 9 wen fame gure ple degen inland ersten arent a materisoe de bazaar, on rosie plicit se sur corey revederir psec dein rosirior t e deminiri 2 s 4) pros gra ot 2) au respect diensiunile,pociile $i formete pune termice rev In poet jn intl sbterior amie use at ae ni trie neprevzae i poi: 1 barercle soni vapor 8 Ge comin gst fie exeoute lemntele de oper demontable aslo unde et ca Se intemete: " proceswerin! de tere agunge (model anexa 6) in care se vor onsemm raise veri fect cat x ch La terminaran error Ye fcc rein cat po fne dlr ned in se vn entina fevers coninutlactlor de veer pe purcusul Ine comparindl cu poet pecritil eiererpecive, Simtel abatrilor dsb; ~ sev verifin,rin sons, coectituines nrepirsoeate pe parce ra sondslr va de cel putin 1/0 din ese presse pen faze ‘remergoar au deeseeure cn)» ~ mentor proestesal de eepicltativt (mal aexa 7 ~ serif soltonrs RNC (ooh es cara. + act rien clit ervlor de fala temice se een I recep trminren acai pe bic: severe existe ceteatlr de aise pei miei “ie verifles exten i feeven poceel-verile de st ecunse Incite pe pers exeeari tl, se efectuaz veri dle puncte adn cadrul vere pe ‘curs execu pin son (maul endo va fe 1/20 din el sods ayers e paca execu), = se vn vera pe obec in onditile de clint inrions proicctate fo totinparle de viet i, co isles, de tlre (ama) sau de onlonae (va func nar rim, dacs ~ parmeiitclinatci ile! (erperatrs uni! ete) orespund ev procul a limitele abstr sil cum st esr tempera intron + 00°C gi pent uiiiaten reat " ineriour = 8; epee i supa intern elemental de ochre in km azo punjilr terms, sora a parame nonin a ‘sera interior exterior 8 corespund var iad in STAS (6720-7, nance de dina lie ~ nu apare conden rept por terme roe iain he ~ eich aces coni ma san reli sem vain In sek ‘rif let ingson num pl de onde, S3.IZOLATH FONICE 2) nsinte cde acepren lero desta fnice = Aatenecemre, |, ~ crest de calm peru materiel i semfabveatele cre ne amp ear; = = spremete ene penn no prise road ” T — prosee-verhal de recopfe_ pentru macile Ia priiren pest canon HEM ar 94109595, ~ posgeveral de veriere = cali error ce devin curse pena sorta pe care se api aie > Severs = caltaten materiel wate # coespondena for cu “prevederie olen inloeaten wor ail ¢ pote ee dor gy aco beneficial, proce al vest de pole: teil fos toninte de punren ta oper prin. mur ‘imensailor gore, uma ee, confor cu prevedere din nomele temic in vignare tandardle de prods) nepali ttle di prexns ater peste cle mise; in ezrin ee presi tip exces oli pevede oni pei pnt, fre de cori, uniiaee rem ponte in peli a nar pies, dsportve ss a unr satu de si micro seu conta vapor, ast veri! spinentre ‘se vorefetat inte de inceperea lide ola onl de media : 1) Pe prcersl executor 2) le exeetrn per aca Seva arms stm secrete epi ride re ele dou tt le pert In fara cer previa poise Pen acest verifier se ntmese Procesevetle pty veri niece devin arcana ode anes 6) ‘ya excites prove tle ev mi rebels in rigde ie dl 5 plane suport prin ilar Beto tum To da Wile naz a abe ls prt abst cc = va vrifcn dock ‘sau oir xe eat contin, dr ote ase i fst copes cv tan ata doe pe contr camera fot agit de materi Pen acest lei se vor Sncheia Pocesveile.Ge In escunse (ode! ner 630, dad es earl, RNC (adel Anes 2), ©) Laie de insala de ap note > Sever: = tet condcele de-sp inglobne a fot Isle in penal peo scr lr fj aes argue odessa depres dae srpungerite prin pee 9h ee pangs ou fst renin pin Imangoane din ya de metal su din marl patie ac rostarile inte nceste mangoane conde a fet ine umplie eu eh Pose sa arterial elaie, ~ decS are ent cicuaia spel(pompe, compere, Naf) fot ajezae pe sap elastic, conform proc sided mu $24 ‘reat png ie care alecee eremaea elas ~ ac ine apegate een de conde sm iat coi eltce mpotiva propaga vibrator, conn roi ~ seluionarea RNC (det et carl 1) La ured venti eves da sapangesi rin peel lense as Fort reinte pri mangoane ‘ice daca sustinreacallrinstali evita a fot aia iret igi cu clement conta, conform psec: ~ dat venice a fot ent pe spot elas conform pois dae nu sau creat pn cig care sree rezemarn elastic: Seluonares RNC r ) La erie de sacensore se va vere eles emi elaie 3 gyeitlr fe speci a oir gsluionarea RNC. ‘Pen ate iri de ila fie cal unr ue ehipament eholoi cpt pede ira se eck ~ reaper matin etal de mons revit noe ~ soluonres RNC (dc et xz La terminnre execu aero de lsat