Sunteți pe pagina 1din 8

Capitolul 1

Descrierea generală a navei


1.1 Caracteristicile navei
Nava este de tip portcontainer, 1728 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) destinată
transportului de containere în magazii sau pe punte. La pupa, în ruful metalic de deasupra punţii
superioare sunt amenajate cabinele pentru cei 29 membri ai echipajului. Aceste cabine dispun de
câte o cuşetă şi sunt dotate cu ventilaţie artificială şi aer condiţionat. Bucătăria şi magaziile de
provizii vor fi utilate cu camere frigorifice cu capacităţi pentru 21 zile de voiaj. De asemenea, nava
dispune de baterii de acumulare, aer condiţionat, instalaţie de stingere a incendiilor cu spumă şi
spălătorie.Timoneria este amplasată deasupra cabinei comandantului.

1.2 Dimensiunile principale

Lungimea maximă……………………………173,95 m
Lungimea între perpendiculare……………….164,21 m
Lățimea………………………………………..27,3 m
Pescajul………………………………………..8,5 m
Înălțimea de construcție……………………….13,5 m
Viteza……………………………………….....20,2 Nd

1.3 Clasa navei

Clasificarea navei se face după registrul Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd cu
următoarea notație:

GL ✠ 100 A5 E; IW NAV-O BWM (D2) DG Container Ship, +MC E AUT EP-D


- 100 – notație ce semnifică ca structura respecta 100% regulile GL.
- A5 – notație ce semnifică interval la care clasa urmează să fie reînnoită în ani
- E – notație ce semnifică că coca și utilajele au fost concepute astfel încât să respecte
cerințele pentru navigația în gheață.

1
- IW – Coca navei este special echipată pentru sondaje în apă. La Reguli GL pentru
structuri de carenă (I-1-1), secțiunea 34. A se vedea, de asemenea, secțiunea 3,C.1.7.
- NAV-O – notație ce semnifică că podul este proiectat pentru operarea unui singur om.
- BWM – notație alocat pentru navele care respectă standardul IMO D-2 de performanță și
cu cerințele din Ghidul GL privind gestionarea apelor de balast (VI-11-10), secțiunea 4.
- MC – Mașini, inclusiv instalații electrice respectă cerințele construcției Reguli ale GL
sau alte reguli considerate echivalente.
- AUT – instalația de utilaje este dotată cu echipamente pentru spații de mașini
nesupravegheate, astfel încât să nu fie nevoie să fie operat și / sau întreținut pentru
perioade de cel puțin 24 de ore
În construcția navei se folosesc urmatoarele reguli și regulamente inclusiv protocoalele şi
amendamentele în vigoare.

SOLAS 1974, with Protocol 1978 and Amendments 1981, 1983, 1988;
International Load Line Convention;
International Convention on Tonnage Measurement of Ships;
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 Amendments 1978; 1984;
International Regulations for the Prevention of Collision at sea 1972 and Amendments 1981;
International Telecommunications and Radio Regulations, including GMDSS 1989 / 1990;
Suez Canal Rules including Tonnage Measurements;
Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd 2019

2
1.4 Forma corpului

În urma generării planului de forme al navei se extrag următoarele date și semilățimi:

Tabelul 1.1 -Abscisele cuplelor Tabelul 1.2 - Cotele plutirilor


Cupla X[m] WL Z[m]
0 0 0 0
0,5 4,15 1 1,7
1 8,3 2 3,4
1,5 12,45 3 5,1
2 16,6 4 6,8
2,5 20,75 5 8,5
3 24,9 6 10,2
3,5 29,05 7 11,9
4 33,2 8 13,5
4,5 37,35
5 41,5
5,5 45,65
6 49,8
6,5 53,95
7 58,1
8 66,4
9 74,7
10 83
11 91,3
12 99,6
13 107,9
14 116,2
14,5 120,35
15 124,5
15,5 128,65
16 132,8
16,5 136,95
17 141,1
17,5 145,25
18 149,4
18,5 153,55
19 157,7
19,5 161,85
20 166
20,5 170,15

3
Tabelul 1.3 – Tabelul de trasaj al navei

WL 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Cupla X[m] 0 1,7 3,4 5,1 6,8 8,5 10,2 11,9 13,5
0 0 0 0 0 0 0 0 13,102 13,405 13,545
0,5 4,15 0 0 0 0 0 11,804 13,125 13,41 13,546
1 8,3 0 0,616 0,816 0,019 5,492 12,323 13,146 13,415 13,547
1,5 12,45 0,421 1,793 1,748 2,341 8,732 12,591 13,191 13,433 13,555
2 16,6 0,584 2,671 3,227 5,749 10,434 12,805 13,262 13,466 13,57
2,5 20,75 1,038 3,871 5,218 8,364 11,581 13,014 13,352 13,511 13,591
3 24,9 2,186 5,488 7,329 10,208 12,422 13,225 13,457 13,564 13,615
3,5 29,05 3,822 7,354 9,297 11,623 13,011 13,411 13,546 13,606 13,633
4 33,2 5,786 9,292 10,977 12,62 13,343 13,537 13,605 13,633 13,644
4,5 37,35 7,476 10,903 12,238 13,207 13,531 13,614 13,639 13,647 13,649
5 41,5 8,696 12,099 13,071 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65
5,5 45,65 9,425 12,836 13,512 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65
6 49,8 9,644 13,064 13,618 13,642 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65
6,5 53,95 9,644 13,064 13,618 13,517 13,628 13,648 13,65 13,65 13,65
7 58,1 9,638 13,059 13,617 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65
8 66,4 9,638 13,059 13,617 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65
9 74,7 9,638 13,059 13,617 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65
10 83 9,638 13,059 13,617 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65
11 91,3 9,638 13,059 13,617 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65
12 99,6 9,638 13,059 13,617 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65
13 107,9 9,638 13,059 13,617 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65
14 116,2 9,492 12,954 13,562 13,638 13,649 13,65 13,65 13,65 13,65
14,5 120,35 9,12 12,685 13,399 13,57 13,625 13,643 13,648 13,65 13,65
15 124,5 8,462 12,212 13,08 13,407 13,55 13,607 13,631 13,641 13,646
15,5 128,65 7,431 11,47 12,534 13,075 13,374 13,521 13,585 13,617 13,633
16 132,8 6,166 10,438 11,679 12,443 12,975 13,318 13,484 13,564 13,604
16,5 136,95 4,942 9,199 10,531 11,419 12,115 12,713 13,18 13,441 13,544
17 141,1 3,757 7,778 9,139 10,079 10,848 11,572 12,268 12,868 13,269
17,5 145,25 2,609 6,202 7,53 8,46 9,235 10,028 10,87 11,713 12,435
18 149,4 1,534 4,655 5,831 6,651 7,334 8,146 9,112 10,159 11,144
18,5 153,55 0,653 3,371 4,278 4,868 5,398 6,18 7,216 8,393 9,567
19 157,7 0 2,439 3,134 3,273 3,507 4,185 5,242 6,478 0
19,5 161,85 0 1,843 2,429 2,539 1,841 2,146 3,065 4,254 0
20 166 0 1,357 1,888 2,128 1,237 0 0,637 1,674 0
20,5 170,15 0 4,19 1,029 1,24 0,88 0 0 0 0

4
Fig. 2.1 – Planul de forme

5
1.5 Deadweight
La pescajul stabilit nava are un deadweight de 23,500 tdw.

Deadweight-ul navei, compus din marfa transportată, apa de balast, combustibil de serviciu,
ulei, apa sanitară, echipaj și provizii, rezultă din scăderea masei navei goale din deplasamentul total
al navei in apa de mare.

1.6 Maşini
Aceste caracteristici au fost determinate în urma calculului de rezistenţă la înaintare:

Motor principal Tip motor: MAN / B & W 7S60MC-C de 16.660 kW la 105 rpm
Auxiliare: 3 x 1520 KW motoare auxiliare 6DK-26e 720 RPM

Elicea este de tip monolit cu patru pale din nichel, aluminiu şi bronz. Caldarine O caldarină
cu combustibil lichid, capacitate de aproximativ 15 tone/oră la o presiune de 17 bari, o caldarină
recuperatoare cu o capacitate maximă de o tonă/oră.

1.7 Viteza. Autonomia. Echipaj.

Nava are o viteză de 20,2 nd în apă calmă și carena curată. Autonomia este de 25 de zile.
Echipajul navei este format din 29 persoane : marinari, ofițeri, șef mecanic, inginer șef, comandant,
secund.

1.8 Materiale utilizate

Toate materialele folosite îndeplinesc specificațiile Societății de Clasificare și ale altor standarde
ținând cont de aplicabilitatea lor pentru mediul de exploatare marin și pentru condițiile de mediu în care
operează nava. Pentru table și profile se utilizează oțel de calitate A, pentru, șuruburi și piulițe, oțel
inoxidabil calitatea A4, pentru tubulaturi și table galvanizate, oțel galvanizat conform standardelor ISO
1461, pentru propulsoare , se utilizează un aliaj din bronz-nichel-aluminiu, și pentru protecția punții
exterioare se utilizează lemn de înaltă calitate.

