Sunteți pe pagina 1din 4

REGULAMENTUL

CONCURSULUI JUDEŢEAN

„ZÂMBET... LUMINĂ... FANTEZIE...”

Concursul se adreseazǎ preşcolarilor şi elevilor ciclului primar (cls.preg. – cls.

A IV-a), cadrelor didactice coordonatoare.

Sectiuni:

I. Lucrari artistico-plastice

1. Pictură

2. Desen

3. Colaj

II. Lucrări ştiinţifice privind temele de la cele 3 concursuri (Craciunul,

Pastele si Ziua copilului)

Sectiunea I - Lucrari artistico-plastice

 Se pot înscrie la concurs copiii şi cadrele didactice din învăţământul preşcolar,

primar (cls.preg. – cls. A IV-a);

 Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări;

 Nu se percepe taxă de participare;

 Termen limită de trimitere a lucrărilor:

 “Zâmbet, pentru iubitul Moş Crăciun” – 17 dec. 2019, (data postei)

 „Lumina invierii - bucuria Pastelui” – 14 aprilie 2020, (data postei)

 „Fantezie,fericirea copilariei” – 3 iunie 2020, (data postei)


 pe adresa:

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28, ORADEA


STRADA ONISIFOR GHIBU, NR.16
JUDETUL BIHOR
Pt. Concursul „ZÂMBET... LUMINĂ... FANTEZIE...”

 Notă: Lucrările care vor sosi după data stabilita in regulament nu vor mai intra

în concurs.

 În plicul cu lucrările copiilor se vor trimite fişa de înscriere şi un plic

autoadresat (A4), timbrat corespunzator;

 Lucrările vor fi etichetate pe verso cu :

Nume şi prenume preșcolar:

Grupa/Clasa:

Unitatea:

Localitatea:

Judeţul:

Cadru did. coordonator:

Telefon:

e-mail:

 Înscrierile se fac pe baza fişei de înscriere ;

 Vor fi acordate diplome cu premiile I, II, III, Menţiune și diplome de

participare pentru fiecare sectiune in parte si nivel de grupă/clasa. Numărul

total de premii va fi max 25% din numărul de concurenţi.

 Toţi participanţii la concurs primesc diplomă participare iar cadrele didactice

îndrumătoare vor primi diplome şi adeverinţe.

 Diplomele vor fi expediate participanţilor până la sfârşitul lunii august 2020


 O parte din lucrarile premiate in cadrul concursului vor fi expuse pe holul

principal de la ISJ Bihor si/sau CCD Bihor si Lotus Center.

 Criterii de evaluare a lucrărilor:

 Respectarea temei concursului

 Originalitate

 Creativitate

 Acuratete

 Vor fi descalificate lucrările: care nu respectă tema propusă; copiate,

în care se observă intervenţia adulţilor;

 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie

Sectiunea a II-a - Lucrări ştiinţifice privind temele de la cele 3 concursuri

(Craciunul, Pastele si Ziua copilului)

 Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad ridicat de interes

pentru grupul ţintă, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe

personale (proiecte didactice, parteneriate/proiecte de activităţi

extraşcolare şi extracurriculare, programe şcolare pentru disciplină

opţională, studii de caz, prezentarea unui obicei/unei tradiții etc., cu

referire la tema proiectului educaţional – Craciun, Paste si 1 Iunie, etc...)

 Lucrarea propriu-zisă se va face pe format A4, la un rând, cu margini egale

de 20 mm (text aliniat „justified") cu caractere româneşti.

 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat.

 Autorul/autorii ( max 2) şi instituţia se vor scrie la doua rânduri sub titlu

(Times New Roman 12), aliniat la dreapta.


 La doua rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New

Roman 12).

 Lucrările vor fi redactate in Microsoft Word (cu extensia doc sau docx) şi

vor conţine maxim 4 pagini.

 La eveniment pot participa toate cadrele didactice din învăţământul

preuniversitar.

 Nu se percepe taxă de participare la simpozion.

 Cartea poate fi achizitionata contra sumei de 25 lei (doar cine doreste).

 Fiecare lucrare va conţine o bibliografie.

 Fişa de înscriere împreună cu lucrarea vor fi trimise prin e-mail pe adresa

felicia_andor@yahoo.com până la data de 30 aprilie 2019.

 Lucrările trimise după această dată nu vor fi luate în considerare.