Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea: “Ştefan cel Mare” Suceava

Specializare: Management și Audit în Afaceri și Administrație

Propunere proiect de politică publică

Elaborat de student: Jechiu (Moloci) Tatiana

Profesor coordonator: Lect. Drd. Alunica Morariu

Suceava, 2013
"Sistem informatic integrat eSanatate"

Beneficiar: Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma și


Damian” Radauți

2
1. Instituția inițiatoare
Guvernul României – Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
2. Formularea problemei
O problema acuta, existenta in starea serviciilor publice din Romania, este excesul de
birocraţie, resimţit de utilizatorii acestor servicii, rezultat, in principal din redundanţa ridicata
a datelor manipulate si a problemelor de comunicare existente intre instituţiile publice.
Principalele deficiente stabilite la nivelul spitalelor romanesti sunt:
- sistemul clasic al foilor de observatie este depasit;
- viteza mica de transmitere a datelor;
- accesibilitate redusa la date;
- pierderi mari de date rezultate;
- peste 10% din analizele de laborator solicitate sunt pierdute sau nu sunt comunicate
la timp;
- 5 % din investigatii sunt repetate nejustificat;
- 1% din documentele medicale se pierd fizic in fiecare an.
Premisele care au stat la baza deciziei de realizare a prezentului proiect de investitii
vizeaza:
 Imbunataţirea fluxurilor operaţionale ale activitaţilor medicale;
 Fluidizarea si imbunataţirea fluxului de lucru din spital printr-o gestionare
eficienta a rezultatelor activitaţii medicale;
 Achiziţionarea si gestionarea unui volum ridicat de date medicale despre
pacienţi (Dosarul Pacientului);
 Ofererirea personalului medical de informaţii in timp real despre datele
integrate ale pacientului;
 Oferirea unei securitaţi sporite a informaţiei;
 Configurarea flexibila a fluxului de documente;
 Asigurarea gestiunii contabile privind stocul de medicamente al farmaciei;
 Imbunatatirea relatiilor: medic – pacient; management – personal spital; unitate
sanitara – for tutelar; spital – surse de finantare;
 Reducerea blocajelor. Cateodata exista perioade in care este o afluenţa
masiva a pacienţilor spre un acelasi serviciu medical. Deasemenea, aceasta avalansa de etape
care trebuie parcurse, poate produce blocaje administrative care incetinesc alte procese si
astfel se ajunge la o ingreunare a activitaţii, fapt care poate produce suprasolicitarea cadrelor
medicale si a personalului din spital. Ca si consecinţa, toate acestea degenereaza inevitabil
intr-o degradare a serviciilor oferite, conducand in acelasi timp la o degradare a imaginii
spitalului;
 Reducerea timpilor alocaţi anumitor proceduri. Utilitatea sistemelor
informatice se regaseste si in eficientizarea timpilor de raspuns catre diferite solicitari.
Derularea etapelor interne necesare parcurgerii unei proceduri devine mult mai fluenta,
datorita timpului scurt de circulaţie a documentelor. Deasemenea, documentele pacienţilor vor
fi centralizate si organizate si vor putea fi regasite rapid; parcursul acestora va putea fi urmarit
si gestionat de la intrarea in sistem, pe tot parcursul procesarilor iar volumul de munca depus
pentru elaborarea documentelor va scadea. Aceasta permite realocarea si rezolvarea pentru
alte cazuri;
 Acurateţea informaţiilor transmise. Sistemul informatic permite actualizarea
automata a datelor;
 Reducerea costurilor interne. Timpul necesar procesarii documentelor scade
in medie cu 15-20%, si timpul necesar pacienţilor de a-si rezolva problemele scade cu pana la
70%.

3
 Cresterea numarului persoanelor fizice care vor avea acces la servicii
medicale informatizate;
 Cresterea numarului personalului medical instruit pentru folosirea
sistemelor informatice de e-sanatate.
Prima abordare pentru un serviciu de calitate, in cadrul unei structuri sanitare, este
continuitatea ingrijirii pacientului. Acest obiectiv foarte important, pentru a fi atins, necesita
instrumente care permit gestionarea raţionala si coordonata a tuturor informaţiilor care privesc
pacientul. Doar adoptarea unui Sistem Informatic Integrat poate permite administrarea in
maniera completa si raţionala a tuturor informaţiilor clinice care privesc activitaţile oferite de
operatorii sanitari. Partajarea tuturor informaţiilor clinice, constituie primul punct de realizare
a unui real serviciu de calitate, ce presupune avantaje considerabile pentru toţi cetaţenii
aferenţi structurii spitalicesti si permite operatorilor sanitari sa realizeze procesul de ingrijire,
pornind de la istoria clinica existenta si usor reperabila.
Datele sanitare ale pacientului vor fi memorate intr-un ansamblu unic, structurat, de
date, pentru a evita duplicari si redundanţe. Datorita acestei raţionalizari, istoria clinica a
pacientului va fi disponibila si se va putea consulta in permanenţa. Astfel:
- medicul va fi in masura sa cunoasca, cu respectarea legii privind datele
personale ale pacientului, toate informaţiile clinice de care va avea nevoie pentru a gestiona
cazul;
- medicul poate avea acces la documentatia sanitara din spital;
- cetaţeanul/pacientul va putea in orice moment sa solicite accesul la
documentaţia sanitara, chiar de la propriul domiciliu daca deţine acces la Internet;
- specialistii ambulatorii la care trebuie sa recurga eventual pacientul dupa
internare pot sa aiba acces la datele pacientului realizate in spital.
Datele informatizate ale pacientului, in caz de necesitate si cu acordul pacientului, vor
putea fi transferate pe cale telematica si altor structuri de internare si ingrijire unde se gaseste
pacientul.
In concluzie, redefinirea strategiilor, redistribuirea resurselor si noile investiţii in
soluţii inovatoare in masura sa reduca costurile si sa optimizeze prestaţiile, garantand calitatea
si competenţa, sunt unele din instrumentele care pot face din Sistemul Sanitar o reţea digitala
integrata de servicii avansate.
3. Denumirea politicii
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-
finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
4. Scop
Scopul care se propune prin realizarea acestui proiect va avea influenţe atat asupra
activitaţii Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti, prin cresterea
comunicarii, organizarii si eficienţei activitaţilor din interiorul instituţiei, pe de o parte, cat si
prin informarea corecta si colaborarea stransa cu mediu extern (cetaţeni, alte spitale cu care
intra in legatura etc.). Utilizand noile tehnologii pentru imbunataţirea serviciilor oferite,
cetaţeanul si mediul extern, percep o imagine de modernitate, inovaţie si eficienţa sporita a
spitalului.
5. Obiective
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitaţii economice a
Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti, prin valorificarea pe deplin a
potenţialului TIC rezultat in urma implementarii de sisteme, servicii si aplicaţii de tipul e-
sanatate.
Conceptul de crestere a competitivitatii economice a Spitalului Municipal „Sf. Doctori
Cosma si Damian” Radauti, fundamentat ca obiectiv general, vizeaza urmatoarele aspecte:
facilitarea si promovarea interactiunilor dintre administratia publica/sistemul sanitar si