fone Se vei: = vespectr sta prevderiorproiet dete spect x verifinrenp prise pen nto deci de zlare fone arate a pot, ~ prceeverile pein vei ena eile e devia wieuse (ode anexa 6 neat vor conser modi de slui (ack ‘ste al) neji de "Dips de ane dt depron LL INSTALATH ELECTRICE (INSTALATH ELECTRICE LA CONSUMATOR (CU TENSTUNEPANA LA 1 KV) 1) Inaot e ngpere nersor > Severin seis ceil elite pen apart, mate etme ise ime de la frizr su dein benef, ~ bute de emologre; % bei rots = aye tice ‘Veritas serpichconsit din confumates dtr carter de enlie, d ti, dimensional, electri, enone jn erie de cata, bueitedeemolgay, bultinele de prob, echt plu eae ices ait, spare, ele press pret respesth Se vere via ~ prin examine deo str materiale apart. YS veri rin msn ~ Pinson a minimum 1%. din podiensoni. de matrle se ‘misoar meas sins, damety, legis) cu sublet. a tn ott nae eons soot ee tle nie stele ce nse materi ele consi, se vor eft yer! pin Intsrior peu mom de tipoimensunl sable de conductor err 2 Evecutanu err m ponte fice noc Is mati, apate i ‘shipament i ave seri a prolectassa gl verte depot, {Se verifies ital dupa ea i inrumente de mrs deat, ach lure consnetive feta pen ins corepund prevedro apo, Si presripior nie 1 ln tasellese pent insalaia electri vied da lunges wae ees mai sew posi; ~ fost respecte stale mie dé i a ldo aor insta prec pl lemntle de consti ~ 8 fost evi louie near Storie, ar peten Pelli np explsi bd ~ fst expect conde th cre, a ane Foc este inter eset de tase ale ntl elect, ‘Us veal ecb in element de consti, inal eich, soa verfea dec ampasamental execu respect prevedesle peril ince a vigor ©) Sever dace posi pentsinisnen daar) Sphtler, blr, tlle elec coespundeprevederior prec 4) Se Serfcs doch dle ‘dsj, foarte neces! na! olive tv une cab inp! Be Yee a postilor iment 6h cali 1) fe ipl excute erste de asta > Se veined tae coi cable! riburle 3f secaite tp transport aoa de monte iv > Se verifih dacs sunt especie oule preven pic! Pet aplasia de console, ume, postament ge pet sare blur electie, sine: 3 Sona ci nade Sverige eee pat > finn cl (ie cite, pt, bo, leprae). > Te coz instar eletee Tnpobte tn panousi me, ane do tures Seton cof eva wefan spun mmr previ a Toc nbn proc, tburlr don, eligelr pets acre de lamp ts %s up deofa taal unde x eft tmaea (amr able) 5 va vein ack rile naa fost obtuae aa mua etn doe: dae in doe ms pits ante spent dak oa ozlr Sgt ma sch >> Sever solujomtea RNC: 2a terminnrey erpfor > Le inceirn une fae de crt resect In teminare unr porn 4p inslage, cre pot funciona sau se pot prob iadeendent, se efeteat yeep faze de area care paricpsexecutana deep benef > Dick se fichenat erifi cave consou din probe eerie su mecaie aces se fac made re perce alrzt (ries atorzty, ontario calit) in prezenf deep beneficial, > Vere ealii err de naa lcs fede et ‘fevers conform Norm C3645 cet XX > Ate nao 2 | Pens fecare fr de Iori Inoemegte proces verbal de rcepfe caliaivd cae va Fi. sermat de execotntl sir dep ‘beneficial leg! RENEL (aexs 16) = Se vor one pros Wile gi remit pele effete in inp verGeilor del nena 17) 62. INSTALATIDE VENTILARE, CLIMATIZARE SUINCALZIRE CU AER CALD 1) Faint de ncepereaaeror > Se vet: : — cxfctle de calise gi buletnele de ewer, pen, apts, nate si prcfavzniele care vor ita err (vetinare, mje ire dea, separa de pat bade Ista ri, camer de iio, parte de condone, * — sgremente ei pe ride proce a > Lavenateare sever eres uitoorele ~ eit ceria ena traci ane, ‘enlace prevents i ios he!’ i edi ey perio! de “+ eonsrucasrerisent fs semen pails abraiv ba sertcare rent n priest vehicula arc suspen sole: : ~ const dn materiale rezisete usin materi tj nota san cororive a yenlatonteleprevizte in priet a era tn mit \/ La apart de mar gota 9 verifies esta sega ules de verified nites metrolgiesrespestiva yn spt exceat uror > Se vrifot inal toate mail, opus si maya pesto a se ens even essent unc deel crs crs tic calla 2S uit excel ail de Ventre contri poeta tie tt Pe pea “urmatoarele operail: "= ~ en st cote 1 Seen get = Solos nt = atrbeea ~ ste ec ‘ ‘cate et cn pt ma ‘enietul XVI, Boek ~ svi ore RC a oe, 1 Ace fccmie > pen ote ae devin cn E25 Ilocnes "Proese-verble soc ascanse (mode nen 6) ©) La terminares ertor |S efecucrsverifces cai excel chien che ae de et pete : nc primi cap fone ‘Pot probs independent, ate a 2. erik naaiiar eile lr = sep pct i pei i