Sunteți pe pagina 1din 14

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Republicii Moldova


Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală

RAPORT
Lucrare de laborator Nr.6
La Disciplina: Sisteme Computerizate în
Medicina
Tema: Gestionarea sistemelor de gestionare
imaginilor medicale

Au efectuat: st. gr ISBM-161 Livadaru Mihaela


A verificat: dr.conf Serghei Railean

Chisinau 2019
Scopul lucrării: Studierea Sistemelor de gestionare a
imaginilor medicale.

Noţiuni teoretice:
Sisteme de gestionare şi transmitere a imaginilor medicale
In prezent îşi fac apariţia diferite tipuri de sisteme care integrează funcţii complexe.
Soluţiile tehnologice care au apărat pe piaţă permit integrarea la acelaşi post de lucru a funcţiilor de
afişare video şi de prelucrare numerică a datelor. Acestea prefigurează aplicaţiile din viitor a activităţilor
medicale în cooperare.
In cadrul mai restrâns, referitor la gestionarea imaginilor vom distinge în mod schematic două tipuri
de situaţii:

Teleconsultaţia şi teleexpertiza
Schimburile de informaţii presupun o intensă interacţiune şi pot necesita accesarea unor date care au
fost deja memorizate (dosarul pacientului), precum şi memorizarea informaţilor care au fost schimbate.
In acest caz, tehnicile folosite integrează, eventual la acelaşi post de lucru, transmiterea vocii, a
imaginilor prelucrate numeric, dar şi a tehnicilor video şi a video-conferinţelor.
Exemplul clasic al unei astfel de activităţi, care face apel la transmiterea imaginilor, este dat de
consultaţiile între experţi în domeniul anatomiei patologice şi al radiologiei.

PAC S-urile
Imaginile sunt integrate într-un sistem de gestiune al dosarului pacientului, bazat pe „imagini".
Este vorba de arhivarea, memorizarea şi accesarea rapidă a imaginilor. Acest tip de problemă şi-a
găsit rezolvarea prin sistemul PACS (Picture Archiving and Communication System - Sistemul de
comunicare şi arhivare a imaginilor).
Imaginile procesate numeric sunt integrate în dezvoltarea sistemelor de informaţii spitaliceşti şi ale
reţelelor de servicii de sănătate.
Acest sistem informaţional permite arhivarea, prelucrarea, comunicarea şi vizualizarea tuturor
imaginilor medicale produse de una sau mai multe instituţii. Aceste sisteme de arhivare şi comunicare a
imaginilor au următoarele avantaje:
• permit să se asigure conservarea imaginilor procesate numeric, fără riscul pierderii sau
deteriorării conţinutului acestora;
• permit accesarea rapidă şi uşoară a tuturor imaginilor de către orice persoană autorizată şi;
• permit prelucrarea locală (la nivelul centrelor de producere şi de utilizare a imaginilor).
Din punct de vedere economic, aceste sisteme trebuie să ducă la economii în ceea ce priveşte costul
personalului, al materialelor şi al întreţinerii (Enning, 1994).
PACS-urile în curs de elaborare permit integrarea diferitelor modalităţi de obţinere a imaginilor
(radiografii procesate numeric, angiografii digitaiizate, scanner, RMN, etc).
Volumul considerabil de informaţii reprezentat de imaginile procesate numeric necesită instalarea
unor servere de imagini adaptate, cum sunt discurile magnetice de mare capacitate pentru imaginile
recente şi discuri optice numerice pentnj imaginile mai vechi.
Transmiterea imaginilor şi a informaţiilor legate de acestea (tip de clişeu, incidenţă, etc.) face necesară
adoptarea unor standarde de compresiune şi de comunicare, cum sunt standardele ACR/NEMA DICOM.
Cel mai adesea se iau în considerare două tipuri de posturi de lucru:
• posturi de lucru de prelucrare şi interpretare, echipate cu ecrane cu rezoluţie înaltă, frecvent
multiple, pentru vizualizarea simultană a secvenţelor de imagini, cu procesoare de prelucrare
specializate;
• posturi de lucru de vizualizare la nivelul unităţilor de îngrijiri medicale care au capacităţi mai
mici de prelucrare.
In figura 1 este prezentat un exemplu de program de consultare a imaginilor, programul Osiris,
Sarcina pentru lucrare de laborator:

1. Deschidem pagina web indicată mai jos şi salvam apoi instalam programul Multivox:
http://www.multivox.ru/dviewer.html

Am importat un fisier in formatul DICOM :

Putem vizualiza mai multe imagini in acelas timp :


Sunt accesibile ,de asemenea,o sumedenie de instrumente de masurare si grafice pentru intlegerea mai
buna a imaginilor:
2. Deschidem pagina web indicată mai jos şi salvam apoi instalam programul OSIRIS:
http://www.softpedia.com/get/Science-CAD/Osiris-Viewer.shtml
Putem rula sub forma de videoclip cu pana la 30 fps:
Sunt prezente instrumente precum masurarea peretilor , a volumului hepatic sau alte tipuri de fuziuni.
Instrumentul IsoContur cu diferite niveluri:
De asemena,avem instrumente precum masurare unghi , linie ,curba etc.
3. Deschidem pagina web indicată mai jos şi salvam apoi instalam programul RadiAnt:
https://www.radiantviewer.com/ru/

Am incarcat mai multe fisiere si observam ca este posibila si afisarea colora.

De asemenea sunt prezente instrumentele de masurare si un numar mare de alte optiuni:


Sunt prezente si o gama de filtre :
5. Cercetam instrumentele de prelucrare a imaginilor .dcm a programului MEDDREAM disponibil online:

https://www.softneta.com/products/meddream-dicom-viewer/
Concluzie : M-am familiarizat cu diferite programe de prelucrat imagini în
formatul DICOM.Din cele 4 programe studiate , Osiris este cel mai
simplu,având mai puține opțiuni disponibile,dar și este mai vechi . MedDream
și Radiant sunt mai performante ,și sunt disponibile o sumedenie de
instrumente.