4
cetaţeni / mediu extern, eficientizarea actului administrativ, cresterea calitatii serviciilor
medicale si a productivitatii.
Implementarea proiectului va conduce la eficientizarea actului administrativ si la
cresterea calitaţii actului medical, cu scopul de a raspunde rapid la cerinţele cetaţenilor,
pacienţilor, furnizorilor si instituţiilor cu care relaţioneaza spitalul si gestionarea eficienta a
principalelor fluxuri de activitaţi, resurse si date in interiorul instituţiei, contribuind la
cresterea competitivitatii, eficientei si productivitatii unitatii sanitare pe piata serviciilor
medicale romanesti si reducerea disparitatilor fata de Uniunea Europeana.
Obiectivul general, definit in baza aspectelor mai sus mentionate, este sustinut de
urmatoarele obiective specifice, grupate in functie de domeniile de actiune care contribuie la
atingerea sa, si anume:
Obiectivul specific ce tine de actul medical: Cresterea calitaţii serviciilor medicale
livrate catre cetaţeni/pacienţi, autoritaţi sanitare, precum si catre personalul specializat
din spital, prin intermediul sistemului informatic integrat e-Sanatatate, definit prin:
 reducerea timpului alocat cautarii/prelucrarii/arhivarii datelor despre pacienţi si
prin reducerea timpilor de transfer a datelor/informatiilor medicale intre sectii sau intre unitati
sanitare distincte;
 cresterea accesibilitatii cadrelor medicale in timp real la date/informatii despre
pacient: fisa pacientului, istoric pacient, fluxuri noi de informatii provenite din alte sectii
(analize laborator, radiografii-imagistica etc);
 eficientizarea activitatilor in cadrul serviciilor medicale si cresterea
productivitatii prin eliminarea/reducerea timpilor necesari desfasurarii unor activitati din
fluxul medical: realizare/utilizare/completare documente interne (fise de internare, bilete
externare etc), transmitere documente si/sau informatii intre sectii/intre unitati sanitare, alti
timpi din activitatile de lucru (ex.: eliberarea medicatiei, activitati conexe efectuarii analizelor
precum securizarea numelor pacientilor, prescriptie medicatie etc.);
 cresterea numarului de cadre medicale instruite in vederea operarii in sistemul
informatic de tipul e-sanatate: prin implementarea proiectului vor fi instruite 30 cadre
medicale, care vor utiliza aplicatia informatica.
Obiectivul specific ce tine de actul administrativ: Cresterea eficientei cadrului
administrativ-decizional, definint prin:
 Accesibilitatea in timp real la informatiile privind situatia spitalului, atat din
punct de vedere medical (pacienti, servicii, fluxuri), cat si din punct de vedere al gestionarii
resurselor (resurse umane, resurse financiare, resurse materiale) si capacitatea de a realiza
decizii manageriale optime, in timpi reali;
 Debirocratizarea actului administrativ la nivelul Spitalului;
 Cresterea capacitatii de realizare rapida a situaţiilor necesare pentru orice
raportare, generarea centralizata a raportarilor DRG (laborator), decontari ale serviciilor la
CJAS;
 Reducerea cheltuielilor interne prin realizarea de economii, precum economii
la eliberarea de medicamente 18-22% (prin eliberarea de medicamente doar pentru persoanele
inregistrate in calculator), economii la consumul de filme 60-80% (prin reducerea numarului
de filme si stocarea electronica a imaginilor si atasarea acestora direct la fisa electronica a
pacientului), economii la consumul de medicamente, consumabile medicale, consumabile
intretinere, prin control in timp real asupra stocurilor, serviciilor prestate si achizitii, evitandu-
se astfel abuzuri.
 Eficientizarea serviciilor de gestiune si contabilitate, in baza implementarii
sistemului informatic integrat;
 Eficientizarea managementului de resurse umane ce ar permite organizatiei sa
administreze mult mai profitabil forta de munca prin reducerea considerabila a timpului si
5
costurilor de procesare a salariilor, simplificarea si automatizeaza procesul de pontaj,
administrarea unitara si consecventa a salarizarii in organizatie si elaborarea de statistici
referitoare la angajati.
Obiective specifice ce tin de natura tehnica: Promovarea interactiunii intre
cetatean/pacient si sistemul medical, precum si promovarea interoperabilitatii sistemelor
informatice intre Spital si autoritatile publice judetene/centrale, in conditiile asigurarii
securitatii datelor cu caracter personal si a sistemului in ansamblu, definite prin:
 Cresterea numarului de persoane fizice care vor avea acces la servicii medicale
informatizate, reprezentand includerea in urma implementarii sistemului informatic la nivelul
Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti a unui numar de 152.788
persoane, beneficiari directi si pacienti potentiali, care in momentul de fata nu beneficiaza de
servicii medicale informatizate;
 Fluidizarea si imbunataţirea fluxului de informaţii dintre spital si cetaţeni /
pacienţi, prin asigurarea facilitatilor de informare, transfer de date/documente rezultate prin
utilizarea sistemului informatic integrat;
 Eficientizarea fluxului de informatii si asigurarea accesibilitatii datelor intre
Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti si alte unitaţi spitalicesti, clinici,
laboratoare medicale, farmacii, autoritaţi sanitare sau autoritati cu competente in domeniu;
 Asigurarea compatibilitatii sistemului informatic cu celelalte sisteme TIC
existente sau in curs de implementare la nivel national, dezvoltate de Ministerul Sanatatii sau
de Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate;
 Asigurarea securitatii sistemului informatic si a datelor cu caracter personal.
6. Beneficiari
beneficiari direcţi:
 Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti, care prin sistemului
informatic medical integrat isi va creste capacitatea de a oferi servicii medicale de o calitate
superioara, se vor simplifica procedurile la nivelul unitaţii, se vor elimina activitaţile
redundante si se vor utiliza informaţii actualizate, corecte si concrete;
 Personalul din conducerea spitalului (Managerul, Directorul Medical, Directorul
Financiar – Contabil si Directorul Ingrijiri), precum si personalul medical specializat.
Conducerea spitalului, prin eficientizarea intregului flux operaţional din cadrul spitalului, va
putea sa obţina rapoarte concrete si in timp util despre stadiul activitaţii spitalului. Personalul
angajat va beneficia de asemenea de implementarea proiectului, prin cresterea capabilitaţii de
a oferi servicii medicale superioare calitativ catre cetaţeni / pacienţi;
 Cei aproximativ 152.788 cetateni, proveniti din orasele: Radauti, Solca, Cajvana,
Milisauti, Vicovu de Sus si din comunele arondate: Arbore, Bilca, Brodina, Burla, Dornesti,
Fratautii Noi, Fratautii Vechi, Galanesti, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Iaslovat,
Marginea, Poieni Solca, Putna, Satu Mare, Straja, Sucevita, Ulma, Vicovu de Jos, Volovat si
Voitinel;
beneficiari indirecţi:
 autoritaţile sanitare si personalul specializat;
 furnizorii de servicii si produse ai Spitalului, prin cresterea cantitaţii si calitaţii
serviciilor si produselor solicitate de catre Spital, conducand astfel la eficientizarea si
cresterea calitaţii serviciilor de sanatate;
 instituţiile cu care relaţioneaza Spitalul.