ne ~ ewcyrdon dors pems ny ~ alitates execuyiel; iii ‘cei npr, = Sgt eect ei pe ~ soni ecesare pentru prices insilaie — “bil ee ees ce! en indents pl anaes see ‘deforma, coroziune, croziune ete, mee nt * Tr condi neces in vedere asiprie msuir de ein seit India a ooet im NRPM: ive de zgoot l elemento eu plese mobile 2. Aste inom ‘rosea de rece atv (cel anexa 7) sna de excutan side delegul bereft 4. Lace a terminare ura pe obit, 4) Se efter yearn sexpc urmstorelr documenta poi deft, complet, tate moder node oes i jutiicrea acetre(Bspozih i eve le prietantae, ote de coment = cence de aia labore neeprndesile prods: proceseleveriale nied” renal verifies Ie -aceeosverbnle nce pil verifier a reepincaltat. 1 Se efcacazn verte Fudd ine eine fener 8 eect ice, apart eu prevedere projet ale prescription tenis, corti epi onder eae nu exist Prooese-erae econ ‘calor ner rile ea eu size wr veri pe fs ) Se vor fet urmitonele probe pve ~ vesieres efeaaiglool a inal, ~ verfetea misrilrpentro sigur dubia, ~ vsfcren maior pivind teen sect si 2 pa conte Ince ‘6AINSTALATH DR GAZE 1) lite de ncepees teri > Se yeritik: essen 9 conn, cerealor de calle penru spat, nner prefabicaeprimit ester ~ auemente ene pein no prod prsedee ~ buleiedeomologare pent ehipsmenc, ~ 5¢ vor fect ok Get pf taal inure aca sunt ‘revit in poe de execu sa cin eeonsiders ace (e, robe de etait a rita ~ i can in cre material ular pose cries de ures va ‘eteina glint ses de cite un aboard spelt cre 3 set ndeplnese cli prez pois. > Severo sel condctlor previ pric! veri sepectarea !plasamentelr Ga distant minine obligor ne elementl instlaitr de element de conse ale aor instal, » > Sever daca fund, ffl. preva, preci glue ecetre a font execute Ih bun’ condi din puncte vedere al cali, dimensuior posite. 1 fn timp execu rile > Se vor cfesun dtale exceuinal wear de dled ‘cerndri debi a gator, wnlioarle verte Siracerstie de sual a Yio si concrdana compocie! ‘terial de apr (toe, simi d ud) cul li, conform procedeusancogat, modu de execuare a sida reine contoured sila (exisensbuleiaeor CNDY, tp aot temlola de pare (grata deere 0 tv janes oper, tempera a cir ype aerial ean, oni, ifr, adren onsite sal de poet eee, sine de capaci de clectizlare (Gntl 61 peta tnrodccea conde nan respect ela iectarea de cet, penta ‘eondice moi a in, acoperi ttl supra cu pam — coreipenderia iterccfilr c ake role eiitare subtrae, oo normative in vigor; reverie pric = ds fn ees indi, nstl: ‘> Seer calito cn biture 1 np ile nse ozs nose dite ~ centiniin iris : since = sees in de oben candace 9a ape ~ carers de elesoiisre 4) coors sande n sr spec 2 pt open Ho ie de bina poi! sifoemites swesimes + ern a ose de nar, 1 uptime defn ena ~ centiten ‘ > coast de lesa + Calten sean pote e ve consider crespunetome dacs sisfeve umole con ~ ili se contin, ir nivel rapt, ~ supa, ice hie eplt, crea I em penta eral sare espe 2em pen Injures de roti: ~ srovinen surat eu un dsportv de misurs pete exter, sta ifr nn ua pont fat de prosines nominal, cu a mt de: ~ 2am pen ina faints = 15mm pen oli rit 1 mm pees zl noma ~ capcinea medi de cleczlare: ~ misma 1.900 - 20.000 > Aate cite: ~ Prosteversl penru veiewes cals rir ce devin escunse (ode ance 6) sna de exes dlgatl eee; RNC duet carl (model Anena 22. «La terminaren merrier ‘> La terinaen nor port in naa, care po onsioa sa se pet rok independent frei vericares pe fine de et. > ncaa vrei p fae else fete: “a Were spc armatoneloy documenta: 2 rome is pn rode su poet fo ~ cere de cali pesr materiel iia ~ bul de omologare pon echipaments; — proces ver de er arcane, ~ Procesiyerbal de pote (pnt incre de eunitewarmatror pleselr de lett. e 1 Vere diet ese cece sso utara aes de uct . = conducts exec; . = sai pour ele: ‘ntl interim, . Acct eis coer confer Nowa C565 cul XIX, 2) Act ioc + ta tecepa aa uci de inna faze oot ~ Proces eb dere tic (del are 8). ‘elegtal eampurtimenl de a cp pists ecu re onlin al ati dn pare rior wis delegate, + Se veri slionares RNC. (64, INSTALATH SANTTARE, (NSTALATII DE ALIMENTARE CU APA SICANALIZARE IN CLADIRI inte de nceperea cron ° > Se verifies ~ cetietle de’ alate’ pin fille fate eespondenn ‘catrstir acess c ele previa in poect. ~ ceil de cae pent’ prefibriuele de ini sontae si respon acer roi: ~ aprementeenice penn re plod ~ taseu! tondtelr 4 aplasia! sprilr, cielo sear, smaurilor conform poet, ~ buletne