Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI DREPT


Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune – Anul I FR
Disciplina: Marketing

STUDIUL PRIVIND IDENTIFICAREA


PREFERINŢELOR CONSUMATORILOR ŞI A
FACTORILOR CARE STAU LA BAZA
ACHIZIŢIEI DE TÂMPLĂRIE ALUMINIU ŞI PVC

Îndrumător: Studenţi:
Conf. univ. dr. Duţu Amalia Baicea Mioara
Dobrinescu Andreea
Ilie Mihaela Lavinia

ANUL

2017
CUPRINS

A1. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII PROIECTULUI..............................................................................3


A1.1 Diagrama Gantt...............................................................................................................................4
A2. CONTEXTUL PROIECTULUI...........................................................................................................5
A3. PROIECTAREA CERCETĂRII...........................................................................................................6
A3.1 Definire scop, obiective, variabile şi ipoteze..................................................................................6
A3.2 Definire eşantion.............................................................................................................................8
A 3.3 Proiectarea, testarea şi validarea chestionarului............................................................................9
A.4 CULEGEREA DATELOR..................................................................................................................13
A.5 ANALIZA STATISTICĂ A DATELOR.............................................................................................14

2
A1. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII PROIECTULUI

 Echipa proiectului este formată din: Baicea Mioara, Dobrinescu Andreea şi Ilie Mihaela
Lavinia
 Scopul proiectului: Studiul privind identificarea preferinţelor consumatorilor şi a factorilor
care stau la baza achiziţiei de tâmplărie aluminiu şi pvc
 Durată de viaţă: 13.03.2017 – 02.06.2017, respectiv 12 săptămâni.
 Metoda de cercetare folosită în acest caz va fi sondajul.

3
A1.1 Diagrama Gantt

FACUTA IN EXCEL

4
A2. CONTEXTUL PROIECTULUI

Piaţa producţiei şi montării de tâmplărie PVC este, intr-adevăr, în continuă dezvoltare.


Lux sau necesitate, cert e că din ce în ce mai multă lume preferă tâmplăria din PVC.
Există un nivel ridicat de confuzie la nivelul tipurilor de tâmplărie privind consumatorii,
aceștia operând cu diferențieri neclare între mărcile de profile, cele de geamuri sau cele de
montatori. Cercetarea presupune o investigație cantitativă de ansamblu a mărcilor active pe
următoarele dimensiuni cheie: elementele de bază privind informațiile și atitudinile generale
despre categorie, elementele de bază privind mărcile active pe piață, cele privind
comportamentele de consum, descriptorii de consumatori – demografici, sociografici.
Metoda de cercetare folosită în acest caz va fi sondajul care presupune culegerea
datelor şi informaţiilor direct de la purtătorii acestora, utilizând drept instrument de investigare
şi recoltare a informaţiilor chestionarul. Apoi se va efectua un sondaj clasic, personal,
intervievând persoanele urmărite în centrul oraşului.
Sondajul personal constă în culegerea informaţiilor de către operatorul de interviu în
mod nemijlocit, prin comunicarea directă, faţă în faţă, cu respondentul. Astfel, chestionarul este
completat de către operator pe baza informaţiilor date de respondent.
Sondajul este nedisimulat, deoarece scopul acestuia este evident şi poate fi sesizat cu
usurinţă de respondent, pe baza întrebărilor din chestionar.
Interviul este structurat, ordinea întrebărilor fiind foarte bine stabilită în cadrul
chestionarului astfel încât acesta să fie logic şi coerent, iar operatorul nu trebuie să schimbe
ordinea întrebărilor. În cazul în care un respondent nu poate răspunde la o intrebare,
operatorul poate reveni la acea întrebare la sfârşit.

5
A3. PROIECTAREA CERCETĂRII
A3.1 Definire scop, obiective, variabile şi ipoteze

Scopul cercetării
Scopul acestei cercetării selective îl constituie ,,Identificarea preferinţelor consumatorilor şi a
factorilor care stau la baza achiziţiei de tâmplărie aluminiu şi pvc”.

