Sunteți pe pagina 1din 7

Aprobat: Director Executiv Verificat: CESA Elaborat: Sef Unitate

Analiza si evaluarea riscurilor – Produse vegetale neafumate,afumate,bauturi din soia


Nr. Crt. Etapa procesului Pericole potenţiale Evaluare pericol Măsuri de prevenire
tehnologic G 1)
P 2)
CR 3)

1. Recepţie Biologice Prezenta microorganisme: Salmonella, drojdii si mare mica 3 - Evaluarea, selecţia şi reevaluarea furnizorilor
calitativă şi mucegaiuri - Verificarea existenţei buletinelor de analiză
Chimice Subst chimice volatile de la mijloacele de transport, medie mica 2 microbiologice, fizico-chimice şi de toxicitate şi a
cantitativă , urme de substante chimice de spalare si declaraţiilor de conformitate ce însoţesc materia
materii dezinfectie primă, verificari vizuale (mucegaiuri)
prime Prezenta metale grele, pesticide, ingrasaminte, -Efectuarea analizelor fizico-chimice prin
micotoxine eşantionare conform standardelor de eşationare
Umiditate ridicata - Verificarea starii igiena a mijloacelor de transport
Produse încinse - Verificarea concordantei caracteristicilor
Fizice Corpuri straine de natura si nemetalica rezultate din medie mica 2 produselor recepţionate cu Specificatia Tehnica a
procesul de transport sau resturi de ambalaje furnizorului
- Monitorizarea fiercarei receptii si inregistrarea
datelor
- Instruirea comisiei de receptie cu privire la modul
de efectuare a receptiilor
-Returnare la furnizor
4. Recepţie Materiale auxiliare contaminate cu mucegaiuri din mare mică 3 Respectarea masurilor GMP referitor la receptie si
calitativă şi genurile Aspergillius, Rhizopus, Penicilium, instruirea responsabililor cu aprovizionarea referitor
Biologice Cladosporium, bacterii din genul Salmonella, etc la GMP
cantitativă Solicitarea la furnizor a fiselor tehnice si a
materiale Chimice Prezenţa de micotoxine mare mică 3 Specificatiilor de produs, evaluare si selectionarea
auxiliare: corecta a furnizorilor

Cod 742-01-01 Ex. Rev 0 Analiza si evaluarea pericolelor SC IEZERESS SRL Produse vegetale Pagina 1 din 6
Aprobat: Director Executiv Verificat: CESA Elaborat: Sef Unitate

Analiza si evaluarea riscurilor – Produse vegetale neafumate,afumate,bauturi din soia


Nr. Crt. Etapa procesului Pericole potenţiale Evaluare pericol Măsuri de prevenire
tehnologic G 1)
P 2)
CR 3)

condimente, Fizice Corpuri de natură metalică şi nemetalică rezultate medie mică 2 Anuntarea de urgenta a furnizorilor in cazul
amestecuri de din procesul de fabricaţie constatarii aparitiei riscurilor. Condimentele,
materialele auxiliare, ambalajele constatate
condimente, necorespunzatoare vor fi tratate conform
mixuri complete procedurii<<Produs neconform>>
de condimente si Inspectia zilnica a mijloacelor de transport pentru a
adjuvanti, se verifica starea lor de igienă
membrane,casero Verificarea actelor insotitoare si a caracteristicelor
produselor care trebuie sa corespundă conform cu
le, folii, etichete, descrierea produsului
clipsuri,slinguri Verificarea integritatii ambalajelor, respectarea
conditiilor de depozitare impuse de furnizor