Personalul angajat din cadrul Spitalului va lucra direct cu sistemul, in conformitate cu


fisele lor de post, eficienţa activitaţii lor fiind imbunataţita prin simplificarea procedurilor,
eliminarea activitaţilor redundante si utilizand informaţii actualizate, corecte si corelate.
Activitaţile specifice din cadrul Spitalului se vor utiliza accesand efectiv sistemul informatic.

6
Se va asigura respectarea termenului legal de raspuns la solicitarile cetaţenilor sau altor
entitaţi interesate precum si corecta rezolvare a activitaţilor economice si de alta natura din
Spital.

Personalul de conducere din Spital (Managerul, Directorul Medical, Directorul


Financiar – Contabil si Directorul Ingrijiri) constituie nivelul decizional, avand competenţe
stabilite prin lege si hotarari ale Comitetului director; rapoartele se vor obţine direct din
sistem, in minim de timp si cu maxim de exactitate, eliminand timpii de asteptare si
incertitudinea informaţiilor; de asemenea sistemul identifica eventualele blocaje in activitatea
instituţiei, a cauzelor acestora si permite personalului de conducere luarea de masuri pentru
rezolvare rapida a acestor probleme.

Cetatenii municipiului Radauti si ai localitatilor invecinate vor avea acces la servicii


medicale informatizate si eficiente.

Autoritaţile sanitare si personalul medical (beneficiarii indirecţi ai proiectului) vor fi


informaţi in mod transparent si in timp real asupra activitaţilor si deciziilor Spitalului, vor
obţine orice informaţie mai rapid iar solicitarile lor vor putea fi rezolvate fara intarzieri.

Furnizorii de servicii si produse ai Spitalului vor beneficia indirect de realizarea


proiectului prin cresterea cantitaţii si calitaţii serviciilor si produselor solicitate de spital,
conducand astfel la eficientizarea si cresterea calitaţii serviciilor de sanatate.
7. Impactul implementarii proiectului la nivelul sistemului public
de sanatate
Situaţia actuala existenta la momentul „0” al investiţiei rezida din coroborarea
punctelor „slabe” si a celor „tari” ale mediului medical-informatic in care urmeaza a se derula
proiectul.
Astfel situaţia actuala in cadrul Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma si Damian”
Radauti se prezinta astfel:

S (puncte tari) W (puncte slabe)


- dotarile tehnice cu aparatura de - o parte din personalul medical
investigaţii medicale sunt la nivel este
inalt; neinstruit pe domeniul
- exista unele dotari si aplicaţii IT informatic;
pentru diverse sectoare; - nu exista o platforma informatica
-exista personal inalt-calificat d.p.d.v. de centralizare a datelor medicale pentru toţi
medical; Partenerii;
- exista dorinţa de cooperarea intre -infrastructura informatica medicala
unitaţile medicale implicate in proiect; este insuficienta;
- un segment tot mai consistent din
populaţie este utilizator frecvent IT;

