Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT TEMATIC

NIVEL: I+II
GRUPA: COMBINATĂ ”FLUTURAȘII”
TEMA: CINE SUNT/SUNTEM?
TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ: ”IUBESC ROMÂNIA!”
DURATA: 1 săptămână
PERIOADA:
ARGUMENT :
Omul, de-a lungul vieţii, trece prin experienţe fireşti, de care uneori nu ţine
seama, lăsând timpul să curgă...Dar vine vremea când amintirile îl fac să se gândească
cum a fost, cum va fi, ce va urma...
Copilul, aflat la începutul vieţii, moşteneşte comorile înaintaşilor săi, află prin
intermediul poveştilor şi nu numai, cine au fost strămoşii lor, cum au trăit, cum au
gândit, ce fapte obişnuite sau eroice au făcut, toate acestea fiind posibile şi necesare
pentru dezvoltarea unui viitor sănătos pentru ţară.
Aflarea şi cunoaşterea aspectelor ce ţin de origini, de tradiţii, de obiceiuri, de
istoria locurilor, prin prisma ideilor pe care acestea le transmit, poate avea un puternic
impact asupra copiilor aflaţi la vârsta marilor întrebări. De aceea consider că este de
datoria noastră, a cadrelor didactice, să facem cunoscute copiilor preşcolari elementele
de istorie ce ne înconjoară şi ne individualizează!
SCOPUL: Dezvoltarea cunoştiinţelor despre ţara în care locuiesc, precum şi stimularea
curiozităţii pentru trecutul glorios al neamului românesc; cunoaşterea unor elemente de
limba, istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporulul român.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
Domeniul Limbă şi comunicare:
- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la cele de joc, atât în calitate de vorbitor, cât
şi în calitate de auditor;
- Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
- Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale;
- Să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
Domeniul Ştiinţe:
- Să-și îmbogățească experiența senzorială, ca bază a cunoștințelor matematice referitoare
la recunoașterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de
grupe/mulțimi pe baza unor însușiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai multe simultan;
- Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
- Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare;
- Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca
parte integrantă a mediului;
Domeniul Om şi societate:
- Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială;
- Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care
locuiesc;
- Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice;
- Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur respectănd norme de
comportament corect şi util celorlalţi;
- Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
Domeniul Estetic şi creativ:
- Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
- Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
- Să intoneze cântece pentru copii;
- Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale;
Domeniul Psiho- motric:
- să perceapă omponentele spațio-temporale (ritm, durată, distanță, localizare);
- să fie apt să utilizeze deprinderile însușite în diferite contexte

CE ŞTIU COPIII? CE NU ŞTIU COPIII ŞI VREAU SĂ


AFLE?
Că ţara noastră se numeşte România Despre frumuseţile şi bogăţiile ţării
Că românii poartă în zi de sărbătoare noastre.
costumele naționale. Care sunt simbolurile naționale : steagul,
Că locuiesc în satul Cataloi. stema, imnul;
Că fiecare om locuiește într-o țară a lui. Despre formele de relief din ţara noastră.
Că românii vorbesc limba română. Despre trecutul istoric al românilor.
Că acasă au linguri de lemn și farfurii de Despre portul tradiţional românesc.
lut. Despre obiectele de artizanat şi
îndeletnicirile românilor.
Cum sărbătorim Ziua României şi Unirea?

Ştiind ceea ce vrem să aflăm, am trecut la adunarea materialelor necesare pentru


amenajarea spaţiului educaţional. De aceea, am întocmit o scrisoare către părinţii grupei
prin care le cerem sprijinul în derularea proiectului:

Dragi părinţi,

Ne dorim să aflaţi că în săptămâna care urmează, vom vorbi în cadrul activităţilor


noastre, despre ţară, români şi tradiţii populare româneşti în cadrul proiectului tematic
,,Iubesc România!” De aceea vă cerem sprijinul în a colabora cu noi pentru a aduna
materialele necesare desfăşurării cât mai eficiente a proiectului nostru.
În speranţa că ne veţi ajuta, vă mulţumim!

