Sunteți pe pagina 1din 8

MAPĂ

DIRECTORIALĂ
2019-2020

DIRECTOR:
prof. Cazacu Monica

@Androne Luiza 11A


PLANUL DE ACȚIUNE
AL COLEGIULUI TEHNIC DE
ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI
PUBLICE „Ioan N. Socolescu”
2019-2020

DIRECTOR:
prof. Cazacu Monica

@Androne Luiza 11A


PLANUL MANAGERIAL
AL COLEGIULUI TEHNIC DE
ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI
PUBLICE „Ioan N. Socolescu”
2019-2020

DIRECTOR:
prof. Cazacu Monica

@Androne Luiza 11A


PLANUL OPERAȚIONAL
AL COLEGIULUI TEHNIC DE
ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI
PUBLICE „Ioan N. Socolescu”
2019-2020

DIRECTOR:
prof. Cazacu Monica

@Androne Luiza 11A


PLANUL DE DEZVOLTARE A
SISTEMULUI DE CONTROL
MANAGERIAL AL COLEGIULUI
TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI
LUCRĂRI PUBLICE „Ioan N.
Socolescu” 2019-2020

DIRECTOR:
prof. Cazacu Monica

@Androne Luiza 11A


PLANUL ACTIVITĂȚILOR
EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE
DIN COLEGIUL TEHNIC DE
ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI
PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”
2019 - 2020

DIRECTOR:
prof. Cazacu Monica

@Androne Luiza 11A


REGULAMENT DE
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AL COLEGIULUI TEHNIC DE
ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI
PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”
2019 - 202O

DIRECTOR:
prof. Cazacu Monica

@Androne Luiza 11A


REGULAMENTUL INTERN
AL COLEGIULUI TEHNIC DE
ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI
PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”
2019 - 202O

DIRECTOR:
prof. Cazacu Monica

@Androne Luiza 11A