7. Recepţie Biologice Apă contaminată cu bacterii, mucegaiuri, germeni mare mică 3 Respectarea măsurilor GMP referitor la
calitativă şi patogeni, drojdii, mucegaiuri, bacterii aprovizionarea apei, efecturea clorinarilor conform
sporulate sau bacterii fluorescente, paraziti si programelor stabilite
cantitativă apă Instruire personal cu privire la măsurile GMP
larve ale acestora
Chimice Depăşirea dozei la clorinara apei medie mică 2 Efectuarea periodică a analizelor referitor la calitatea
Depasirea dozei admise de nitrite si nitrati apei conform programului anual de autocontrol si
conform hartii surselor de apa din unitate
Prezenţa micotoxinelor mare mică 3
Curatirea periodica sau inlocuirea materialului
Fizice Prezenţa unor corpuri străine(fire de nisip, pamant) mică mică 1 filtrant din filtrul instalatiei de tratare/pompare a apei

11. Depozitare Biologice Contaminarea cu mucegaiuri din genurile mare mică 3 Respectarea măsurilor GMP referitor la depozitare
materie prima Aspergillius, Rhizopus, Penicilium, Cladosporium, Instruire personal referitor la măsurile GMP, la
bacterii din genul Salmonella, etc modul de efectuare a spalarii, dezinfectiei si clatirii
Chimice Urme de substante chimice de spălare si dezinfectie medie mică 2 Monitorizarea de doua ori pe zi a parametrilor de
depozitare şi menţinerea acestora sub control
Fizice Prezenţa de insecte, rozătoare, corpuri, străine din medie mică 2 Respectarea temperaturilor de depozitare
spaţiul de depozitare, exfolieri de vopsea, var,etc Efectuarea de operaţiilor de dezinsecţie, deratizare,
dezinfecţie conform programului anual de
autocontrol
Cod 742-01-01 Ex. Rev 0 Analiza si evaluarea pericolelor SC IEZERESS SRL Produse vegetale Pagina 2 din 6
Aprobat: Director Executiv Verificat: CESA Elaborat: Sef Unitate

Analiza si evaluarea riscurilor – Produse vegetale neafumate,afumate,bauturi din soia


Nr. Crt. Etapa procesului Pericole potenţiale Evaluare pericol Măsuri de prevenire
tehnologic G 1)
P 2)
CR 3)

14. Depozitarea Biologice Contaminarea cu mucegaiuri din genurile mare mică 3 Respectarea măsurilor GMP referitor la depozitare
materialelor Aspergillius, Rhizopus, Penicilium, Cladosporium, Instruire personal referitor la măsurile GMP
bacterii din genul Salmonella, etc Respectarea condiţţilor de depozitare impuse de
auxiliare Chimice Prezenţa de micotoxine medie mică 2 furnizor
Solicitarea la furnizori a fiselor tehnice si
Fizice Prezenta corpurilor de natură metalică şi mare mică 3 specificatiilor de produs
nemetalică,resturi de ambalaj, a parazitilor si a Anuntarea de urgenta a furnizorilor in cazul
larvelor acestora, a insectelor şi rozatoarelor constatarii aparitiei riscurilor. Condimentele,
materialele auxiliare, ambalajele constatate
necorespunzatoare vor fi tratate conform
procedurii<<Produs neconform>>
Efectuarea de operaţiilor de dezinsecţie, deratizare,
dezinfecţie conform programului anual de
autocontrol
17. Pregatire Biologice -Contaminare cu microorganisme provenite de la mare mica 3 Respectarea măsurilor Gmp referitor la manipularea
materii prime mediul de lucru, ustensile, echipamente si de la materiilor prime
personal: bacterii coliforme, Streptococi fecali Efectuarea de operaţiilor de dezinsecţie, deratizare,
-Contaminare cu microorganisme provenite de la medie mica 2 dezinfecţie conform programărilor
mediul de lucru, ustensile, echipamente si de la Efectuarea examenelor medicale periodice
personal: drojdii si mucegaiuri, Stafilococi obligatorii.
coagulazo-pozitivi, virusuri Verificarea stării de sănătate a personalului la
Chimice Urme de substante chimice de spălare si dezinfectie medie mica 2 intrarea in secţie.
Efectuarea igienizării si clatirii corecte a recipentilor
Respectarea temperaturilor de racire impuse in
Fizice Corpuri straine de natura metalica si nemetalica medie Mica 2 spatiul de lucru
rezultate din procesul de abatorizare sau resturi de
ambalaje, resturi de oase, etc
Insecte şi alţi antidăunători

