Sunteți pe pagina 1din 1

Dare de seamă privind teza de licență

Catedra: Anatomia Omului


Tema:Variante anatomice ale ramurilor aortei abdominale

Pe parcursul a doi ani de zile lucrez asupra tezei de licență. Am reușit să


colectez literatura de specialitate în volum de %, să efectuiez cercetarea a 30
preparate macroscopice de pe cadavru si din muzeul catedrei.Am analizat peste
70 preparate angioCT .Am efectuat calculele biostatistice, opținând rezultatele
propii și le-am comparat cu cele din literatura de referință. Am pregătit poster în
cadrul Conferinței științifice anuale a cadrelor științifico-didactice ,doctoranzilor
,masteranzilor ,rezideților și studenților (16-18 octombrie 2019).Lucrul asupra
tezei de licență este efectuat îm volum de %

Studentul:
___________
Conducătorul tezei de licență
___________
Șeful de catedră
___________