de omologare pent tla i echipament, > Condit! wei ler a veri ac hailed gi ile n elements de constructs a fst ene tn bane coi din pant veda cli dimensiair 5 poi. 1 Pe pacursulexeatiiluertior ‘> Se va verificn dich materiacic,apartele gi prefabresele mu au sufrit leo i carl depos maniple. > Inotcxzrile care preseripile bree previ evr efctan probe recep amr ex pate de eagle armatr). > Veit de cline Irie de fsa site i cna se Vor eft deee conductor thea eri contort thi di ext comparing de contol ibn l ell in inrprindere de exci. ¥ entra Inrslecae devin sian ke vor into precese vette de _/Caegrile dental sitar ce evr st 1) Condit oben exterior de ap 1 Conde sbree exterioe de canal: 1) Condste inevoae de aph rece, clét si pent combueren incendie, . {Conds inteiare caine a apelr menses pave; «) Moniarsebiztlor snr acer beetle anita £ Montares dveilor apate pentru prepara hcl ape ee (ezzane debe de resins deer rf) 1) Monts stator de pompae 2 celor de prearre a aps le mente aor para sniae: i) Lacie de lat vost, «Vero e webieefestne pen aces eatepri de Wr su ezntt in Normal C36-85 cael XXVI ‘se wis teditarscoei'n mb cine cute ante de tehnlopia de exces pe, lee. = procese-vetbale pen verifier cali error ce devin ascuse ‘ede anexa 6) seat e execu elgatal beri ppeeseverble de eft a incre (pe conan, potun! saa tropsone sense) (mal ane 19) "apr de aeconfomiae (sc este nal (model Anexa 2), Ine care 8 erin hidascd de sexiness etnglte (ene cinduce brane exon dew, ~ vein tanga penn Const exon de enn); ~ teen de cag Inpresioe sree (pnt conduct nto esp ees eal ~ incre defnctionare (pent conde interes teed pre had ~ hee de ini rein cl oduct de op cls) ©) La tebminaren rarer > Lareepi alia instar air din ci elo aiente 2 vor eft mitonse wee °) Verfcares ‘cit parlor, sbisstelor sare Gt materislr itizate prin examinarea conta cerifaelor de caste 1) Verfcwes corespondiel ture prevedele in pet sande i she resvpiofcale. Aco verify eva elect ee - ~ examine proestlor-verbale de verifcre acalii acti ce devin ascunse emit pe eater ari, ~ eaminars viz, rin cosa lfc sondl; 5) hie aspect i alii herr ce va fees penta i vii imi, 8 nd, 1 Vesowes condo de ein, nen v3 sone Intl fas in = contatres evens Tpcerlo-vetle de efctue a Incr" pe colane sau tescon ae insti, 106 “ conuare eben "Procetalabetal dvi naa ‘a ansanbl fiche de dept bevecar,lproectant execu > Se inwemegte "Proce-veral de recep cast (model anexs 7) sma de kent, poeta, exces © 5 Sever stitorart NC: (65: INSTALATH DE INCALZIRE A CLADIRILOR 2) alte de ieeperen terior > Se esis: ~ cere de calite pens apt, materle si preface ii pe ame, ~ agremente tec pen noi prods sn rocede: ~ bul de amologae penta ecipamens —daen este cual, ava FSCTR pentru exeeutant (in situa incre se false espe ab presune) ‘fs en ce tes tanice peice pre vr eft probe diss sani (ex. robe de tani In arm’) rn + Dupiasambleea pe one ot rate nessa) azaneor 1b ab Goo opt la, « chimbtoor de Sl cu sew Prt ae, & tecnico, emporio apaaelo de cake care fnclonezl su presi, ‘testa se or sapane unl pobe ee, ian leper a innate Se iain rceevernle de vee cata in rn ect probe 1 CandueKorl thie crit tbl. verfce deck finda, safe previeut peso sail neeens et eect a hoe con PANE de vedere alti, dimeasinie porter In np execue crlor ¥ ‘Iouine Ge momare, tote materiel opeaile si plste vor ‘vamlane, Indu se msi de curtre & eveaillor mardi, eeitiri de materiale su wu Pe parc execu! luersor de isla de tnt se verifict cweipondeniaexccuel cu pevedeile procul si ale prexiilorkinice frente in eco privet mplacanen ~ easel comactriticls “ = diese Pes difeiele pit le intalae (armen gb aipotive de ‘euan, insti de tment cu exible arr i evs» pnelr ‘ear elle de distrib l element ferent lr colonel, letra copie incre, compari de nde), 5 Pen lute care se Ingospl sau se asc in tinal exci Ins de cote se, va vera cain execu conform Norma [5685 eit XXII gf vor noe ~ Prosese-verbale de luc ascute (el anexa 6) terme de cave conductor ehnic al eri de etre delegatal compartimentul de anol ten l eli din inteprindre de exci: Report de neconormiate— RNC - dct ee cazal (del Aneta 2) 108 La terminaren ertior "cil ins de nae cena vor verifiet probate pe in nse, ine de nave center conse, i urmttonele car 3) La Tnceire” anor fine de Tui saw sinc end program Wein mpune seas: ) Dip scutes nor pei de lie cre se pot probe sa incon