Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune


Locală Valea Dunării Sudolt
Proiect finanțat prin FEADR

•MODERNIZARE EXPLOATATII AGRICOLE PRIN


Denumirea
ACHIZITII UTILAJE SI ECHIPAMENTE IN COMUNA
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin proiectului
GINGIOVA, JUD.DOLJ
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală” • Pătrană Luciana-Marilena PFA isi propune prin
prezentul proiect dezvoltarea fermei vegetale din
Comuna Gangiova, Sat Gangiova prin achizitia de
Perioada de programare masini/utilaje si echipamente agricole noi,
Descrierea
2014-2020 caracterizate printr-o productivitate marita si un
proiectului
randament superior, ridicarea nivelului calitativ si
cantitativ al lucrarilor agricole executate, ceea ce va
duce la cresterea competitivitatii in teritoriul GAL
Beneficiarul proiectului
Valea Dunarii Sudolt.
PATRANA LUCIANA
MARILENA-PFA

• Obiective tehnice: Achizitia de utilaje agricole care


determina cresterea productivitatii muncii,
Localizarea proiectului: introducerea de tehnologii performante,
Comuna Gingiova imbunatatirea conditiilor de lucru, imbunatatirea
calitatii produselor agricole;
Obiective • Obiective economico-financiare: Cresterea
rentabilitatii economice a exploatatiei agricole prin
Domeniul de intervenție: reducerea costurilor de productie si cresterea
2A viabilitatii economice
• Obiective de mediu: Asigurarea respectarii
cerintelori fitosanitare, ecologice.
Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 17 • Scaderea costurilor de productie la ha prin
exploatarea propriilor utilaje fata de
externalizarea lucrarilor agricole catre terti;
Valoarea finanțării
• Cresterea productivitatii prin respectarea
nerambursabile:
perioadelor optime de executare a lucrarilor
156.631,82 Euro, agricole;
echivalent a 729.669,34 • Cresterea calitatii produselor agricole prin
Lei (Suma rambursata) utilizarea masinilor si utilajelor agricole
Rezultate performante ce asigura standarde de calitate
Valoarea contribuției ridicate ale produselor agricole;
private: • Imbunatatirea conditiilor de munca prin utilizarea
17.566,91 Euro, echivalent masinilor si utilajelor agricole cu dotari moderne,
a 81.835,46 Lei crescand productivitatea factorului uman;
• Cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei
Perioada de agricole se va putea realiza prin obtinerea unor
implementare a costuri unitare scazute, ceea ce va duce la un
proiectului: profit sporit
ianuarie 2018 - iulie 2018
• Respectarea datelor si cerintelor prevazute in SF
Date de contact: (ex. graficul de implementare al proiectului, etc.)
Lecții învățate/
recomandări • Implementarea proiectului intr-un timp relativ
Tel GAL VDS:
scurt il recomanda pe beneficiar ca un exemplu de
0251.356.654
buna practica