O (Oportunitaţi) si rezultante ale T (Pericole)


proiectului -instabilitatea legislativa referitoare
-facilitarea accesului pacienţilor la la modificarea frecventa a normelor de
informaţia medicala; raportare si evaluare a sanataţii;
-crearea unei baze de date ce sa ofere -impunerea utilizarii unui numar
informaţii referitoare la istoricul medical al mare de aplicaţii informatice;

7
pacientului; -vulnerabilitatea sistemului
-centralizarea informaţiilor medicale de informatic la agresiuni externe (atacuri
la unitaţile spitalicesti ce constituie parţi in informatice, pierderea datelor).
proiect;
-scaderea costurilor referitoare la
obţinerea datelor medicale;

Cele 4 categorii de nevoi la care raspunde proiectul – investiţia propusa sunt:


1. comunicare pacienţi – sistem medical;
2. reducere costuri la nivelul sistemului sanitar;
3. centralizarea informaţiilor in vederea realizarii de analize si progranoze privind
starea sanataţii populaţiei si/sau tendinţele in domeniu;
4. comunicare – consultare intre cadre medicale.

Problemele sistemului sanitar din Romania sunt multiple si se manifesta la fiecare


nivel, incepand de la cel naţional si pana la nivelul judeţean si la nivelul municipiului, in
detrimentul starii de sanatate a populaţiei.
Astfel, lipsa unui sistem informatic unic integrat, prin care toate informaţiile,
referitoare la acordarea serviciilor medicale si finanţare, sa fie interconectate si sa permita o
gestionare eficienta a banilor publici, dar si analize si prognoze cu adevarat comprehensive pe
baza acestor date corelate, sunt probleme ce ţin de coordonarea naţionala a unui sistem. Insa
structura organizaţionala uneori deficitara, care acorda mai puţina atenţie unor activitaţi
precum cea de analiza, evaluare, prognoza, strategie, comunicare si dezvoltare, sunt probleme
ce ţin de coordonarea locala. Cu alte cuvinte, problema subfinanţarii este, paradoxal, cea mai
mica problema a sistemului sanitar. Pana la soluţia „mai mulţi bani in sanatate”, sunt foarte
mulţi pasi care se refera la eficientizarea radicala a utilizarii fondurilor care sunt deja in
sistem, la strategii naţionale referitoare la coordonarea si gestionarea informaţiei, la eforturi
naţionale si/sau regionale in profilaxie.
Dincolo de concluziile legate de intenţiile unui guvern sau a altuia, se poate afirma ca,
toate problemele au legatura, intr-o mai mare sau mai mica masura, cu o comunicare eficienta
intre toate structurile implicate, cu legaturi de colaborare si un efort concertat pentru un scop
comun, acela al unui sistem sanitar performant care sa ne conduca spre o stare de sanatate a
populaţiei specifica unei ţari europene, asa cum Romania tinde sa fie.
E-sanatate este un sistem de o importanta strategica si absolut prioritara pentru:
- imbunataţirea calitaţii actului medical in Romania, reducerea la minim a mortalitaţii
si morbiditaţii si cresterea speranţei de viata a pacientului prin centralizarea tuturor datelor
despre pacient din teritoriu si timp si suportul software automat al deciziei;
– minimizarea malpraxisului si suportul deciziei in sistemul sanitar romanesc realizat
in mod automat de software, introducerea integrala a imagisticii medicale, datelor si
investigaţiilor de laborator, istoricului medical al pacientului, automedicaţiei si a tuturor
formelor de tratament si prescripţie in sistem avand in plan realizarea interfeţelor cu toata
aparatura medicala din teritoriu astfel incat in sistem datele sa fie actualizate pe cat posibil in
timp real si automat;
– reducerea cheltuielilor bugetare atat pe partea mijloacelor fixe cat si a cheltuielilor
de personal;
– eficientizarea resurselor: bugetare, umane, logistice, de medicamente, de sange
pentru transfuzie, insulina, etc;
– implementarea unui sistem ce va asigura cresterea securitaţii si fiabilitaţii, garantarea
arhivarii resurselor informatice, auditul complet si controlul informaţiilor confidenţiale,