independent: ©) Digi eects prjler eins’ cre se monica i case eva, cin rt a le om cre gabon in emeniléeonscel Inne de Weide sa tglbaen Tori ~ Prosser de recep calla pe fs de rr (model anena 7 ~ Procesevertle de probe (nade! anexe 19. _, © Se vetfe selonaes RNC. 1 Neieite efoto aes capt sence Isr de naa Ae ner sun prezent fa Normatv C56-85 ait XV 2 Recep eminaen urination dene cent cone > Verifaren sip miter document 4) plete deine iste de" menial jute co toate odie infoduse 1 mone jase alert olen non de comand su avi beef; Dy cerifease, de calist elbente de inteprindrle. produto ‘ivndincerere aes rezse a prestne a eazsco, schimbttowrclor de edu cu mu fr acme prosim gi aor _ecpientesub resin, leis via ISCIR pent cet, ©) cerifictl decal apart fost bet de producto, 4) Precetlevetale ca veiesle fete, ta cranele, parle ses sept camber ©) Procele-verbsle comaged rentiale ceetor aspea slemenclor densi ingot consi (condyle mplase ‘in perdorel, coloane i legturi lg corpurile de ineace amplasie in pee sau sub parol; : ; ‘9, Proceslewtile de In probele de researc 9 alate Insti sale peri repel a nse, 2) ale Procese-vergle eit gu pil veep fe deri, 1) rset de neonate schema instal 1) cerinentle de caliate ale aor apante gi mute, prcum § Proceed veces suarir, I eee beni in ail nd oll cere condi ik speciale > Voiiaren fsck const dino examinre geneala execu uel thrice afrente contondise prin son hill ee nib exis Proceeveral de consiatare a calli lr eer, ole cae wu eat obec or eres pe fae, a Sa wien idence ror, condi de ape 9 calle & recat, prec snide fncionae > Se secur probe de eect neal pnts veri dock {naa realizes nes grad denis revit n prot. > Se ioemest Poceweron de receptie eat (Imbel anexa 7) sera de cian pol Bently elgna ISR (dsc x cz. {VINVELITORISUTINICHIGERIE 1 Tosinte de nceperes erator Se yrfe: 1. Supra iver Proces-vertl do recep yericre suport trminra fae ter ince spre por Se mcr rin sons” cementle gsomgte al centia(pate, plage, rnin, ‘lx inte axe) lame courier enone su combusiile ale suporala care sly fe minima 10cm. [Abele sdmisble pop lemenisi geomcrice srt cle precizte i Nomi C5685 sie XVI (an acl ca pen invelio) Coline rater care rena poe ope prin “examina exktene contin cerned clint cae Je “nasa primiea pg amet = examinge viata spec formar xraterisie: Seoren pment thrice pet nl produ proces. 1) mpl exeui! eri de fave! >So vr! ~ concordant execu revedeile gi dee: ein rode de vere (at nveldoni, pane, acre rnd, el, zone, sponge — verifearen cali lueriter'de Invite ei it tpu ese 1 att is Nermatl 68 cael XV ( exist coestiine Nerior de icbigrefrent netee, oorm detail in pois gentler de deli ip, speci: feral, dolile, pel, inbricimitencopulor, stunger peta ‘ela, joker burlane ce; mn ~ verifies cat Terr’ de nei sa feta cantorm ‘pevederr Noms C5685 cil XVI > Seva inom, act ee cau RNC (model Anexa 22) (La terminarea eri de felior Se poate efcun recep callatvd x Were vette pe fice eterna sti cal “ecepilateminn lirica obec "In cau in cre recep alive denver! se efecteaa fie de eri ermine: 2) ekimineara existent confit ceifeaelor de ai ‘tral. extra agrementelr ele, 1s va enaine diet caine cre piv eaturoe ‘lementelor consi ale nel conerm Normal C56. 85). Se vn arma i pclae veto indepen ine Ae lndeplrare' apelarplvile, pric conic respective de tadete aap, la Va plone au la aaj Veco Ln ‘eximibre nelle ede anit ea aca presi Inerspti pin care vada dit exterior ©) Se nome ces verbal de een alia (de nena 7) care se cobtemneaza rule vetlel 4) Se yer solaonares RNC. 1. In ext incre weep cata uri de elo efectearh ‘a ermiren lc inrepll obit comin de recap ever. *).examinaea existent, i comin) ceisler de cali a rmateriaelor, s agrementclor tence si a. possclor-erele de _eoup alata pe fz de ti, ) examinares direct ler exec rn sone pn ete ‘wel de fcare ronson) eu refrite I ost clement onsrctive seven confrm, prevederilr ‘Neca 56-85 ciel xvu, 16988 1994 7899 Neos care Pro v0 r2o99 ‘Bibiograti eae sma acre ce re ~ Norma pntrspeetate 9 efeitars istlaior {tara cole penta radare armiurior de fl tas T Cad de peach ponte ecules terior dn elon, bton Srmat beton precomprinat ~ ovina tr aie Constructs ~ Normatyprivn procure gl exteuaresconstruir fandate pe plonngur seb lume: os Normaty petra proicare gt execulareainstalalor ~ Soceecocu cei p00. P ~ Normaty pers prvectaréa i execiare lstlailr tebe initare