Obiective:
1. Identificarea modului în care este perceput produsul de către consumator
2. Identificarea criteriilor de decizie în vederea achiziţionării produsului
3. Identificarea preferinţelor tipului de tâmplărie pentru care consumatorii optează
4. Identificarea importanţei preţurilor practicate în decizia de alegere a tâmplăriei
5. Identificarea produselor conexe care se vor achiziţiona împreună cu tâmplăria (plase
insecte, rulouri, glafuri)
6. Identificarea surselor din care se informează pentru achiziţia produsului
7. Identificarea importanţei garanţiei practicate în decizia de alegere a tâmplăriei
8. Identificarea modalităţii preferate de plata utilizată în achiziţionarea tâmplăriei termoizolante
(rate /cash).
9. Identificarea înclinaţiei consumatorilor pentru colaborarea cu producătorii de tâmplarie intr-
un cadru ilegal (fără documente fiscale – „la negru”).
10. Identificarea modalităţii preferate de a intra în contact cu furnizorii de tâmplărie (telefon,
internet, vizită în showroom).
11. Identificarea avantajelor şi dezavantajelor percepute de consumatori ale principalelor tipuri
de tâmplărie termoizolantă.
12 Identificarea importanţei elementelor indispensabile (fonic, termic, solar) ale tâmplăriei cu
geam termopan
13. Identificarea preferinţelor consumatorilor privind montajul tâmplăriei
14. Identificarea profilului socio demografic al consumatorului - vârsta
15. Identificarea profilului socio demografic al consumatorului – nivelu de venit
16. Identificarea profilului socio demografic al consumatorului – mediul de reşedinţă.

6
Variabile

Codificare
Denumire variabilă Definire conceptuală Definire operaţională
valori
Percepţie produs a) O necesitate; 1
b) Un trend. 2

Perioada de timp scursă 18 - 25 ani 1


între momentul naşterii şi 26 - 34 ani 2
Vârstă
momentul luări interviului 35 - 42 ani 3
exprimată în ani definiţi 43 - 60 ani 4

Ipoteze

1. Peste 50% dintre consumatori consideră o necesitate achiziţia tămplăriei cu geam


termopan.
2. 60% dintre respondenţii intervievaţi vor declara că preţul reprezintă cel mai important criteriu
în alegerea tâmplăriei.
7
3. Peste 70% dintre respondenţi vor prefera tâmplăria din pvc.
4. 40% dintre respondenţi sunt dispuşi să plătească un preţ mare pentru achiziţia tâmplăriei.
5. Peste 75% achiziţionează odată cu tâmplăria şi aceesoriile acestora.
6. Cca. 35% dintre respondenti sunt influenţaţi de recomandarea prietenilor, colegilor,
cunoștințelor în decizia de achiziţie a produsului

7. Granţia produselor cumpărate reprezintă un important criteriu în decizia de cumpărare


pentru 45% dintre respondenţi.
8. Peste 60% dintre respondenţi preferă plata în rate.
9. Peste 80% dintre respondenţi sunt sceptici în ceea ce priveşte achiziţia tâmplăriei
Identificarea înclinaţiei consumatorilor pentru colaborarea cu producătorii de tâmplarie fără
documente fiscale.
10. Cca. 55% dintre respondenţi să intre în contact cu furnizorii de tâmplărie vizitând
showroom-ul.
11. Cca. 85% dintre respondenţi vor identifica mai multe avantaje faţă de dezavantaje în ceea
ce priveşte produsul.
12. Peste 85% dintre intervievaţi vor declara că protecţia termică reprezintă un criteriu de
alegere a tâmplăriei reprezentate de ,,scutul de protecţie”
13. Cca 90% dintre intervievaţi preferă achiziţia tâmplăriei cu montajul inclus.
14. Peste 45% dintre persoanele intervievate au vârsta cuprinsă între 35 – 42 ani
15. Majoritatea respondenţilor au venituri lunare cuprinse între 1.500 – 3.000ron/luna.
16. Aproape toate persoanele intervievate locuiesc în mediul urban..

A3.2 Definire eşantion

Colectivitatea cercetată este reprezentată de un număr de 25 de persoane.


Eşantion reprezentativ cu vârste cuprinse între 20 şi 60 ani.
Marja de eroare de eşantionare este de +3%.

A 3.3 Proiectarea, testarea şi validarea chestionarului

După o scurtă introducere se va trece la întrebările propriu-zise. În chestionar s-au


folosit întrebări închise şi deschise. Întrebările de la sfârsitul chestionarului, cu numerele 14, 15
şi 16 sunt întrebări de identificare.

