Sunteți pe pagina 1din 2

În scopul realizării activităților de formare profesională continuă a cadrelor didactice și

manageriale, în conformitate cu prevederile art. 133, 134 (4b)din Codul Edicației al


Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, art. 213-214 din Codul Muncii (Legea nr.154
XV din 28.03.2003), în temeiul ordinului MEEC nr. _______________________________
emit următorul
ORDIN:

1. A delega la cursuri de formare profesională în cadrul ECD (modulul 4) învățătoarea


la clasa a IV-a, Foiu Lilia în perioada 26.07.2018-28.07.2018
2. Cadrul didactic delegat la cursuri de formare profesională în cadrul ECD, modulul 4
se face responsabil de prezența la cursuri.
3. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentului ordin mi-l asum
4. Prezentul ordin a fost adus la cunoștință
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT SECTORUL CIOCANA
ȘCOALA PRIMARĂ NR.82
str. Maria Drăgan 8/2, sectorul Ciocana, municipiul Chişinău, Republica Moldova;
tel.: (022) 473-423, e-mail: primara82@mail.ru

ORDIN

Nr. 76ab din 19.07.18


Cu privire la delegarea cadrelor didactice
și manageriale la cursurile de formare
profesională continuă în anul 2018

În scopul realizării activităților de formare profesională continuă a cadrelor didactice și


manageriale, în conformitate cu prevederile art. 133, 134 (4b)din Codul Edicației al
Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, art. 213-214 din Codul Muncii (Legea nr.154
XV din 28.03.2003), în temeiul ordinului MEEC nr. _______________________________
emit următorul
ORDIN:

1. A delega la cursuri de formare profesională în cadrul ECD(modulul 4) învățătoarea


la clasa a IV-a, Foiu Lilia în perioada
2. Cadrul didactic delegat la cursuri de formare profesională în cadrul ECD, modulul 4
se face responsabil de prezența la cursuri.
3. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentului ordin mi-l asum
4. Prezentul ordin a fost adus la cunoștință

Directorul școlii primare nr. 82 _____________________ /E. Golban-Carpenco/

Ordinul a fost adus la cunoștință:____________________ /Foiu Lilia/

S-ar putea să vă placă și