8
controlul si monitorizarea completa in timp a resurselor bugetare si minimizarea fraudelor,
cheltuielilor sau profitului realizat in mod ilicit, minimizarea beneficiilor underground, etc;
- reactualizarea sistemului informaţional sanitar cu informaţiile si formularele din
modelarele CNSISP;
- imbunataţirea codificarii cauzei de deces conform reglementarilor EUROSTAT din
Manualul pentru certificarea cauzelor de deces in EUROPA realizat de Institutul Naţional
Italian de Statistica, Roma, Decembrie 2003;
- determinarea valorilor relative romanesti pe baza stabilirii unor costuri reale de
pacient;
- o reacţie rapida la orice eroare sau defecţiune in sistem, posibilitatea de a avea
alarme eficiente in sistem si de a fi avertizaţi in cazul ca ceva nu funcţioneaza corect (daca
sistemul din teritoriu va avea si aparatura medicala conectata online la sistem precum si
senzorii de incendiu, alarma etc);
- asigurarea unui sistem portabil si usor extensibil sau perfecţionabil in viitor. Astfel
trebuie sa se asigure scalabilitatea sa atat pe verticala (upgrade, imbunataţire, adaugare de
module si funcţii noi, etc) cat si pe orizontala in sensul ca sistemul trebuie sa poata fi usor
mutat si portat pe echipamente electronice si sisteme de operare noi si mult mai performante.
8. Cerinte privind solutia tehnica
a) Cerinte generale
Proiectul de fata urmareste cresterea calitatii serviciilor medicale oferite catre pacienti
prin eficientizarea activitatilor desfasurate in cadrul spitalului. In scopul indeplinirii
obiectivelor mentionate se doreste implementarea unui sistem informatic integrat de
management agregat, orientat catre pacient prin inglobarea tuturor informatiilor medicale,
precum si de suport de analiza, prognoza si decizie la nivel managerial.
Sistemul integrat trebuie sa indelineasca urmatoarele cerinte:
 Sistemul trebuie sa fie organizat pe module, sa permita adaugarea facila de noi
module functionale. Modulele trebuie sa fie capabile sa functioneze independent si trebuie sa
poata fi administrate independent;
 Portalul existent trebuie extins si imbunatatiti cu functionalitati prin
intermediul caruia pacientii pot avea acces la informatii generale si personale, cat si
posibilitatea programarii anumitor servicii medicale si un sistem de management intern
care sa ofere capacitatea de integrare a serviciilor existente facilitati ERP pentru
raportarea informatiilor solicitate precum cost/pacient, cost/pat, etc.
 Accesul utilizatorilor la resurse se va face in baza apartenentei acestora in
cadrul unei structuri ierarhice de roluri si drepturi de acces;
 Implementarea sistemului trebuie sa fie web based, bazate pe tehnologii de tip
Portal;
 Informatiile vor fi stocate utilizand sisteme avansate de baze de date relationale
ce trebuie sa ofere stabilitate si viteza sporita de acces chiar si in cazul interogarilor complexe
peste cantitati mari de date;
 Sistemul de baza de date trebuie sa puna la dispozitie posibilitati de executie
automata de proceduri de back-up (jobs);
 Platforma tehnologica abordara trebuie sa asigure functionarea aplicatiei intr-
un mediu de tip cluster;
 Platforma tehnologica trebuie sa fie compatibila cu configuratiile hardware
uzuale, fara a fi legata de un anumit vendor hardware sau un anumit sistem de operare;
 Arhitectura sistemului va fi de tip MVC (model - view - controller) cu
respectarea principiilor de decuplare intre cele trei straturi;

9
 Accesarea aplicatiei se va face prin intermediul unui browser web. Aplicatia nu
trebuie sa necesite resurse hardware superioare pe sistemul clientului;
 Sistemul trebuie sa dispuna de un mecanism de inregistrare a activitatilor
efectuate de utilizatori, in cadrul subsistemelor si pe diverse niveluri de detaliere;
 Sistemul va asigura acces facil la istoricul medical al pacientului;
 Sistemul va asigura securitatea si trasabilitatea datelor personale ale
pacientului;
 Sistemul va asigura auditarea activitatii personalului medical;
 Sistemul va permite obtinerea de rapoarte si indicatori de performanta in timp
real;
 Sistemul va permite raportari periodice privitoare la datele clinice ale
pacientilor;
 Sistemul va gestiona urmatoarele activitati:
 Prezentarea la medic
 Examinarea (consultatia) medicala
 Internarea intr-o institutie medicala
 Externarea dintr-o institutie medicala
 Prescrierea de medicamente (retete)
 Procesarea analizelor de laborator
 Investigatiile de imagistica medicala
 Decontarea serviciilor medicale
 Raportarea serviciilor medicale
 Accesarea (analiza) istoricului medical
 Sistemul va fi accesibil prin tehnologia standard Internet;
 Sistemul va sprijini compatibilitatea cu programele nationale, atunci cand este
cazul, si va facilita inregistrarea corecta a datelor medicale si financiare;
 Sistemul va oferi posibilitatea de a monitoriza in orice moment statutul fiecarui
dosar medical, de catre utilizatorii autorizati in sistem;
 Sistemul va asigura posibilitatea ca orice utilizator din cadrul spitalului sa
poata accesa orice informatie de la diverse niveluri existente in Institutie, in functie de
drepturile si permisiunile acordate de administratorul sistemului;
 Sistemul va fi interoperabil cu sistemele informatice deja existente catre care
se raporteaza periodic date financiare si medicale (raportari catre sistemul SIUI al CNAS
respectiv DRG National), si anume:
 sistemul va fi capabil sa exporte date in fisierul FisierExport
Intern_Versiunea1_.... .mdb ale carui specificatii tehnice sunt pe site –ul www.drg.ro
sectiunea Resurse pentru a fi importat in aplicatia DRG National atat pentru FOCG spitalizare
continua cat si pentru Foile Spitalizarii de zi.(fisierul FisierExport
InternSMPDZ_Versiunea1_.... .mdb)
 Sistemul va fi capabil sa exporte date in formatele cerute de aceste aplicatii
existente: SIUI CLINIC2, SIUI FARM CI 2, SIUI SPITAL 2, SIUI PNS 2, SIUI PARA 2
(conform Specificatiilor de interfatare cu SIUI pentru aplicatiile de raportare ale furnizorilor
de servicii medicale si farmaceutice - Anexele 003,004,005,007,008,010- de pe site-ul CNAS)
si sa asigure actualizarea acestora la zi cu versiunile si nomenclatoarele acestor aplicatii astfel
incat sa permita raportarea la termenele prevazute de CAS Suceava.
 Sa permita inregistrarea datelor on-line conform contractului cadru 2011-2012.
 Sistemul va fi avizat de Comisia de specialitate a CNAS conform ordinului
comun al MS si CNAS nr. 864-538 / 31.05.2011 anexa 40 pct.6.

