Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINȚĂ

Adeverim prin prezenta că dl. (dna.) ..............................................................................................,

a fost angajat (ă) la .........................................................................................................................,

cod fiscal ........................................, localitatea ..............................................................................,

din data de ....................................... până la data de ..............................................., pe perioadă

................................................................., în funcția de ................................................................,

departamentul ........................................., cu un salariu de încadrare de ................................. lei,

a realizat în ultimele 12 luni următoarele venituri/concedii medicale (dacă este cazul):

Venit brut Zile Zile


An Lună Perioada CM Tip CM
realizat (Lei) contribuție CM

Eliberăm prezenta spre a-i servi la angajare.

Director General, Director Economic,