Cod 742-01-01 Ex. Rev 0 Analiza si evaluarea pericolelor SC IEZERESS SRL Produse vegetale Pagina 3 din 6
Aprobat: Director Executiv Verificat: CESA Elaborat: Sef Unitate

Analiza si evaluarea riscurilor – Produse vegetale neafumate,afumate,bauturi din soia


Nr. Crt. Etapa procesului Pericole potenţiale Evaluare pericol Măsuri de prevenire
tehnologic G 1)
P 2)
CR 3)

21. Pregatire(dozare) Biologice Contaminare cu microorganisme provenite de la medie Mica 2 Respectarea măsurilor GMP referitor la manipularea
materiale mediul de lucru, ustensile, echipamente si de la materialelor auxiliare
personal: bacterii coliforme, agenti patogeni , Efectuarea operaţiilor de dezinsecţie, deratizare,
auxiliare Streptococi fecali, Staphilococus Aureus, drojdii si dezinfecţie conform programului anual de
mucegaiuri, Stafilococi coagulazo-pozitivi, virusuri autocontrol
Chimice Prezenta urmelor de substante de spalare si Medie Mica 2 Efectuarea examenelor medicale periodice
dezinfectie obligatorii ale personalului
Supradozaj la sare nitrica, aditivi alimentari, Verificarea stării de sănătate a personalului la
coloranti, stabilizatori, conservanti, intaritori de intrarea in secţie.
gust peste limita legala admisa Efectuarea igienizării corecte a recipentilor si a
Fizice Corpuri straine si resturi de ambalaje, Medie mica 2 ustensilelor de lucru
daunatori(insecte, rozatoare) Respectarea dozelor la aditivi conform retetei
produsului;
24. Cuterare Biologice Contaminare cu microorganisme provenite de la Medie Mica 2 Respectarea măsurilor GMP referitor la pregătirea
Malaxare mediul de lucru, ustensile, echipamente si de la materiilor prime
personal: bacterii coliforme, Streptococi fecali, Efectuarea de operaţiilor de dezinsecţie, deratizare,
drojdii si mucegaiuri, Stafilococi coagulazo- dezinfecţie conform programărilor
pozitivi, virusuri Efectuarea examenelor medicale periodice
Chimice Urme de substante chimice de spălare, dezinfectie medie mica 2 obligatorii.
Verificarea stării de sănătate a personalului la
Fizice Corpuri straine de natura metalica(ruperea medie mica 2 intrarea in secţie.
mecanismelor de taiere) sau resturi de ambalaje, Efectuarea clatirii corecte dupa igienizarea utilajelor
insecte, rozatoare şi alţi dăunători , ustensilelor si recipientilor
Respectarea temperaturilor de racire impuse in
spatiul de lucru
27. Spritare ,asezare pe Biologice Contaminare cu microorganisme provenite de la medie mica 2 Respectarea măsurilor GMP referitor la dozarea
carucioare echipamente, ustensile, personal : bacterii coliforme, conform retetei
Streptococi fecali, mucegaiuri, Stafilococi coagulazo- Efectuarea de operaţiilor de dezinsecţie, deratizare,
pozitivi, virusuri dezinfecţie conform programului anual de
autocontrol
Chimice Urme de la substante chimice de spalare si dezinfectie medie mica 2 Efectuarea examenelor medicale periodice
obligatorii.
Cod 742-01-01 Ex. Rev 0 Analiza si evaluarea pericolelor SC IEZERESS SRL Produse vegetale Pagina 4 din 6
Aprobat: Director Executiv Verificat: CESA Elaborat: Sef Unitate

Analiza si evaluarea riscurilor – Produse vegetale neafumate,afumate,bauturi din soia


Nr. Crt. Etapa procesului Pericole potenţiale Evaluare pericol Măsuri de prevenire
tehnologic G 1)
P 2)
CR 3)

Fizice Prezenta capetelor de sfoara si a fragmentelor de medie mica 2 Verificarea stării de sănătate a personalului la
membrana in pasta, obiecte personale, oja, fire de par, intrarea in secţie.
etc Efectuarea clatirii si igienizării corecte a spatiilor de
productie, utilajelor şi ustensilelor.
30. Fierberea si Biologice Contaminarea cu microorganisme: bacterii coliforme, medie mică 2 Respectarea măsurilor GMP referitor la tratamentul
afumarea Streptococi fecali, Clostridium perfrigens, Clostridum termic al produselor.
botulinium, Listeria monocytogenes, Toxoplasma mare mică 3 Verificarea temperaturilor si timpilor de tratament
gondii, Escherichia coli, Mucegaiuri(Cladosporium), termic prin inregistrari la fiecare sarja
drojdii, stafilococi coagulazo-pozitivi, Respectarea temperaturii de fierbere si a temperaturii
virusuri ;Trecerea in faza sporulata a unor finale a produsului
microorganisme Instruirea personalului referitor la fierberea si
Chimice Urme de la substantele chimice de spalare si medie mica 2 afumarea produselor, pe fiecare sortiment in parte
dezinfectie Igienizarea corecta a celulelor de fierbere si afumare
Fizice Urme de gudroane de la spalarea incorecta a celulei de
- - -
afumare
34. Dusare Biologice Remanenta microorganismelor provenite de la mediul mare mică 3 Respectarea duratei si temperaturii de racire
de lucru, ustensile, echipamente si de la personal: Respectarea măsurilor GMP referitor la manipularea
bacterii coliforme, Streptococi fecali, drojdii si si racirea produselor.
mucegaiuri, Stafilococi coagulazo-pozitivi, virusuri, ca Efectuarea de operaţiilor de dezinsecţie, deratizare,
urmare a unei igienizari ineficace ca urmare a unei dezinfecţie conform programului anual de
igienizari ineficace autocontrol
Chimice Urme de substantele chimice de spalare si dezinfectie medie mica 2 Efectuarea examenelor medicale periodice
obligatorii ale personalului.
Verificarea stării de sănătate a personalului la
Fizice - - - - intrarea in secţie.
37. Ambalare, Biologice Contaminare cu microorganisme provenite de la Mare Mica 3 Respectarea măsurilor GMP referitor la etichetare
Vidare, personal, masina de ambalat : bacterii coliforme, Menţinerea unei temperature scăzute in spaţiul unde
Streptococi fecali, drojdii si mucegaiuri, Stafilococi are loc etichetarea 10-12 0 C
Etichetare coagulazo-pozitivi, virusuri Efectuarea de operaţiilor de dezinsecţie, deratizare,
Chimice Urme de la substantele chimice de spalare si Medie Mica 2 dezinfecţie conform programărilor
dezinfectie Efectuarea examenelor medicale periodice
obligatorii.
Cod 742-01-01 Ex. Rev 0 Analiza si evaluarea pericolelor SC IEZERESS SRL Produse vegetale Pagina 5 din 6
Aprobat: Director Executiv Verificat: CESA Elaborat: Sef Unitate

Analiza si evaluarea riscurilor – Produse vegetale neafumate,afumate,bauturi din soia


Nr. Crt. Etapa procesului Pericole potenţiale Evaluare pericol Măsuri de prevenire
tehnologic G 1)
P 2)
CR 3)

Fizice Perforarea membranelor la termosudare, prezenta medie mică 2 Verificarea stării de sănătate a personalului la
resturilor de ambalaje in interiorul pungilor intrarea in secţie

