Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII


Studii universitare de licență
Forma de învățământ cu frecvență
Specializarea : JURNALISM
ANUL II
PROGRAMAREA EVALUĂRILOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ
19.01-09.02.2020
ZIUA/DATA ORA SALA DISCIPLINA SCRIS/ORAL GRUPE TITULAR
22.01.2020 13,00-15,00 R3 Genurile presei scrise Examen scris Prof. univ. dr. Luminița Roșca

29.01.2020 11,00-13,00 R3 Multimedia Examen scris Prof. univ. dr. Georgeta Drulă

27.01.2020 09,00-11,00 R3 Tehnici de lucru in audiovizual (TV) Examen scris Lect. Univ. dr. Mădălina Bălășescu

05.02.2020 14,30 R3 Etică, gândire critică și integritate academică Examen scris Drd. Daniel Nica

03.02.2020 10,00- R3 Tehnici de colectare a informației Examen scris Lect. univ. dr. Emilia Șercan

VERIFICARILE SE SUSȚIN ÎN ULTIMELE 2 SĂPTĂMÂNI DIN SEMESTRU.


PROGRAMAREA EVALUĂRILOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ - VERIFICĂRI
06.01-17.01.2020
ZIUA/DATA ORA SALA DISCIPLINA SCRIS/ORAL GRUPE TITULAR
15.01.2020 10,00- R3 Tehnici de redactare în limba engleză Verificare Lect. Univ. dr. Aurelia Vasile
14.01.2020 12,00-14,00 609 Tehnici de redactare în limba franceză Verificare Prof. Univ. dr. Mirela Lazăr
Tehnici de lucru jurnalistice în situațiile de
13.01.2020 10,00- 616 Verificare Lect. univ. dr. Florica Iuhas
criză
România și tendințe actuale în Uniunea
15.01.2019 16,00-18,00 411 Verificare Prof. Univ. dr. Mirela Lazăr
Europeana
17.01.2020 14,00- 613 Fotojurnalism Verificare Lect. univ. dr. Alexandra Bardan
NOTĂ: Intrarea în sala de examen se face pe baza carnetului de student vizat pe anul univ. 2019/2020 şi a cărţii de identitate.
Se pot prezenta la examene studenţii care:
1. au la dosar diploma de bacalaureat în original (Valabil pentru cei de la BUGET)
2. şi-au achitat tranşa I şi II din taxa anuală de studii pentru anul univ. 2019/2020 (Valabil pentru cei de la TAXA)
Secretar an,
ZĂBAVĂ MARIA