Sunteți pe pagina 1din 4

Recursul ordinar

Pot fi atacate cu recurs impotriva instantei de apel :

 Deciziile insintei de apel ca insntata de apel


 Incheierile instantei de apel pot fi atacate o data cu decizia recurata
 Incheierile insintaie de apel , pot fi atacate separate cu recurs

Recursul impotriva hot judec. Care nu prevede calea de atac apelul :


 Sentintele pronuntate de judecatorii privind infr usoara pt savarsirea carora legea prevede in
exclusivitate pedeapsa nonprivativa de libertate
 Sentintele pronuntate de curtile de apel
 Sentintele CSJ
 Alte hotarari

Sentintele pronuntate, ca instanta de fond, de curtile de ael si de CSJ au fost excluse din cadrul sentintelor
atacabile cu apel,care reprezinta calea de atac,de regula , folosita impotriva sentintelor primei instante din
considerente legate de gravitatea infractiunii sau de calitatea faptuitorului.

Nu sunt supuse recursului sentintele care sunt susceptibile de apel.

Incheierile ce pot fi atacate separate cu recurs :

Incheierea judecatorului de instructive privind aplicarea amenzii judiciare art.201 alin.8

Incheierea privind arestarea preventive poate fi atacata cu recurs in instanta ierarhic superioara art.185 alin. 4

Inche. Judecatorului de instructive privind aplicarea sau neaplicarea arestarii preventive sau arestarii la
domiciliu privind prelungirea sau refuzul de a prelungi duraata ei , privind liberarea provizorie sau refuzul
liberarii provizorii art311 alin 1

Incheirea instainte de judecata privind solutionarea chestiunilor referitoare la executarea hot. Judecatoresti.
Art 472

Incheieri atacate cu recust : inc. rpin care se admite sau respinge demersul privind incetarea sau prelungirea
duratei aflarii persoanei in institutia speciala de invatamant si de reeducare sau intr-o institutie curative si de
reeducare

Inc.jud.de inst. Privind punerea pers jur sub control judiciar

Inc.inst. de jud. Privind punerea in executare a pedepsei.

TITULARII :

Dr la recurs apartine fiecarui sub. procesual ale carui dr au facut ob judecatii in instanta de apel sau in prima
instnata.

BARAT - ?
Dr la recurs exista virtual, atunci cand legea il prevede inca din momentul sesizarii primei instante , devine
real putand fi exercitat odata cu pronuntarea hot. Instnateide apel sau de catre prima instanta.

Pers. Mentionate la art 401 titularii apelului pot declara si recurs.

Conditiile de forma

Termenul : este fix stabilit de lege .

Art.422 CPP recursul impotriva hot. Inst de apel , termenul este de 2 luni de la data pronuntarii deciziei, iar în
cazul redactării deciziei de 2 luuni dupa instiintarea in scris a partilor despre semnarea deciyiei redactate de catre
toti judecatorii completului de judecata.

Art.439 , cand nu e prevayuta calea de atac apelul , termenul de recurs este de 15 zile de la data pronuntarii
hot. In cazul redactarii de 15 zile de la data instiintarii in scris a partilor despre semnarea hot. Redactate de toti
jud completulşul

Alte termene

3 zile recursul impotriva incheierii jud de instructive privind aplicareaa sau neaplicarea arestarii preventive
sau a arestatarii la dom.,privind prelungirea sau refusal de a prelungi durata ei sau privind liberarea provizorie
sau refuzul lib provizotii art 311

Pentru a se evita orice prelungire nejustificata a starii de privare de libertate a pers.

15 zile atacarea incheierilor privind solutionarea chestiunilor referitoare la executarea hot jud. Art 472

Alte hot. ( incheieri , hot. = pentru care CPP nu prevede termene special pot fi atacate o data cu sentinta .

Daca procurorul care a participat la jud. Cauzei sau part.vat. a declarat recurs in termen impotriva hot jud.
Pentr care nu e prevazuta calea de atac apelul in defavoarea inculpatului , procurorul participant in instanta de
recurs in terem de 15 zile de la data primirii de catre parte a copiei recursuliu declarat poate declara recurs
suplimentar,in care poate invoca motive adaugatoare de recurs.

 In cadrul exercitarii recursului impotriva hot inst. De apel nu pot fi utilizate institutiile procesuale a
repunerii in teremn si recursului peste termen.
Decizia instantei de apel este definitive si se executa din momentul adoptarii hot in apel gratie lipse
efectului suspensiv al recursului impotriva hot instantelor de apel.
Pentru hot. Jud. Pt care nu e prevazuta calea de atac apelul , se aplica reglamentarile de la art 402-407
CPP

Recursul declarat peste teremn nu suspenda executarea. Cu toate acestea instanta de recurs poate
suspenda executarea sentintei atacate.

Declararea si motivare recursului ordinar


CSJ ii revine competent de a examina recursul.
In cazul exercitarii recursului impotriva hot.inst . de apel cererea de recurs se depunde la instanta de
recurs. ( art429 alin 2 CPP)
Instante de recurs potrivit art 428 CPP este CSJ
In cazul recursului impotriva hot inst. De apel si CA si CSJ in cazul recursului impotriva hot jud pt care
nu e prevazuta calea de atac apelul.

Conf art 445 alin 3 recursul impotriva hot jude pt care nu e prevazut calea de atac apelul se depune la
instanta a carei hot se ataca.

INOPERANTA ???

Exemplu de cerere de recurs impotriva hot inst de apel

Art 430CC
Art 427 CPP - 16 temeiuri pentru recurs
Cererea de recurs petnru care nu e prevazuta calea de atac apelul art 445 CPP

Recursul cu scopul de a repara erorile de drept , fiind determinate limitative.


Alte temeiuri decat cele indicate in art.427 si 44 CPP nu pot exista.
Temeiurile recursului nu pot consta in erori de fapt, ci numai de drept.
Art 44 CPP alin 1 – 15 temeiuri
Erori de drept pot fi : erori de dr formal sau procesual si erori de drept material sau substantial.

Erorile de drept formal sau procesual sunt urmatoarele :


Nu au fost respectate dispozitiile privind competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei
Art.427 pct.1 alin 1 si art 444 pct 1 alin 1 CPP

Respectarea dispozitiilor legale cu privire la competena org. jud. E una din cerintele principale ale
statului de dr si ale bunei functionarei a org. de justitie. Verificarea competentei inst inferioare de catre
o inst sup in grad poate avea loc sub forma rezolvarii apelului sau recursului.
Incalcarea dispozitiilor relative la competnta dupa materie sua dupa calitatea pers atrage nulitatea
absoluta.
Exemplu : jud. Cauzei se face de carte CA in loc de CSJ , astfel org jud a deposit sfera atributiilor sale si
a examinat o cauza penala care era de competent unui org superior.
Comeptenta dupa calitatea persoanei : atunci cand inst. A incalcat prevederile legale potrivit caror inst
jud. Au competent de a examina cauzele penlae in raport cu cal faptuitorului.
Cop. Jud. Militare art 37 si comp CSJ art 39 pct. 1 CPP

Instanta nu a fost compusa potrivit legii ori au fost inculcate prevederile art. 30,31,33 (pct. 2 alin 1 art
427 cpp si pct 2 alin 1 art 444 CPP
Gresita compunere a instantei art 30 CPP prevede ca jud. Cauzei penale se infaptuiere de catre isn’t in
complet format din 3 jud. Sau de unul singur.