Sunteți pe pagina 1din 3

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia Inspectoratul Școlar al Județului Alba

Nr….. Data…........................ Nr….. Data…….................

....................................................................
Nr……. Data…….

Miracolul vieții – unicitate, iubire, frumusețe


- proiect educativ -

Anul școlar 2018-2019

„Crede în tine însuţi, în unicitatea ta irepetabilă şi în rostul tău în lume.”

Colin Turner
ARGUMENT

Sistemul educațional actual promovează doar parțial importanța valorilor morale, punând
accentul pe comunicarea informațiilor specifice fiecărei discipline. Împărtășirea valorile morale
sunt lăsate astfel la latitudinea și priceperea familiei care, de multe ori, are nevoie de ajutor în
acest sens.

Valorile morale asigură tinerilor elevi un reper important pentru echilibrul interior și
pentru înțelegerea mai profundă a propriului destin și a relațiilor familiale și de ordin social.
Pentru a contribui la această nevoie a elevilor, propunem Proiectul educativ „Miracolul vieții –
unicitate, iubire, frumusețe”.

SCOPUL PROIECTULUI

Antrenarea copiilor în activități extracurriculare, prin care se promovează valorile


vieții, ale prieteniei, a încrederii în forțele proprii și a iubirii familiale.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

1. Dezvoltarea aptitudinilor creative, artistice și plastice în rândul elevilor.


2. Creșterea stimei de sine și a încrederii în sine a elevilor, prin înțelegerea faptului că
orice copil este o minune, că are o valoare și o frumusețe unică.
3. Dezvoltarea relațiilor interpersonale dintre elevi, prin creșterea respectului reciproc
și a îmbunătățirii modului de apreciere a celorlalți.
4. Întărirea relațiilor intrafamiliale prin conștientizarea importanței pe care o are
iubirea dintre copii și părinți.
5. Întărirea colaborării dintre Școală, Familie și Biserică

ACTIVITĂȚI

1. DESENE care să exprime mesaje legate de tematica Proiectului. Exemple: Bucuria


vieții, Minunea faptului că exist, Dragostea familiei, Zâmbet de copil, etc.
- Activitatea se desfășoară în timpul orelor de Religie, Desen sau Consiliere și
Dezvoltare Personală
- Desenele se vor expune în cadrul unei Expoziții tematice
- Copiii participanți vor primi Diplome de participare

2. Atelier „PANCARTA MEA PENTRU VIAȚĂ”- în cadrul căruia se vor confecționa


pancarte legate de tematica Proiectului
- Activitatea se desfășoară în timpul orelor de Religie, Desen sau Consiliere și
Dezvoltare Personală
- Pancartele vor fi expuse în cadrul Marșului pentru viață din data de 23 martie 2019
- Copiii participanți vor primi Diplome de participare

3. Concurs de ESEURI legate de tematica Proiectului


- Activitatea se desfășoară în timpul orelor de Religie, Limba și Literatura Română sau
Consiliere și Dezvoltare Personală
- Jurizarea se va face de către trei profesori desemnați
- Eseul câștigător va fi prezentat public, cu ocazia Expoziției tematice de desene

4. Campanie pe Facebook, cu tema „Mamă, îți mulțumesc”, prin care elevii vor afișa la
poza de profil o imagine cu mesajul „Mamă, îți mulțumesc”

5. Proiecție de film tematic, cu comentarii și dezbatere.


- Activitatea se desfășoară în timpul orelor de Religie sau Consiliere și Dezvoltare
Personală

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 01.03. – 31.03. 2019

Coordonatori/iniţiatori de proiect:

Profesori colaboratori: