Sunteți pe pagina 1din 1

O R D I N nr.

03/96
din 02 decembriie 2019
Cu privire la desfacerea
contractului individual de munca
ca urmare a demisiei salariatului

Avind in vedere cererea dnei Dolghii Maria , prin care solicita


desfacerea contractului individual de munca incepind cu data de 16
decembrie 2019, la terminarea perioadei de preaviz de 14 zile
calendaristice, emit urmatorul:-

ORDIN:

1. Incepind cu data de 16 decembrie 2019, contractual individual de


munca nr. 199/60 din 20 iulie 2010 se desface in temeiul art. 85 alin 1
din CM al RM.
2. Prevederile prezentului prdin urmeaza a fi executate si
communicate salariatului Dolghii Maria.
Am luat cunostinta de continutul ordinului ___________________
semnatura salariatului

Conducatorul unitatii
directorul SRL”AVIPRIM”
Sava Andrei
_____________
semnatura

S-ar putea să vă placă și