Sunteți pe pagina 1din 2

Tehnici multimedia utilizate în educaţia fizică şi sport si antrenament

Metoda constă în utilizarea unui arsenal cât mai larg de resurse: - scrise
(manuale, cursuri, etc.); - mesaje audio-vizuale (TV, Internetul, radio, casete
audio, tehnici video, transmisii prin cablu, e-mail, etc.); - instruire asitată pe
calculator, etc.
Scopul este acela a facilita achiziţia de cunoştinţe şi de a exprima idei în
diverse moduri..

Instruirea asistată de calculator (IAC) Informatizarea societăţii determină


pătrunderea calculatorului în instituţiile de învăţământ.
Apariţia şi răspândirea pe scară largă a Internetului, a produs o adevărată
revoluţie în cunoaştere şi comunicare.

Cu ajutorul calculatorului pot fi prezentate: informaţii, aplicaţii, exerciţii,


probleme, jocuri didactice, simularea unor procese/fenomene; itemi de
evaluare/autoevaluare. Antrenamentul sportiv modern se bazează pe o
multitudine de date furnizate de investigaţiile tot mai complexe la care sunt
supuşi sportivii, dar şi date provenite din procesul de pregătire şi participare
în competiţii.
Adoptarea soluţiilor şi a deciziilor metodologice depinde de corecta stocare,
prelucrare şi interpretare a datelor culese.

Utilizarea calculatoarelor în sport furnizează date legate de: - selecţia


primară, intermediară şi finală a sportivilor; - programarea şi planificarea
antrenamentelor; - stabilirea parametrilor efortului în corelaţie cu obiectivele
concursului; - analiza rezultatelor obţinute de sportivi la probele de control; -
elaborarea unor modele biologice şi psihomotrice; - prelucrarea datelor
pentru obţinerea unor indicatori statistici, etc.

Simularea pe calculator în ramuri de sport al căror conţinut se pretează la


acest lucru, a devenit deja o practică curentă în antrenamentul sportiv
modern, Eficienţa instruirii asistată de calculator depinde de: calitatea
programelor; competenţele didactico-metodice şi tehnice ale cadrului
didactic; competenţele tehnice ale elevilor.
De reţinut: Învăţământul multimedia constă în în utilizarea unui arsenal cât
mai larg de resurse: scrise (manuale, cursuri, etc.), mesaje audio-vizuale
(TV, Internetul, radio, casete audio, tehnici video, transmisii prin cablu, e-
mail, etc.), instruire asitată pe calculator, etc. - scopul: a facilita achiziţia de
cunoştinţe şi de a exprima idei în diverse moduri - utilizarea noilor
tehnologii în activitatea sportivă de performanţă (obiectivizarea comportării
sportivilor în antrenamente şi competiţii) în scopul optimizării efectelor
antrenamentului şi implicit a capacităţii de performanţă
Instruirea asistată pe calculator (IAC), constituie mijlocul de învăţământ cel
mai nou şi mai complex utilizat în procesul didactic şi în antrenamentul
sportiv - cu ajutorul calculatorului pot fi prezentate: informaţii, aplicaţii,
exerciţii, probleme, jocuri didactice, simularea unor procese/fenomene, itemi
de evaluare/autoevaluare - permite profesorilor luarea unor decizii optime în
dirijarea antrenamentului şi pregătirea competiţiei - datele puse la dispoziţia
antrenorilor în timpul desfăşurării competiţiei (ex: fişele de înregistrare
computerizată folosite în jocurile sportive), facilitează stabilirea unor planuri
de acţiune imediată, corespunzătoare situaţiilor din teren - utilizarea
calculatoarelor în sport furnizează date legate de: - selecţia primară,
intermediară şi finală a sportivilor - programarea şi planificarea
antrenamentelor - stabilirea parametrilor efortului în corelaţie cu obiectivele
concursului - analiza rezultatelor obţinute de sportivi la probele de control -
elaborarea unor modele biologice şi psihomotrice - prelucrarea datelor
pentru obţinerea unor indicatori statistici, etc.