Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT DIDACTIC

DATA
CLASA
ŞCOALA
PROPUNĂTOR
ARIA CURRICULARĂ
OBIECTUL
SUBIECTUL
TIPUL LECTIEI
SCOPUL LECTIEI
OBIECTIVE OPERATIONALE
STRATEGIA DIDACTICA:
- METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE;
- MIJLOACE DIDACTICE;
- FORME DE ORGANIZARE.
RESURSE UMANE
RESURSE TEMPORALE
BIBLIOGRAFIE
DESFĂŞURAREA LECŢIEI/SCENARIUL DIDACTIC

ETAPELE/ OB. CONŢINUT STRATEGIA DIDACTICA EVALUARE


SECVENŢELE OP. INSTRUCTIV - METODE ŞI MIJLOACE FORME DE
LECŢIEI EDUCATIV PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
DIDACTICE