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA


COPIILOR:

COLŢUL CĂSUŢEI ARTĂ CONSTRUCŢII


-păpuşi -creioane negre, colorate, -cuburi din lemn şi plastic;
-mobilier acuarele, pensule; -piese geometrice;
-obiecte din ceramică; -plastilină, planşete; -mozaic
-obiecte de artizanat -hârtie glasată, creponată,
-costume populare carton, foarfece
româneşti. -fişe de muncă
independentă
NISIP ŞI APĂ BIBLIOTECĂ ŞTIINŢE
-șabloane harta României, -cărţi şi reviste cu aspecte -harta României
obiecte tradiționale din oraşul natal şi din ţară; -globul pământesc
-caiete de lucru, fişe -şablon cu harta României
individuale; -figuri geometrice
-CD, CD player -caiete speciale
-aparat foto

Luni: ” Străbunii Marți: ”Sunt român, în Miercuri: ”România,


mei, mândria mea” România!” țara mea de poveste”

Joi: ”Drag mi-e portul Vineri: ”România în


românesc”! sărbătoare”
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
Data Activități
ADP JALA ADE
Focalizare Î.D. Mie îmi place JALA1: Activitate integrată
Sunt român culoarea... Artă: Stegulețe pentru mici și mari - DȘ2+DEC1:
în Rutine: Port cu mândrie confecție Deșteaptă-te, române!-
România! steagul românesc Joc de masă: Tricolorul - mozaic - exerciții cu material
Tranziții: Construcții: Tricolorul - lego individual (grupare,
Ștafeta stegulețelor - JALA2: comparare, punere în
joc de mișcare Baloane tricolore - Joc de mișcare, lansare perechi,
de baloane ordine crescătoare,
descrescătoare)
- audiție
Focalizare: Î.D. Cine sunt eu în țara JALA1 Activitate integrată
Străbunii mea? Bibliotecă: Strămoșii noștri - citire de DLC+DPM:
mei, Rutine: Mă mândresc imagini Pe urmele eroilor
mândria cu eroii neamului Artă: Coroana domnitorilor - aplicație, români
mea! Tranziții: Mergem toți Portrete de domnitori - pictură - lectura educatoarei
în pas vioi - mers Joc de rol: De-a florăresele - realizarea - Învățarea târârii
cadențat jerbelor de flori Joc: ”Cursa prin
ALA1: tranșee”
Cinste eroilor! - depunere de jerbe la
Monumentul Eroilor din Cataloi
Focalizare: Î.D. Eu am fost la... Activitate integrată Activitate integrată
România, Rutine: Împreună țara JALA1+JALA2 DLC+DEC1
țara mea de cinstim Știință: Vreau să știu...- discuții libere România-i țara mea
poveste Tranziții: ”Călătorie în Bibliotecă: Călător prin țara mea - citire de de Arion Ilie
țara mea” - joc de imagini - memorizare
mișcare Joc de rol: De-a vizitatorii - desen
Rucsacul călător - joc distractiv
Focalizare: Î. D. De la bunicii mei JALA2: Activitate integrată
drag mi-e am adus... Bibliotecă: Trăistuțe, farfurii și ulcioare DLC+DOS2
portul Rutine: Românașii populare - grafisme, colorare Drag mi-e portul
românesc voinicei Artă: Farfuria tradițională din lut - românesc
Tranziții: Românașului dactilopictură - observare
îi place - cântec Joc de rol: De-a românașii și româncuțele - șnuruire (trăistuța
JALA2: populară)
Opincuța buclucașă
Focalizare: Î. D.Urări pentru JALA1: Activitate integrată
România în România Artă: La mulți ani, România! - colaj, DȘ2+DOS1
sărbătoare Rutine: Unde-s mulți, scriere, dactilopictură Iubim România!
puterea crește Joc de rol: De-a Hora Unirii - joc didactic integrat
Tranziții: Drag mi-e Bibliotecă: ”Am fost și eu la Alba Iulia și
jocul românesc am văzut Unirea cea Mare - lectura
educatoarei
JALA2:
Cu bucurie, dansăm și sărbătorim - dansuri
populare
ANEXE:
1) Poezia ”România-i țara mea”
de Arion Ilie

România-i țara mea,


Drag mi-e să trăiesc în ea!
Are munți, păduri și vii,
Ape reci, grâu pe câmpii.

Țara mea e tare mândră!


Codrul darurile-și cântă!
Apele ce curg la vale
Îți scot frumuseți în cale.

Limba noastră e frumoasă,


Dulce și melodioasă.
Am păstrat-o mii de ani!
Nu am dat-o la dușmani!

Țara mea e tot ce sunt,


Dragoste și tot ce simt.
Noi vom fi aici mereu
Apărați de Dumnezeu!

BIBLIOGRAFIE:

Curriculum pentru învățământul preșcolar, Ed. DPH, Bucuresti, 2009


Glava, A., Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Ed. Dacia, Cluj-
Napoca
Ozunu, D., Pedagogie preşcolară şi a jocului, Ed. Genesis , Cluj-Napoca
Lovinescu, A., (1979), Jocuri-exerciţiu pentru preşcolari, E.D.P., Bucureşti

S-ar putea să vă placă și