10
 Sistemul integrat care va asigura interoperabilitatea cu alte sisteme
folosind standarde deschise
 Sistemul va fi bazat pe standarde deschise in domeniul sanatatii, precum
HL7 .
b) Prevederi de securitate
Sistemul informatic medical integrat trebuie protejat impotriva incercarilor deliberate
sau accidentale de acces neautorizat la datele pe care acesta le inmagazineaza.
Datorita conditiilor speciale ale domeniului de activitate caruia ii este destinat,
sistemul informatic medical integrat trebuie sa respecte conditii de confidentialitate maxima la
nivel de date si operatiuni.
Sistemul de securitate controleaza securitatea si confidentialitatea datelor medicale
autorizand utilizatorii sa acceseze anumite date despre anumiti pacienti, sa aiba acces numai
la anumite functionalitati ale sistemului si sa lucreze cu anumite inregistrari din fisierul
medical de date al pacientului.
Avand in vedere natura speciala a informatiilor gestionate in cadrul sistemul integrat,
acesta trebuia sa aiba implementat un sistem de securitate care sa permita numai accesul
autorizat asupra modulelor din cadrul aplicatiei.
Sistemul de securitate va fi unul ierarhic, care va garanta accesul la informatiile si
functionalitatile dorite folosind un model pe baza de roluri; acest model de securitate se
potriveste cel mai bine avand in vedere organizarea interna a Institutiei, permitand o mapare
facila a utilizatorilor spre rolurile din aplicatie.
Accesul la date si functionalitati specifice in cadrul fiecarui modul soft va fi definit si
administrat folosind modelul de securitate bazat pe identificarea, autentificarea si autorizarea
personalului in functie de posturile pe care acestia le detin si de atributiile acestora. In
designul sistemului se va avea in vedere Standardul pentru Securitatea Informatiei – ISO
27001. Pe tot parcursul implementarii sistemului informatic se va avea in vedere respectarea
cerintelor si standardelor de securitate.
Sistemul de securitate controleaza securitatea si confidentialitatea datelor medicale
autorizand utilizatorii sa acceseze anumite date despre anumiti pacienti, sa aiba acces numai
la anumite functionalitati ale sistemului si sa lucreze cu anumite inregistrari din fisierul
medical de date al pacientului.

Securitatea sistemului
Accesul la datele si funcţionalitaţile sistemului se va face in urma autentificarii (cont si
parola) utilizatorilor, pe baza unei scheme de autorizare care poate fi gestionata de catre un
administrator al sistemului. Schema de autorizare se va baza pe profile de autorizare si pe
grupuri de utilizatori. Sistemul va permite integrarea cu componente specializate de gestiune a
identitaţii utilizatorilor si a accesului acestora la resursele sistemului.
Toate operaţiunile utilizatorilor in sistem, incluzand autentificarea si incheierea
sesiunilor de lucru, sau operaţiunile de administrare, vor fi inregistrate in jurnale de activitate.
Pe baza unor profiluri de utilizare (administrare) specifice, vor putea fi inspectate jurnalele de
activitate per utilizator si/sau per interval de timp.
Asa cum este prezentat in capitolul dedicat infrastructurii hardware, soluţia integrata
va include si o componenta dedicata securizarii impotriva intruziunilor nedorite din exterior,
prin intermediul internetului.
Proiectul va asigura standardele de securitate si confidenţialitate a informaţiilor, de
prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor
date, cu modificarile si completarile ulterioare si conform Legii nr. 506/2004 privind

11
prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor
electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sistemul va respecta standardele de securitate cunoscute pe plan international:


 BS 7799-1 (ISO/IEC 17799:2000) (Code of practice for Information Security
Management – Codexul practic al managementului securităţii informatice)
 BS 7799-2 ( Specification for Information Security Management Systems -
Specificaţii pentru sisteme de management al securităţii informatice )
 ISO 9000-3
 ITIL (BS 15000:2000) (IT Infrastructure Library)
 ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria – Criteriile de
Evaluare al Securităţii Tehnologiei Informatice)
 TCSEC Trusted Computer System Evaluation Criteria (Criterii de evaluare cu
privire la fiabilitatea sistemelor de computere)
 COBIT 3 (Control Objectives for Information and Related Technology
Common Criteria 2.1 (ISO/IEC 15408:1999) (CC – Criterii Comune)

Confidentialitatea datelor
Sistemul furnizat trebuie sa asigure confidentialitatea datelor gestionate.
Confidenţialitatea poate fi definita ca fiind prevenirea accesului entitaţilor neautorizate
(persoane, grupuri de persoane, procese, dispozitive) la un set specific de date sau informaţii
si asigura ca setul specific de date sau informaţii sunt accesibile numai celor autorizaţi sa aiba
acces la ele. Acest lucru trebuie realizat in sistemul furnizat prin:
 controlul accesului, prin impiedicarea accesului la datele sau informaţii prin
folosirea de mecanisme de control al accesului pentru utilizatori. Accesul se va face in urma
autentificarii utilizatorilor pe baza unei scheme de autorizare definita de administratorul
sistemului.
 accesul la datele din baza de date trebuie facuta doar prin intermediul
aplicatiei, aceasta neputand fi accesata de alte procese, aplicaţii. In acest fel se va impiedica
alterarea si accesul la datele din baza de date.
 prelucrarea datelor se face in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare
(Legea 677/2001).

Protejarea informatiilor rezultate din prelucrarea datelor pacientilor si libera circulatie


a acestora.
 inregistrare angajamente de pastrare a confidentialitatii;
 asigurarea unui nivel de securitate adecvat in ceea ce priveste riscurile pe care
le prezinta prelucrarea, precum si in ceea ce priveste natura datelor care trebuie protejate;
 sistemul va retrage autentificarea utilizatorilor la sistem care sunt inactivi
pentru o perioada fixa de timp.

Sistemul va permite salvarea periodica a datelor din sistemul informatic pe medii de


stocare externe. Furnizorul sistemului informatic integrat va furniza procedura de salvare si
recuperare a datelor, inclusiv a fisierelor sistemului informatic. Procedura de salvare si
recuperare a datelor va fi testata lunar.