6
1.8 Probele de mare

Toate probele de cheu şi de mare sunt realizate de către şantierul constructor în conformitate cu
programul de probe.
Programul de probe va fi întocmit conform regulilor registrului german şi cele ale beneficiarului.
1. Probe de cheu
La probele de cheu se vor verifica: calitatea execuţiei şi funcţionarea instalaţiilor şi
mecanismelor.
2. Probe de mare
Acestea se vor executa cu nava în balast în prezenţa reprezentanţilor clientului şi ai registrului
german.
Se vor verifica şi determina:
 viteza;
 instalaţia de guvernare a navei şi calităţile de manevrabilitate;
 consumul de combustibil şi ulei al motorului principal la funcţionarea de lungă durată,etc.
În timpul funcţionării probelor de marş ale navei se vor verifica toate instalaţiile în funcţiune.
După terminarea probelor, furnizorul va prezenta clientului rezultatele probelor prelucrate.

1.9 Documentația de predare

La livrarea navei către beneficiar,constructorul va preda şi o documentaţie tehnică de însoţire în


2 exemplare.

1.10 Stabilitatea navei

Nava operează în condiții dificile, iar operațiunile pe care le realizează impun un grad de
stabilitate mare. Așadar pentru îmbunătățirea performanțelor de stabilitate nava este prevăzute cu
tancuri de balast, având rolul de tancuri de stabilitate, imediat sub puntea principală.

1.11 Descrierea instalaţiilor aferente


Instalaţia de balast. Este una dintre cele mai importante instalaţii de bord deoarece cu
ajutorul ei se corectează asieta navei si se asigură pescajul minim atunci când nava este goală. La
cargouri, tancurile de balast se amplasează de obicei în dublu fund, dublu bordaj şi în picuri.
Tancurile din picuri au cea mai mare influenţă asupra asietei longitudinale.

7
Instalaţia de santină. Are rolul de a evacua diferite acumulări de ape reziduale, pe lângă rolul
său principal, această instalaţie ajută la eliminarea apei din tancurile de balast pe care pompele de
balast nu o pot elimina, cât şi a apei din CM în caz de avarii. În general, pompa de santină poate fi
Instalaţia de stins incendiul. Unul dintre cele mai grave evenimente ce pot avea loc la bordul
unei nave, atunci când aceasta se află în marş, e declanşarea unui incendiu la bord. Dotarea navelor
cu mijloace de apărare împotriva incendiilor e reglementată de convenţiile internaţionale şi de către
societăţile de clasificare. O instalaţie de stingere a incendiului cu apă trebuie să aibă în componenţa
sa pompe autoamorsabile, tubulatură, valvule de închidere, hidranţi, furtune. Dacă nava are două
pompe de incendiu, ele pot fi folosite şi în alte scopuri ( de ex. ştuţurile de spălare ale lanţului de
ancoră sunt alimentate de pompa de incendiu), însă una dintre ele trebuie să fie gata să intre în
funcţiune în orice moment.
Instalaţii sanitare. Au rolul de a aproviziona echipajul şi pasagerii cu apă potabilă, pentru
spălat, apă tehnică, asigurând totodată evacuarea peste bord a apelor reziduale şi a dejecţiilor. În
această categorie intră instalaţiile de alimentare cu apa potabilă şi sărată - pentru igienizare şi
instalaţiile de evacuare a apelor uzate peste bord.
Instalaţia de ventilaţie. Are drept scop vehicularea aerului fără o prelucrare tehnică sau de
umiditate.
Instalaţia de ancorare. Fixează nava în raport cu fundul mării. În timpul navigaţiei, linia de
ancorare se trage la bordul navei, ancora rămâne pe poziţia fixată la post. Ancorarea dinamică constă
in poziţionarea navei în raport cu fundul fără legături mecanice între aceasta şi fund.
Instalaţia de guvernare. Asigură stabilitatea de drum şi manevrabilitatea. Aceasta are două
regimuri distincte: regim de marş şi regim de manevră.
Instalaţia de încărcare. Rentabilitatea unui cargou în special este strâns legată de cantitatea
de marfă transportată. Încărcarea/descărcarea navei se poate face cu instalaţiile de ridicat/transportat
de la bord sau ale portului. Acestea pot fi bigi, macarale, simple sau mecanizate.
Instalaţia de acostare-legare. Serveşte la manevrarea navei în vederea acostării şi fixarea
navei de cheu, de altă navă sau de diverse construcţii plutitoare. Suprastructura navei permite
cazarea la bord a unui număr de 29 de persoane pentru care sunt prevăzute următoarele încărcări: -
căpitan de cursă lungă maritim – apartament format din salon, dormitor, oficiu, grup sanitar cu duş; -
cantină ofiţeri; cabină de o persoană, grup sanitar cu duş; - cabină echipaj de un loc sau două locuri,
cantină echipaj, grup sanitar cu duş.