8
CHESTIONAR
Bună ziua! Realizez un studiu despre identificarea preferinţelor consumatorilor şi a
factorilor care stau la baza achiziţiei de tâmplărie aluminiu şi pvc.
Sunteţi dispus (ă) să imi acordaţi câteva minute pentru realizarea acestei cercetări?

1. Ce reprezintă pentru dvs. achiziţia tâmplăriei cu geam termopan?


a) O necesitate;
b) Un trend.

2. După ce criterii vă orientați în achiziționarea produsul?

a) Preț;

b) Calitate;

c) Design;

d) Marcă.

3. Ce tip de tâmplărie preferați, după materialul din care este confecționat?

a) Aluminiu;

b) PVC;

c) Lemn stratificat.

4. Care este prețul pe care sunteți dispus să-l plătiți pentru produs?

a) Preț înalt; Calitatea înseamnă bani!

b) Preț mediu;

c) Preț mic.

5. Care dintre următoarele sunteți dispus să le achiziționați împreună cu produsul?

a) Plase pentru insecte;

b) Rulouri;

c) Glafuri.

9
d) Nici una

6. Care sunt factorii externi care vă influențează decizia de cumparare a produsului?

a) Publicitate;

b) Recomandarea prietenilor, colegilor, cunoștințelor;

c) Sfaturile oferite de vânzători;

d) Altele (specificați):
___________________________________________________________

7. Oferirea garanției și termenul acesteia vă influențează decizia de cumpărare?

a) Da;

b) Nu neapărat;

c) Nu.

8. Cum sunteți dispuși să achitați produsul?

a) Achitarea prețului integral;

b) Disponibilitatea de a achita în rate prezintă un avantaj.

9. Ce părere aveți despre producătorii care vă oferă produsele fără documente fiscale?

a) Nu mă deranjează;

b) Prefer să mi se ofere documentele.

10. Cum preferați să luați legătura cu furnizorii de tâmplărie?

a) Prin telefon;

b) Pe internet;

c) Vizitez showroom-ul.

10
11. Ce avantaje și dezavantaje identificați la tâmplăria termoizolantă?

Avantaje Dezavantaje
a) a)
Produse din b) b)
aluminiu c) c)

a) a)
b) b)
Produse din PVC c) c)

a) a)
Produse din lemn b) b)
stratificat c) c)

12. Care este cel mai important criteriu de alegere a tâmplăriei reprezentate de ,,scutul
de protecţie” ?
a) protecţia termică;
b) protecția fonică ;
c) protecția solară;

13. Atunci când achiziţionaţi produsul pentru care din variantele de mai jos optati în
privinţa montajului?
a) cu montaj inclus; Prefer specialiştii în domeniu
b) fără montaj;

14. În care dintre următoarele grupe de vârstă vă încadrați?

□ 18 - 25 ani □ 26 - 34 ani □ 35 - 42 ani □ 43 - 60 ani

15. Dispuneți de un venit lunar în cadrul familiei de:

□ sub 1.000 RON

□ 1.500 - 3.0000 RON

□ 3.000 - 4.500 RON

□ peste 4.500 RON

11
16. Mediul de reședință din care proveniți este:

□ urban □ rural

A.4 CULEGEREA DATELOR

Chestionarul se va completa stând faţă în faţă cu persoana intervievată. Astfel se poate


observa cel mai bine reacţia persoanei şi se pot afla cele mai multe informaţii.
Aria geografică a cercetării este Jud. Arges, iar ancheta se va face în centrul oraşulu Piteşti.
Culegerea informaţiilor se va face în intervalul orar 14:00 - 16:00, timp de 2 zile de către
1 operator de interviu.

12
A.5 ANALIZA STATISTICĂ A DATELOR

Chestonarul elaborat a fost aplicat pe 80 de respondenţi din mediul urban/rural, cu


vârste cuprinse intre 18 -66 de ani , femei şi barbati.
În urma aplicării chestionarului prezentat anterior, au fost obţinute informaţii necesare în
luarea deciziei.
În ceea ce urmează se vor interpreta datele obţinute prin prelucrarea chestionarelor realizate.

La întrebarea Ce reprezintă pentru dvs. achiziţia tâmplăriei cu geam termopan?

Răspuns Număr %

necesară 22
trend 3
TOTAL 25

13