Mecanismele de securitate proiectate, atat cele la nivel software cat si cele la nivel
hardware, vor avea rolul de a proteja confidentialitatea datelor in conformitate cu normele
legale si cu standardele in domeniu.

12
Testare
Inainte de trecerea aplicatiei in faza de operationalizare in vederea verificarii
performantei aplicatiei se vor definitiva scenarii de testare si se vor face teste de incarcare a
sistemului.
Testarea va include simularea unui numar suficient de utilizatori pentru testarea
scalabilitatii aplicatiei pentru functionarea in mediu real. Testarea va permite diagnosticarea
problemelor aparute din punct de vedere erori de functionare si probleme de performanta,
astfel incat sa se identifice cauza problemelor, in detaliu, de la bottleneck hardware pana la
nivel de proceduri stocate.
Solutia trebuie sa permita testarea performantei pentru o gama larga de medii IP
precum: WAP, MMS, XHTML, HTML, WBXML, HTTP sau Java.
9. Resurse
Personal si instruire
Pentru a asigura functionarea in bune conditii a sistemului, prin intermediul acestui
proiect se vor asigura:
 Program de instruire a personalului medical cu privire la utilizarea aplicaTiilor
informatice;
 Instruirea utilizatori externi se va realiza direct prin intermediul portalului,
furnizandu-se informaTii despre utilizarea aplicaTiilor (manuale de utilizare, help contextual),
precum si prezentari video;
 Instruirea administratorilor pe componentele critice:
 Curs administratori pentru intretinerea infrastructurii software a sistemului
informatic;
 Curs administratori pentru intreTinerea soluTiei de portal: administrare
utilizatori, administrare conTinut informaTional, administrare platforma colaborativa.
Pentru toate instruirile ofertate se vor asigura toate cheltuielile de organizare. In
tabelul urmator sunt dimensionate instruirile pentru personalul intern al unitatii.
Resurse materiale
In vederea alcatuirii unei solutii si arhitecturi complete de infrastructura (hardware,
comunicatii si software de sistem) este necesara achizitionarea echipamentelor si
componentelor corespunzatoare cerintelor aplicatiilor propuse.
Solutia de hardware trebuie sa asigure suportul necesar tuturor componentelor
sistemului la un nivel inalt de performanta si fiabilitate, furnizand in acelasi timp baza pentru
dezvoltari ulterioare din punct de vedere software si hardware - scalabilitate.
De asemenea, solutia hardware trebuie sa asigure un grad crescut de flexibilitate, astfel
incat eventuale cerinte noi ale beneficiarului sa poata fi usor aplicate.
BUGETUL APLICATIEI
Nr. pret unitar lei
Crt Descriere cant fara tva pret total
Aplicatie specifica managementului pacientului si
managementului activitati desfasurate in spital(fisa
electronica a pacientului, modul raportarea catre 200.000,00
1 institutiile abilitate, modul interoperabilitate ) 1 200.000 lei lei
49.000,00
1,1 Aplicatie portal 1 49.000 lei lei

Servicii dezvoltare, implementare si integrare pentru


aplictia specifica managementului pacientului si 509.000,00
2 managementului activitati desfasurate in spital lei
2,1 servicii de analiza 1 120.000 lei 120.000,00

13
lei
98.000,00
2,2 servicii proiectare 1 90.000 lei lei
240.000,00
23 servicii implementare 1 240.000 lei lei
51.000,00
2,4 servicii testare 1 51.000 lei lei

170.200,00
3 Licente specifice lei
24.200,00
3,1 Licente sistem de operare pentru server aplicatie specifica 2 12.100 lei lei
130.000,00
3,2 Licenta baza de date 1 130.000 lei lei
Certificat digital pentru crearea de semnatura electronica şi 16.000,00
3,3 protejarea informaţiilor 40 400 lei lei

535.670,00
4 Echipamente hardware lei
15.000,00
Rack echipamente cu accesorii 1 15.000 lei lei
8.800,00
Server portal 1 8.800 lei lei
25.000,00
Server baza de date 1 25.000 lei lei
50.000,00
Server aplicatie specifica 2 25.000 lei lei
41.000,00
Echipamente stocare tip storage 1 41.000 lei lei
29.800,00
Echipament stocare tip unitate de banda 1 29.800 lei lei
9.500,00
Sursa neintreruptibila 1 9.500 lei lei
9.470,00
Switch 1 9.470 lei lei
82.500,00
Tablet pc 33 2.500 lei lei
75.000,00
Statie de lucru 25 3.000 lei lei
22.500,00
Monitor TFT 17" 25 900 lei lei
22.500,00
Laptop 5 4.500 lei lei
20.000,00
Impimanta laser retea 8 2.500 lei lei
4.000,00
Multifunctional 4 1.000 lei lei
5.600,00
Impimanta laser color retea 4 1.400 lei lei

115.000,00
Solutie wireless: 1 115.000 lei lei
Patch Panel FTP Cat.6 ecranat, 24 porturi modulare, complet 6.480,00
echipat 6 1.080 lei lei
1.710,00
Ramã Patch Panel 24 porturi modulare, neechipate 6 285 lei lei
3.355,00
61
Module Jack Cat.6 S,ecranat 55 lei lei

14
Patch Panel Fibra Optica MM 18 conectori complet echipat (18 6.300,00
6
pigtail, tavita protectie suduri, organizator rezerva fibra) 1.050 lei lei
2.275,00
Priza simpla date/voce montaj aplicat, neechipata 35
65 lei lei
Switch distributie principala, 24 x 1000BaseT L2, Wireless
PoE, management pentru maxim 24 AP, 4 Combo 2 19.960,00
1000BaseT/SFP 9.980 lei lei
44.250,00
Punct de acces wireless de interior, 802.11a/b/g/n, PoE 15
2.950 lei lei
2.808,00
Modul GBIC SFP 6
468 lei lei
9.690,00
Cablu FTP cat.6 ecranat 1.900
5,1 lei lei
Tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ingropat cu 10.640,00
1.400
d=20mm, elemente de fixare si imbinare incluse 7,6 lei lei
1.800,00
Cablu MYYM 3x1,5 300
6 lei lei
3.500,00
Element marunt, de prindere, fixare si sustinere 500
7 lei lei
1.242,00
Patch cord cat 6 ecranat , 2m 18
69 lei lei
990,00
Patch cord FO SC/SC duplex , 2m 6
165 lei lei