40. Depozitare Biologice Contaminarea cu microorganisme: bacterii coliforme, Respectarea măsurilor GMP referitor la depozitarea
microorganisme aerobe, mezofile, bacterii sulfito- produsului finit
reducatoare, Streptococi fecali, drojdii si mucegaiuri, medie mica 2 Respectarea condiţiilor(temperatura si umiditate) de
Salmonella, Stafilococi coagulazo-pozitivi, virusuri, ca depozitare
urmare a nerespectarii temperaturii de depozitare Monitorizarea parametrilor de depozitare şi
Chimice Substante chimice de spalare, prezenta micotoxinelor Medie Mica 2 menţinerea acestora sub control
produse de diverse specii de microorganisme Efectuarea de operaţiilor de dezinsecţie, deratizare,
Fizice - - - - dezinfecţie conform programului
Igienizarea corespunzatoare a spatiilor de depozitare,
recipientilor, etc
43. Control CTC Biologice Recontaminarea produselor cu microorganisme aerobe, Medie Mica 2 Respectarea măsurilor GMP referitor la control CTC
bacterii coliforme, mezofile, bacterii sulfito- Instruirea personalului referitor la controlul CTC al
reducatoare, Streptococi fecali, drojdii si mucegaiuri, produsului.
Salmonella, Stafilococi coagulazo-pozitivi, virusuri, ca Respectarea temperaturilor de racire impuse in
urmare a prezente in aer si de la operatori; spatiile de lucru
Chimice - - - - Efectuarea examenelor medicale periodice
obligatorii ale personalului;
Fizice - - - -
46. Ambalare finala Biologice Contaminare cu microorganisme provenite de la Mare Mica 3 Respectarea măsurilor GMP referitor la ambalare si
personal : bacterii coliforme, Streptococi fecali, manipularea produselor
mucegaiuri, Stafilococi coagulazo-pozitivi, virusuri Ambalajele trebuie să fie curăte şi igienizate inainte
Chimice - - - - de fiecare ambalare;
Fizice Deteriorarea produselor in timpul manipulării si medie mică 2 Utilizarea ambalajelor fara defecte si crapaturi
ambalarii, prezenta resturilor de ambalaje, etichete, etc pentru a nu produce deteriorarea produselor
pe produse Respectarea temperaturilor de racire impuse in
spatiile de lucru
Respectarea conditiilor de manipulare igiena in
timpul operatiei de ambalare

Cod 742-01-01 Ex. Rev 0 Analiza si evaluarea pericolelor SC IEZERESS SRL Produse vegetale Pagina 6 din 6
Aprobat: Director Executiv Verificat: CESA Elaborat: Sef Unitate

Analiza si evaluarea riscurilor – Produse vegetale neafumate,afumate,bauturi din soia


Nr. Crt. Etapa procesului Pericole potenţiale Evaluare pericol Măsuri de prevenire
tehnologic G 1)
P 2)
CR 3)

49. Livrare,transport Biologice Contaminarea cu microorganisme: bacterii coliforme, medie mică 2 Respectarea măsurilor GMP referitor la livrare
microorganisme aerobe mezofile, bacterii sulfito- Menţinerea stării de igienă corespunzatoare a
reducatoare, Streptococi fecali, ca urmare a mijloacelor de transport prin igienizare periodică.
nerespectarii temperaturii de transport Monitorizarea temperaturii in mijloacele de transport
Chimice - - - - Respectarea condiţiilor de depozitare a produselor in
timpul transportului
Fizice Deteriorarea produselor in timpul transportului, medie mică 2
Manipularea atenta a produselor la incarcare,
patrunderea prafului si a urmelor de murdarie datorita
descarcare si transport
manipularilor incorecte, neetanseitatii mijlocului de
Realizarea unei carosari corespunzatoare a dubei
transport

Data:

Cod 742-01-01 Ex. Rev 0 Analiza si evaluarea pericolelor SC IEZERESS SRL Produse vegetale Pagina 7 din 6

S-ar putea să vă placă și