Sunteți pe pagina 1din 2

Medic rezident: Avram Gabriela

Organizarea laboratorului de biochimie

Laboratorul de analize medicale reprezintă o unitate ce aparține sistemului public sau


privat, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medicale de laborator constând
în examinarea materialelor provenite din corpul uman prin diverse tehnici și metode și în
consultanță privind interpretarea rezultatelor investigațiilor efectuate.
Laboratorul de analize medicale este organizat conform Ordonanței Guvernului nr.
124/1998, cu modificările şi completările ulterioare Legii nr. 95/2006, privind organizarea și
funcționarea cabinetelor medicale și funcționează în cadrul unei unități sanitare, sau a unui
spital de urgență.
Pentru a funcționa, este necesar ca laboratorul de analize medicale să obțină autorizație
sanitară de funcționare eliberată de autoritățile de sănătate publică vizată anual.
Personalul din laborator trebuie să cunoască aspecte educaționale, administrative sau
organizaționale, de natură profesională, științifică sau consultativă. Personalul laboratorului
este autorizat conform legislației în vigoare și este angajat cu normă întreagă. Acesta este
evaluat periodic și instruit pentru a cunoaște și respecta regulile de biosiguranță, precauțiile
universale și măsurile postexpunere.
Cerințele privind studiile, calificarea, experiența, abilitățile, atribuțiile,
responsabilitățile, relațiile de subordonare și colaborare în cadrul laboratorului sunt precizate
în fișa postului fiecărui angajat întocmită de șeful laboratorului și sunt aduse la cunoștință
personalului sub semnătură. Angajații sunt instruiți și în privința confidențialității rezultatelor
analizelor. Această cerință este, de asemenea, trecută în fișa postului și constă în semnarea unei
declarații de confidențialitate.
În cadrul laboratoarelor de biochimie activitatea este desfășurată de către persoane cu
studii : medici, biochimiști, biologi și asistenți medicali.
Laboratorul este structurat și dotat, cu scopul de a preveni riscul contaminării
accidentale și să poată funcționa în mod fluent. Astfel se aplică principiul „sensului unic”:
fluxul activităților laboratorului este unidirecțional. De asemenea, sectorul de lucru cu pacienții
este complet separat de celelalte sectoare de lucru, iar procedurile sunt realizate secvențial, cu
luarea măsurilor de precauție adecvate pentru integritatea probelor și protecția personalului.
Pentru recoltarea probelor de sânge se utilizează în mod obligatoriu materiale și
recipiente de unică folosință, sterile, închise ermetic. Probele de sânge sunt transportate în cutii
de transport adecvate, inscripționate cu pictograma „Risc Biologic”.
Evacuarea deșeurilor rezultate în urma activităților medicale din laboratorul de analize
medicale se face în recipiente închise ermetic ce împiedică astfel contaminarea accidentală a
probelor, personalului și mediului.
Spațiile de lucru sunt separate, existând câte o încăpere pentru fiecare departament.
Există și încăperi separate pentru recepția probelor, respectiv eliberarea buletinelor de analize.
Spațiul și mobilierul laboratorului de analize sunt astfel concepute încât nu permit
contaminarea mediului și a personalului. Podelele, pereții, tavanele și mesele de lucru au
suprafață netedă, lavabilă, neabsorbantă, rezistentă la acțiunea agenților dezinfectanți. De
asemenea, laboratorul dispune de instalații de alimentare cu apă rece și caldă, fiecare încăpere
de lucru fiind prevăzută cu chiuvetă.
Aparatura utilizată în cadrul laboratorului este omologată, înregistrată și verificată
conform legislației în vigoare.
Laboratorul de biochimie își desfășoară activitatea cu ajutorul a trei analizoare:
Dimension RXL, Vitros 250 și Architect c4100. Sunt prezente și centrifugi, frigidere și
congelatoare. Testele de biochimie a sângelui lucrate de analizoare sunt: Glu, HbA1c, TP, Na,
Cl, Ca, Phos, K, Fe, Mg, RA, enzime (AST, ALT, GGT, AMY, LIP, PHOS, ALP, LDH, CK,
CK-MB), CHOL, HDL, LDL, TGL, BT, BD, BUN, CREA, URCA. Ele necesită reactivi
utilizați corespunzător. De asemenea, laboratorul are încheiat contract de service pentru
întreținerea și repararea aparaturii medicale.
Organizarea controlului intern al calității este responsabilitatea șefului de laborator. Se
efectuează zilnic, cel puțin o dată la opt ore și ori de câte ori este nevoie. Rezultatele controlului
intern sunt analizate de către specialist, care decide acceptarea sau rejectarea rezultatelor.
Evaluarea externă a calității este efectuată la solicitarea șefului de laborator, care se
adresează unor instituții furnizoare de servicii de evaluarea externă a calității, notificate la
Ministerul Sănătății pentru acest domeniu de activitate.
Rezultatele controlului calității și măsurile luate pentru îmbunătățire se consemnează și
se analizează după primirea fiecărui raport de evaluare a performanțelor laboratorului, obținut
în urma participării la programele de evaluare externă a calității.
Managementul informațiilor include activități de utilizare, control și transfer al
informațiilor despre pacient: rezultatele investigațiilor/rapoarte de analiză în format printat,
confidențialitatea informațiilor, verificarea integrității datelor, transmiterea informației între
echipamentul pe care se face testarea și computer, fără ca aceasta să fie alterată.
Managementul neconformităților constă în detectarea, raportarea, evaluarea și
corectarea deviațiilor și neconformităților la nivel de proceduri. Fiecare eroare este notată de
personalul laboratorului în registrul de neconformități (cine a detectat, la ce probă/clinică, când,
cu cine s-a luat legătura pe secție dacă acest lucru s-a impus).
În vederea îmbunătățirii continue a calității serviciilor oferite este necesară redactarea
unui raport de calitate pe baza informațiilor primite în urma feedback-ului de la medici/asistenți
medicali, monitorizării indicatorilor de calitate, auditului intern/extern și a rapoartelor
clinicilor/departamentelor privind colaborarea cu laboratorul de analize medicale.