10.500,00
5 Instruire personal 1 10.500 lei lei
57.655,00
6 Management proiect 1 57.655 lei lei
8.400,00
7 Audit financiar 1 8.400 lei lei
16.800,00
8 Audit tehnic si de securitate 1 16.800 lei lei
12.600,00
9 Publicitate 1 12.600 lei lei
60.175,00
10 Consultanta proiect tehnic 1 60.175 lei lei

1.630.000,00
Total proiect (eligibil) lei

32.600,00
COFINANTARE BENEFICIAR (2%) lei
391.200,00
TVA (24%) lei

Valoare totala proiect 2.021.200 lei


Valoare eligibila proiect 1.630.000 lei
Valoare neeligibila, din care: 391.200 lei
TVA 391.200 lei
Alte costuri neeligibile 0 lei
Contributia proprie (2%), din care: 32.600 lei
Surse proprii 32.600 lei
Alte surse (imprumuturi) 0 lei
1.597.400
Asistenta financiara nerambursabila solicitata lei

15
Software baza de date
Solutia trebuie sa ofere suport scalabil si sigur pentru baze de date relationale,
incluzand instrumente integrate de raportare si analiza, business intelligence, consolidare /
integrare de date si Data Mining.
Un factor important al bazei de date constituie capacitatea acesteia de filtrare a
indecsilor pentru a putea produce o analiza rapida a datelor si pentru a permite implementarea
tabelelor nonstandard, necesare serviciilor oferite de catre sistemul aplicativ.
Securitatea bazelor de date trebuie sa ofere capacitatea de a defini politici de securitate
pentru toate obiectele incluse in baza de date.
Mentenanta si sustenabilitate
Implementarea unui sistem informatic integrat in cadrul Spitalului Municipal Radauti
va avea un impact deosebit asupra activitații acestuia; soluția IT propusa prin proiect
urmareste toate activitațile desfasurate la nivelul secțiilor din spital, traseul si evoluția
pacientului internat, examenele clinice, procedurile prescrise si efectuate, medicaTia prescrisa
si administrata, consumurile de materiale sanitare.
Noua organizare a sistemului va facilita accesul sporit la informații relevante a
intregului persoanal din cadrul spitalului, toate acestea urmand a fi facilitate conform
sistemului informatic integrat ce se va implementa prin proiect.
Spitalul va creste transparența, va fi capabil sa puna la dispoziTia pacienTilor si
cetaTenilor informaTii complete si coerente. PerformanTa sistemului ce se va implementa se
va baza pe siguranța si satisfacția pacientului.
Impactul proiectului asupra activitații va fi reflectat in:
•Toate deciziile luate in cadrul spitalului, de la cele de alocare a resurselor pana la cele
legate de metodele de diagnostic si tratament vor fi bazate pe cele mai relevante informații;
•Asigurarea calitații actelor medicale va deveni un element fundamental al activitații
spitalului, noile structuri propuse urmand sa aiba ca obiect exclusiv de activitate acest
domeniu;
•Siguranța va fi o caracteristica de baza a sistemului informatic integrat. Reducerea
riscului si asigurarea siguranTei pacientului va fi sprijinita prin sistemele si procedurile
informaTionale propuse si prin sistemul de calitate care vor ajuta la recunoasterea, prevenirea
si diminuarea erorilor;
•Cooperarea intre discipline si profesii va fi incurajata, atat intre diferitele nivele de
asistenTa, cat si intre specialistii de la acelasi nivel.
Garantie
Garantia si mentenanta sistemului informatic medical integrat trebuie sa asigure
obligativitatea functionarii permanente a acesteia in perioada de postimplementare
Se va solicita ca ofertantul sistemului informatic medical integrat sa asigure garantia
componentei software pe o perioada de un an de la termenul de finalizare a implementarii si
sa ofere garantie pentru componenta hardware pe o perioada de cel putin 1 an de la termenul
de finalizare a implementarii.
Modalitatile de asigurare a suportului tehnic pentru diagnoza si rezolvarea problemelor
aparute, vor fi dupa caz:
- utilizand mijloace de comunicatii dedicate, tip e-mail sau
- telefonic, pe baza unui numar de telefon de tip call-center pus la dispozitie de catre
Ofertant.
- prin transmiterea unui fax de catre client la un numar de fax dedicat pus la dispozitie
de catre prestator

16
In perioada de garantie, ofertantul se obliga sa asigure constatarea unei defectiuni
hardware in maxim 24 de ore si remedierea defectiunii in maxim 48 ore de la data si ora
reclamarii acesteia decatre beneficiarul echipamentelor, fara costuri suplimentare.
Remedierea se va face la sediul beneficiarului proiectului, iar in cazul unor defecte
mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul furnizorului de catre acesta.
Fiecare interventie in perioada de garantie va fi documentata cu ajutorul unei fise de
interventie care va contine urmatoarele detalii: data interventiei, descrierea interventiei,
modalitatea de rezolvare a interventiei (reparatie/inlocuire), durata de interventie si
confirmarea receptiei prin semnaturile furnizorului si beneficiarului.
Perioada de garantie se va majora cu timpul de nefunctionare al echipamentelor in
intervalul de reparare al acestora.

17

S-ar putea să vă placă și