Sunteți pe pagina 1din 2

RECOMANDĂRI PENTRU ÎNTOCMIREA REFERATULUI

I. STRUCTURĂ
Referatul trebuie să păstreze structura unei lucrări științifice publicabile într-o revistă de specialitate.
Referatul trebuie să reprezinte interpretarea proprie, prelucrată, a informațiilor din literatura de
specialitate, NU simpla traducere a documentației dintr-o limbă străină in limba romană.
Pentru referat se recomandă următoarea structură:
1. Introducere - trebuie să se termine cu precizarea scopului/ obiectivelor
2. Cuprins (aspecte teoretice și/ sau experimentale, metodologie, analiza și compararea datelor
din literatura de specialitate)
3. Concluzii
4. Bibliografie (minim 10 titluri bibliografice)

II. REC0MANDĂRI GENERALE


Structura referatului
o Referatele vor avea intre 10 și 12 pagini.
o Referatul trebuie să fie scris într-un stil clar, concis, respectând criteriile generale de utilizare a
limbii romane, precum și terminologia specifică domeniului de licență.
Introducerea referințelor bibliografice în text
• toate titlurile bibliografice să fie citate in text, astfel:
o pentru indicațiile cu autor unic se citează numele primului autor, anul (de ex., Stan,
2001),
o pentru indicațiile cu doi autori se citează numele primului și celui de al doilea autor, anul
(de ex., Stan și Popescu, 2001)
o pentru indicațiile cu mai mulți autori se citează numele primului autor și colab., anul (de
ex., Stan și colab., 2001)
Bibliografia
• lista bibliografică trebuie să cuprindă numai referințele existente în text
• indicațiile bibliografice vor fi listate in ordinea alfabetică a autorilor, astfel:
• Articole din reviste: Autor/ autori, anul, titlul articolului, revista (cu prescurtarea
internațională) in italice, volumul, pagini.
o Ghosh S., Marchand V., Gaspar l., Ephrussi A., 2012. Control of RNP motility and
localization by a splicing-dependent structure in oskar mRNA. Nat. Struct. Mol.
Biol. 19, 441-449.
• Capitole din cărti: Autor/autori, anul, titlul capitolului, titlul cărții, editorii cărții, Editura,
paginile.
o Fyffe J., Wilson K., 2010. Principles of clinical biochemistry. in: Principles and
Techniques of Biochemistry and Molecular Biology, Wilson K., Walker J., (eds),
Cambridge University Press, 625-659.
• Cărți: Autor/autori, anul, titlul, editura
o Cain M.L., Bowman W.D., Hacker S.D., 2011. Ecology, Sinauer Associates, Inc.
Figuri și tabele
• toate figurile se numerotează; separat,
• toate tabelele se numerotează separat.
• toate figurile și tabelele se regăsesc in text.
• legenda figurilor se trece sub figură. Trebuie să fie completă și dacă este cazul, cu indicația
sursei bibliografice. Indicația sursei bibliografice se trece sub legendă, pe un rând separat.
• legenda tabelelor se trece deasupra tabelului. Trebuie să fie completă și dacă este cazul, cu
indicația sursei bibliografice. Indicația sursei bibliografice se trece după tabel, pe un rând
separat.

III. TEHNOREDACTARE
• Referatul va fi scris cu Times New Roman 12, la 1,5 rânduri, Justified.
• In cazul in care se introduc tabele sau figuri legenda se redactează cu Times New Roman 10.
• Marginile documentului sunt: sus și jos - 2 cm, dreapta - 2 cm, stânga - 2,5 cm.
• Pagina de gardă:
o sus: Universitatea din București, Facultatea de Biologie (Times New Roman 12,
îngroșat), Programul de Master, anul
o la mijloc: Referat si Titlul (Times New Roman 28, îngroșat);
o mai jos in dreapta: Numele dumneavoastră, (Times New Roman 12, îngroșat);
o Jos la mijloc: anul universitar 2017 - 2018 (Times New Roman 12, îngroșat).

IV. TRANSMITEREA REFERATULUI


• Referatul se transmite în format word (cu extensia doc sau docx)
• Documentul îl salvați cu numele: Nume_Prenume_an_I_LabMed
• Referatul se înregistrează în platforma Turnitin.