Sunteți pe pagina 1din 2

PROCEDURA PENTRU ALEGEREA SI STABILIREA ATRIBUTIILOR

LUCRATORULUI DESEMNAT PENTRU A SE OCUPA DE ACTIVITATILE DE


PREVENIRE SI PROTECTIE

Art.1
In vederea indeplinirii obligatiei prevazute la art.18, alin.(1) din HG1425/2006,
angajatorul consulta in prealabil si in timp util reprezentantii lucratorilor cu raspunderi
specifice in domeniul SSM(cf.art.18,alin.3,lit.b din Legea 319/2006) .
ART.2
In vederea stabilirii activitatilor de prevenire si protectie pe care lucratorul desemnat are
capacitatea si aptitudinile necesare sa le efectueze,angajatorul se consulta in prealabil si in
timp util cu reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM(cf. art. 18,
alin.3 , lit. b din Legea 319/2006)
ART.3
In cazul in care lucratorul desemnat nu are capacitatile si aptitudinile necesare pentru
efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie prevazute la art. 15 din HG
1425/2006,angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe pentru acele activitati de
prevenire si protectie pe care nu le poate desfasura lucratorul desemnat(cf.art.18, alin. 3
din HG.1425/2006).
ART. 4
Angajatorul va consemna in fisa postului activitatile de prevenire si protectie pe care
lucratorul desemnat are capacitatea,timpul necesar si mijloacele adecvate sa le
efectueze(cf. art.20, alin. 3 din HG 1425/2006)
ART.5
Desemnarea nominala a lucratorului pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si
protectie se face prin decizie scrisa a angajatorului(cf. art.20, alin. 1 din HG 1425/2006).
ART.6
Lucratorul desemnat ssm trebuie sa aiba in principal atributii ssm si numai atributii
complementare de prevenire si stingere a incendiilor si de mediu.
ART.7
Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca analizeaza modul in care lucratorul
desemnat isi indeplineste atributiile (cf. art.67 , lit. g din HG 1425/2006).