Sunteți pe pagina 1din 5

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI*

Nume
Clasa pregătitoare
Test de evaluare inițială

Data: 20.09.2019

1. Încercuiește:
a) creionul cel mai lung;

b) copacul cu trunchiul cel mai gros;

c) copilul cel mai scund.

2. Desenează tot atâtea linii, câte animale de fiecare fel sunt, după modelul dat.
Încercuiește grupa cu cele mai multe animale.

www.intuitext.ro 1
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI*
3. Colorează cifra trei, cifra șapte și cifra patru.

4. Radu numără peștii din acvariu. Ajută-l să scrie numărul lor, ca în modelul dat:

5. Pentru un joc, mai mulți copii s-au așezat unul lângă altul, ca în imaginea dată.
Încercuiește:
a) al doilea copil cu verde;
b) al cincilea cu albastru;
c) ultimul cu negru.

_______________________________________________________________
*Notă: Cerințele exercițiilor vor fi citite de către profesor.

www.intuitext.ro 2
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI*

MATRICEA DE SPECIFICAŢII:
Nr.
crt Comportamente Evaluare
Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză

1. C1. Ordonarea unor obiecte I1


după lungime, comparări
succesive şi exprimarea
rezultatelor („mai lung”,
„mai înalt”, „cel mai lung”
etc.);
2. C2. Construirea unor grupe I2
de obiecte prin
corespondența biunivocă (de
1 la 1)
3. C3. Recunoașterea cifrelor 1- I3
10
4. C4. Numărarea elementelor I4
unei mulţimi

5. C5. Identificarea ordinii I5


elementelor într-un șir dat

Total 20% 60% 20%

www.intuitext.ro 3
Deloc
I5

Parțial
În totalitate
Deloc
În totalitate

4
I4

Parțial
În totalitate
Deloc
În totalitate
I3

Parțial
ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR

În totalitate
În totalitate
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI*

Deloc
I2

Parțial
În totalitate
Deloc
În totalitate
I1

Parțial
În totalitate
totalitate
Itemul

Numele elevului

www.intuitext.ro
crt.
Nr.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI*
INTERPRETAREA REZULTATELOR
PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DE
REGLARE/AMELIORARE:
Comporta Descrierea problemei identificate Numele şi prenumele Măsuri propuse
mente elevilor care întâmpină pentru reglare
dificultatea
C1 1.
2.

C2 1.
2.

C3

C4

C5

www.intuitext.ro 5