elope fet di PVC = Normatvpentrapictarea execute contr de at Sleamaizare tet in abu de btn precomprinat Setar ptr prolectaren si executarea intattioe de U3 6. RECEPTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTH 2 Recep corti o coimponnt stella in contr ste stil prin care Inver delist set prin Ineo su fee ezeve 8 acess pote ain Flin Prin acl de epi se cetien ‘apa exceutanl(anropeenrs) sn idelnt oblige in cafornae og vale, bvedeile coat, «dimen de execu precum, sn relemenseor tei epiaile 2 Investor este persona ics mjd care pce conta de ‘execute de her de conse, sree nein li pels crane, >, Arttereorl este partes sonctnt cre relizcars srr say ‘eprezentail legal a acetic Isr et ean print asacien, > Recep erclor de consti de orc catego instal aeente ces relies dou ete * 4. rece termine cro, 2 recent all a expe prone de gran. > Recep las de consi se organs er invstoc 6.1, RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR > Anuprenort bu tcomunice ined terindi irr lucie previrte tn const, prntan document srs ¢ ell emir ese sonia de livestio > Aneprenorl pred lesion ines care test caliien ‘uct execute, neces Intell Cir tenie a coset pin proces eral de rear pei Vv > et nme oi ee emi pee sce ae enn ire wi arg SCout pent slr — Sf ee ei i) > Comin de eco examine ayes eer n anand consi pres levi nap exceed nile omPeenE anaes fe , eet vil contac =n dco contin ae once a ilor in. conformitate cur prevederile eontractuly,# 1 exesaren lure coment dcumerayiel de exec ga zeglementailr specie tor esengial confom ei «retro de prezentre incite proetant co pve a nod nce fo executes Tovestioal va umf ea acest de poecare i 1 trina fturot Gilor evant In coral thet vt ancepeno in documenta ro Ie cont ocuenile er ta etnies opin Tn cont iat perenne ws eee co eo ene cn ec ae ‘comisia ya consermna observapile $i 1s a co casas eae char tpcl etl eee pee NATE tone a omc de ae of hewn ree msn me pier us ca iit mit sn 9 ede i i le car cnet Se et ot aces ens lucrarii conform destinatici sale, a > Cini ind team ci 7 : ps serine to so aa shes ptr ieee pe tte ei vl acs ete ear fae ae een cn wt es ‘5 nod ja ais poe eae cree ievoie de Incerclri de orice fel pent le claifies. . > Gomisa de reepi recomandi tespngeesrcefel dace cons i cae pot intra care pin ature pedi Stone esti e ere es llr cli cr nce np epi, oc te nea mae pn ce mie ei ee eee (62: RECEPTTA FINALA > Rep ft ee sonore etn eto mo 5 nt ‘lcs ee Peon pee a pts > La recep ols pas : cone ~ som cpeai einestor prc teres imi tne a i dl, a 2) Proce ele dep tenes ci Ne Ty 1) Flea cro creep emir hero ©) Refetlnvestoai vind compote consi stall arene explore pe eid de gars, se serene remedies fo. ‘> cComisa de espe pont cere In xs fore ie juste ka ‘xxl pail wor vc, fetta de incre expt La termiaren seceptiel comisa i va conser obsenaile 6 coveluile in proces verbal de recep fia pe cre 9 nana in termen de 3 “he tertoar investi imrewn ca reeomandarea de adie, cu su fd bec eet rau sau repingre [> fs cal in ee coms resound admires cu bin, asaes| au rempngeea rece, et v2 webu sf propunt sur pen inate reregllorsmlate ‘Comisa tecomandl espingere recep gle tn earl Io ce 56 respect wn sas a ult in erin een previ le. > Luar lvl rset nal ost respinsh vn ps in stare de onscreen i pe cell invertor ir ili eit Trvesionl se va plea indrepi pera recuprrespagbclorimpotive face impli in exeouarenconsnefl, vnov 6 vie const ‘ceaa epi ei pentanefunconare constucilor sn instar. ‘> Investor htt antes recep pe Yam ecmanri some cep Fiat noth exsetntelorres sa In entangle dee primiepopunerier come din procssul verbal reset Foat ‘> Formula pe cei el ee retain Anes 12 Ane 13 Bibliogrtie = HG. nr. 2791984 (40. nr aeEam990 Regulate eceptie a nerve deen traci neath 7. ANEXE, Sistem informatic pent elaborareseerte stelor pote itt, programas, urmatirea yi decontaresherirlr de constr "ont inanate de stat su dinate arse CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI din Parle cotactante Tite orate courectin cnet 3a A oa 3 ai a finn a ; Bwotm - oan da ‘eo pn co ee Fy eevecntal se obi st execu, 3 aliens i $8 intetina sani ys confit blige sbunate rn prezeru ‘onact "32. Achiitoa se obligh #8 paeass eeeutmnl pel ‘ni penta exe, raises renee. i ee ; 23, = Pref conv penru ndepnivs ‘conmoctul, pl cxcetanaeide etre achiitor conform gral de pai exe de Talis d eae T.V Boones meh ‘3. Doras contract 7 SPNTesceuanna se “oligh exec sh st” Gnalizere —“ i entice roid ga cum este previzut in_grafcal de execu, in deeus de © ea dt tn vigoare @ entail ee ei = 8) contract actul jutidic care reprezinta Neral pa a een -execulant de lucrari in calitate de executant; | non seca ree comet ‘prefulplatibil executantui de cXtre-achi ‘contractului pentrs: indeplinirea integrald gi cores x poke] obligatilor sale asumate prin contrac Majo iE 4) standorde - standardele, reglementicile tehnice suu altel revaizute tn Caietul de sarcini si in propunerea teh —— ‘alse na een x sellers, oem ed ci re mire Seca a ene ste spectiv, indeplinires contrattului; sunt considerate aseme af rule ¢# urmare 0 unei carantine, embargou, énumerar ceed ‘hind, Cena Nsw coca tpt soe Scenes ater ‘5. Aplicnbitate sone Sit neal i in vig contin pane je, aja cum Sa convent Ie pet TL le dats de ‘me i avg sag 6,Dacumentl contract f 61, — Naha $f volun Iueriior peach # eel ror sat. pecs, ane I 162.~ Docurcieleprezenalcomrac sunt ‘ace ainsi, cd exes . 2) gafie de exec ©) propunees thre peopuere anc Shean desu | mes aac ale anexe conc. (@) Execute ob fore de-mne rate, fhret, fe dona provios {Risura in care necesae asi eestor feo pote deduce in mod fezoabi dn conc. Pome dunn me obliga de 8 noicn prom actor despre tone coil omit, vice sau ele aserenes descoperte del eds Cait sarin po dara Indephnirit one soa Excentantal re-sblgns de 8 preznia.aciztonla 5 prot, ane de ncpeen ence rs gaia de nesear or eco ver, n odnes enolic de ence Ta (i) Exeutnl ete pe deplinresponsail per conform ‘itcana 4 igeemps turer opesimilor exert pester, pecum ¢ avn proces de exci wile, 6 Tspectarea prevetenior #1 plement leg evi eaten in eonsra en example, din_docuventatiapredaih de ct achisior excell va rt de gesiain vaere consuls de te aspect de SE GRCetavvct Lucr Pulie, Urtanam gs Amengjrea Teritrash Serre Siac cite persone orzate de ahi, la cereen acest was eect uve rlsponetor penta project gi cite de src coe nu au fos somite deel. Dac tosh conactal pewede sti © pane. herinilor permanente sh fe proiccath de, cre PA eal ef pe deplinesponsabl pentru aces parte a err vty Euccaantl se obligea de & pane la deporte echt emilee Invanexcle ia contact, esetle de masurtor (ermttenla) ti dupt eaz, In stile convent, dere, case (eat elclelor 1 once alte docuente pe eae cxeutantl rebiest ICintemease san coe sunt cart de hr rea) Excel are bligabin de a respect gl de a excous Gaposiie aber In oe problem menforfé sau nemenyionn 1 Sepori feronre lu hare, fy cal cae execlatul considers cB sree ide schist sunt oxurat sau inopotine, acne ret! aero rie obec In setts, fi ca obictile respective 81 absolve de seria’ cue apo primis cu excep cazul rere ‘restr contain prevederilor eae fa sal cae reaper si exectresdisporilor previa I sin CC Seteming cneulai tn exceule care geereard cos ‘Re menwe aco cost vor acoperie pe chai acintoril rn Socctanet ee respons de tases caret 3 croc fag de repre date de achiror, precum i de fomizaren tsror fen den supraveghe Turi, de easier, “pss, echipamenicle tote celiac see dfitve, carte deg pens onic, ae previa th contacl ‘Shinar stimertcor, diaper resurear ama ‘sere npn esposabilian reapecve. Sane Rese pearl) Sat ce prin execpt nao svn 6 eau it cle ens iene ‘oa pans ee Beronelor, proper publice saw altos coon 8 ai fico genera de meodele sled here '2:7- Execitnul exe respensbi lucie, meio repeats we eon Fnac 2 Sabra vero: sou ee Se ay aoe ee ii mes gt 9a slime even Se te ,G) Exscutatul ya despsgubiachictrul. imp recat Ee nn ne Sf eh onto com oe ema pr pounce cee reo ed cat emp wT cs 7-Standarde fea 71--(1) Exaewsnlgranea 8 dat cecepiioeracaenscatts va aves calle declrate deere nest tn tontact va corespunde ‘ealementrilr thrice th vgcare si va fr afew dove care Siminan sno ar aula valores or posibisten do tls, "conform ‘onditilor normale de flosie seu celrspcifiente in conrc, (Q) Laurie In cares foe Incest ealistes probe se consid relia dict reat elscia intolerance adm prin replementie ‘stnie fn vigoare 8. Caracteratconfidenial al contracts 1. "(1)O pare contrctant nae Grp, ik acral srs al callie pit "dea face cunoseat contrac st orceprevedere a oes nei tere pir fan aelor persoune implicate fn ndepinites contact 0) dea unilanftermapile st docuentle ofits In coe ae secs in peroad de deruar a conratll, In alt sop dest aela de ©} fndepin obliga conractale (2) Dezuiirea orese informal fad de persoanolo implicate in Indeptnies conractlu.se va ce conFidenfl i se va extnde mums supra aelr informa necesafe In vedere nde contract, '82.- 0 parte conactan vo fv exoneratl de rspunderen pent dervure de informa referer a contract dc ') informa ea camoscua pli cntractane faite cen fost rita de a eat pare contact st 5) infommaria.a fost dervalita dupa ce fst obit send cis a sleep contactante pens asemenea dvr, prin consactand aft obligato mod lea st ete ina 8. Dreptar de proprettentletuath 91. Executntl are obigaia de &despSgubi achiral inpotiva vcr: 4) reclumsitgacfiun tn juste ce ez in ieaeaea nor rept de propia intelectual (revere, name, mice ieee ce), legate de echiparentl, materiel, install saute fost pent on legit cu exec ural sa incorporate acest) b) daunevineese, cos, take eel de orice nt, ferent, ou encepia sii tear aslo ieee remit din respeciare proieclu sau Case de soein nce de ire acho, » 7 1. Protcta pat cultura nfiona 101. Toat see monedel, bce de alone su orice ae vai “tobe de interes aheolngle decopere pe amps Irn oe Consist, nell ine pica find rope abel anestrus, 12: - recut are oblipain dea lus toate pecan neconre ir ca munctori ssa veare ate persoane sim indepters saa eine obietle revit alauza 10a ea up descopeicg sivininte ‘de indepararea lor, de a tstinsacistorl despre nto Aescoperve gi de n indeplio! dispose rime ee ncskos paving Indep acestora. Dac din eae unor sel de daposifi execemnny Safer nde suche spimemar, nc pi conse pi 4) rice prolngire a dura de execu cae execute ar etl; byte cheluihlor sopimanare cae se va iugn i Sol coors 10.3, - Achizitorl are obliga, de nda ce lat cost despre escopervesobjctlr previzut ls cla 1], de angst seek coe orgnele de poi comisia monunentelr oie. 11. Garanfia de bunt excestic«contractuat H-1/-() Execute ebtipia des const: garania de bund ‘seers conracu a priada convent nae, (2) Acct ate obliga de litera grant pent participa $2 «emit odinul de Incepere a conractaut puma dp ce east Pew dovada contri gaan de bn execu, 312 Caner garni deta exces cons pec 1) oct din pel aren arma pode contin kl a ra vl Smvebl, (6 precea carunal garam de band exci @ contrac, wc decom proada pr crc se sonst mod de 11.3, Achistrlare dep des emis peten ase pre de band 10. on 0 pai a die Dasa ie eT leben ele action 20 — [Bogs ier ciel 9 en pa ance pes da Si a0 poe el ese des —] 29 [sD de ancinne a0 it gpa a £0 pi se Sam mena plan a Ter | sng 300, 215 aie S00 3 Tesi ple pin nie SITY | 3p i | La diners ipl ale nen ons 230 Cocos | is dines yeas lence *) pei ur di eri dp tn gers rami dn sa it de tan fst mm Fen esp lis eu nam] Sa - rivet » pen dis Dea IE Wa PETIT toner ucla sn sa 2 7 pet adr i pl THE ao | ens 230 Taine pee dn HE en inves enipe 73, ent eg $0 a) F "Soo — tal | | i sun son ong spre cu anion sun aude 00 UDA A Sm va Ten Rae ip aeaph anc TT aaa seas asa “iain wee Amex 24 TATE ppc ote Dinar de Sas eco Bron = EiNsonut 7 = LyERUAL DE PENTRU LUCRARI SPECIALE Dis ade sapere 13 ene asaatestegs Cale dorsi. mn = r i oisse) SS ee ee ee 2 Soe 2 ener copra — pei de es, xen ncn Panricipanri BeNenician or —— bea re Tea cea 8 ei, pee de emma. rename conc, ena 8 hak SPL desl, decspr,pasiean in gna sot copa psmaios rs FORT pe COPORTTATE Spatial Caine) Tee & rename Proscar en hrs pile vrata a sine ea oprecruL x Ronson Daman el creme | te PROCES-VERBAL DE INCEPERE A LUCKXAILOR (oomelwevrcaiae | Gino) Neo — ss 2 iste er aa az | fsportei pms St devin eh 4. Resp ei cca aa Paericiranne constaucror IENEFICIAR uvrtarea ast Santen —— oo PROCES.VERBAL DE RECEPTIE A LOTULUI DEARMATURI SUDATE == SS Lava sur prod! de (ge a= == “ feercarea gwuveeor sade Preece _[dup sare ‘ementul de mai sus, INDEPLINESTE (NU INDEPLINESTE) conde 3 = ‘Site impure, de" issue teiice C283 SE DECLARA SectrTIONATA GERESPNGD, ‘nocwerr veurnieat: > Sore soa: Delage TC untaren san 84 pratt a Recor fal Parmcieani thor boc Daten” — | a sannien = = REGISTRY PRIVIND MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE indy ios mente ct ‘GOGC® VA OFERA: 5 ail aes naa Paxricipas PRODUSEINFORMATICE, prowecrayr, NtOe onmele Fh! oe te enn | eonston — re — = Settee! — as —= Pe re | oe Se cer nti s,_ ephemera nas ee fitennmtarecaara a SSS ep | SERVI 2 RN CONROE a TS |i Pam © MULTPLCARE eS

S-ar putea să vă placă și